Video

Để có ấn tượng về những gì bạn có thể nhìn thấy trong nhà kính của chúng tôi,
bạn có thể xem các video từ năm ngoái tại đây.

Đối với câu hỏi bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi!

Intro Test Greenhouse 2020

Pot Freesia Van den Bos Flowerbulbs Test Greenhouse 2020

7 Days untill The Dutch Lily Days 2020 First Flowers