Tìm giống hoa của bạn

Danh mục mặt hàng Calla

Trong danh mục mặt hàng hoa calla, chúng tôi có cả cây trồng trong chậu và hoa cắt cành, trong số đó có nhiều chủng loại được bán độc quyền hoặc bán độc quyền. Danh mục mặt hàng của chúng tôi có hơn 40 giống hoa calla cắt cành và 20 giống calla trồng trong chậu. Giống hoa của chúng tôi được bán trên toàn thế giới và chúng tôi có các loại giống phù hợp với tất cả các loại khí hậu.