Tìm giống hoa của bạn

Captain Promise®

 • Cắt cành
 • Màu tím
 • 65-80 dagen
 • 40-70 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  3-5
  16/18
  4-6
  18/20
  5-8
  20+
  6-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này