Tìm giống hoa của bạn

Danh mục mặt hàng Freesia

Dòng sản phẩm hoa freesia của chúng tôi bao gồm khoảng 50 giống hoa freesia cắt cành và hơn 10 giống hoa freesia nhỏ nhắn do di truyền được trồng trong chậu. Tất cả các giống hoa freesia của chúng tôi được bán độc quyền trên thị trường.