Tìm giống hoa của bạn

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,5
2013Bắc Bán Cầu0,55
2014Bắc Bán Cầu0,54
2015Bắc Bán Cầu0,15
2016Bắc Bán Cầu0

Đặt câu hỏi về sản phẩm này