Kết quả thử nghiệm

NămBán cầuSản phẩmKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán CầuAphrodite®10/1269702-5
2012Bắc Bán CầuBach®10/1270952-3
2012Bắc Bán CầuBrunello®10/1264953-5
2012Bắc Bán CầuBuzzer®10/1279354-8
2012Bắc Bán CầuCeb Dazzle®10/12721053-5
2012Bắc Bán CầuCross Over®10/1279406-8
2012Bắc Bán CầuForza Red®10/12681102-3
2012Bắc Bán CầuFreya®10/12691002-3
2012Bắc Bán CầuGolden Joy®10/1279453-7
2012Bắc Bán CầuGolden Matrix®10/1279305-8
2012Bắc Bán CầuGironde®10/12671054-6
2012Bắc Bán CầuHoleaw America®10/12711005-7
2012Bắc Bán CầuInitiator®10/1279555-7
2012Bắc Bán CầuKeynote®10/1279355-7
2012Bắc Bán CầuKing Joy®10/1276554-7
2012Bắc Bán CầuLevi®10/1265902-3
2012Bắc Bán CầuMatrix®10/1279405+
2012Bắc Bán CầuMethone®10/12691051-3
2012Bắc Bán CầuNavona®10/1264703-5
2012Bắc Bán CầuOrange Joy®10/1274457+
2012Bắc Bán CầuOrange Matrix®10/1279406+
2012Bắc Bán CầuPavia®10/1268954-6
2012Bắc Bán CầuPollyanna®10/12691154-8
2012Bắc Bán CầuPot Longi Nr 105®10/12114601-2
2012Bắc Bán CầuPush Off®10/1279454-7
2012Bắc Bán CầuRed Sensation®10/12631102-3
2012Bắc Bán CầuTiny Athlete®10/1264403-5
2012Bắc Bán CầuTiny Bee®10/1264403-6
2012Bắc Bán CầuTiny Bell®10/1267404-6
2012Bắc Bán CầuTiny Dancer®10/1267354-6
2012Bắc Bán CầuTiny Dessert®10/1269453-4
2012Bắc Bán CầuTiny Dino®10/1269454-6
2012Bắc Bán CầuTiny Double You®10/1269503-6
2012Bắc Bán CầuTiny Ghost®10/1276454-5
2012Bắc Bán CầuTiny Glow®10/1269454-6
2012Bắc Bán CầuTiny Hope®10/1276456-8
2012Bắc Bán CầuTiny Invader®10/1264403-5
2012Bắc Bán CầuTiny Missile®10/1270505-8
2012Bắc Bán CầuTiny Nanny®10/1267356+
2012Bắc Bán CầuTiny Orang Sensation®10/1272504-6
2012Bắc Bán CầuTiny Padhye®10/1267303-6
2012Bắc Bán CầuTiny Parrot®10/1269453-4
2012Bắc Bán CầuTiny Pearl®10/1272353-5
2012Bắc Bán CầuTiny Sensation®10/1264353-6
2012Bắc Bán CầuTiny Sin®10/1279355-7
2012Bắc Bán CầuTiny Skyline®10/1272403-6
2012Bắc Bán CầuTiny Spider®10/1269405-7
2012Bắc Bán CầuTiny Todd®10/1264504-6
2012Bắc Bán CầuTridex®10/1279553-7
2012Bắc Bán CầuWhite Heaven®10/121241301-3
2012Bắc Bán CầuYellow Baby®10/1268354-6
2012Bắc Bán CầuAfter Eight®11/12115451-2
2012Bắc Bán CầuAmateras®11/12651202-4
2012Bắc Bán CầuBlack Out®11/1263903-5
2012Bắc Bán CầuBonsoir®11/12691053-4
2012Bắc Bán CầuBright Joy®11/1275452-4
2012Bắc Bán CầuBrunello®11/12641004-6
2012Bắc Bán CầuCourier®11/12721103-5
2012Bắc Bán CầuEl Divo®11/12701253-5
2012Bắc Bán CầuFangio®11/12651103
2012Bắc Bán CầuIndian Summerset®11/12701002-4
2012Bắc Bán CầuNavona®11/1264653-6
2012Bắc Bán CầuSerrada®11/12711102-5
2012Bắc Bán CầuSunny Bahamas®11/12120453-5
2012Bắc Bán CầuSunny Okinawa®11/12126402
2012Bắc Bán CầuTango Black Spider®11/1270903-6
2012Bắc Bán CầuTango Dotcom®11/1266954-5
2012Bắc Bán CầuTango Graffity®11/12691006+
2012Bắc Bán CầuTango Strawberry And Cream®11/12681054-5
2012Bắc Bán CầuTango Tigerplay®11/1271954-7
2012Bắc Bán CầuTiny Robin®11/1272303-5
2012Bắc Bán CầuTiny Rocket®11/1270456-7
2012Bắc Bán CầuTiny Toons®11/1267354-6
2012Bắc Bán CầuTresor®11/12631003-5
2012Bắc Bán CầuVermeer®11/1268953-5
2012Bắc Bán Cầu05-38-412/1467505-7
2012Bắc Bán CầuAcapulco®12/141171152-4
2012Bắc Bán CầuAfter Eight®12/14115502-4
2012Bắc Bán CầuAlgarve®12/1471953-5
2012Bắc Bán CầuAlibi®12/14119305-6
2012Bắc Bán CầuAmateras®12/14651303-6
2012Bắc Bán CầuAranal®12/141261102-4
2012Bắc Bán CầuArbatax®12/14831154-5
2012Bắc Bán CầuArcachon®12/14691003-5
2012Bắc Bán CầuBach®12/1470954-6
2012Bắc Bán CầuBariton®12/14331154-6
2012Bắc Bán CầuBatistero®12/14691103-4
2012Bắc Bán CầuBlack Bird®12/1476453-5
2012Bắc Bán CầuBlack Out®12/1463954-6
2012Bắc Bán CầuBlushing Joy®12/1476655-7
2012Bắc Bán CầuBonsoir®12/14691104-5
2012Bắc Bán CầuBourbon Street®12/14671204-6
2012Bắc Bán CầuBright Joy®12/1475455-7
2012Bắc Bán CầuBrunello®12/14641005-9
2012Bắc Bán CầuBuzzer®12/1479407+
2012Bắc Bán CầuCanberra®12/141241152-4
2012Bắc Bán CầuCasino Royal®12/14691354-6
2012Bắc Bán CầuCeb Dazzle®12/14721154-7
2012Bắc Bán CầuCigalon®12/14661354-5
2012Bắc Bán CầuCobra®12/141281152-4
2012Bắc Bán CầuCocopa®12/14701052-4
2012Bắc Bán CầuCourier®12/14721104-6
2012Bắc Bán CầuCross Over®12/1479407+
2012Bắc Bán CầuCurie®12/14133852-4
2012Bắc Bán CầuDouble Surprise®12/14109853-4
2012Bắc Bán CầuDouro®12/14801203-5
2012Bắc Bán CầuEl Divo®12/14701304-6
2012Bắc Bán CầuEntertainer®12/14120502-3
2012Bắc Bán CầuErcolano®12/1472903-5
2012Bắc Bán CầuEyeliner®12/14701154-6
2012Bắc Bán CầuFaith®12/14681052-4
2012Bắc Bán CầuFalanghina®12/141241202-4
2012Bắc Bán CầuFangio®12/14651203-5
2012Bắc Bán CầuFirebolt®12/141261053-4
2012Bắc Bán CầuFlashpoint®12/141011053-5
2012Bắc Bán CầuFree Choice®12/14118503-5
2012Bắc Bán CầuGolden Joy®12/1479455+
2012Bắc Bán CầuGolden Matrix®12/1479357+
2012Bắc Bán CầuGolden Tycoon®12/14691203-5
2012Bắc Bán CầuGoldwing®12/1476403-6
2012Bắc Bán CầuGran Paradiso®12/14661055-7
2012Bắc Bán CầuGiraffe®12/14701406+
2012Bắc Bán CầuGironde®12/14671056+
2012Bắc Bán CầuHelvetia®12/14131702-3
2012Bắc Bán CầuHoleaw America®12/14711056-8
2012Bắc Bán CầuIllusive®12/141281501-2
2012Bắc Bán CầuIndian Diamond®12/14721303-5
2012Bắc Bán CầuIndian Summerset®12/14701103-5
2012Bắc Bán CầuInitiator®12/1479556+
2012Bắc Bán CầuKelso®12/14691003-4
2012Bắc Bán CầuKeynote®12/1479357+
2012Bắc Bán CầuLady Butterfly®12/14119502-5
2012Bắc Bán CầuLadylike®12/1479453-4
2012Bắc Bán CầuLake Michigan®12/141241153-5
2012Bắc Bán CầuLatin Red®12/14691204-6
2012Bắc Bán CầuLe Baron®12/14126952-4
2012Bắc Bán CầuLitouwen®12/14701153-4
2012Bắc Bán CầuLombardia®12/141171102-4
2012Bắc Bán CầuMagny Cours®12/14129401-3
2012Bắc Bán CầuMarianne Timmer®12/1464954-7
2012Bắc Bán CầuMatrix®12/1479456+
2012Bắc Bán CầuMedusa®12/141151102-5
2012Bắc Bán CầuMenorca®12/14711253-5
2012Bắc Bán CầuMerlet®12/14721254-5
2012Bắc Bán CầuMerluza®12/14681153-4
2012Bắc Bán CầuMestre®12/14711352-5
2012Bắc Bán CầuMinou®12/14691304-6
2012Bắc Bán CầuMonteneu®12/141271053-5
2012Bắc Bán CầuMothers Choice®12/141251052-4
2012Bắc Bán CầuMount Dragon®12/1472506+
2012Bắc Bán CầuMount Duckling®12/1464456+
2012Bắc Bán CầuNavona®12/1464754-6
2012Bắc Bán CầuNello®12/14701104-6
2012Bắc Bán CầuOrange Joy®12/1474459+
2012Bắc Bán CầuOrange Matrix®12/1479407+
2012Bắc Bán CầuOrange Tycoon®12/1461953-5
2012Bắc Bán CầuPavia®12/14681056-7
2012Bắc Bán CầuPink Heaven®12/141031251-2
2012Bắc Bán CầuPink Palace®12/14971101-2
2012Bắc Bán CầuPirandello®12/14821003-5
2012Bắc Bán CầuPlaytime®12/14130752-4
2012Bắc Bán CầuPollyanna®12/14691205+
2012Bắc Bán CầuPot Longi Nr 105®12/14114602-3
2012Bắc Bán CầuPot Longi Nr 170®12/14111502-5
2012Bắc Bán CầuPush Off®12/1479506+
2012Bắc Bán CầuRed Alert®12/1469954-6
2012Bắc Bán CầuRed Eyes®12/14-413111003-5
2012Bắc Bán CầuRed Sensation®12/14631053-5
2012Bắc Bán CầuRelucida®12/14681202-4
2012Bắc Bán CầuRoselily Elena®12/1495852-4
2012Bắc Bán CầuRoyal Sunset®12/14731104-5
2012Bắc Bán CầuSaltarello®12/1495851-3
2012Bắc Bán CầuSamur®12/14701053-6
2012Bắc Bán CầuScipione®12/14691203-4
2012Bắc Bán CầuSensi®12/141041202-3
2012Bắc Bán CầuSerrada®12/14711154-7
2012Bắc Bán CầuSheila®12/141171152-4
2012Bắc Bán CầuSiberia®12/141291002-4
2012Bắc Bán CầuSorbonne®12/141171002-4
2012Bắc Bán CầuSouvenir®12/14122453-5
2012Bắc Bán CầuStarfighter®12/14133952-4
2012Bắc Bán CầuStarlight Express®12/14111502-3
2012Bắc Bán CầuSunny Bahamas®12/14120504-6
2012Bắc Bán CầuSunny Borneo®12/14122502-4
2012Bắc Bán CầuSunny Cypres®12/14117553-5
2012Bắc Bán CầuSunny Grenada®12/14111551-3
2012Bắc Bán CầuSunny Keys®12/14115502-4
2012Bắc Bán CầuSunny Martinique®12/14111502-3
2012Bắc Bán CầuSunny Mesdag®12/14117603-5
2012Bắc Bán CầuSunny Okinawa®12/14126452-4
2012Bắc Bán CầuSunny Robyn®12/14120402-3
2012Bắc Bán CầuSunset Matrix®12/1479408+
2012Bắc Bán CầuTabledance®12/14971002-4
2012Bắc Bán CầuTango Black Spider®12/14701005-7
2012Bắc Bán CầuTango Capuchino®12/1471854-6
2012Bắc Bán CầuTango Dotcom®12/14661005-6
2012Bắc Bán CầuTango Graffity®12/14691007+
2012Bắc Bán CầuTango Kentucky®12/14691103-6
2012Bắc Bán CầuTango Lion Heart®12/14681304-7
2012Bắc Bán CầuTango London Heart®12/14681203-5
2012Bắc Bán CầuTango Olina®12/14711156+
2012Bắc Bán CầuTango Orange Art®12/14701004-8
2012Bắc Bán CầuTango Pup Art®12/14691305+
2012Bắc Bán CầuTango Starbust®12/14711054-5
2012Bắc Bán CầuTango Strawberry And Cream®12/14681105-6
2012Bắc Bán CầuTango Tigerplay®12/14711007+
2012Bắc Bán CầuTiny Athlete®12/1464454-7
2012Bắc Bán CầuTiny Bee®12/1464455-6
2012Bắc Bán CầuTiny Bell®12/1467355-7
2012Bắc Bán CầuTiny Dancer®12/1467355+
2012Bắc Bán CầuTiny Dessert®12/1469454-6
2012Bắc Bán CầuTiny Dino®12/1469456+
2012Bắc Bán CầuTiny Double You®12/1469505-7
2012Bắc Bán CầuTiny Ghost®12/1470505-7
2012Bắc Bán CầuTiny Glow®12/1469456-8
2012Bắc Bán CầuTiny Hope®12/1476507+
2012Bắc Bán CầuTiny Invader®12/1464404-6
2012Bắc Bán CầuTiny Missile®12/1470557+
2012Bắc Bán CầuTiny Nanny®12/1467357+
2012Bắc Bán CầuTiny Orang Sensation®12/1472505-8
2012Bắc Bán CầuTiny Padhye®12/1467356+
2012Bắc Bán CầuTiny Parrot®12/1469454-5
2012Bắc Bán CầuTiny Pearl®12/1472406-8
2012Bắc Bán CầuTiny Robin®12/1472355-8
2012Bắc Bán CầuTiny Rocket®12/1470507+
2012Bắc Bán CầuTiny Sensation®12/1464406+
2012Bắc Bán CầuTiny Sin®12/1479305-9
2012Bắc Bán CầuTiny Skyline®12/1472404-7
2012Bắc Bán CầuTiny Spider®12/1469407+
2012Bắc Bán CầuTiny Todd®12/1464506+
2012Bắc Bán CầuTiny Toons®12/1467355-7
2012Bắc Bán CầuThe Edge®12/141251353-5
2012Bắc Bán CầuTreasure Island®12/14651155-6
2012Bắc Bán CầuTres Chic®12/14651206-7
2012Bắc Bán CầuTresor®12/14631004-5
2012Bắc Bán CầuTridex®12/1479556-8
2012Bắc Bán CầuVal Di Sol®12/1465903-5
2012Bắc Bán CầuVermeer®12/14681004-6
2012Bắc Bán CầuVictory Joy®12/1476452-3
2012Bắc Bán CầuVilla Blanca®12/141041152
2012Bắc Bán CầuWhite Heaven®12/141241402-3
2012Bắc Bán CầuWhite Lion®12/141281003-4
2012Bắc Bán CầuWhite Triumph®12/141031152-3
2012Bắc Bán CầuYellow Baby®12/1468355-7
2012Bắc Bán CầuYellow Diamond®12/1471855-8
2012Bắc Bán CầuYelloween®12/141051202-4
2012Bắc Bán CầuPot Longi Nr 044®12/16110653-5
2012Bắc Bán CầuAcapulco®13/141171152-4
2012Bắc Bán CầuAdvantage®13/14681103-4
2012Bắc Bán CầuAktiva®13/141181102-4
2012Bắc Bán CầuAlma Ata®13/14128903-5
2012Bắc Bán CầuBrindisi®13/1468903-4
2012Bắc Bán CầuCurie®13/14133903-4
2012Bắc Bán CầuExpression®13/141291053-4
2012Bắc Bán CầuEyeliner®13/14701154-6
2012Bắc Bán CầuForza Red®13/14681152-4
2012Bắc Bán CầuHelvetia®13/14131953
2012Bắc Bán CầuHeraklion®13/1465954-5
2012Bắc Bán CầuHonesty®13/14661053-4
2012Bắc Bán CầuHyde Park®13/14661103-5
2012Bắc Bán CầuLaguna®13/141291252-4
2012Bắc Bán CầuLake Michigan®13/141241154-5
2012Bắc Bán CầuLitouwen®13/14701103-4
2012Bắc Bán CầuLombardia®13/141171153-4
2012Bắc Bán CầuMero Star®13/141341202-4
2012Bắc Bán CầuMontezuma®13/141221152-4
2012Bắc Bán CầuNashville®13/14711153-4
2012Bắc Bán CầuNello®13/14701204-6
2012Bắc Bán CầuNova Scotia®13/14691103-5
2012Bắc Bán CầuOriginal Love®13/14681202-3
2012Bắc Bán CầuPapiljo®13/141171253-5
2012Bắc Bán CầuPink Sparkle®13/141271051-2
2012Bắc Bán CầuRialto®13/141251102-3
2012Bắc Bán CầuRichmond®13/14691203-4
2012Bắc Bán CầuRoselily Belonica®13/14110802-3
2012Bắc Bán CầuRoselily Fabiola®13/14110802-3
2012Bắc Bán CầuRoselily Nora®13/14100851-2
2012Bắc Bán CầuSantander®13/141251052-3
2012Bắc Bán CầuSouth Point®13/1469853-4
2012Bắc Bán CầuTermoli®13/14721353-6
2012Bắc Bán CầuThe Venetian®13/14651353-6
2012Bắc Bán CầuTresor®13/14631004-6
2012Bắc Bán CầuPot Longi Nr 2®13/15113602
2012Bắc Bán CầuRoselily 04-766®13/151201004-6
2012Bắc Bán CầuRoselily 04-814®13/151201004-7
2012Bắc Bán CầuRoselily 04-980®13/151201002-4
2012Bắc Bán CầuRoselily Annika®13/15125851-2
2012Bắc Bán CầuRoselily Celina®13/151101002-5
2012Bắc Bán CầuRoselily Elena®13/15951004-7
2012Bắc Bán CầuRoselily Isabella®13/151051103-5
2012Bắc Bán CầuRoselily Talita®13/151101204-6
2012Bắc Bán CầuStarfighter®13/151331052-5
2012Bắc Bán Cầu03.80141-02®14/16731404-5
2012Bắc Bán Cầu03.82011-0114/16691303-4
2012Bắc Bán Cầu04.10.12802-18814/16109952-3
2012Bắc Bán Cầu04.10-12802-13314/16111651-2
2012Bắc Bán Cầu04.18-20168-015114/16731304-5
2012Bắc Bán Cầu04.81-00762-00114/16681354-6
2012Bắc Bán Cầu04.81-17830-00114/16731203-4
2012Bắc Bán Cầu05.18-17748-00114/16651204-5
2012Bắc Bán Cầu05.81-03705-00114/16731204-6
2012Bắc Bán Cầu05.81-14406-00114/16731154-5
2012Bắc Bán Cầu05.81-20170-00214/16691403-5
2012Bắc Bán Cầu05.82-23144-00114/16671254-6
2012Bắc Bán Cầu06.81-15644-00214/16671304-6
2012Bắc Bán Cầu06.81-20174-00214/16711405-8
2012Bắc Bán Cầu06.81-23118-00114/16691405-7
2012Bắc Bán Cầu06.81-23118-00214/16711353-6
2012Bắc Bán Cầu31-0314/16126653-5
2012Bắc Bán Cầu84.81-07009-00114/16691003-4
2012Bắc Bán CầuAcapulco®14/161171203-5
2012Bắc Bán CầuAcoustic®14/16124604-6
2012Bắc Bán CầuAdelante®14/16961252-3
2012Bắc Bán CầuAdvantage®14/16681103-5
2012Bắc Bán CầuAfter Eight®14/16115604-6
2012Bắc Bán CầuAktiva®14/161181153-5
2012Bắc Bán CầuAlgarve®14/16711005-7
2012Bắc Bán CầuAlma Ata®14/161281005-7
2012Bắc Bán CầuAmateras®14/16651305-8
2012Bắc Bán CầuAranal®14/161261204-7
2012Bắc Bán CầuArbatax®14/16831155-6
2012Bắc Bán CầuArcachon®14/16691004-6
2012Bắc Bán CầuAvalonia®14/161281103-4
2012Bắc Bán CầuAvocado®14/161041304-7
2012Bắc Bán CầuAygo®14/16691254-6
2012Bắc Bán CầuAzami®14/161041403-4
2012Bắc Bán CầuBallroom®14/16611003-5
2012Bắc Bán CầuBatistero®14/16691103-5
2012Bắc Bán CầuBeau Soleil®14/16701356+
2012Bắc Bán CầuBernini®14/161231102-4
2012Bắc Bán CầuBlack Beauty®14/161031405+
2012Bắc Bán CầuBlack Bird®14/1676404-7
2012Bắc Bán CầuBlack Out®14/1663956-8
2012Bắc Bán CầuBlushing Girl®14/161091153-6
2012Bắc Bán CầuBolero®14/161201003-5
2012Bắc Bán CầuBonsoir®14/16691205-7
2012Bắc Bán CầuBourbon Street®14/16671205-7
2012Bắc Bán CầuBreak Out®14/16691254-6
2012Bắc Bán CầuBright Diamond®14/16671304-6
2012Bắc Bán CầuBrindisi®14/1668853-5
2012Bắc Bán CầuBroken Heart®14/16991004-6
2012Bắc Bán CầuBrunello®14/16641057+
2012Bắc Bán CầuBusseto®14/16691253-4
2012Bắc Bán CầuBuzzer®14/1679408+
2012Bắc Bán CầuCaesars Palace®14/16671105-7
2012Bắc Bán CầuCandy Club®14/161031003-5
2012Bắc Bán CầuCantarino®14/16124952-3
2012Bắc Bán CầuCarbonero®14/16971102-3
2012Bắc Bán CầuCarillon®14/161251103-5
2012Bắc Bán CầuCartesio®14/16701404-6
2012Bắc Bán CầuCasino Royal®14/16691355-8
2012Bắc Bán CầuCassini®14/161241203-4
2012Bắc Bán CầuCastello®14/16671205-6
2012Bắc Bán CầuCastille®14/16631055-8
2012Bắc Bán CầuCatcher®14/16117952-5
2012Bắc Bán CầuCavalese®14/16711154-5
2012Bắc Bán CầuCeb Dazzle®14/16721155+
2012Bắc Bán CầuCobra®14/161281254-7
2012Bắc Bán CầuCocopa®14/16701054-6
2012Bắc Bán CầuCocossa®14/16971001-3
2012Bắc Bán CầuColdplay®14/16130605-7
2012Bắc Bán CầuConca D`Or®14/161041002-4
2012Bắc Bán CầuContento®14/161171104-5
2012Bắc Bán CầuCorvara®14/161321354-6
2012Bắc Bán CầuCourier®14/16721155-7
2012Bắc Bán CầuCross Over®14/1679408+
2012Bắc Bán CầuCrystal Blanca®14/161311253-5
2012Bắc Bán CầuCurie®14/161331004-6
2012Bắc Bán CầuCurly Sue®14/16127802-5
2012Bắc Bán CầuCyclone®14/16103902-3
2012Bắc Bán CầuDalian®14/161011052-3
2012Bắc Bán CầuDelfini®14/161291052-3
2012Bắc Bán CầuDistant Drum®14/16109904-6
2012Bắc Bán CầuDonato®14/161031302-3
2012Bắc Bán CầuDouro®14/16801205-6
2012Bắc Bán CầuEl Divo®14/16701356+
2012Bắc Bán CầuEntertainer®14/16120504-6
2012Bắc Bán CầuErcolano®14/16721004-6
2012Bắc Bán CầuEremo®14/16691054-6
2012Bắc Bán CầuEsprit®14/1658906-7
2012Bắc Bán CầuEsta Bonita®14/16981201-2
2012Bắc Bán CầuExpression®14/161291103-5
2012Bắc Bán CầuEyeliner®14/16701205-7
2012Bắc Bán CầuFangio®14/16651305-6
2012Bắc Bán CầuFarolito®14/16111604-6
2012Bắc Bán CầuFirebolt®14/161261054-6
2012Bắc Bán CầuFlashpoint®14/161011104-6
2012Bắc Bán CầuForever®14/161291202-3
2012Bắc Bán CầuForza Red®14/16681254-6
2012Bắc Bán CầuFree Choice®14/16118504-6
2012Bắc Bán CầuFreya®14/16691104-5
2012Bắc Bán CầuGluhwein®14/16951152-3
2012Bắc Bán CầuGolden Era®14/16681158+
2012Bắc Bán CầuGolden Matrix®14/1679408+
2012Bắc Bán CầuGolden Tycoon®14/16691254+
2012Bắc Bán CầuGoldwing®14/1676406-7
2012Bắc Bán CầuGracia®14/161221203-5
2012Bắc Bán CầuHacienda®14/16971102-5
2012Bắc Bán CầuHelvetia®14/16131854-5
2012Bắc Bán CầuHeraklion®14/1665955-7
2012Bắc Bán CầuHerenica®14/16701353-5
2012Bắc Bán CầuHonesty®14/16661154-6
2012Bắc Bán CầuHyde Park®14/16661154-6
2012Bắc Bán CầuIce Crystal®14/16681155-6
2012Bắc Bán CầuIndian Diamond®14/16721354-6
2012Bắc Bán CầuIndian Summerset®14/16701155-6
2012Bắc Bán CầuIndiana®14/161281052-3
2012Bắc Bán CầuJoop®14/161241253-4
2012Bắc Bán CầuKalveri®14/16691156+
2012Bắc Bán CầuKelso®14/16691003-5
2012Bắc Bán CầuLa Mancha®14/161191152-5
2012Bắc Bán CầuLady Luck®14/16661303-5
2012Bắc Bán CầuLadylike®14/1679505-7
2012Bắc Bán CầuLaguna®14/161291303-6
2012Bắc Bán CầuLake Carey®14/161241203-5
2012Bắc Bán CầuLake Michigan®14/161241205-8
2012Bắc Bán CầuLaksmi®14/16661104-5
2012Bắc Bán CầuLe Baron®14/161261003-6
2012Bắc Bán CầuLilac Cloud®14/1696904-5
2012Bắc Bán CầuLinkwood®14/16641153-4
2012Bắc Bán CầuLitouwen®14/16701153-5
2012Bắc Bán CầuLittle Rainbow®14/16124403-5
2012Bắc Bán CầuLombardia®14/161171204-6
2012Bắc Bán CầuLove Story®14/16118803-5
2012Bắc Bán CầuMacizo®14/16941252-3
2012Bắc Bán CầuMagny Cours®14/16129402-4
2012Bắc Bán CầuMagic Star®14/1696953
2012Bắc Bán CầuMambo®14/161331303-5
2012Bắc Bán CầuMandela Bay®14/16491103-4
2012Bắc Bán CầuMarianne Timmer®14/16641006+
2012Bắc Bán CầuMarlon®14/161241052-4
2012Bắc Bán CầuMaru®14/16111555-6
2012Bắc Bán CầuMatrix®14/1679507+
2012Bắc Bán CầuMelanie®14/161271355-7
2012Bắc Bán CầuMenorca®14/16711354-6
2012Bắc Bán CầuMerlet®14/16721255-7
2012Bắc Bán CầuMero Star®14/161341153-5
2012Bắc Bán CầuMestre®14/16711254-6
2012Bắc Bán CầuMillburn®14/16691154-5
2012Bắc Bán CầuMinou®14/16691355-8
2012Bắc Bán CầuMonte Cassino®14/16115956-8
2012Bắc Bán CầuMonteneu®14/161271105-7
2012Bắc Bán CầuMontezuma®14/161221203-5
2012Bắc Bán CầuMothers Choice®14/161251254-6
2012Bắc Bán CầuMount Dragon®14/1672508+
2012Bắc Bán CầuMount Duckling®14/1664509+
2012Bắc Bán CầuNamara®14/161251154-6
2012Bắc Bán CầuNashville®14/16711253-5
2012Bắc Bán CầuNavona®14/1664856+
2012Bắc Bán CầuNello®14/16701206+
2012Bắc Bán CầuNew Wave®14/1678508+
2012Bắc Bán CầuNova Scotia®14/16691154-6
2012Bắc Bán CầuNymph®14/16971052-3
2012Bắc Bán CầuOpportunity®14/16701204-6
2012Bắc Bán CầuOrange Matrix®14/1679457+
2012Bắc Bán CầuOrange Tycoon®14/16611004-7
2012Bắc Bán CầuOriginal Love®14/16681253-5
2012Bắc Bán CầuPapiljo®14/161171304-6
2012Bắc Bán CầuParadero®14/161291202-4
2012Bắc Bán CầuParasol®14/161151003-5
2012Bắc Bán CầuParty Diamond®14/16681056-8
2012Bắc Bán CầuPathos®14/161281002-4
2012Bắc Bán CầuPavia®14/16681107+
2012Bắc Bán CầuPetite Brigitte®14/1669559+
2012Bắc Bán CầuPink Heaven®14/161031252-3
2012Bắc Bán CầuPink Mist®14/161031102-4
2012Bắc Bán CầuPink Palace®14/16971102-3
2012Bắc Bán CầuPink Sparkle®14/161271102-5
2012Bắc Bán CầuPinn Up®14/161211203-5
2012Bắc Bán CầuPirandello®14/16821104-6
2012Bắc Bán CầuPolar Star®14/1696903-4
2012Bắc Bán CầuPollyanna®14/16691206+
2012Bắc Bán CầuPontiac®14/161091202-4
2012Bắc Bán CầuPortland®14/161181053-5
2012Bắc Bán CầuPot Longi Nr 105®14/16114603
2012Bắc Bán CầuPot Longi Nr 170®14/16111704-5
2012Bắc Bán CầuPot Longi Nr 2®14/16113652-3
2012Bắc Bán CầuPremium Blond®14/161271002-3
2012Bắc Bán CầuProfundo®14/161011152-3
2012Bắc Bán CầuPuma®14/16701054-6
2012Bắc Bán CầuPush Off®14/1679509+
2012Bắc Bán CầuRed Alert®14/16691004-6
2012Bắc Bán CầuRed Eyes®14/16-413111105-7
2012Bắc Bán CầuRelucida®14/16681253-5
2012Bắc Bán CầuRexona®14/16971102-4
2012Bắc Bán CầuRialto®14/161251202-4
2012Bắc Bán CầuRichmond®14/16691204-6
2012Bắc Bán CầuRiverside®14/16701205-7
2012Bắc Bán CầuRobin Van Galen®14/161311353-5
2012Bắc Bán CầuRobina®14/16961001-2
2012Bắc Bán CầuRodolfa®14/16110606-7
2012Bắc Bán CầuRoselily Annika®14/16125902-4
2012Bắc Bán CầuRoselily Belonica®14/16110803-4
2012Bắc Bán CầuRoselily Elena®14/16951005-6
2012Bắc Bán CầuRoselily Fabiola®14/16110802-4
2012Bắc Bán CầuRoselily Isabella®14/161051204-6
2012Bắc Bán CầuRousseau®14/16691355-8
2012Bắc Bán CầuRoyal Sunset®14/16731155-7
2012Bắc Bán CầuRoyal Trinity®14/16771154-6
2012Bắc Bán CầuSalmon Classic®14/1665903-6
2012Bắc Bán CầuSalmon Flavour®14/16751006+
2012Bắc Bán CầuSalmon Star®14/16119854-6
2012Bắc Bán CầuSaltarello®14/1695903-5
2012Bắc Bán CầuSambuca®14/161271153-4
2012Bắc Bán CầuSamur®14/16701105+
2012Bắc Bán CầuSantander®14/161251103-4
2012Bắc Bán CầuSantini®14/161041053-4
2012Bắc Bán CầuSapporo®14/16128953-5
2012Bắc Bán CầuScipione®14/16691254-6
2012Bắc Bán CầuSensi®14/161041252-4
2012Bắc Bán CầuSerano®14/161041002-3
2012Bắc Bán CầuSerene Angel®14/16107853-4
2012Bắc Bán CầuSerengeti®14/16691404-5
2012Bắc Bán CầuSerrada®14/16711106+
2012Bắc Bán CầuSheer Blonde®14/16120404-6
2012Bắc Bán CầuSheila®14/161171253-5
2012Bắc Bán CầuShocking®14/161031102-3
2012Bắc Bán CầuShowwinner®14/16108653-5
2012Bắc Bán CầuSiberia®14/161291053-6
2012Bắc Bán CầuSoft Music®14/161011002-4
2012Bắc Bán CầuSorbonne®14/161171103-5
2012Bắc Bán CầuSouvenir®14/16122506+
2012Bắc Bán CầuStarfighter®14/161331104-6
2012Bắc Bán CầuStargazer®14/161291003-5
2012Bắc Bán CầuStarlight Express®14/16111603-5
2012Bắc Bán CầuSugar Diamond®14/16731406-7
2012Bắc Bán CầuSulpice®14/16641203-5
2012Bắc Bán CầuSumatra®14/161331305-7
2012Bắc Bán CầuSun City®14/16711204-5
2012Bắc Bán CầuSuncrest®14/16671203-5
2012Bắc Bán CầuSunny Bahamas®14/16120606-7
2012Bắc Bán CầuSunny Bonaire®14/16126604-6
2012Bắc Bán CầuSunny Borneo®14/16122554-6
2012Bắc Bán CầuSunny Cypres®14/16117654-6
2012Bắc Bán CầuSunny Grenada®14/16111553-5
2012Bắc Bán CầuSunny Mesdag®14/16117654-7
2012Bắc Bán CầuSunny Okinawa®14/16126453-5
2012Bắc Bán CầuSunny Sulawesi®14/16119452-4
2012Bắc Bán CầuSweet Rosy®14/161061004-6
2012Bắc Bán CầuSweet Surrender®14/16831107+
2012Bắc Bán CầuTabledance®14/16971003-5
2012Bắc Bán CầuTalisker®14/16681205-7
2012Bắc Bán CầuTanita®14/161011051-2
2012Bắc Bán CầuTango Black Spider®14/16701006+
2012Bắc Bán CầuTango Disco Ball®14/16701055-7
2012Bắc Bán CầuTango Dotcom®14/16661056-8
2012Bắc Bán CầuTango Graffity®14/16691059+
2012Bắc Bán CầuTango Kentucky®14/16691156+
2012Bắc Bán CầuTango Lion Heart®14/16681356+
2012Bắc Bán CầuTango London Heart®14/16681155-7
2012Bắc Bán CầuTango Olina®14/16711158+
2012Bắc Bán CầuTango Orange Art®14/16701007+
2012Bắc Bán CầuTango Pup Art®14/16691356+
2012Bắc Bán CầuTango Starbust®14/16711055-7
2012Bắc Bán CầuTango Strawberry And Cream®14/16681105-8
2012Bắc Bán CầuTango Tigerplay®14/16711058+
2012Bắc Bán CầuTelesto®14/161041102-3
2012Bắc Bán CầuTermoli®14/16721405-8
2012Bắc Bán CầuTiber®14/161211053-5
2012Bắc Bán CầuTime Zone®14/16971152-3
2012Bắc Bán CầuTiny Bee®14/1664456+
2012Bắc Bán CầuTiny Bell®14/1667407
2012Bắc Bán CầuTiny Dessert®14/1669455-7
2012Bắc Bán CầuTiny Dino®14/1669458+
2012Bắc Bán CầuTiny Double You®14/1669507+
2012Bắc Bán CầuTiny Ghost®14/1670506-9
2012Bắc Bán CầuTiny Glow®14/1669457+
2012Bắc Bán CầuTiny Hope®14/1676458+
2012Bắc Bán CầuTiny Invader®14/1664405+
2012Bắc Bán CầuTiny Missile®14/1670558+
2012Bắc Bán CầuTiny Nanny®14/1667357+
2012Bắc Bán CầuTiny Orang Sensation®14/1672556+
2012Bắc Bán CầuTiny Padhye®14/1667358+
2012Bắc Bán CầuTiny Pearl®14/1672407+
2012Bắc Bán CầuTiny Robin®14/1672356+
2012Bắc Bán CầuTiny Rocket®14/1670558+
2012Bắc Bán CầuTiny Sensation®14/1664457+
2012Bắc Bán CầuTiny Sin®14/1679308+
2012Bắc Bán CầuTiny Skyline®14/1672456+
2012Bắc Bán CầuTiny Spider®14/1669458+
2012Bắc Bán CầuTiny Todd®14/1664507+
2012Bắc Bán CầuTiny Toons®14/1667356+
2012Bắc Bán CầuTonka®14/16691304-6
2012Bắc Bán CầuThe Edge®14/161251205-7
2012Bắc Bán CầuThe Venetian®14/16651304-6
2012Bắc Bán CầuThe Venetian®14/16681304-6
2012Bắc Bán CầuTreasure Island®14/16651206+
2012Bắc Bán CầuTres Chic®14/16651258-10
2012Bắc Bán CầuTresor®14/16631005+
2012Bắc Bán CầuTridex®14/1679508+
2012Bắc Bán CầuTrue Emotion®14/16130656-7
2012Bắc Bán CầuUniverse®14/161271154-5
2012Bắc Bán CầuVal Di Sol®14/1665906-7
2012Bắc Bán CầuVermeer®14/16681005+
2012Bắc Bán CầuVilla Blanca®14/161041152-3
2012Bắc Bán CầuWhite Heaven®14/161241403-4
2012Bắc Bán CầuWhite Lion®14/161281054-6
2012Bắc Bán CầuWhite Proud®14/161241103-4
2012Bắc Bán CầuWhite Triumph®14/161031203-4
2012Bắc Bán CầuYellow Baby®14/1668356+
2012Bắc Bán CầuYellow Brush®14/16671303-6
2012Bắc Bán CầuYellow Diamond®14/1671957+
2012Bắc Bán CầuYelloween®14/161051354-6
2012Bắc Bán CầuZambesi®14/161031103-6
2012Bắc Bán CầuReinesse®14/DN78509+
2012Bắc Bán CầuAmarossi®15/161011002-4
2012Bắc Bán CầuGerez®15/161221102-3
2012Bắc Bán CầuGluhwein®15/16951152-3
2012Bắc Bán CầuNashville®15/16711254-5
2012Bắc Bán CầuNova Zembla®15/161271002-3
2012Bắc Bán CầuParadero®15/161291303-4
2012Bắc Bán CầuPink Palace®15/16971202-3
2012Bắc Bán CầuStarfighter®15/171331154-7
2012Bắc Bán CầuPalm Palace®16/16711404-6
2012Bắc Bán Cầu03.10-04715-001®16/181101004-5
2012Bắc Bán Cầu03.10-12795-007®16/18113954-5
2012Bắc Bán Cầu04.10.12802-18816/181071103-4
2012Bắc Bán Cầu04.10-12802-13316/18114753
2012Bắc Bán Cầu04.10-13576-00116/181101002-4
2012Bắc Bán Cầu31-0316/18126606-7
2012Bắc Bán Cầu4435616/18691256-10
2012Bắc Bán CầuAcapulco®16/181171254-6
2012Bắc Bán CầuAdelante®16/18961303-5
2012Bắc Bán CầuAdvantage®16/18681204-6
2012Bắc Bán CầuAfter Eight®16/18115656-7
2012Bắc Bán CầuAktiva®16/181181255-7
2012Bắc Bán CầuAlbufeira®16/18821256-7
2012Bắc Bán CầuAlfieri®16/181041404-6
2012Bắc Bán CầuAlma Ata®16/181281107+
2012Bắc Bán CầuAmarossi®16/181011103-4
2012Bắc Bán CầuArbatax®16/18831156+
2012Bắc Bán CầuArcachon®16/18691056-8
2012Bắc Bán CầuAuckland®16/18711103-4
2012Bắc Bán CầuAvalonia®16/181281154-6
2012Bắc Bán CầuAvocado®16/181041405-7
2012Bắc Bán CầuAzami®16/181041403-4
2012Bắc Bán CầuBallroom®16/18611054-6
2012Bắc Bán CầuBatistero®16/18691207-9
2012Bắc Bán CầuBaywatch®16/181021103-5
2012Bắc Bán CầuBelladona®16/181101252-4
2012Bắc Bán CầuBernini®16/181231254-6
2012Bắc Bán CầuBlack Out®16/18631059+
2012Bắc Bán CầuBolero®16/181201054-6
2012Bắc Bán CầuBourbon Street®16/18671256-8
2012Bắc Bán CầuBreak Out®16/18691255-7
2012Bắc Bán CầuBright Diamond®16/18671305-7
2012Bắc Bán CầuBrindisi®16/1868954-6
2012Bắc Bán CầuBrunello®16/18641058+
2012Bắc Bán CầuBuckingham®16/181281354-6
2012Bắc Bán CầuBurlesca®16/181181203-5
2012Bắc Bán CầuCaesars Palace®16/18671106-8
2012Bắc Bán CầuCanberra®16/181241305-8
2012Bắc Bán CầuCandy Club®16/181031105-7
2012Bắc Bán CầuCarbonero®16/18971203-5
2012Bắc Bán CầuCasa Blanca®16/181311404-6
2012Bắc Bán CầuCassini®16/181241304-5
2012Bắc Bán CầuCastello®16/18671206+
2012Bắc Bán CầuCatari®16/181261354-7
2012Bắc Bán CầuCatcher®16/181171104-6
2012Bắc Bán CầuCatina®16/181031203-5
2012Bắc Bán CầuCavalese®16/18711154-7
2012Bắc Bán CầuCeb Dazzle®16/18721156+
2012Bắc Bán CầuCobra®16/181281356-8
2012Bắc Bán CầuCocopa®16/18701005-8
2012Bắc Bán CầuCocossa®16/18971103-5
2012Bắc Bán CầuColdplay®16/18130607+
2012Bắc Bán CầuConca D`Or®16/181041103-5
2012Bắc Bán CầuContento®16/181171156-7
2012Bắc Bán CầuCorleone®16/18631156-8
2012Bắc Bán CầuCorsini®16/18981404-6
2012Bắc Bán CầuCorvara®16/181321407-9
2012Bắc Bán CầuCourier®16/18721307+
2012Bắc Bán CầuCrystal Blanca®16/181311355-7
2012Bắc Bán CầuCurie®16/181331105-8
2012Bắc Bán CầuCurly Sue®16/18127854-6
2012Bắc Bán CầuCyclone®16/18103953-5
2012Bắc Bán CầuDalian®16/181011103-4
2012Bắc Bán CầuDelfini®16/181291153-4
2012Bắc Bán CầuDolce And Gabana®16/181011252-3
2012Bắc Bán CầuDonato®16/181031353-4
2012Bắc Bán CầuDouro®16/18801206+
2012Bắc Bán CầuDynamix®16/18641306-9
2012Bắc Bán CầuEl Divo®16/18701307+
2012Bắc Bán CầuEntertainer®16/18120506-7
2012Bắc Bán CầuEsta Bonita®16/18981302-3
2012Bắc Bán CầuExpression®16/181291104-7
2012Bắc Bán CầuExtravaganza®16/181281156+
2012Bắc Bán CầuEyeliner®16/18701256-8
2012Bắc Bán CầuFangio®16/18651306-7
2012Bắc Bán CầuFenice®16/181181154-5
2012Bắc Bán CầuFirebolt®16/181261105-7
2012Bắc Bán CầuFlashpoint®16/181011155-8
2012Bắc Bán CầuFollow Me®16/18731406-7
2012Bắc Bán CầuForever®16/181291303-4
2012Bắc Bán CầuForza Red®16/18681255-7
2012Bắc Bán CầuFreya®16/18691155-7
2012Bắc Bán CầuGerez®16/181221253-5
2012Bắc Bán CầuGlobe®16/18701407+
2012Bắc Bán CầuGluhwein®16/18951253-6
2012Bắc Bán CầuGolden Tycoon®16/18691255+
2012Bắc Bán CầuGracia®16/181221204-6
2012Bắc Bán CầuHacienda®16/18971254-6
2012Bắc Bán CầuHelvetia®16/18131904-5
2012Bắc Bán CầuHotspot®16/181151306+
2012Bắc Bán CầuHyde Park®16/18661206-7
2012Bắc Bán CầuIce Clear®16/181271004-5
2012Bắc Bán CầuIllusive®16/181281502-4
2012Bắc Bán CầuIndian Diamond®16/18721405-7
2012Bắc Bán CầuIndian Summerset®16/18701155-7
2012Bắc Bán CầuIndiana®16/181281053-5
2012Bắc Bán CầuJoop®16/181241304-6
2012Bắc Bán CầuKordesa®16/181251153-5
2012Bắc Bán CầuLa Mancha®16/181191254-7
2012Bắc Bán CầuLady Luck®16/18661304-6
2012Bắc Bán CầuLaguna®16/181291306-9
2012Bắc Bán CầuLake Carey®16/181241354-7
2012Bắc Bán CầuLake Michigan®16/181241256+
2012Bắc Bán CầuLe Baron®16/181261207+
2012Bắc Bán CầuLesotho®16/181081303-5
2012Bắc Bán CầuLitouwen®16/18701255-6
2012Bắc Bán CầuLombardia®16/181171306-9
2012Bắc Bán CầuLove Story®16/18118704-5
2012Bắc Bán CầuMabel®16/18-413111255-6
2012Bắc Bán CầuMacizo®16/18941353-5
2012Bắc Bán CầuMagny Cours®16/18129404-6
2012Bắc Bán CầuMambo®16/181331354-6
2012Bắc Bán CầuMandela Bay®16/18671106+
2012Bắc Bán CầuManissa®16/181081202-3
2012Bắc Bán CầuMarlon®16/181241103-6
2012Bắc Bán CầuMassari®16/18971403-5
2012Bắc Bán CầuMedusa®16/181151306-8
2012Bắc Bán CầuMenorca®16/18711355-7
2012Bắc Bán CầuMerlet®16/18721356-8
2012Bắc Bán CầuMero Star®16/181341255-7
2012Bắc Bán CầuMillburn®16/18691205-6
2012Bắc Bán CầuMinou®16/18691406+
2012Bắc Bán CầuMistress®16/18115508+
2012Bắc Bán CầuMontebello®16/18681207+
2012Bắc Bán CầuMonteneu®16/181271257+
2012Bắc Bán CầuMontezuma®16/181221304-6
2012Bắc Bán CầuMorini®16/181031354-7
2012Bắc Bán CầuNamara®16/181251255-7
2012Bắc Bán CầuNashville®16/18711304-6
2012Bắc Bán CầuNavona®16/1864908+
2012Bắc Bán CầuNello®16/18701157+
2012Bắc Bán CầuNova Scotia®16/18691205-7
2012Bắc Bán CầuNova Zembla®16/181271103-5
2012Bắc Bán CầuNymph®16/18971303-5
2012Bắc Bán CầuOrange Pixie®16/1879456+
2012Bắc Bán CầuOrange Tycoon®16/18611005-8
2012Bắc Bán CầuOriginal Love®16/18681304-6
2012Bắc Bán CầuOvatie®16/181041253-6
2012Bắc Bán CầuPalazzo®16/181011302-3
2012Bắc Bán CầuPapiljo®16/181171406+
2012Bắc Bán CầuParadero®16/181291404-6
2012Bắc Bán CầuPathos®16/181281104-5
2012Bắc Bán CầuPavia®16/18681158+
2012Bắc Bán CầuPink App®16/18941352-3
2012Bắc Bán CầuPink Expression®16/181251105-7
2012Bắc Bán CầuPink Heaven®16/181031302-3
2012Bắc Bán CầuPink Magic®16/18941352-6
2012Bắc Bán CầuPink Palace®16/18971253-5
2012Bắc Bán CầuPink Sparkle®16/181271254-6
2012Bắc Bán CầuPlaytime®16/18130855-8
2012Bắc Bán CầuPontiac®16/181091303-4
2012Bắc Bán CầuPremium Blond®16/181271053-4
2012Bắc Bán CầuPresidente®16/181171053-6
2012Bắc Bán CầuProfundo®16/181011403-4
2012Bắc Bán CầuRed Eyes®16/18-413111206-8
2012Bắc Bán CầuRed Rock®16/18651356-8
2012Bắc Bán CầuRialto®16/181251203-6
2012Bắc Bán CầuRichmond®16/18691204-7
2012Bắc Bán CầuRiverside®16/18701206-8
2012Bắc Bán CầuRobin Van Galen®16/181311404-6
2012Bắc Bán CầuRobina®16/18961152-4
2012Bắc Bán CầuRodolfa®16/18110657-10
2012Bắc Bán CầuRoselily Annika®16/18125953-5
2012Bắc Bán CầuRoselily Belonica®16/18110904-6
2012Bắc Bán CầuRoselily Elena®16/18951056+
2012Bắc Bán CầuRoselily Fabiola®16/18110803-4
2012Bắc Bán CầuRoselily Isabella®16/181051206+
2012Bắc Bán CầuRoyal Sunset®16/18731156+
2012Bắc Bán CầuSaltarello®16/1895954-6
2012Bắc Bán CầuSambuca®16/181271204-5
2012Bắc Bán CầuSamur®16/18701106+
2012Bắc Bán CầuSantander®16/181251254-6
2012Bắc Bán CầuSantini®16/181041155-6
2012Bắc Bán CầuSapporo®16/181281105-8
2012Bắc Bán CầuSavelli®16/181061004-6
2012Bắc Bán CầuScipione®16/18691356-8
2012Bắc Bán CầuSensi®16/181041303-5
2012Bắc Bán CầuSerano®16/181041104-6
2012Bắc Bán CầuSerrada®16/18711207+
2012Bắc Bán CầuSheila®16/181171305-7
2012Bắc Bán CầuShocking®16/181031103-4
2012Bắc Bán CầuShowwinner®16/18108655-6
2012Bắc Bán CầuSiberia®16/181291204-7
2012Bắc Bán CầuSimplon®16/181291403-6
2012Bắc Bán CầuSombrero®16/18124608+
2012Bắc Bán CầuSorbonne®16/181171205-7
2012Bắc Bán CầuSpace Star®16/18122605-8
2012Bắc Bán CầuStarfighter®16/181331155-7
2012Bắc Bán CầuStargazer®16/181291004-6
2012Bắc Bán CầuStarlight Express®16/18111605-6
2012Bắc Bán CầuStyx®16/181211153-5
2012Bắc Bán CầuStriker®16/181221305-7
2012Bắc Bán CầuSulpice®16/18641154-6
2012Bắc Bán CầuSumatra®16/181331357+
2012Bắc Bán CầuSuncrest®16/18671205-7
2012Bắc Bán CầuSunny Borneo®16/18122505-7
2012Bắc Bán CầuSunny Cypres®16/18117655-7
2012Bắc Bán CầuSunny Mesdag®16/18117656+
2012Bắc Bán CầuTabledance®16/18971104-7
2012Bắc Bán CầuTanita®16/181011152-3
2012Bắc Bán CầuTermoli®16/18721406-9
2012Bắc Bán CầuTiber®16/181211104-6
2012Bắc Bán CầuTigerwoods®16/181251256-8
2012Bắc Bán CầuTime Zone®16/18971303-5
2012Bắc Bán CầuTiny Bee®16/1864457+
2012Bắc Bán CầuTiny Dino®16/18695010+
2012Bắc Bán CầuTiny Double You®16/1869508+
2012Bắc Bán CầuTiny Ghost®16/1870507+
2012Bắc Bán CầuTiny Hope®16/1876509+
2012Bắc Bán CầuTiny Invader®16/1864406+
2012Bắc Bán CầuTiny Orang Sensation®16/1872607+
2012Bắc Bán CầuTiny Sensation®16/1864408+
2012Bắc Bán CầuTiny Skyline®16/1872408+
2012Bắc Bán CầuTiny Todd®16/1864558+
2012Bắc Bán CầuThe Edge®16/181251306+
2012Bắc Bán CầuTreasure Island®16/18651307+
2012Bắc Bán CầuTresor®16/18621108+
2012Bắc Bán CầuTriumphator®16/181011203-5
2012Bắc Bán CầuTrue Emotion®16/18130657+
2012Bắc Bán CầuUniverse®16/181271205-6
2012Bắc Bán CầuVermeer®16/18681006+
2012Bắc Bán CầuVilla Blanca®16/181041253-5
2012Bắc Bán CầuVirunga®16/18961153-5
2012Bắc Bán CầuViviana®16/181291202-4
2012Bắc Bán CầuWhite Cup®16/181271105-7
2012Bắc Bán CầuWhite Heaven®16/181241403-5
2012Bắc Bán CầuWhite Lion®16/181281106+
2012Bắc Bán CầuWhite Proud®16/181241104-5
2012Bắc Bán CầuWhite Triumph®16/181031203-4
2012Bắc Bán CầuWilleke Alberti®16/181221105-7
2012Bắc Bán CầuYelloween®16/181051405-8
2012Bắc Bán CầuZambesi®16/181031255-7
2012Bắc Bán CầuReinesse®16/DN785010+
2012Bắc Bán CầuRoselily 04-766®17/191201057-8
2012Bắc Bán CầuRoselily 04-814®17/191201107+
2012Bắc Bán CầuRoselily 04-980®17/191201105-7
2012Bắc Bán CầuRoselily Celina®17/191101155-8
2012Bắc Bán CầuRoselily Elena®17/19951107+
2012Bắc Bán CầuRoselily Felicia®17/191051105-7
2012Bắc Bán CầuRoselily Isabella®17/191051206+
2012Bắc Bán CầuRoselily Nora®17/191001004-6
2012Bắc Bán CầuRoselily Talita®17/191101306-8
2012Bắc Bán Cầu400761018/201091156+
2012Bắc Bán CầuAcapulco®18/201171356+
2012Bắc Bán CầuAdelante®18/20961404-6
2012Bắc Bán CầuAdoration®18/20691303-5
2012Bắc Bán CầuAdvantage®18/20681256-7
2012Bắc Bán CầuAlfieri®18/201041406+
2012Bắc Bán CầuAmarossi®18/201011204-6
2012Bắc Bán CầuArcachon®18/20691006-8
2012Bắc Bán CầuAsterian®18/201251406-9
2012Bắc Bán CầuAvalonia®18/201281155-6
2012Bắc Bán CầuAventino®18/201011355-7
2012Bắc Bán CầuAzami®18/201041404-5
2012Bắc Bán CầuBacardi®18/201311306-8
2012Bắc Bán CầuBaruta®18/201031354-6
2012Bắc Bán CầuBaywatch®18/201021204-6
2012Bắc Bán CầuBelladona®18/201101303-5
2012Bắc Bán CầuBernini®18/201231305-8
2012Bắc Bán CầuBest Regards®18/201201056-10
2012Bắc Bán CầuBig News®18/201211257-10
2012Bắc Bán CầuBolero®18/201201106-8
2012Bắc Bán CầuBonsoir®18/20691307+
2012Bắc Bán CầuBourbon Street®18/20671357+
2012Bắc Bán CầuBright Diamond®18/20671406-8
2012Bắc Bán CầuBrindisi®18/2068905-7
2012Bắc Bán CầuBurlesca®18/201181355-7
2012Bắc Bán CầuCadenza®18/201251306-8
2012Bắc Bán CầuCamengo®18/201181105-7
2012Bắc Bán CầuCampaign®18/20981155-6
2012Bắc Bán CầuCandy Club®18/201031206+
2012Bắc Bán CầuCarbonero®18/20971354-7
2012Bắc Bán CầuCasa Blanca®18/201311405-7
2012Bắc Bán CầuCasino Royal®18/20691408+
2012Bắc Bán CầuCavalese®18/20711205-7
2012Bắc Bán CầuCocopa®18/2070110-8
2012Bắc Bán CầuCocossa®18/20971205-7
2012Bắc Bán CầuCompanion®18/20931055-7
2012Bắc Bán CầuConca D`Or®18/201041154-6
2012Bắc Bán CầuContento®18/201171307+
2012Bắc Bán CầuCourier®18/20721358+
2012Bắc Bán CầuCrystal Blanca®18/201311407+
2012Bắc Bán CầuDalian®18/201011204-6
2012Bắc Bán CầuDelfini®18/201291204-6
2012Bắc Bán CầuDolce And Gabana®18/201011353
2012Bắc Bán CầuDonato®18/201031403-6
2012Bắc Bán CầuDouro®18/20801257+
2012Bắc Bán CầuEmpoli®18/201011405-6
2012Bắc Bán CầuEnchante®18/201171356-8
2012Bắc Bán CầuEnsemble®18/20941355-6
2012Bắc Bán CầuErcolano®18/20721106-7
2012Bắc Bán CầuEsta Bonita®18/20981402-4
2012Bắc Bán CầuEyeliner®18/20701307+
2012Bắc Bán CầuFenice®18/201181205-7
2012Bắc Bán CầuFirebolt®18/201261158+
2012Bắc Bán CầuFlashpoint®18/201011157+
2012Bắc Bán CầuForever®18/201291404
2012Bắc Bán CầuForza Red®18/20681307+
2012Bắc Bán CầuFreya®18/20691156+
2012Bắc Bán CầuGerez®18/201221254-7
2012Bắc Bán CầuGlobal Arena®18/201291404-5
2012Bắc Bán CầuGlobal Beauty®18/201281504-5
2012Bắc Bán CầuGluhwein®18/20951355-7
2012Bắc Bán CầuGold City®18/201051304-6
2012Bắc Bán CầuGolden Tycoon®18/20691207+
2012Bắc Bán CầuGracia®18/201221355-7
2012Bắc Bán CầuGrand Desing®18/201211003-5
2012Bắc Bán CầuHacienda®18/20971405-7
2012Bắc Bán CầuHelvetia®18/20131955-6
2012Bắc Bán CầuIllusive®18/201281503-5
2012Bắc Bán CầuImprato®18/20961354-6
2012Bắc Bán CầuIndiana®18/201281205-8
2012Bắc Bán CầuIndus®18/201271204-6
2012Bắc Bán CầuJoop®18/201241355-7
2012Bắc Bán CầuLa Mancha®18/201191306+
2012Bắc Bán CầuLabrador®18/20971355-6
2012Bắc Bán CầuLake Carey®18/201241406+
2012Bắc Bán CầuLake Michigan®18/201241308+
2012Bắc Bán CầuLesotho®18/201081354-6
2012Bắc Bán CầuLitouwen®18/20701305-6
2012Bắc Bán CầuMacizo®18/20941404-6
2012Bắc Bán CầuMagny Cours®18/20129456+
2012Bắc Bán CầuMambo®18/201331405-7
2012Bắc Bán CầuManissa®18/201081303-4
2012Bắc Bán CầuMariachi®18/20971206-7
2012Bắc Bán CầuMarlon®18/201241205-7
2012Bắc Bán CầuMassari®18/20971405-6
2012Bắc Bán CầuMedusa®18/201151408+
2012Bắc Bán CầuMerlet®18/20721356-8
2012Bắc Bán CầuMero Star®18/201341306+
2012Bắc Bán CầuMiss Lucy®18/20931206-8
2012Bắc Bán CầuMonsela®18/201311154-6
2012Bắc Bán CầuMontezuma®18/201221355-7
2012Bắc Bán CầuMothers Choice®18/201251406-9
2012Bắc Bán CầuNamara®18/201251308+
2012Bắc Bán CầuNello®18/20701209+
2012Bắc Bán CầuNova Scotia®18/20691156-8
2012Bắc Bán CầuNova Zembla®18/201271254-6
2012Bắc Bán CầuNovel®18/201201105-9
2012Bắc Bán CầuNymph®18/20971304-6
2012Bắc Bán CầuOder®18/201171207-9
2012Bắc Bán CầuOriginal Love®18/20681355-7
2012Bắc Bán CầuOutback®18/201031356-8
2012Bắc Bán CầuPalazzo®18/201011403-4
2012Bắc Bán CầuPapiljo®18/201171407+
2012Bắc Bán CầuParadero®18/201291356-8
2012Bắc Bán CầuPathos®18/201281155-6
2012Bắc Bán CầuPink App®18/20941403-5
2012Bắc Bán CầuPink Design®18/201241206-9
2012Bắc Bán CầuPink Magic®18/20941403-5
2012Bắc Bán CầuPink Palace®18/20971254-6
2012Bắc Bán CầuPink Saffirene®18/201241055-7
2012Bắc Bán CầuPink Secret®18/201251204-5
2012Bắc Bán CầuPink Sparkle®18/201271306+
2012Bắc Bán CầuPink Story®18/201241058+
2012Bắc Bán CầuPontiac®18/201091304-6
2012Bắc Bán CầuPremium Blond®18/201271204-6
2012Bắc Bán CầuProfundo®18/201011403-6
2012Bắc Bán CầuPurple Flags®18/201281358+
2012Bắc Bán CầuPurple Lady®18/20981355+
2012Bắc Bán CầuResolute®18/201011304-5
2012Bắc Bán CầuRexona®18/20971304-7
2012Bắc Bán CầuRialto®18/201251354-7
2012Bắc Bán CầuRichmond®18/20691255-7
2012Bắc Bán CầuRobin Van Galen®18/201311406-7
2012Bắc Bán CầuRobina®18/20961253-5
2012Bắc Bán CầuRoselily Belonica®18/201101005-8
2012Bắc Bán CầuRoselily Elena®18/20951208+
2012Bắc Bán CầuSalmon Classic®18/2065906+
2012Bắc Bán CầuSaltarello®18/20951005-8
2012Bắc Bán CầuSantander®18/201251306-7
2012Bắc Bán CầuSantini®18/201041206+
2012Bắc Bán CầuSapporo®18/201281156+
2012Bắc Bán CầuScipione®18/20691358+
2012Bắc Bán CầuSensi®18/201041405-6
2012Bắc Bán CầuSerano®18/201041255-7
2012Bắc Bán CầuShangdong®18/201281405-6
2012Bắc Bán CầuShocking®18/201031153-5
2012Bắc Bán CầuSiberia®18/201291307+
2012Bắc Bán CầuSignium®18/201171255-6
2012Bắc Bán CầuSorbonne®18/201171256+
2012Bắc Bán CầuStarfighter®18/201331307+
2012Bắc Bán CầuStriker®18/201221306-8
2012Bắc Bán CầuSunny Cypres®18/20117657+
2012Bắc Bán CầuSunny Mesdag®18/20117658+
2012Bắc Bán CầuTabledance®18/20971205-8
2012Bắc Bán CầuTanita®18/201011252-3
2012Bắc Bán CầuTapricorn®18/201291157-9
2012Bắc Bán CầuTasmanie®18/201301206-8
2012Bắc Bán CầuTiber®18/201211156-8
2012Bắc Bán CầuThe Edge®18/201251358+
2012Bắc Bán CầuUniverse®18/201271256-7
2012Bắc Bán CầuVa Banque®18/201251308+
2012Bắc Bán CầuValverde®18/201031407+
2012Bắc Bán CầuVilla Blanca®18/201041304-6
2012Bắc Bán CầuViviana®18/201291253-4
2012Bắc Bán CầuWhite Balloons®18/201221055-8
2012Bắc Bán CầuWhite Knight®18/201271055-7
2012Bắc Bán CầuWhite Proud®18/201241206+
2012Bắc Bán CầuWilleke Alberti®18/201221156-8
2012Bắc Bán CầuYellow Diamond®18/2071908+
2012Bắc Bán CầuYelloween®18/201051406-9
2012Bắc Bán CầuZambesi®18/201031357+
2012Bắc Bán CầuGuardia®20/+961256+
2012Bắc Bán Cầu03.10-18863-005®20/221101004-6
2012Bắc Bán CầuAmarossi®20/221011206-8
2012Bắc Bán CầuAvalonia®20/221281256-8
2012Bắc Bán CầuAzami®20/221041404-6
2012Bắc Bán CầuBelladona®20/221101355-7
2012Bắc Bán CầuBolero®20/221201157-9
2012Bắc Bán CầuBrindisi®20/2268855-7
2012Bắc Bán CầuBurlesca®20/221181406+
2012Bắc Bán CầuCarbonero®20/22971406-8
2012Bắc Bán CầuCasa Blanca®20/221311407+
2012Bắc Bán CầuCasino Royal®20/22691409+
2012Bắc Bán CầuCassini®20/221241406-8
2012Bắc Bán CầuCocossa®20/22971306+
2012Bắc Bán CầuConca D`Or®20/221041305-8
2012Bắc Bán CầuContento®20/221171307+
2012Bắc Bán CầuCrystal Blanca®20/221311408+
2012Bắc Bán CầuCurly Sue®20/22127957-8
2012Bắc Bán CầuDalian®20/221011256-7
2012Bắc Bán CầuDigame®20/22971355-6
2012Bắc Bán CầuDolce And Gabana®20/221011403-5
2012Bắc Bán CầuDonato®20/221031405-7
2012Bắc Bán CầuEsta Bonita®20/22981404-5
2012Bắc Bán CầuFlashpoint®20/221011158+
2012Bắc Bán CầuFujian®20/221041403-5
2012Bắc Bán CầuGerez®20/221221356-9
2012Bắc Bán CầuGluhwein®20/22951355-7
2012Bắc Bán CầuGold City®20/221051355-7
2012Bắc Bán CầuHacienda®20/22971357+
2012Bắc Bán CầuHelvetia®20/221311057-9
2012Bắc Bán CầuHypnose®20/221011256-7
2012Bắc Bán CầuJoop®20/221241407-9
2012Bắc Bán CầuJustina®20/221211408+
2012Bắc Bán CầuLa Mancha®20/221191357+
2012Bắc Bán CầuLake Carey®20/221241409+
2012Bắc Bán CầuLesotho®20/221081355-7
2012Bắc Bán CầuMacizo®20/22941405-7
2012Bắc Bán CầuManissa®20/221081404-6
2012Bắc Bán CầuMarlon®20/221241256+
2012Bắc Bán CầuMerlet®20/22721357-9
2012Bắc Bán CầuNova Scotia®20/22691156+
2012Bắc Bán CầuNova Zembla®20/221271306-7
2012Bắc Bán CầuNymph®20/22971255-6
2012Bắc Bán CầuPalazzo®20/221011404-6
2012Bắc Bán CầuParadero®20/221291408+
2012Bắc Bán CầuPink App®20/22941404-6
2012Bắc Bán CầuPink Magic®20/22941405-6
2012Bắc Bán CầuPink Mist®20/221031356-9
2012Bắc Bán CầuPink Palace®20/22971406-8
2012Bắc Bán CầuPink Secret®20/221251255-8
2012Bắc Bán CầuPink Sparkle®20/221271307+
2012Bắc Bán CầuPremium Blond®20/221271305-8
2012Bắc Bán CầuProfundo®20/221011405-7
2012Bắc Bán CầuRexona®20/22971305-8
2012Bắc Bán CầuRialto®20/221251355-7
2012Bắc Bán CầuRobina®20/22961304-6
2012Bắc Bán CầuRoselily Belonica®20/221101007+
2012Bắc Bán CầuSalmon Classic®20/2265906+
2012Bắc Bán CầuSaltarello®20/22951106+
2012Bắc Bán CầuSantander®20/221251307+
2012Bắc Bán CầuSerano®20/221041307+
2012Bắc Bán CầuShocking®20/221031304-6
2012Bắc Bán CầuSiberia®20/221291358+
2012Bắc Bán CầuSorbonne®20/221171258+
2012Bắc Bán CầuStriker®20/221221409+
2012Bắc Bán CầuTabledance®20/22971205-9
2012Bắc Bán CầuTanita®20/221011202-4
2012Bắc Bán CầuTiber®20/221211207+
2012Bắc Bán CầuTopeka®20/221021204-5
2012Bắc Bán CầuThea®20/221011255-7
2012Bắc Bán CầuWilleke Alberti®20/221221107+
2012Bắc Bán CầuZambesi®20/221031408+
2012Bắc Bán CầuZiriconia®20/221071304-6
2012Bắc Bán CầuBolero®22/241201259+
2012Bắc Bán CầuBurlesca®22/241181407+
2012Bắc Bán CầuCarbonero®22/24971407-10
2012Bắc Bán CầuCatina®22/241031408+
2012Bắc Bán CầuConca D`Or®22/241041307+
2012Bắc Bán CầuEsta Bonita®22/24981405-7
2012Bắc Bán CầuGerez®22/241221407+
2012Bắc Bán CầuJustina®22/241211409+
2012Bắc Bán CầuLesotho®22/241081356-7
2012Bắc Bán CầuManissa®22/241081404-6
2012Bắc Bán CầuMarlon®22/241241257+
2012Bắc Bán CầuNova Zembla®22/241271307+
2012Bắc Bán CầuPink Secret®22/241251406+
2012Bắc Bán CầuProfundo®22/241011406-9
2012Bắc Bán CầuRobina®22/24961405-8
2012Bắc Bán CầuShocking®22/241031305-7
2012Bắc Bán CầuManissa®24/-1081406+
2012Bắc Bán CầuBuzzer®9/1079353-7
2012Bắc Bán CầuGolden Matrix®9/1079253-6
2012Bắc Bán CầuOrange Matrix®9/1079354-6
2012Bắc Bán CầuPot Longi Nr 170®9/10111502-3
2012Bắc Bán CầuTiny Bee®9/1064403-4
2012Bắc Bán CầuTiny Dancer®9/1067353-4
2012Bắc Bán CầuTiny Rocket®9/1070454-7
2012Bắc Bán CầuTiny Toons®9/1067303-5
2012Nam Bán CầuMaru®11/12100552-3
2012Nam Bán CầuSunny Okinawa®11/12112552-3
2012Nam Bán CầuAcapulco®12/141081002-3
2012Nam Bán CầuAcoustic®12/14109553-4
2012Nam Bán CầuAdvantage®12/1473902-4
2012Nam Bán CầuAfter Eight®12/1495553-5
2012Nam Bán CầuBlack Out®12/1473703-5
2012Nam Bán CầuBrindisi®12/1488702-4
2012Nam Bán CầuEl Divo®12/14731203-5
2012Nam Bán CầuEremo®12/14781002-4
2012Nam Bán CầuGolden Tycoon®12/14731003-5
2012Nam Bán CầuIce Dreamer®12/14114854-6
2012Nam Bán CầuLaguna®12/141081052-3
2012Nam Bán CầuLitouwen®12/14731003-4
2012Nam Bán CầuMagny Cours®12/14114552-4
2012Nam Bán CầuMaru®12/14100553-4
2012Nam Bán CầuOxygen®12/1490553-4
2012Nam Bán CầuPavia®12/1473903-5
2012Nam Bán CầuStarfighter®12/14113802-3
2012Nam Bán CầuSunny Bahamas®12/14109503-4
2012Nam Bán CầuSunny Bonaire®12/14108603-4
2012Nam Bán CầuSunny Borneo®12/14108602-4
2012Nam Bán CầuSunny Okinawa®12/14112553-4
2012Nam Bán CầuTresor®12/14731102-3
2012Nam Bán CầuEntertainer®12-14112602-3
2012Nam Bán CầuMero Star®12-141101052-4
2012Nam Bán CầuSorbonne®12-14100902-3
2012Nam Bán CầuSouvenir®12-14107453-5
2012Nam Bán CầuStarlight Express®12-1495552-4
2012Nam Bán CầuTrue Emotions®12-14116552-5
2012Nam Bán CầuYelloween®12-14951302-3
2012Nam Bán CầuAcapulco®13/141081052-4
2012Nam Bán CầuCurie®13/14100803-5
2012Nam Bán CầuMero Star®13/141101002-3
2012Nam Bán CầuMontezuma®13/141061103-4
2012Nam Bán CầuSaltarello®13/14100852-5
2012Nam Bán CầuSiberia®13/14115952-4
2012Nam Bán CầuSorbonne®13/1499952-4
2012Nam Bán CầuTiber®13/14108902-3
2012Nam Bán CầuAcapulco®14/161081153-4
2012Nam Bán CầuAcoustic®14/16109603-5
2012Nam Bán CầuAdvantage®14/1673903-4
2012Nam Bán CầuAfter Eight®14/1695604-6
2012Nam Bán CầuAll Star®14/161051053-4
2012Nam Bán CầuAranal®14/16951154-6
2012Nam Bán CầuBig Event®14/161171003-4
2012Nam Bán CầuBlack Out®14/1673704-6
2012Nam Bán CầuBrindisi®14/1688753-5
2012Nam Bán CầuBurlesca®14/161031052-4
2012Nam Bán CầuCocossa®14/161081303-4
2012Nam Bán CầuConca D'or®14/16100952-3
2012Nam Bán CầuCorvara®14/161141203-5
2012Nam Bán CầuCurie®14/16100854-6
2012Nam Bán CầuDeep Impact®14/16111903-5
2012Nam Bán CầuEl Divo®14/16731304-6
2012Nam Bán CầuEnergetic®14/16100801-2
2012Nam Bán CầuEntertainer®14/16112653-5
2012Nam Bán CầuEremo®14/16781103-5
2012Nam Bán CầuFenice®14/161081102-4
2012Nam Bán CầuGolden Tycoon®14/16731054-6
2012Nam Bán CầuIce Clear®14/16114802-3
2012Nam Bán CầuLa Mancha®14/161081152-4
2012Nam Bán CầuLaguna®14/161081103-4
2012Nam Bán CầuLitouwen®14/16731104-6
2012Nam Bán CầuMambo®14/161051052-4
2012Nam Bán CầuManissa®14/16961151-2
2012Nam Bán CầuMarco Polo®14/16101953-4
2012Nam Bán CầuMarlon®14/16105902-3
2012Nam Bán CầuMaru®14/16100554-5
2012Nam Bán CầuMero Star®14/161101052-5
2012Nam Bán CầuMontezuma®14/161061104-6
2012Nam Bán CầuNova Zembla®14/16111953-5
2012Nam Bán CầuOriginal Love®14/16731203-4
2012Nam Bán CầuPandora®14/16961004-5
2012Nam Bán CầuParadero®14/16991152-4
2012Nam Bán CầuParasol®14/16109903-6
2012Nam Bán CầuPavia®14/1673955-7
2012Nam Bán CầuPenthouse®14/16102953-5
2012Nam Bán CầuPink Expression®14/161071102-3
2012Nam Bán CầuPremium Blond®14/161081003-5
2012Nam Bán CầuRed Reflex®14/16106952-4
2012Nam Bán CầuRialto®14/161071153-4
2012Nam Bán CầuRio Negro®14/16991303-6
2012Nam Bán CầuRobina®14/1695951-3
2012Nam Bán CầuSaltarello®14/1688903-6
2012Nam Bán CầuSantander®14/16109953-5
2012Nam Bán CầuSapporo®14/16103903-6
2012Nam Bán CầuSiberia®14/161151053-5
2012Nam Bán CầuSimplon®14/161081102-4
2012Nam Bán CầuSorbonne®14/16991003-5
2012Nam Bán CầuSouvenir®14/16107505+
2012Nam Bán CầuStarfighter®14/161131003-5
2012Nam Bán CầuStarlight Express®14/1695603-5
2012Nam Bán CầuSunny Bahamas®14/16109554-6
2012Nam Bán CầuSunny Bonaire®14/16108604-5
2012Nam Bán CầuSunny Borneo®14/16108603-4
2012Nam Bán CầuSunny Okinawa®14/16112553-5
2012Nam Bán CầuTiber®14/161081003-5
2012Nam Bán CầuTresor®14/16731103-4
2012Nam Bán CầuTrue Emotions®14/16116604-6
2012Nam Bán CầuUniverse®14/16105953-6
2012Nam Bán CầuYelloween®14/16951403-4
2012Nam Bán CầuBaywatch®15/161021002-3
2012Nam Bán CầuBelladonna®15/161011102-3
2012Nam Bán CầuMarlon®15/161051003-4
2012Nam Bán CầuPremium Blond®15/161081003-5
2012Nam Bán CầuRed Reflex®15/16105953-4
2012Nam Bán CầuWilleke Alberti®15/161001002-4
2012Nam Bán CầuAcapulco®16/181081254-7
2012Nam Bán CầuAcoustic®16/18109655-7
2012Nam Bán CầuAdvantage®16/1873904-7
2012Nam Bán CầuAll Star®16/181051204-6
2012Nam Bán CầuBaywatch®16/181021153-5
2012Nam Bán CầuBelladonna®16/181011303-5
2012Nam Bán CầuBig Event®16/181171104-5
2012Nam Bán CầuBrindisi®16/1888754-7
2012Nam Bán CầuBurlesca®16/181031154-5
2012Nam Bán CầuCasablanca®16/181231304-6
2012Nam Bán CầuCocossa®16/181081303-5
2012Nam Bán CầuConca D'or®16/181001103-5
2012Nam Bán CầuCorvara®16/181141304-6
2012Nam Bán CầuCurie®16/18100855-7
2012Nam Bán CầuCharming®16/181001054-6
2012Nam Bán CầuDeep Impact®16/18105905-8
2012Nam Bán CầuEntertainer®16/18112704-6
2012Nam Bán CầuEremo®16/18781204-6
2012Nam Bán CầuFenice®16/181081153-4
2012Nam Bán CầuIce Clear®16/18114904-6
2012Nam Bán CầuLa Mancha®16/181081254-6
2012Nam Bán CầuLaguna®16/181101204-6
2012Nam Bán CầuLitouwen®16/18731155-7
2012Nam Bán CầuManissa®16/18961102-4
2012Nam Bán CầuMarco Polo®16/181091054-6
2012Nam Bán CầuMarlon®16/18105952-3
2012Nam Bán CầuMaru®16/18100605-6
2012Nam Bán CầuMero Star®16/181101154-6
2012Nam Bán CầuMontezuma®16/181061205-7
2012Nam Bán CầuNova Zembla®16/181111054-6
2012Nam Bán CầuOriginal Love®16/18731204-5
2012Nam Bán CầuPandora®16/18961055+
2012Nam Bán CầuParadero®16/18991153-6
2012Nam Bán CầuParasol®16/181061004-7
2012Nam Bán CầuPenthouse®16/181021004-6
2012Nam Bán CầuPico®16/181051256+
2012Nam Bán CầuPink Expression®16/181071153-4
2012Nam Bán CầuPink Palace®16/18961103-4
2012Nam Bán CầuPremium Blond®16/181081004-5
2012Nam Bán CầuRed Reflex®16/181061103-5
2012Nam Bán CầuRialto®16/181071204-6
2012Nam Bán CầuRio Negro®16/18991305+
2012Nam Bán CầuRiver Princess®16/18109954+
2012Nam Bán CầuRobina®16/18951102-4
2012Nam Bán CầuSaltarello®16/18881004-7
2012Nam Bán CầuSantander®16/181121003-5
2012Nam Bán CầuSerano®16/18981003-6
2012Nam Bán CầuSiberia®16/181151055-8
2012Nam Bán CầuSimplon®16/181081204-6
2012Nam Bán CầuSorbonne®16/18991104-7
2012Nam Bán CầuSouvenir®16/18107456+
2012Nam Bán CầuStarfighter®16/181131105+
2012Nam Bán CầuStarlight Express®16/1895704-6
2012Nam Bán CầuSunny Bahamas®16/18109606+
2012Nam Bán CầuSunny Borneo®16/18108654-6
2012Nam Bán CầuSunny Okinawa®16/18112604-6
2012Nam Bán CầuTiber®16/181081104-7
2012Nam Bán CầuTresor®16/18731104-6
2012Nam Bán CầuTrue Emotions®16/18116705+
2012Nam Bán CầuUniverse®16/181051105+
2012Nam Bán CầuWilleke Alberti®16/181001053-5
2012Nam Bán CầuYelloween®16/18951404-5
2012Nam Bán CầuAcapulco®18/201081356+
2012Nam Bán CầuAll Star®18/201051255+
2012Nam Bán CầuAmarossi®18/20981354-6
2012Nam Bán CầuBaywatch®18/201021254-6
2012Nam Bán CầuBelladonna®18/201011354-6
2012Nam Bán CầuBurlesca®18/201121204-6
2012Nam Bán CầuCasablanca®18/201231306+
2012Nam Bán CầuCocossa®18/201081355-8
2012Nam Bán CầuConca D'or®18/201001154-6
2012Nam Bán CầuCurie®18/201001105+
2012Nam Bán CầuEnergetic®18/201201004-5
2012Nam Bán CầuFenice®18/201081154-5
2012Nam Bán CầuLa Mancha®18/201081305+
2012Nam Bán CầuLove Story®18/20114804-6
2012Nam Bán CầuManissa®18/20961203-5
2012Nam Bán CầuMarco Polo®18/201011154-6
2012Nam Bán CầuMarlon®18/201051003-5
2012Nam Bán CầuMaru®18/20100706+
2012Nam Bán CầuMero Star®18/201101205-7
2012Nam Bán CầuMontezuma®18/201061306+
2012Nam Bán CầuNova Zembla®18/201111206-8
2012Nam Bán CầuPandora®18/20961106+
2012Nam Bán CầuParadero®18/20991304-6
2012Nam Bán CầuPenthouse®18/201021205-7
2012Nam Bán CầuPink Expression®18/201071154-5
2012Nam Bán CầuPink Palace®18/20961204-5
2012Nam Bán CầuPremium Blond®18/201081154-6
2012Nam Bán CầuRed Reflex®18/201061203-7
2012Nam Bán CầuRialto®18/201071255-7
2012Nam Bán CầuRobina®18/20951103-5
2012Nam Bán CầuSaltarello®18/20881004-8
2012Nam Bán CầuSantander®18/201131104-7
2012Nam Bán CầuSiberia®18/201151257+
2012Nam Bán CầuSimplon®18/201081255+
2012Nam Bán CầuSorbonne®18/20991204-8
2012Nam Bán CầuStarfighter®18/201131206+
2012Nam Bán CầuSunny Borneo®18/20108705+
2012Nam Bán CầuTiber®18/201081205+
2012Nam Bán CầuUniverse®18/201051207+
2012Nam Bán CầuWilleke Alberti®18/201001104+
2012Nam Bán CầuYelloween®18/20951455-6
2012Nam Bán CầuAmarossi®20/22981404-6
2012Nam Bán CầuBaywatch®20/221021304-6
2012Nam Bán CầuBelladonna®20/221011354-7
2012Nam Bán CầuBurlesca®20/221031354-6
2012Nam Bán CầuCocossa®20/221081306+
2012Nam Bán CầuConca D'or®20/221001255-8
2012Nam Bán CầuFenice®20/221081054-6
2012Nam Bán CầuLa Mancha®20/221081356+
2012Nam Bán CầuManissa®20/22961254-5
2012Nam Bán CầuMarco Polo®20/221011205-7
2012Nam Bán CầuMarlon®20/221051104-6
2012Nam Bán CầuMero Star®20/221101306+
2012Nam Bán CầuMontezuma®20/221061306+
2012Nam Bán CầuNova Zembla®20/221111306+
2012Nam Bán CầuPandora®20/22951207+
2012Nam Bán CầuParadero®20/22991306+
2012Nam Bán CầuPink Expression®20/221071305+
2012Nam Bán CầuPink Palace®20/22961255-6
2012Nam Bán CầuPremium Blond®20/221081205-7
2012Nam Bán CầuRed Reflex®20/221061254-7
2012Nam Bán CầuRialto®20/221071256+
2012Nam Bán CầuRobina®20/22951154-6
2012Nam Bán CầuSaltarello®20/22881105-9
2012Nam Bán CầuSantander®20/221141106+
2012Nam Bán CầuSiberia®20/221151258+
2012Nam Bán CầuSimplon®20/221081306+
2012Nam Bán CầuSorbonne®20/221001255-8
2012Nam Bán CầuTiber®20/221081206+
2012Nam Bán CầuWilleke Alberti®20/221001206+
2012Nam Bán CầuYelloween®20/22951456/+
2012Nam Bán CầuPink Palace®22/24961255-8
2012Nam Bán CầuSantander®22/241151157+
2012Nam Bán CầuWilleke Alberti®22/241001207+
2012Nam Bán CầuSantander®24/+1051308+
2013Bắc Bán CầuBuzzer®09/1051254-6
2013Bắc Bán CầuGolden Matrix®09/1054253-6
2013Bắc Bán CầuOrange Matrix®09/1051203-5
2013Bắc Bán CầuSunset Matrix®09/1055203-4
2013Bắc Bán CầuTiny Athlete®09/1048303-4
2013Bắc Bán CầuTiny Invader®09/1049303-4
2013Bắc Bán CầuWhite Heaven®09/101051251-2
2013Bắc Bán CầuBuzzer®10/1151255-6
2013Bắc Bán CầuCross Over®10/1160304-5
2013Bắc Bán CầuGolden Matrix®10/1154253-6
2013Bắc Bán CầuMatrix®10/1156253-5
2013Bắc Bán CầuOrange Matrix®10/1151203-5
2013Bắc Bán CầuTridex®10/1151252-4
2013Bắc Bán CầuBelem®10/1252305-7
2013Bắc Bán CầuBrunello®10/1260954-5
2013Bắc Bán CầuBuzzer®10/1251205-7
2013Bắc Bán CầuCeb Dazzle®10/12651103-5
2013Bắc Bán CầuClassic Joy®10/1250354-7
2013Bắc Bán CầuContagem®10/1248404-6
2013Bắc Bán CầuCream Joy®10/1257405-8
2013Bắc Bán CầuCross Over®10/1260304-6
2013Bắc Bán CầuCuritiba®10/1254355+
2013Bắc Bán CầuDiv®10/1249353-5
2013Bắc Bán CầuElegant Joy®10/1257404-6
2013Bắc Bán CầuFlourescent Joy®10/1246406-8
2013Bắc Bán CầuFun Factor®10/1259403-4
2013Bắc Bán CầuGolden Joy®10/1257404-7
2013Bắc Bán CầuGolden Matrix®10/1254254-6
2013Bắc Bán CầuGironde®10/1264954-6
2013Bắc Bán CầuHoney Joy®10/1257354-5
2013Bắc Bán CầuIsland Joy®10/1250352-3
2013Bắc Bán CầuJoao Pessoa®10/1252405-7
2013Bắc Bán CầuKaveri®10/1267953-4
2013Bắc Bán CầuKeynote®10/1256356-8
2013Bắc Bán CầuLondrina®10/1247254-6
2013Bắc Bán CầuMatrix®10/1256254-5
2013Bắc Bán CầuNavona®10/1260753-5
2013Bắc Bán CầuNova Joy®10/1256354-5
2013Bắc Bán CầuOrange Matrix®10/1251255-6
2013Bắc Bán CầuOsasco®10/1253305-8
2013Bắc Bán CầuPavia®10/12681055-6
2013Bắc Bán CầuPollyanna®10/12621105+
2013Bắc Bán CầuPush Off®10/1254403-6
2013Bắc Bán CầuRio De Janeiro®10/1254306-8
2013Bắc Bán CầuSolar Joy®10/1247306-8
2013Bắc Bán CầuSorocaba®10/1259356-8
2013Bắc Bán CầuSunset Matrix®10/1256255-8
2013Bắc Bán CầuTeresina®10/1251356-8
2013Bắc Bán CầuTiny Athlete®10/1248303-6
2013Bắc Bán CầuTiny Bee®10/1249304-5
2013Bắc Bán CầuTiny Dancer®10/1253255-7
2013Bắc Bán CầuTiny Dessert®10/1255302-4
2013Bắc Bán CầuTiny Diamond®10/1251404-6
2013Bắc Bán CầuTiny Dino®10/1257355-7
2013Bắc Bán CầuTiny Double You®10/1249303-6
2013Bắc Bán CầuTiny Dragon®10/1256305-7
2013Bắc Bán CầuTiny Ghost®10/1254403-5
2013Bắc Bán CầuTiny Glow®10/1250305-6
2013Bắc Bán CầuTiny Hope®10/1256405-7
2013Bắc Bán CầuTiny Invader®10/1249304-6
2013Bắc Bán CầuTiny Missile®10/1253406+
2013Bắc Bán CầuTiny Nanny®10/1256305-6
2013Bắc Bán CầuTiny Orange Sensation®10/1246405-7
2013Bắc Bán CầuTiny Padhye®10/1254356-8
2013Bắc Bán CầuTiny Pearl®10/1259304-6
2013Bắc Bán CầuTiny Robin®10/1245255-7
2013Bắc Bán CầuTiny Rocket®10/1253306-7
2013Bắc Bán CầuTiny Sensation®10/1254353-5
2013Bắc Bán CầuTiny Sin®10/1266253-6
2013Bắc Bán CầuTiny Skyline®10/1252354-6
2013Bắc Bán CầuTiny Spider®10/1253405-6
2013Bắc Bán CầuTiny Todd®10/1255403-5
2013Bắc Bán CầuTiny Toons®10/1251205-7
2013Bắc Bán CầuTridex®10/1251353-5
2013Bắc Bán CầuWhite 044®10/1296402-3
2013Bắc Bán CầuWhite 105®10/1296351-3
2013Bắc Bán CầuWhite 170®10/1296503
2013Bắc Bán CầuWhite Heaven®10/121051251-2
2013Bắc Bán CầuAfter Eight®11/12110451-2
2013Bắc Bán CầuAmateras®11/12651153-5
2013Bắc Bán CầuBlack Out®11/1260903-4
2013Bắc Bán CầuBrasil®11/12641003-5
2013Bắc Bán CầuBright Joy®11/1257353-5
2013Bắc Bán CầuBrunello®11/1260903-4
2013Bắc Bán CầuBuzzer®11/1251207+
2013Bắc Bán CầuCeb Dazzle®11/12651103-5
2013Bắc Bán CầuCross Over®11/1260356-8
2013Bắc Bán CầuEl Divo®11/12671153-5
2013Bắc Bán CầuFangio®11/12651202-3
2013Bắc Bán CầuFarolito®11/1259452-3
2013Bắc Bán CầuGlobal Arena®11/121101301-3
2013Bắc Bán CầuGlobal Beauty®11/121142001-2
2013Bắc Bán CầuGlobal Dream®11/121142001-2
2013Bắc Bán CầuGlobal Harmony®11/121142001-2
2013Bắc Bán CầuGlobal Justice®11/12117250-
2013Bắc Bán CầuGlobal Village®11/121142003-5
2013Bắc Bán CầuGolden Matrix®11/1254255-7
2013Bắc Bán CầuIndian Summerset®11/1267902-4
2013Bắc Bán CầuLitouwen®11/12681153-4
2013Bắc Bán CầuMatrix®11/1256253-6
2013Bắc Bán CầuNavona®11/1260703-5
2013Bắc Bán CầuOrange Matrix®11/1251255-6
2013Bắc Bán CầuPavia®11/12681055-6
2013Bắc Bán CầuSunny Azores®11/12121402-3
2013Bắc Bán CầuSunny Bahamas®11/12110403-4
2013Bắc Bán CầuSunny Bonaire®11/12110403
2013Bắc Bán CầuSunny Borneo®11/12110402
2013Bắc Bán CầuSunny Grenada®11/12106451-2
2013Bắc Bán CầuSunny Martinique®11/12112401-2
2013Bắc Bán CầuSunny Okinawa®11/12117302
2013Bắc Bán CầuSunset Matrix®11/1256255-6
2013Bắc Bán CầuTango Graffity®11/12661005-7
2013Bắc Bán CầuTango London Heart®11/12691152-3
2013Bắc Bán CầuTango Olina®11/12671154-6
2013Bắc Bán CầuTango Tigerplay®11/12641104-5
2013Bắc Bán CầuTango Thesire®11/1268954-6
2013Bắc Bán CầuTiny Dessert®11/1255302-4
2013Bắc Bán CầuTiny Nugget®11/1254303-5
2013Bắc Bán CầuTres Chic®11/12641255-7
2013Bắc Bán CầuTresor®11/1259953-5
2013Bắc Bán CầuTridex®11/1254353-5
2013Bắc Bán CầuVermeer®11/1262953-5
2013Bắc Bán CầuWhite America®11/1298502-3
2013Bắc Bán CầuWhite Ocean®11/121111201-2
2013Bắc Bán CầuWhite Triumph®11/12921152-3
2013Bắc Bán CầuWinning Joy®11/1260353-5
2013Bắc Bán CầuCross Over®12/1360355-9
2013Bắc Bán CầuGolden Matrix®12/1354256+
2013Bắc Bán CầuLadylike®12/1355352-3
2013Bắc Bán CầuMatrix®12/1356305-7
2013Bắc Bán CầuOrange Matrix®12/1351257-8
2013Bắc Bán CầuSouvenir®12/13116302-3
2013Bắc Bán CầuTridex®12/1354354-6
2013Bắc Bán Cầu5-011-1212/1451253-5
2013Bắc Bán Cầu5-020-1012/1451203-4
2013Bắc Bán Cầu5-022-0412/1451253-4
2013Bắc Bán Cầu5-022-0512/1447254-5
2013Bắc Bán Cầu5-022-0712/1449303-4
2013Bắc Bán Cầu6-004-912/1445253-5
2013Bắc Bán Cầu6-015-2012/1451255-7
2013Bắc Bán Cầu6-019-112/1451254+
2013Bắc Bán Cầu6-061-512/1451256+
2013Bắc Bán Cầu6-064-112/1451255+
2013Bắc Bán Cầu7-024-112/1451305+
2013Bắc Bán Cầu7-024-1112/1451303-4
2013Bắc Bán Cầu7-024-1312/1451254+
2013Bắc Bán Cầu7-030-1612/1451254+
2013Bắc Bán Cầu7-041-112/1451253-4
2013Bắc Bán Cầu7-044-112/1451254+
2013Bắc Bán Cầu7-045-1412/1451204+
2013Bắc Bán Cầu7-045-1712/1451254+
2013Bắc Bán Cầu7-045-412/1451304+
2013Bắc Bán Cầu7-045-712/1451255+
2013Bắc Bán CầuAfter Eight®12/14110452-4
2013Bắc Bán CầuAlbufeira®12/14651154-5
2013Bắc Bán CầuAmateras®12/14651153-5
2013Bắc Bán CầuApricot Joy®12/1446354-6
2013Bắc Bán CầuArbatax®12/14651153-5
2013Bắc Bán CầuArcachon®12/1467953-5
2013Bắc Bán CầuBach®12/14691104-6
2013Bắc Bán CầuBariton®12/14621155-6
2013Bắc Bán CầuBatistero®12/14661102-3
2013Bắc Bán CầuBeau Soleil®12/14671204-6
2013Bắc Bán CầuBelem®12/1452307-10
2013Bắc Bán CầuBlack Bird®12/1456304-5
2013Bắc Bán CầuBlack Out®12/14601004-6
2013Bắc Bán CầuBlushing Joy®12/1454504-6
2013Bắc Bán CầuBonsoir®12/14631203-5
2013Bắc Bán CầuBourbon Street®12/14671204-5
2013Bắc Bán CầuBrasil®12/14641054-6
2013Bắc Bán CầuBreak Out®12/14631103-4
2013Bắc Bán CầuBright Joy®12/1457406-8
2013Bắc Bán CầuBrilliant Joy®12/1454454-5
2013Bắc Bán CầuBrunello®12/14621006-7
2013Bắc Bán CầuBurning Joy®12/1451506-7
2013Bắc Bán CầuBuzzer®12/1451307+
2013Bắc Bán CầuCanberra®12/141241102-4
2013Bắc Bán CầuCarillon®12/14113851-2
2013Bắc Bán CầuCeb Dazzle®12/14651104-6
2013Bắc Bán CầuCecil®12/14721103-4
2013Bắc Bán CầuCigalon®12/14681254-6
2013Bắc Bán CầuCobra®12/141091102-4
2013Bắc Bán CầuColdplay®12/14121353-6
2013Bắc Bán CầuContagem®12/1448456+
2013Bắc Bán CầuCourier®12/14681153-5
2013Bắc Bán CầuCross Over®12/1460356-8
2013Bắc Bán CầuCrystal Blanca®12/141141051-2
2013Bắc Bán CầuCurie®12/14115903-4
2013Bắc Bán CầuCuritiba®12/1454356-9
2013Bắc Bán CầuDelicate Joy®12/1457455-7
2013Bắc Bán CầuDetroit®12/14631053-5
2013Bắc Bán CầuDiv®12/1449406-7
2013Bắc Bán CầuDouble Sensation®12/14661153-5
2013Bắc Bán CầuDouble Surprise®12/14110903-5
2013Bắc Bán CầuDreaming Joy®12/1454507+
2013Bắc Bán CầuEl Divo®12/14671204-6
2013Bắc Bán CầuElegant Joy®12/1457455-8
2013Bắc Bán CầuElodie®12/14611105-7
2013Bắc Bán CầuEntertainer®12/14119452-4
2013Bắc Bán CầuErcolano®12/14671003-4
2013Bắc Bán CầuFaith®12/1462
2013Bắc Bán CầuFancy Joy®12/1459355-7
2013Bắc Bán CầuFangio®12/14651253-4
2013Bắc Bán CầuFarolito®12/1459502-4
2013Bắc Bán CầuFata Morgana®12/1464855-7
2013Bắc Bán CầuFirebolt®12/14111953-5
2013Bắc Bán CầuFreckled Joy®12/1461505-7
2013Bắc Bán CầuGerez®12/141081002-3
2013Bắc Bán CầuGlobal Arena®12/141101303
2013Bắc Bán CầuGlobal Beauty®12/141142001-3
2013Bắc Bán CầuGlobal Dream®12/141142002-3
2013Bắc Bán CầuGlobal Harmony®12/141142002-3
2013Bắc Bán CầuGlobal Justice®12/141172501
2013Bắc Bán CầuGlobal Village®12/141142004-6
2013Bắc Bán CầuGolden Joy®12/1457406+
2013Bắc Bán CầuGolden Matrix®12/1454256-8
2013Bắc Bán CầuGolden Tycoon®12/14651153-6
2013Bắc Bán CầuGran Paradiso®12/1457904-7
2013Bắc Bán CầuGiraffe®12/14661305-7
2013Bắc Bán CầuGironde®12/14641006+
2013Bắc Bán CầuHeraklion®12/1462902-4
2013Bắc Bán CầuHotline®12/141001003-4
2013Bắc Bán CầuIllusive®12/141121303-4
2013Bắc Bán CầuIndian Diamond®12/14651303-4
2013Bắc Bán CầuIndian Summerset®12/1467903-4
2013Bắc Bán CầuInitiator®12/1463305+
2013Bắc Bán CầuJoao Pessoa®12/1452456+
2013Bắc Bán CầuJumping Joy®12/1450307-9
2013Bắc Bán CầuKaveri®12/14671004-6
2013Bắc Bán CầuKelso®12/14671103-4
2013Bắc Bán CầuKeynote®12/1456406-8
2013Bắc Bán CầuKing Joy®12/1463506+
2013Bắc Bán CầuLadylike®12/1455352-4
2013Bắc Bán CầuLaguna®12/141121253-5
2013Bắc Bán CầuLake Michigan®12/141101103-6
2013Bắc Bán CầuLe Baron®12/141141002-5
2013Bắc Bán CầuLombardia®12/141001002-3
2013Bắc Bán CầuLondrina®12/1452305-7
2013Bắc Bán CầuMajestic Joy®12/1454354-6
2013Bắc Bán CầuMarianne Timmer®12/1464954-6
2013Bắc Bán CầuMatrix®12/1456255-7
2013Bắc Bán CầuMedusa®12/141001203-5
2013Bắc Bán CầuMenorca®12/14621203-5
2013Bắc Bán CầuMerlet®12/14641154-5
2013Bắc Bán CầuMerluza®12/14671203-5
2013Bắc Bán CầuMestre®12/14661203-4
2013Bắc Bán CầuMontebello®12/14641154-5
2013Bắc Bán CầuMothers Choice®12/141121001-3
2013Bắc Bán CầuMountain Joy®12/1447356-8
2013Bắc Bán CầuNavarin®12/14651203-4
2013Bắc Bán CầuNavona®12/1460805-6
2013Bắc Bán CầuNello®12/14641004-7
2013Bắc Bán CầuOrange Joy®12/1465407+
2013Bắc Bán CầuOrange Matrix®12/1451307-8
2013Bắc Bán CầuOrange Twins®12/14601003-6
2013Bắc Bán CầuOrange Tycoon®12/14611004-6
2013Bắc Bán CầuOsasco®12/1453307+
2013Bắc Bán CầuParadero®12/141041202-3
2013Bắc Bán CầuPavia®12/14681106+
2013Bắc Bán CầuPink Blossom®12/14631055-8
2013Bắc Bán CầuPink Heaven®12/14891201
2013Bắc Bán CầuPink Pixel®12/14621105-8
2013Bắc Bán CầuPirandello®12/14671003-4
2013Bắc Bán CầuPrecioso®12/14651003-4
2013Bắc Bán CầuPrecious Joy®12/1454556-8
2013Bắc Bán CầuPush Off®12/1454405+
2013Bắc Bán CầuRed Alert®12/14641004-5
2013Bắc Bán CầuRichmond®12/14661202-3
2013Bắc Bán CầuRio De Janeiro®12/1454307-8
2013Bắc Bán CầuRobin Van Galen®12/141141252-4
2013Bắc Bán CầuRoselily Elena®12/14981002-4
2013Bắc Bán CầuRoyal Sunset®12/14651104-5
2013Bắc Bán CầuSamur®12/14631003-5
2013Bắc Bán CầuScipione®12/14661203-5
2013Bắc Bán CầuSerrada®12/14651104-6
2013Bắc Bán CầuSiberia®12/14118952-3
2013Bắc Bán CầuSolar Joy®12/1447357+
2013Bắc Bán CầuSorbonne®12/1498952-3
2013Bắc Bán CầuSorocaba®12/1459407+
2013Bắc Bán CầuSouvenir®12/14116353-4
2013Bắc Bán CầuStarfighter®12/14116852-4
2013Bắc Bán CầuStarlight Express®12/14113453-4
2013Bắc Bán CầuSulpice®12/14631002-3
2013Bắc Bán CầuSunny Azores®12/14121403-5
2013Bắc Bán CầuSunny Bahamas®12/14112454-6
2013Bắc Bán CầuSunny Bonaire®12/14110452-4
2013Bắc Bán CầuSunny Borneo®12/14110403-5
2013Bắc Bán CầuSunny Grenada®12/14106502-4
2013Bắc Bán CầuSunny Joy®12/1450309-10
2013Bắc Bán CầuSunny Martinique®12/14112502-3
2013Bắc Bán CầuSunny Mesdag®12/14109502-4
2013Bắc Bán CầuSunny Okinawa®12/14117403-4
2013Bắc Bán CầuSunset Matrix®12/1456307-9
2013Bắc Bán CầuTabledance®12/14891002-3
2013Bắc Bán CầuTango Black Spider®12/1467855-7
2013Bắc Bán CầuTango Graffity®12/14661006+
2013Bắc Bán CầuTango Kentucky®12/1468953-5
2013Bắc Bán CầuTango Lion Heart®12/14681105+
2013Bắc Bán CầuTango London Heart®12/14691203-5
2013Bắc Bán CầuTango Olina®12/14671156+
2013Bắc Bán CầuTango Orange Art®12/14631004-6
2013Bắc Bán CầuTango Starbust®12/1467953-5
2013Bắc Bán CầuTango Tigerplay®12/14641206+
2013Bắc Bán CầuTango Thesire®12/14681055-6
2013Bắc Bán CầuTeresina®12/1451407-10
2013Bắc Bán CầuTiny Bee®12/1449304-7
2013Bắc Bán CầuTiny Dancer®12/1453306-8
2013Bắc Bán CầuTiny Dessert®12/1455354-6
2013Bắc Bán CầuTiny Diamond®12/1451455-6
2013Bắc Bán CầuTiny Dino®12/1457405-8
2013Bắc Bán CầuTiny Double You®12/1449355-7
2013Bắc Bán CầuTiny Ghost®12/1454404-6
2013Bắc Bán CầuTiny Glow®12/1450355-7
2013Bắc Bán CầuTiny Hope®12/1456406-9
2013Bắc Bán CầuTiny Invader®12/1449305-7
2013Bắc Bán CầuTiny Missile®12/1453406+
2013Bắc Bán CầuTiny Nugget®12/1454305-6
2013Bắc Bán CầuTiny Orange Sensation®12/1446406+
2013Bắc Bán CầuTiny Padhye®12/1454356+
2013Bắc Bán CầuTiny Pearl®12/1459306+
2013Bắc Bán CầuTiny Robin®12/1445307+
2013Bắc Bán CầuTiny Rocket®12/1453306-8
2013Bắc Bán CầuTiny Sensation®12/1454405-7
2013Bắc Bán CầuTiny Shadow®12/1456307-9
2013Bắc Bán CầuTiny Sin®12/1466256+
2013Bắc Bán CầuTiny Skyline®12/1452355-7
2013Bắc Bán CầuTiny Spider®12/1453356-8
2013Bắc Bán CầuTiny Todd®12/1455455-7
2013Bắc Bán CầuTiny Toons®12/1451206-8
2013Bắc Bán CầuThe Edge®12/141031053-5
2013Bắc Bán CầuTreasure Island®12/14671104-6
2013Bắc Bán CầuTres Chic®12/14641256-7
2013Bắc Bán CầuTresor®12/1459954-6
2013Bắc Bán CầuTridex®12/1454355-6
2013Bắc Bán CầuTriumphator®12/14921102-3
2013Bắc Bán CầuVermeer®12/14621004-6
2013Bắc Bán CầuVictory Joy®12/1455353-4
2013Bắc Bán CầuWhite 044®12/1496453-5
2013Bắc Bán CầuWhite 105®12/1496452-3
2013Bắc Bán CầuWhite 170®12/1496503-4
2013Bắc Bán CầuWhite America®12/1498502-3
2013Bắc Bán CầuWhite Heaven®12/141051302-3
2013Bắc Bán CầuWhite Joy®12/1450457-10
2013Bắc Bán CầuWhite Ocean®12/141111202-3
2013Bắc Bán CầuWhite Triumph®12/14921152-3
2013Bắc Bán CầuWinning Joy®12/1460405-6
2013Bắc Bán CầuYellow Baby®12/1457254-6
2013Bắc Bán CầuYelloween®12/14861252-3
2013Bắc Bán CầuAcapulco®13/141001153-4
2013Bắc Bán CầuAdvantage®13/1465952-3
2013Bắc Bán CầuAktiva®13/141001052-3
2013Bắc Bán CầuBrindisi®13/1464852-3
2013Bắc Bán CầuCross Over®13/1460356+
2013Bắc Bán CầuDynamite®13/141071103-4
2013Bắc Bán CầuErcolano®13/14671052-4
2013Bắc Bán CầuExpression®13/141121002-3
2013Bắc Bán CầuEyeliner®13/14691153-4
2013Bắc Bán CầuForza Red®13/14691053-4
2013Bắc Bán CầuHelvetia®13/14113752-3
2013Bắc Bán CầuHeraklion®13/1462903-5
2013Bắc Bán CầuHonesty®13/14641103-4
2013Bắc Bán CầuHyde Park®13/14631153-4
2013Bắc Bán CầuIce Dreamer®13/14106853-4
2013Bắc Bán CầuIndian Summerset®13/1467953-4
2013Bắc Bán CầuLadylike®13/1455352-4
2013Bắc Bán CầuLake Michigan®13/141101053-4
2013Bắc Bán CầuLe Baron®13/141141003-6
2013Bắc Bán CầuLitouwen®13/14681203-4
2013Bắc Bán CầuLittle Rainbow®13/14109302-3
2013Bắc Bán CầuLombardia®13/141001103-6
2013Bắc Bán CầuMatrix®13/1456307-8
2013Bắc Bán CầuMero Star®13/141181002-4
2013Bắc Bán CầuMontezuma®13/1498952-3
2013Bắc Bán CầuNashville®13/14671153-4
2013Bắc Bán CầuNello®13/14641004-6
2013Bắc Bán CầuNova Scotia®13/14681153-4
2013Bắc Bán CầuOrange Matrix®13/1451306-8
2013Bắc Bán CầuOriginal Love®13/14631202-4
2013Bắc Bán CầuPapiljo®13/141101253-5
2013Bắc Bán CầuPink River®13/14631103-4
2013Bắc Bán CầuRialto®13/141071001-2
2013Bắc Bán CầuRichmond®13/14661202-4
2013Bắc Bán CầuRoselily Belonica®13/14110752-3
2013Bắc Bán CầuRoselily Carolina®13/14109651-3
2013Bắc Bán CầuRoselily Fabiola®13/1498901-3
2013Bắc Bán CầuRoselily Natalia®13/1497702-3
2013Bắc Bán CầuSantander®13/141121002-3
2013Bắc Bán CầuSouvenir®13/14116353-4
2013Bắc Bán CầuTermoli®13/14661304-7
2013Bắc Bán CầuTiber®13/14105902-3
2013Bắc Bán CầuTresor®13/14591004-7
2013Bắc Bán CầuWhite Express®13/14111952-3
2013Bắc Bán CầuSouvenir®14/15116403-5
2013Bắc Bán CầuWhite Heaven®14/151051303-4
2013Bắc Bán CầuAcapulco®14/161001253-5
2013Bắc Bán CầuAcoustic®14/16115504-5
2013Bắc Bán CầuAdvantage®14/16651053-4
2013Bắc Bán CầuAfter Eight®14/16110503-5
2013Bắc Bán CầuAlbufeira®14/16651154-6
2013Bắc Bán CầuAlma Ata®14/161181004-7
2013Bắc Bán CầuAmateras®14/16651155-6
2013Bắc Bán CầuArbatax®14/16651154-6
2013Bắc Bán CầuArcachon®14/16671004-6
2013Bắc Bán CầuAvocado®14/16891303-5
2013Bắc Bán CầuAzami®14/16941503-4
2013Bắc Bán CầuBach®14/16691106+
2013Bắc Bán CầuBallroom®14/16581103-4
2013Bắc Bán CầuBarasso®14/16661304-6
2013Bắc Bán CầuBatistero®14/16661103-5
2013Bắc Bán CầuBeau Soleil®14/16671255-6
2013Bắc Bán CầuBelem®14/1652358+
2013Bắc Bán CầuBernini®14/161091002-4
2013Bắc Bán CầuBlack Beauty®14/16941504-6
2013Bắc Bán CầuBlack Bird®14/1656304-6
2013Bắc Bán CầuBlack Out®14/16601056-8
2013Bắc Bán CầuBlackburn®14/16661203-4
2013Bắc Bán CầuBliss®14/16981054-6
2013Bắc Bán CầuBoardwalk®14/16671203-4
2013Bắc Bán CầuBolero®14/161141304-6
2013Bắc Bán CầuBonsoir®14/16631255-7
2013Bắc Bán CầuBourbon Street®14/16671254-6
2013Bắc Bán CầuBreak Out®14/16631204-5
2013Bắc Bán CầuBright Diamond®14/16681304-6
2013Bắc Bán CầuBrindisi®14/1664903-4
2013Bắc Bán CầuBroken Heart®14/16981004-6
2013Bắc Bán CầuBrunello®14/16621107+
2013Bắc Bán CầuCadenza®14/161061153-6
2013Bắc Bán CầuCaesars Palace®14/16641004-7
2013Bắc Bán CầuCandy Club®14/16911003-4
2013Bắc Bán CầuCarbonero®14/1689951-2
2013Bắc Bán CầuCarillon®14/16113953-4
2013Bắc Bán CầuCasa Blanca®14/161201101-2
2013Bắc Bán CầuCasino Royal®14/16661305-6
2013Bắc Bán CầuCavalese®14/16661153-5
2013Bắc Bán CầuCeb Dazzle®14/16651105+
2013Bắc Bán CầuCigalon®14/16681305-7
2013Bắc Bán CầuCobra®14/161091204-7
2013Bắc Bán CầuColdplay®14/16121455+
2013Bắc Bán CầuCompetition®14/16891102-3
2013Bắc Bán CầuConca D'or®14/1691951-2
2013Bắc Bán CầuContagem®14/1648457+
2013Bắc Bán CầuContento®14/161181254-6
2013Bắc Bán CầuCorcovado®14/16931103-4
2013Bắc Bán CầuCorvara®14/161091304-6
2013Bắc Bán CầuCouplet®14/16621055-7
2013Bắc Bán CầuCourier®14/16681255+
2013Bắc Bán CầuCreil®14/16621205-7
2013Bắc Bán CầuCross Over®14/1660356+
2013Bắc Bán CầuCrystal Blanca®14/161171253-5
2013Bắc Bán CầuCurley Sue®14/16100903-4
2013Bắc Bán CầuDalian®14/16901252-3
2013Bắc Bán CầuDark Romance®14/16110604-5
2013Bắc Bán CầuDeep Impact®14/161071003-5
2013Bắc Bán CầuDelfini®14/16901053-4
2013Bắc Bán CầuDetroit®14/16631105-7
2013Bắc Bán CầuDiv®14/1649357
2013Bắc Bán CầuDonato®14/16931302-3
2013Bắc Bán CầuDouble Sensation®14/16661204-5
2013Bắc Bán CầuEl Divo®14/16671205+
2013Bắc Bán CầuEl Santo®14/161101002-4
2013Bắc Bán CầuElodie®14/16611156+
2013Bắc Bán CầuEmbassy®14/16671203-5
2013Bắc Bán CầuEntertainer®14/16119454-6
2013Bắc Bán CầuErcolano®14/16671104-6
2013Bắc Bán CầuEspel®14/16621153-5
2013Bắc Bán CầuExpression®14/161121102-5
2013Bắc Bán CầuEyeliner®14/16691204-6
2013Bắc Bán CầuFangio®14/16651304-6
2013Bắc Bán CầuFarolito®14/1659505+
2013Bắc Bán CầuFata Morgana®14/1664856-9
2013Bắc Bán CầuFine Romance®14/16110605-8
2013Bắc Bán CầuFirebolt®14/161111005-6
2013Bắc Bán CầuFirst Romance®14/16104502-4
2013Bắc Bán CầuFlashpoint®14/16911103-5
2013Bắc Bán CầuForever®14/16891252-3
2013Bắc Bán CầuForza Red®14/16691104-5
2013Bắc Bán CầuFreya®14/16671153-5
2013Bắc Bán CầuGlobal Arena®14/161101303+
2013Bắc Bán CầuGlobal Beauty®14/161142002-4
2013Bắc Bán CầuGlobal Dream®14/161162003-4
2013Bắc Bán CầuGlobal Harmony®14/161142003-4
2013Bắc Bán CầuGlobal Justice®14/161192502-3
2013Bắc Bán CầuGlobal Village®14/161142005+
2013Bắc Bán CầuGlobe®14/16631305-6
2013Bắc Bán CầuGolden Romance®14/16110502-3
2013Bắc Bán CầuGolden Stone®14/16651303-4
2013Bắc Bán CầuGolden Tycoon®14/16651155+
2013Bắc Bán CầuHelvetia®14/16113804-5
2013Bắc Bán CầuHeraklion®14/1662954-6
2013Bắc Bán CầuHonesty®14/16641203-5
2013Bắc Bán CầuHotline®14/161001104-6
2013Bắc Bán CầuHyde Park®14/16631203-6
2013Bắc Bán CầuIce Clear®14/16109801-2
2013Bắc Bán CầuIce Dreamer®14/16106904-6
2013Bắc Bán CầuIllusive®14/161121304-6
2013Bắc Bán CầuIndian Diamond®14/16651304-6
2013Bắc Bán CầuIndian Summerset®14/16671004-5
2013Bắc Bán CầuInvasion®14/16911003-4
2013Bắc Bán CầuJoao Pessoa®14/1652457+
2013Bắc Bán CầuKalahari®14/16641254-6
2013Bắc Bán CầuKaveri®14/16671155-8
2013Bắc Bán CầuKelso®14/16671103-5
2013Bắc Bán CầuKeynote®14/1656408+
2013Bắc Bán CầuKingdom®14/16711253-5
2013Bắc Bán CầuLa Mancha®14/161031252-4
2013Bắc Bán CầuLady Luck®14/16671202-5
2013Bắc Bán CầuLadylike®14/1655354+
2013Bắc Bán CầuLaguna®14/161121304-6
2013Bắc Bán CầuLake Carey®14/161101203-5
2013Bắc Bán CầuLake Michigan®14/161101155-7
2013Bắc Bán CầuLaksmi®14/16691054-6
2013Bắc Bán CầuLe Baron®14/161141005-6
2013Bắc Bán CầuLitouwen®14/16681204-5
2013Bắc Bán CầuLittle Rainbow®14/16109352-4
2013Bắc Bán CầuLombardia®14/161001204-6
2013Bắc Bán CầuLondrina®14/1652356-7
2013Bắc Bán CầuLove Story®14/16112603-4
2013Bắc Bán CầuLoving Romance®14/16106602-3
2013Bắc Bán CầuMagic Star®14/16961002-4
2013Bắc Bán CầuMaldano®14/16891252-3
2013Bắc Bán CầuMambo®14/161071202-4
2013Bắc Bán CầuManifesto®14/161051003-4
2013Bắc Bán CầuMarianne Timmer®14/16641006-8
2013Bắc Bán CầuMarlon®14/161111003-4
2013Bắc Bán CầuMatrix®14/1656307-9
2013Bắc Bán CầuMedusa®14/161001254-6
2013Bắc Bán CầuMenorca®14/16621304-6
2013Bắc Bán CầuMerente®14/16681154-5
2013Bắc Bán CầuMerlet®14/16641204-6
2013Bắc Bán CầuMerluza®14/16671304-6
2013Bắc Bán CầuMero Star®14/161181053-5
2013Bắc Bán CầuMestre®14/16661204-6
2013Bắc Bán CầuMethone®14/16651104-6
2013Bắc Bán CầuMillburn®14/16631203-4
2013Bắc Bán CầuModern Romance®14/16106452-3
2013Bắc Bán CầuMontebello®14/16641205-7
2013Bắc Bán CầuMontezuma®14/16981153-5
2013Bắc Bán CầuMothers Choice®14/161121103-5
2013Bắc Bán CầuNamara®14/161131103-5
2013Bắc Bán CầuNashville®14/16671204-5
2013Bắc Bán CầuNavarin®14/16651204-6
2013Bắc Bán CầuNavona®14/1660807+
2013Bắc Bán CầuNello®14/16641106-8
2013Bắc Bán CầuNew Wave®14/1660556+
2013Bắc Bán CầuNova Scotia®14/16681153-5
2013Bắc Bán CầuOpportunity®14/16631104-7
2013Bắc Bán CầuOrange Matrix®14/1651307+
2013Bắc Bán CầuOrange Twins®14/16601104+
2013Bắc Bán CầuOrange Tycoon®14/16611055-8
2013Bắc Bán CầuOriginal Love®14/16631203-5
2013Bắc Bán CầuOrtolan®14/16109953-4
2013Bắc Bán CầuPandora®14/16109853-5
2013Bắc Bán CầuPapiljo®14/161101304-6
2013Bắc Bán CầuPavia®14/16681207+
2013Bắc Bán CầuPensacola®14/16651154-6
2013Bắc Bán CầuPetite Brigitte®14/1649407-9
2013Bắc Bán CầuPink Blossom®14/16631056+
2013Bắc Bán CầuPink Brush®14/16671105-6
2013Bắc Bán CầuPink Heaven®14/16891201
2013Bắc Bán CầuPink Mist®14/16891302-3
2013Bắc Bán CầuPink River®14/16631153-5
2013Bắc Bán CầuPink Romance®14/16108552-4
2013Bắc Bán CầuPink Sparkles®14/16981052-4
2013Bắc Bán CầuPinnacle®14/1686901
2013Bắc Bán CầuPollyanna®14/16621207+
2013Bắc Bán CầuPortland®14/161101153-6
2013Bắc Bán CầuPrecioso®14/16651054-6
2013Bắc Bán CầuPremium Blond®14/161091052-3
2013Bắc Bán CầuPush Off®14/1654406+
2013Bắc Bán CầuRed Rock®14/16681253-6
2013Bắc Bán CầuRelucida®14/16641003-5
2013Bắc Bán CầuRialto®14/161071053-4
2013Bắc Bán CầuRichmond®14/16661303-5
2013Bắc Bán CầuRio De Janeiro®14/1654307-9
2013Bắc Bán CầuRiverside®14/16641254-6
2013Bắc Bán CầuRobin Van Galen®14/161141302-3
2013Bắc Bán CầuRobina®14/16891102
2013Bắc Bán CầuRoselily 29-07-1®14/16981104-6
2013Bắc Bán CầuRoselily Annika®14/161201002-3
2013Bắc Bán CầuRoselily Belonica®14/16110803-4
2013Bắc Bán CầuRoselily Carolina®14/16109602-4
2013Bắc Bán CầuRoselily Elena®14/16981104-6
2013Bắc Bán CầuRoselily Fabiola®14/1698952-4
2013Bắc Bán CầuRoselily Felicia®14/161051053-5
2013Bắc Bán CầuRoselily Isabella®14/161051255-7
2013Bắc Bán CầuRoselily Natalia®14/1697753-4
2013Bắc Bán CầuRoselily Thalita®14/161051304-7
2013Bắc Bán CầuRoyal Sunset®14/16651104-6
2013Bắc Bán CầuRoyal Trinity®14/16631153-5
2013Bắc Bán CầuSalmon Star®14/16116754-5
2013Bắc Bán CầuSamur®14/16631054+
2013Bắc Bán CầuSantander®14/161121003-4
2013Bắc Bán CầuSapporo®14/16114903-5
2013Bắc Bán CầuScipione®14/16661254-6
2013Bắc Bán CầuSensi®14/16931302-3
2013Bắc Bán CầuSerene Angel®14/1695903-5
2013Bắc Bán CầuSerrada®14/16651156+
2013Bắc Bán CầuShowwinner®14/16116603-5
2013Bắc Bán CầuSiberia®14/161181103-5
2013Bắc Bán CầuSoft Music®14/1698952-4
2013Bắc Bán CầuSorbonne®14/161001053-5
2013Bắc Bán CầuSorocaba®14/1659408+
2013Bắc Bán CầuSouvenir®14/16116405-7
2013Bắc Bán CầuSpring Romance®14/16100554-6
2013Bắc Bán CầuStarfighter®14/161161004-7
2013Bắc Bán CầuStargazer®14/16113903-4
2013Bắc Bán CầuStarlight Express®14/16113503-5
2013Bắc Bán CầuStratosphere®14/16671156-10
2013Bắc Bán CầuSulpice®14/16631053-4
2013Bắc Bán CầuSunny Azores®14/16121404-6
2013Bắc Bán CầuSunny Bahamas®14/16112505-7
2013Bắc Bán CầuSunny Bonaire®14/16110454-7
2013Bắc Bán CầuSunny Borneo®14/16110404-7
2013Bắc Bán CầuSunny Cypres®14/16109504-6
2013Bắc Bán CầuSunny Grenada®14/16106554-5
2013Bắc Bán CầuSunny Mesdag®14/16109553-6
2013Bắc Bán CầuSunny Okinawa®14/16117404-6
2013Bắc Bán CầuSunset Matrix®14/1656307+
2013Bắc Bán CầuSylt®14/16621104-6
2013Bắc Bán CầuTabledance®14/16891053-4
2013Bắc Bán CầuTalisker®14/16651254-6
2013Bắc Bán CầuTanita®14/16931301-2
2013Bắc Bán CầuTango Black Spider®14/1667907+
2013Bắc Bán CầuTango Graffity®14/16661007+
2013Bắc Bán CầuTango Kentucky®14/16681004-6
2013Bắc Bán CầuTango Lion Heart®14/16681306+
2013Bắc Bán CầuTango London Heart®14/16691204-6
2013Bắc Bán CầuTango Orange Art®14/16631156+
2013Bắc Bán CầuTango Pup Art®14/16661305+
2013Bắc Bán CầuTango Starbust®14/16671004-6
2013Bắc Bán CầuTango Tigerplay®14/16641307+
2013Bắc Bán CầuTarrango®14/16981102-3
2013Bắc Bán CầuTermoli®14/16661305-8
2013Bắc Bán CầuTiber®14/161051003-4
2013Bắc Bán CầuTigerwoods®14/161181052-4
2013Bắc Bán CầuTime Zone®14/16911302-3
2013Bắc Bán CầuTiny Bee®14/1649306-7
2013Bắc Bán CầuTiny Dancer®14/1653307+
2013Bắc Bán CầuTiny Dessert®14/1655355-7
2013Bắc Bán CầuTiny Dino®14/1657407+
2013Bắc Bán CầuTiny Double You®14/1649406-7
2013Bắc Bán CầuTiny Dragon®14/1656306+
2013Bắc Bán CầuTiny Ghost®14/1654455-7
2013Bắc Bán CầuTiny Glow®14/1650357-8
2013Bắc Bán CầuTiny Hope®14/1656407+
2013Bắc Bán CầuTiny Missile®14/1653407+
2013Bắc Bán CầuTiny Nugget®14/1654356-7
2013Bắc Bán CầuTiny Orange Sensation®14/1646407+
2013Bắc Bán CầuTiny Padhye®14/1654407+
2013Bắc Bán CầuTiny Pearl®14/1659306+
2013Bắc Bán CầuTiny Robin®14/1645309+
2013Bắc Bán CầuTiny Rocket®14/1653357+
2013Bắc Bán CầuTiny Sensation®14/1654406+
2013Bắc Bán CầuTiny Skyline®14/1652356+
2013Bắc Bán CầuTiny Todd®14/1655457-9
2013Bắc Bán CầuTiny Toons®14/1651207-10
2013Bắc Bán CầuThe Edge®14/161031205-8
2013Bắc Bán CầuThe Venetian®14/16681303-5
2013Bắc Bán CầuTreasure Island®14/16671206+
2013Bắc Bán CầuTres Chic®14/16641307+
2013Bắc Bán CầuTresor®14/16591055+
2013Bắc Bán CầuTriumphator®14/16921102-3
2013Bắc Bán CầuTrue Romance®14/1685502-3
2013Bắc Bán CầuUniverse®14/161171104-5
2013Bắc Bán CầuVermeer®14/1662907+
2013Bắc Bán CầuVilla Blanca®14/16911202-3
2013Bắc Bán CầuViviana®14/161001001-2
2013Bắc Bán CầuWatch Up®14/161171503-4
2013Bắc Bán CầuWhite 044®14/1696454-5
2013Bắc Bán CầuWhite 105®14/16961053
2013Bắc Bán CầuWhite 170®14/1696554-5
2013Bắc Bán CầuWhite Express®14/161111153-6
2013Bắc Bán CầuWhite Heaven®14/161051303-4
2013Bắc Bán CầuWhite Ocean®14/161111253-4
2013Bắc Bán CầuWhite Proud®14/161111002-4
2013Bắc Bán CầuWhite Triumph®14/16921203
2013Bắc Bán CầuWild Romance®14/16105752-3
2013Bắc Bán CầuYellow Baby®14/1657255-6
2013Bắc Bán CầuYelloween®14/16861303-6
2013Bắc Bán CầuZambesi®14/16911103-4
2013Bắc Bán CầuZelmira®14/1689902-3
2013Bắc Bán CầuAmarossi®15/16901052-3
2013Bắc Bán CầuGerez®15/161081152-3
2013Bắc Bán CầuMarlon®15/16111902-3
2013Bắc Bán CầuNova Zembla®15/16114902-3
2013Bắc Bán CầuNymph®15/16891203-4
2013Bắc Bán CầuOvatie®15/16861252-3
2013Bắc Bán CầuParadero®15/161041203-4
2013Bắc Bán CầuPink Palace®15/16911151-2
2013Bắc Bán CầuSerano®15/1689951-2
2013Bắc Bán CầuShocking®15/16911102-3
2013Bắc Bán CầuSouvenir®15/16116404-6
2013Bắc Bán CầuVirunga®15/16901102-3
2013Bắc Bán CầuWhite Heaven®15/161051303-5
2013Bắc Bán CầuGerez®15/171081252-5
2013Bắc Bán CầuRoselily Belonica®15/17110903-5
2013Bắc Bán CầuRoselily Fabiola®15/17981002-5
2013Bắc Bán CầuSouvenir®16/17116405-7
2013Bắc Bán CầuAcapulco®16/181051304-6
2013Bắc Bán CầuAdelante®16/18901253-4
2013Bắc Bán CầuAdvantage®16/18651104-6
2013Bắc Bán CầuAfter Eight®16/18110505-6
2013Bắc Bán CầuAlbufeira®16/18651205-7
2013Bắc Bán CầuAlma Ata®16/181201056-7
2013Bắc Bán CầuAmarossi®16/18901103-4
2013Bắc Bán CầuArbatax®16/18651205-8
2013Bắc Bán CầuArcachon®16/18671055-7
2013Bắc Bán CầuAvalonia®16/18981204-5
2013Bắc Bán CầuAvocado®16/18891305-6
2013Bắc Bán CầuAzami®16/18941504-6
2013Bắc Bán CầuBacardi®16/181111303-4
2013Bắc Bán CầuBallroom®16/18581153-5
2013Bắc Bán CầuBassino®16/18981003-5
2013Bắc Bán CầuBatistero®16/18661204-7
2013Bắc Bán CầuBaywatch®16/18931152-3
2013Bắc Bán CầuBernini®16/181091053-5
2013Bắc Bán CầuBest Regards®16/18110955-6
2013Bắc Bán CầuBlack Beauty®16/18941505-7
2013Bắc Bán CầuBlack Out®16/18601057+
2013Bắc Bán CầuBliss®16/18981105-7
2013Bắc Bán CầuBolero®16/181141305-8
2013Bắc Bán CầuBonsoir®16/18631256+
2013Bắc Bán CầuBourbon Street®16/18671255+
2013Bắc Bán CầuBreak Out®16/18631204-6
2013Bắc Bán CầuBright Diamond®16/18681305-7
2013Bắc Bán CầuBrindisi®16/1864954-6
2013Bắc Bán CầuBrunello®16/18621107+
2013Bắc Bán CầuCadenza®16/181061206-7
2013Bắc Bán CầuCaesars Palace®16/18641056-7
2013Bắc Bán CầuCampeche®16/18621305-6
2013Bắc Bán CầuCandy Club®16/18911154-6
2013Bắc Bán CầuCarbonero®16/18891002-3
2013Bắc Bán CầuCarillon®16/181131155-7
2013Bắc Bán CầuCasa Blanca®16/181201202-4
2013Bắc Bán CầuCasino Royal®16/18661306-7
2013Bắc Bán CầuCastelani®16/181101304-6
2013Bắc Bán CầuCastello®16/18611006+
2013Bắc Bán CầuCatari®16/181011303-5
2013Bắc Bán CầuCatcher®16/181171004-5
2013Bắc Bán CầuCatone®16/181181304-6
2013Bắc Bán CầuCavalese®16/18661155-6
2013Bắc Bán CầuCeb Dazzle®16/18651156+
2013Bắc Bán CầuCigalon®16/18681307+
2013Bắc Bán CầuCocossa®16/18891102-3
2013Bắc Bán CầuCompetition®16/18891202-4
2013Bắc Bán CầuConca D'or®16/18911052-3
2013Bắc Bán CầuContento®16/181181306-7
2013Bắc Bán CầuCorcovado®16/18931154-5
2013Bắc Bán CầuCorvara®16/181091306
2013Bắc Bán CầuCotopaxi®16/181201102
2013Bắc Bán CầuCrater®16/181001002-5
2013Bắc Bán CầuCrystal Blanca®16/181171306+
2013Bắc Bán CầuCurie®16/18115955-7
2013Bắc Bán CầuCurley Sue®16/18100954-6
2013Bắc Bán CầuDalian®16/18901303-6
2013Bắc Bán CầuDelfini®16/18901153-5
2013Bắc Bán CầuDetroit®16/18631107-8
2013Bắc Bán CầuDonato®16/18931302-5
2013Bắc Bán CầuEl Divo®16/18671207+
2013Bắc Bán CầuEl Santo®16/181101053-6
2013Bắc Bán CầuEntertainer®16/18119456-7
2013Bắc Bán CầuErcolano®16/18671105+
2013Bắc Bán CầuEsta Bonita®16/18901301-3
2013Bắc Bán CầuExpression®16/181121205-7
2013Bắc Bán CầuEyeliner®16/18691256+
2013Bắc Bán CầuFangio®16/18651306-7
2013Bắc Bán CầuFarolito®16/1859606+
2013Bắc Bán CầuFenice®16/181071053-5
2013Bắc Bán CầuFirebolt®16/181141106-7
2013Bắc Bán CầuFlashpoint®16/18911154-7
2013Bắc Bán CầuFollina®16/181101053-5
2013Bắc Bán CầuForever®16/18891303-5
2013Bắc Bán CầuFortesa®16/181001103-5
2013Bắc Bán CầuForza Red®16/18691155-7
2013Bắc Bán CầuGerez®16/181081303-6
2013Bắc Bán CầuGlobal Village®16/181162006+
2013Bắc Bán CầuGlobe®16/18631306-7
2013Bắc Bán CầuGolden Tycoon®16/18651056+
2013Bắc Bán CầuHelvetia®16/18113805-6
2013Bắc Bán CầuHonesty®16/18641204-6
2013Bắc Bán CầuHotspot®16/181131307-9
2013Bắc Bán CầuHyde Park®16/18631256-8
2013Bắc Bán CầuHypnose®16/18911054
2013Bắc Bán CầuIce Clear®16/18109852-4
2013Bắc Bán CầuIllusive®16/181121304-6
2013Bắc Bán CầuIndian Diamond®16/18651305-7
2013Bắc Bán CầuIndian Summerset®16/18671055-6
2013Bắc Bán CầuJoop®16/181141304-5
2013Bắc Bán CầuKelso®16/18671154-6
2013Bắc Bán CầuLa Mancha®16/181031304-7
2013Bắc Bán CầuLaguna®16/181121306-9
2013Bắc Bán CầuLake Carey®16/181101305-7
2013Bắc Bán CầuLe Baron®16/181141106-7
2013Bắc Bán CầuLesotho®16/18891252-3
2013Bắc Bán CầuLitouwen®16/18681255-7
2013Bắc Bán CầuLittle Rainbow®16/18109304-6
2013Bắc Bán CầuLombardia®16/181001306-8
2013Bắc Bán CầuLove Story®16/18112604-6
2013Bắc Bán CầuMabel®16/181141154-5
2013Bắc Bán CầuMaldano®16/18891303-4
2013Bắc Bán CầuMambo®16/181071254-6
2013Bắc Bán CầuMandalay Bay®16/18671104-7
2013Bắc Bán CầuManissa®16/18931252-3
2013Bắc Bán CầuMarlon®16/181111153-5
2013Bắc Bán CầuMassari®16/18911302-3
2013Bắc Bán CầuMenorca®16/18631305-8
2013Bắc Bán CầuMerlet®16/18641255-6
2013Bắc Bán CầuMerluza®16/18671305-7
2013Bắc Bán CầuMero Star®16/181181205+
2013Bắc Bán CầuMillburn®16/18631304-5
2013Bắc Bán CầuMistero®16/181001304-6
2013Bắc Bán CầuMontebello®16/18641256+
2013Bắc Bán CầuMontezuma®16/181001204-6
2013Bắc Bán CầuMothers Choice®16/181141255-7
2013Bắc Bán CầuMyth®16/18891303-4
2013Bắc Bán CầuNamara®16/181131255-6
2013Bắc Bán CầuNashville®16/18671204-5
2013Bắc Bán CầuNello®16/18641207+
2013Bắc Bán CầuNova Scotia®16/18681154-6
2013Bắc Bán CầuNova Zembla®16/181141153-4
2013Bắc Bán CầuNymph®16/18891153-4
2013Bắc Bán CầuOriginal Love®16/18631204-6
2013Bắc Bán CầuOrtolan®16/181091005-6
2013Bắc Bán CầuOvatie®16/18861303-4
2013Bắc Bán CầuPalms Place®16/18651303-6
2013Bắc Bán CầuPandora®16/18109955-7
2013Bắc Bán CầuParadero®16/181041204-6
2013Bắc Bán CầuPavia®16/18681208+
2013Bắc Bán CầuPico®16/181071104-6
2013Bắc Bán CầuPink App®16/18931302-4
2013Bắc Bán CầuPink Mist®16/18891303-5
2013Bắc Bán CầuPink Palace®16/18911252-4
2013Bắc Bán CầuPink River®16/18631204-7
2013Bắc Bán CầuPink Sparkles®16/18981304-7
2013Bắc Bán CầuPinnacle®16/1886951-2
2013Bắc Bán CầuPremium Blond®16/181091103-5
2013Bắc Bán CầuProfundo®16/18891302-3
2013Bắc Bán CầuPuma®16/18631155-9
2013Bắc Bán CầuPurple Romance®16/18105754-5
2013Bắc Bán CầuRexona®16/18821253-5
2013Bắc Bán CầuRia®16/18891152-3
2013Bắc Bán CầuRialto®16/181071203-5
2013Bắc Bán CầuRichmond®16/18661254-6
2013Bắc Bán CầuRiverside®16/18641255-8
2013Bắc Bán CầuRobin Van Galen®16/181141304-6
2013Bắc Bán CầuRobina®16/18891152-3
2013Bắc Bán CầuRoselily 29-07-1®16/18981104-5
2013Bắc Bán CầuRoselily Annika®16/181201053-4
2013Bắc Bán CầuRoselily Belonica®16/18110904-5
2013Bắc Bán CầuRoselily Carolina®16/18120854-5
2013Bắc Bán CầuRoselily Elena®16/18981206-8
2013Bắc Bán CầuRoselily Fabiola®16/18981054-5
2013Bắc Bán CầuRoselily Felicia®16/181051155-7
2013Bắc Bán CầuRoselily Isabella®16/181051306-7
2013Bắc Bán CầuRoselily Natalia®16/1897753-5
2013Bắc Bán CầuRoselily Thalita®16/181051305-8
2013Bắc Bán CầuRoyal Sunset®16/18651155+
2013Bắc Bán CầuRoyal Trinity®16/18631205-8
2013Bắc Bán CầuSaltarello®16/18711003-4
2013Bắc Bán CầuSamur®16/18631105+
2013Bắc Bán CầuSantander®16/181121154-6
2013Bắc Bán CầuSantini®16/18891203-6
2013Bắc Bán CầuSapporo®16/181141005-8
2013Bắc Bán CầuSembra®16/181001304-6
2013Bắc Bán CầuSensi®16/18931303-5
2013Bắc Bán CầuSerano®16/18891103-5
2013Bắc Bán CầuSerrada®16/18651207+
2013Bắc Bán CầuShandong®16/181131254-6
2013Bắc Bán CầuShocking®16/18911202-3
2013Bắc Bán CầuShowmaster®16/181241106-9
2013Bắc Bán CầuSiberia®16/181181155-7
2013Bắc Bán CầuSisto®16/181121155-6
2013Bắc Bán CầuSnowboard®16/18113955-7
2013Bắc Bán CầuSorbonne®16/181001155-7
2013Bắc Bán CầuSpecial News®16/181101105-7
2013Bắc Bán CầuSt Andrews®16/18100907+
2013Bắc Bán CầuStarfighter®16/181161106-8
2013Bắc Bán CầuStargazer®16/181131054-6
2013Bắc Bán CầuStarlight Express®16/18113505-6
2013Bắc Bán CầuStriker®16/181101254-6
2013Bắc Bán CầuSulpice®16/18631104-6
2013Bắc Bán CầuSumatra®16/181021306+
2013Bắc Bán CầuSunny Mesdag®16/18109606-8
2013Bắc Bán CầuTabledance®16/18891154-6
2013Bắc Bán CầuTanita®16/18931252
2013Bắc Bán CầuTango Starbust®16/18671056+
2013Bắc Bán CầuTarrango®16/18981255-6
2013Bắc Bán CầuTiber®16/181051104-6
2013Bắc Bán CầuTigerwoods®16/181181105-7
2013Bắc Bán CầuTime Zone®16/18911302-4
2013Bắc Bán CầuTiny Bee®16/1851356+
2013Bắc Bán CầuTiny Dancer®16/1853307+
2013Bắc Bán CầuTiny Dessert®16/1855405-8
2013Bắc Bán CầuTiny Dino®16/1857407+
2013Bắc Bán CầuTiny Double You®16/1850307+
2013Bắc Bán CầuTiny Ghost®16/1855407+
2013Bắc Bán CầuTiny Nugget®16/1854307+
2013Bắc Bán CầuTiny Orange Sensation®16/18484010+
2013Bắc Bán CầuTiny Padhye®16/1854408+
2013Bắc Bán CầuTiny Robin®16/1848258+
2013Bắc Bán CầuTiny Rocket®16/1853357+
2013Bắc Bán CầuTiny Sensation®16/1854407+
2013Bắc Bán CầuTiny Spider®16/1853357+
2013Bắc Bán CầuTiny Todd®16/1855457+
2013Bắc Bán CầuThe Edge®16/181041306+
2013Bắc Bán CầuThe Venetian®16/18681304-7
2013Bắc Bán CầuThea®16/18891302-5
2013Bắc Bán CầuTreasure Island®16/18671206+
2013Bắc Bán CầuTresor®16/18591057+
2013Bắc Bán CầuTrudy®16/18921004-6
2013Bắc Bán CầuUniverse®16/181171105-6
2013Bắc Bán CầuVa Banque®16/181101105-7
2013Bắc Bán CầuVermeer®16/1862957+
2013Bắc Bán CầuVeronique®16/181001003-5
2013Bắc Bán CầuVetto®16/181091004-5
2013Bắc Bán CầuVilla Blanca®16/18911303-5
2013Bắc Bán CầuVirunga®16/18901203-4
2013Bắc Bán CầuViviana®16/181001152-4
2013Bắc Bán CầuWatch Up®16/181181503-5
2013Bắc Bán CầuWhite Cup®16/181171254-7
2013Bắc Bán CầuWhite Heaven®16/181051303-4
2013Bắc Bán CầuWhite Ocean®16/181111253-5
2013Bắc Bán CầuWhite Sky®16/181001105-8
2013Bắc Bán CầuWhite Triumph®16/18921303-4
2013Bắc Bán CầuWild Romance®16/18105803-5
2013Bắc Bán CầuWilleke Alberti®16/181141154-6
2013Bắc Bán CầuYelloween®16/18881306+
2013Bắc Bán CầuZambesi®16/18911254-6
2013Bắc Bán CầuZelmira®16/1889953-4
2013Bắc Bán CầuRoselily Belonica®17/19110904-6
2013Bắc Bán CầuRoselily Fabiola®17/19981055-6
2013Bắc Bán Cầu2003-08318/201001205-6
2013Bắc Bán CầuAcapulco®18/201051305-7
2013Bắc Bán CầuAdelante®18/20901304-5
2013Bắc Bán CầuAlfieri®18/20851305-6
2013Bắc Bán CầuAmarossi®18/20901153-5
2013Bắc Bán CầuArcachon®18/20671106-9
2013Bắc Bán CầuAvalonia®18/20981205-7
2013Bắc Bán CầuAzami®18/20941504-6
2013Bắc Bán CầuBacardi®18/201111305-6
2013Bắc Bán CầuBatistero®18/20661255-7
2013Bắc Bán CầuBaywatch®18/20931203-5
2013Bắc Bán CầuBliss®18/20981155+
2013Bắc Bán CầuBolero®18/201141306+
2013Bắc Bán CầuBourbon Street®18/20671306+
2013Bắc Bán CầuBrindisi®18/20661054-6
2013Bắc Bán CầuCadenza®18/201061307-8
2013Bắc Bán CầuCandy Club®18/20911206+
2013Bắc Bán CầuCarbonero®18/20891102-4
2013Bắc Bán CầuCavalese®18/20661155-7
2013Bắc Bán CầuCocossa®18/20891304-7
2013Bắc Bán CầuCompetition®18/20891253-5
2013Bắc Bán CầuConca D'or®18/20931103-4
2013Bắc Bán CầuContento®18/201181307+
2013Bắc Bán CầuCorcovado®18/20931205-7
2013Bắc Bán CầuCorvara®18/201091306-8
2013Bắc Bán CầuCotopaxi®18/201201152-3
2013Bắc Bán CầuCrystal Blanca®18/201171307+
2013Bắc Bán CầuDalian®18/20901305-7
2013Bắc Bán CầuDancing Lady®18/20971303-4
2013Bắc Bán CầuDonato®18/20931304-6
2013Bắc Bán CầuEl Divo®18/20671257+
2013Bắc Bán CầuEnchante®18/201001306-7
2013Bắc Bán CầuErcolano®18/20701106+
2013Bắc Bán CầuEsta Bonita®18/20901302-5
2013Bắc Bán CầuEyeliner®18/20691256+
2013Bắc Bán CầuFangio®18/20651306-8
2013Bắc Bán CầuFenice®18/201071104-6
2013Bắc Bán CầuFirebolt®18/201141206+
2013Bắc Bán CầuFlashpoint®18/20911155+
2013Bắc Bán CầuFlavia®18/20921505-6
2013Bắc Bán CầuForever®18/20921304-6
2013Bắc Bán CầuForza Red®18/20691156+
2013Bắc Bán CầuGerez®18/201111306-8
2013Bắc Bán CầuGlobal Arena®18/201101302-4
2013Bắc Bán CầuGlobal Beauty®18/201172004-5
2013Bắc Bán CầuGlobal Dream®18/201172503-4
2013Bắc Bán CầuGlobal Harmony®18/201182003-5
2013Bắc Bán CầuGlobal Justice®18/201202502-3
2013Bắc Bán CầuGlobal Leader®18/201142003-4
2013Bắc Bán CầuGlobal Village®18/201162007+
2013Bắc Bán CầuGran Design®18/20981004-5
2013Bắc Bán CầuHonesty®18/20641206+
2013Bắc Bán CầuIce Clear®18/20109954-6
2013Bắc Bán CầuIllusive®18/201152003-4
2013Bắc Bán CầuIndiana®18/201131204-6
2013Bắc Bán CầuJoop®18/201141305-6
2013Bắc Bán CầuKing Solomon®18/201111056-8
2013Bắc Bán CầuLa Mancha®18/201061308+
2013Bắc Bán CầuLake Carey®18/201131307+
2013Bắc Bán CầuLesotho®18/20891303-5
2013Bắc Bán CầuLitouwen®18/20681205-7
2013Bắc Bán CầuLizinko®18/20891203-5
2013Bắc Bán CầuManissa®18/20951302-3
2013Bắc Bán CầuMarlon®18/201141104-6
2013Bắc Bán CầuMerlet®18/20641306+
2013Bắc Bán CầuMerluza®18/20671303-5
2013Bắc Bán CầuMontezuma®18/201001305-7
2013Bắc Bán CầuMyth®18/20891304-5
2013Bắc Bán CầuNashville®18/20671254-6
2013Bắc Bán CầuNobel®18/201211055-7
2013Bắc Bán CầuNova Scotia®18/20681205-7
2013Bắc Bán CầuNova Zembla®18/201161203-5
2013Bắc Bán CầuNymph®18/20891305-6
2013Bắc Bán CầuOrange Tycoon®18/20611106+
2013Bắc Bán CầuOriginal Love®18/20631205-7
2013Bắc Bán CầuOrtolan®18/201091156-8
2013Bắc Bán CầuParadero®18/201041306-8
2013Bắc Bán CầuPico®18/201071255-7
2013Bắc Bán CầuPink Exposure®18/201001155-8
2013Bắc Bán CầuPink Mist®18/20891303-6
2013Bắc Bán CầuPink News®18/201101056-10
2013Bắc Bán CầuPink Palace®18/20911303-6
2013Bắc Bán CầuPink Sparkles®18/20981307+
2013Bắc Bán CầuPink Zsar®18/20901208+
2013Bắc Bán CầuPinn Up®18/201241307-8
2013Bắc Bán CầuPremium Blond®18/201111204-6
2013Bắc Bán CầuProfundo®18/20891303-4
2013Bắc Bán CầuPurple Lady®18/20881254-6
2013Bắc Bán CầuRialto®18/201091304-6
2013Bắc Bán CầuRichmond®18/20661305-6
2013Bắc Bán CầuRobina®18/20911253-4
2013Bắc Bán CầuRoselily 29-07-1®18/20981105-6
2013Bắc Bán CầuRoselily Belonica®18/201101006-9
2013Bắc Bán CầuRoselily Elena®18/20981306+
2013Bắc Bán CầuRoselily Natalia®18/2098904-6
2013Bắc Bán CầuRoyal Sunset®18/20651156+
2013Bắc Bán CầuSaltarello®18/20711054-6
2013Bắc Bán CầuSantander®18/201141255-7
2013Bắc Bán CầuSantini®18/20891254-7
2013Bắc Bán CầuSensi®18/20931305-6
2013Bắc Bán CầuSerano®18/20891154-7
2013Bắc Bán CầuShandong®18/201131305-6
2013Bắc Bán CầuShocking®18/20911303-4
2013Bắc Bán CầuSiberia®18/201201206+
2013Bắc Bán CầuSorbonne®18/201021307+
2013Bắc Bán CầuTabledance®18/20901205-8
2013Bắc Bán CầuTanita®18/20931302-3
2013Bắc Bán CầuTarrango®18/20981307-8
2013Bắc Bán CầuTasman®18/201101206-8
2013Bắc Bán CầuTiber®18/201071155-7
2013Bắc Bán CầuTime Zone®18/20911304-6
2013Bắc Bán CầuThe Edge®18/201071308+
2013Bắc Bán CầuThea®18/20891304-5
2013Bắc Bán CầuTresor®18/20591007+
2013Bắc Bán CầuTrudy®18/20921106+
2013Bắc Bán CầuUniverse®18/201171155-7
2013Bắc Bán CầuVilla Blanca®18/20931305-7
2013Bắc Bán CầuVirunga®18/20921304-5
2013Bắc Bán CầuViviana®18/201001203-4
2013Bắc Bán CầuWhite Balloons®18/201201106-7
2013Bắc Bán CầuWhite Imperor®18/20951055-6
2013Bắc Bán CầuWhite Shores®18/201101207-8
2013Bắc Bán CầuWilleke Alberti®18/201141156+
2013Bắc Bán CầuYelloween®18/20881306+
2013Bắc Bán CầuZambesi®18/20911306
2013Bắc Bán CầuZelmira®18/20891004-5
2013Bắc Bán CầuAcapulco®20/221051307+
2013Bắc Bán CầuAmarossi®20/22951204-6
2013Bắc Bán CầuArcachon®20/22671107+
2013Bắc Bán CầuBliss®20/22981206+
2013Bắc Bán CầuBolero®20/221141307+
2013Bắc Bán CầuBrindisi®20/22661005-6
2013Bắc Bán CầuCatina®20/22901306+
2013Bắc Bán CầuCavalese®20/22661156-7
2013Bắc Bán CầuCocossa®20/22891305+
2013Bắc Bán CầuCompetition®20/22891304-6
2013Bắc Bán CầuConca D'or®20/22931204-6
2013Bắc Bán CầuContento®20/221181308+
2013Bắc Bán CầuCorcovado®20/22931256+
2013Bắc Bán CầuCotopaxi®20/221201202-4
2013Bắc Bán CầuCrystal Blanca®20/221171308+
2013Bắc Bán CầuDonato®20/22931304-8
2013Bắc Bán CầuEsta Bonita®20/22901303-7
2013Bắc Bán CầuFenice®20/221071206+
2013Bắc Bán CầuFlashpoint®20/22911256+
2013Bắc Bán CầuForever®20/22921305-6
2013Bắc Bán CầuGerez®20/221111255-8
2013Bắc Bán CầuHypnose®20/22911205-6
2013Bắc Bán CầuIce Clear®20/221091005-7
2013Bắc Bán CầuJoop®20/221141306+
2013Bắc Bán CầuLa Mancha®20/221061308+
2013Bắc Bán CầuLake Carey®20/221131308+
2013Bắc Bán CầuMaldano®20/22891305-8
2013Bắc Bán CầuManissa®20/22971303-6
2013Bắc Bán CầuMarlon®20/221141104-7
2013Bắc Bán CầuMerlet®20/22641307+
2013Bắc Bán CầuMontezuma®20/221001307+
2013Bắc Bán CầuMyth®20/22891305-7
2013Bắc Bán CầuNashville®20/22671256+
2013Bắc Bán CầuNova Zembla®20/221161256-7
2013Bắc Bán CầuNymph®20/22911305-6
2013Bắc Bán CầuPink Mist®20/22911305-8
2013Bắc Bán CầuPink Palace®20/22931304-6
2013Bắc Bán CầuPink Robe®20/221101206-8
2013Bắc Bán CầuPink Saffire®20/221001106-8
2013Bắc Bán CầuPremium Blond®20/221111205-7
2013Bắc Bán CầuProfundo®20/22891304-6
2013Bắc Bán CầuRialto®20/221091305-7
2013Bắc Bán CầuRichmond®20/22661305-7
2013Bắc Bán CầuRobina®20/22911305-7
2013Bắc Bán CầuRoyal Sunset®20/22651206+
2013Bắc Bán CầuSaltarello®20/22711006+
2013Bắc Bán CầuSantander®20/221141307-8
2013Bắc Bán CầuSensi®20/22931306-8
2013Bắc Bán CầuSerano®20/22891306-8
2013Bắc Bán CầuSiberia®20/221201308+
2013Bắc Bán CầuSorbonne®20/221021308+
2013Bắc Bán CầuStriker®20/221101307+
2013Bắc Bán CầuTabledance®20/22901258+
2013Bắc Bán CầuTanita®20/22931303-4
2013Bắc Bán CầuTiber®20/221071206+
2013Bắc Bán CầuTime Zone®20/22911305+
2013Bắc Bán CầuThe Edge®20/221071309+
2013Bắc Bán CầuVirunga®20/22921305-6
2013Bắc Bán CầuWhite Cup®20/221171308+
2013Bắc Bán CầuWilleke Alberti®20/221141308+
2013Bắc Bán CầuAdelante®22/24901307+
2013Bắc Bán CầuAmarossi®22/24951255-7
2013Bắc Bán CầuCatina®22/24901307+
2013Bắc Bán CầuCotopaxi®22/241201303-5
2013Bắc Bán CầuManissa®22/24971303-5
2013Bắc Bán CầuNova Zembla®22/241161306-7
2013Bắc Bán CầuNymph®22/24911306-8
2013Bắc Bán CầuPink Mist®22/24911307+
2013Bắc Bán CầuPink Palace®22/24931306-8
2013Bắc Bán CầuRobina®22/24911306-8
2013Bắc Bán CầuCotopaxi®24/261201304-5
2013Bắc Bán CầuNova Zembla®24/261161308+
2013Bắc Bán CầuRobina®24/26911306+
2013Nam Bán CầuAfter Eight®12-1490603-5
2013Nam Bán CầuBlack Out®12-14751003-5
2013Nam Bán CầuBrindisi®12-14851053-4
2013Nam Bán CầuEl Divo®12-14801304-7
2013Nam Bán CầuEremo®12-14751253-5
2013Nam Bán CầuGolden Tycoon®12-14751152-4
2013Nam Bán CầuLitouwen®12-14851302-4
2013Nam Bán CầuMontebello®12-14801103-5
2013Nam Bán CầuPavia®12-14951055-6
2013Nam Bán CầuStarfighter®12-14110902-3
2013Nam Bán CầuSunny Bonaire®12-14115602-4
2013Nam Bán CầuSunny Borneo®12-14115652-4
2013Nam Bán CầuSunny Okinawa®12-14115602-3
2013Nam Bán CầuTresor®12-14701004-6
2013Nam Bán CầuAcapulco®13-14901252-4
2013Nam Bán CầuAcoustic®13-14115653-4
2013Nam Bán CầuAdvantage®13-14901002-4
2013Nam Bán CầuCurie®13-14125902-4
2013Nam Bán CầuEntertainer®13-14120652-4
2013Nam Bán CầuMaru®13-14100653-5
2013Nam Bán CầuMero Star®13-141051102-4
2013Nam Bán CầuSaltarello®13-14851001-2
2013Nam Bán CầuSiberia®13-14110951-3
2013Nam Bán CầuSorbonne®13-141051052-3
2013Nam Bán CầuSouvenir®13-14110553-5
2013Nam Bán CầuStarlight Express®13-1495702-4
2013Nam Bán CầuTiber®13-14105952-4
2013Nam Bán CầuThe Edge®13-141051203-5
2013Nam Bán CầuTrue Emotion®13-14120703-5
2013Nam Bán CầuYelloween®13-14801152-4
2013Nam Bán CầuZambesi®13-141001052-3
2013Nam Bán CầuAcapulco®14-16901303-5
2013Nam Bán CầuAcoustic®14-16115703-5
2013Nam Bán CầuAdvantage®14-16901003-5
2013Nam Bán CầuBig Event®14-16120953-4
2013Nam Bán CầuBlack Out®14-16751004-6
2013Nam Bán CầuBrindisi®14-16851053-4
2013Nam Bán CầuCocossa®14-16951052-3
2013Nam Bán CầuConca D'or®14-161051052-3
2013Nam Bán CầuCurie®14-161251004-5
2013Nam Bán CầuChill Out®14-16125954-6
2013Nam Bán CầuDeep Impact®14-16100902-5
2013Nam Bán CầuEl Divo®14-16801306+
2013Nam Bán CầuEntertainer®14-16120703-5
2013Nam Bán CầuEremo®14-16751304-6
2013Nam Bán CầuFenice®14-16951102-3
2013Nam Bán CầuGerez®14-161101001-2
2013Nam Bán CầuGolden Tycoon®14-16751254-6
2013Nam Bán CầuIceclear®14-16120952-4
2013Nam Bán CầuIntenso®14-16110902-3
2013Nam Bán CầuJoop®14-161001303-4
2013Nam Bán CầuLa Mancha®14-161101202-4
2013Nam Bán CầuLitouwen®14-16851303-5
2013Nam Bán CầuLuzia®14-16110604-6
2013Nam Bán CầuManissa®14-161101101-2
2013Nam Bán CầuMarco Polo®14-16901153-5
2013Nam Bán CầuMarlon®14-161151052-3
2013Nam Bán CầuMaru®14-16100655-6
2013Nam Bán CầuMero Star®14-161051203-5
2013Nam Bán CầuMontebello®14-16801204-6
2013Nam Bán CầuNova Zembla®14-161001053-4
2013Nam Bán CầuOriginal Love®14-16801152-3
2013Nam Bán CầuPandora®14-161051053-5
2013Nam Bán CầuParadero®14-161001203-5
2013Nam Bán CầuPavia®14-16951106+
2013Nam Bán CầuPenthouse®14-161101102-4
2013Nam Bán CầuPink Expression®14-161201152-4
2013Nam Bán CầuPremium Blond®14-161151053-4
2013Nam Bán CầuRialto®14-161151302-3
2013Nam Bán CầuRobina®14-16951251-3
2013Nam Bán CầuSaltarello®14-16851051-3
2013Nam Bán CầuSambuca®14-16110952-3
2013Nam Bán CầuSapporo®14-16100903-4
2013Nam Bán CầuSheila®14-161101302-4
2013Nam Bán CầuSiberia®14-161101003-5
2013Nam Bán CầuSimplon®14-161051252-4
2013Nam Bán CầuSorbonne®14-161051053-5
2013Nam Bán CầuSouvenir®14-16110555+
2013Nam Bán CầuStarfighter®14-161101053-6
2013Nam Bán CầuStarlight Express®14-1695703-4
2013Nam Bán CầuTiber®14-161051103-5
2013Nam Bán CầuThe Edge®14-161051304-6
2013Nam Bán CầuTresor®14-16701005+
2013Nam Bán CầuTrue Emotion®14-16120804-6
2013Nam Bán CầuUniverse®14-161001203-4
2013Nam Bán CầuVirunga®14-16951101-3
2013Nam Bán CầuYelloween®14-16801304+
2013Nam Bán CầuZambesi®14-161001103-5
2013Nam Bán CầuBaywatch®15-16110951-2
2013Nam Bán CầuPink Palace®15-161001151-2
2013Nam Bán CầuAcapulco®16-18901304-5
2013Nam Bán CầuAcoustic®16-18115705-6
2013Nam Bán CầuAdvantage®16-18901204-5
2013Nam Bán CầuBaywatch®16-181101052-4
2013Nam Bán CầuBig Event®16-181201104-5
2013Nam Bán CầuBrindisi®16-18851103-4
2013Nam Bán CầuBurlesca®16-181101303-4
2013Nam Bán CầuCasa Blanca®16-181201304-5
2013Nam Bán CầuCocossa®16-18951152-3
2013Nam Bán CầuConca D'or®16-181051052-3
2013Nam Bán CầuCurie®16-181251055-7
2013Nam Bán CầuChill Out®16-181251055-8
2013Nam Bán CầuDeep Impact®16-181001003-5
2013Nam Bán CầuEntertainer®16-18120705-6
2013Nam Bán CầuEremo®16-18751306+
2013Nam Bán CầuFenice®16-18951152-4
2013Nam Bán CầuGerez®16-181101102-3
2013Nam Bán CầuIceclear®16-181201054-6
2013Nam Bán CầuJoop®16-181001304-5
2013Nam Bán CầuLa Mancha®16-181101203-5
2013Nam Bán CầuLitouwen®16-18851304-6
2013Nam Bán CầuManissa®16-181101302-3
2013Nam Bán CầuMarco Polo®16-18901304+
2013Nam Bán CầuMarlon®16-181151103-4
2013Nam Bán CầuMero Star®16-181051304-6
2013Nam Bán CầuMontebello®16-18801306+
2013Nam Bán CầuNova Zembla®16-181001205-7
2013Nam Bán CầuOriginal Love®16-18801202-4
2013Nam Bán CầuPandora®16-181051154-6
2013Nam Bán CầuParadero®16-181001304-6
2013Nam Bán CầuPenthouse®16-181101153-5
2013Nam Bán CầuPink Expression®16-181201304-7
2013Nam Bán CầuPremium Blond®16-181151104-5
2013Nam Bán CầuRialto®16-181151252-4
2013Nam Bán CầuRobina®16-18951252-4
2013Nam Bán CầuSaltarello®16-18851102-4
2013Nam Bán CầuSambuca®16-181101103-4
2013Nam Bán CầuSapporo®16-181001004-6
2013Nam Bán CầuSerano®16-18951003-4
2013Nam Bán CầuSheila®16-181101304-6
2013Nam Bán CầuSiberia®16-181101154-7
2013Nam Bán CầuSimplon®16-181051304-6
2013Nam Bán CầuSorbonne®16-181051204+
2013Nam Bán CầuSouvenir®16-18110555+
2013Nam Bán CầuStarfighter®16-181101104-6
2013Nam Bán CầuStarlight Express®16-1895703-5
2013Nam Bán CầuTiber®16-181051154-6
2013Nam Bán CầuThe Edge®16-181051306+
2013Nam Bán CầuTresor®16-18701006+
2013Nam Bán CầuTrue Emotion®16-18120856+
2013Nam Bán CầuUniverse®16-181001304-6
2013Nam Bán CầuVirunga®16-18951152-4
2013Nam Bán CầuYelloween®16-18801405+
2013Nam Bán CầuZambesi®16-181001254-6
2013Nam Bán CầuAcapulco®18-20901305
2013Nam Bán CầuAmarossi®18-20951204-6
2013Nam Bán CầuBaywatch®18-201101204-5
2013Nam Bán CầuBurlesca®18-201101304-5
2013Nam Bán CầuCasa Blanca®18-201201305-7
2013Nam Bán CầuCocossa®18-20951253-5
2013Nam Bán CầuConca D'or®18-201051103-5
2013Nam Bán CầuCurie®18-201251156+
2013Nam Bán CầuChill Out®18-201251207+
2013Nam Bán CầuFenice®18-20951203-5
2013Nam Bán CầuGerez®18-201101202-5
2013Nam Bán CầuIceclear®18-201201105-8
2013Nam Bán CầuJoop®18-201001305-6
2013Nam Bán CầuLa Mancha®18-201101304-7
2013Nam Bán CầuManissa®18-201101303-4
2013Nam Bán CầuMarco Polo®18-20901307+
2013Nam Bán CầuMarlon®18-201151203-5
2013Nam Bán CầuMero Star®18-201051305+
2013Nam Bán CầuNova Zembla®18-201001205+
2013Nam Bán CầuPandora®18-201051256+
2013Nam Bán CầuParadero®18-201001255-7
2013Nam Bán CầuPenthouse®18-201101254-6
2013Nam Bán CầuPink Expression®18-201201306+
2013Nam Bán CầuPink Palace®18-201001303-4
2013Nam Bán CầuPremium Blond®18-201151155-7
2013Nam Bán CầuRialto®18-201151304-6
2013Nam Bán CầuRobina®18-20951303-5
2013Nam Bán CầuSaltarello®18-20851154+
2013Nam Bán CầuSambuca®18-201101154-5
2013Nam Bán CầuSapporo®18-201001106+
2013Nam Bán CầuSheila®18-201101307+
2013Nam Bán CầuSiberia®18-201101256+
2013Nam Bán CầuSimplon®18-201051304-6
2013Nam Bán CầuSorbonne®18-201051206+
2013Nam Bán CầuStarfighter®18-201101156+
2013Nam Bán CầuTiber®18-201051155+
2013Nam Bán CầuVirunga®18-20951304-5
2013Nam Bán CầuWilleke Alberti®18-201201106+
2013Nam Bán CầuYelloween®18-20801405+
2013Nam Bán CầuZambesi®18-201001255+
2013Nam Bán CầuBaywatch®20-221101305+
2013Nam Bán CầuBurlesca®20-221101305+
2013Nam Bán CầuCocossa®20-22951255-6
2013Nam Bán CầuConca D'or®20-221051154-5
2013Nam Bán CầuFenice®20-22951255-6
2013Nam Bán CầuGerez®20-221101304+
2013Nam Bán CầuIceclear®20-221201157+
2013Nam Bán CầuLa Mancha®20-221101306+
2013Nam Bán CầuManissa®20-221101304+
2013Nam Bán CầuMarlon®20-221151205-6
2013Nam Bán CầuMero Star®20-221051306+
2013Nam Bán CầuNova Zembla®20-221001307+
2013Nam Bán CầuParadero®20-221001306+
2013Nam Bán CầuPink Expression®20-221201307+
2013Nam Bán CầuPink Palace®20-221001304-5
2013Nam Bán CầuPremium Blond®20-221151306-8
2013Nam Bán CầuRialto®20-221151306+
2013Nam Bán CầuRobina®20-22951304+
2013Nam Bán CầuSambuca®20-221101205-6
2013Nam Bán CầuSapporo®20-221001207+
2013Nam Bán CầuSheila®20-221101308+
2013Nam Bán CầuSiberia®20-221101307+
2013Nam Bán CầuSimplon®20-221051305+
2013Nam Bán CầuSorbonne®20-221051307+
2013Nam Bán CầuTiber®20-221051306+
2013Nam Bán CầuVirunga®20-22951305-6
2013Nam Bán CầuYelloween®20-22801405+
2014Bắc Bán CầuBuzzer®09/10255-7
2014Bắc Bán CầuMatrix®09/10303-4
2014Bắc Bán CầuOrange Matrix®09/10203-6
2014Bắc Bán CầuPavia®09/10954-6
2014Bắc Bán CầuTiny Invader®09/10253-4
2014Bắc Bán CầuWhite Heaven®09/101001
2014Bắc Bán CầuBuzzer®10/11256-7
2014Bắc Bán CầuOrange Matrix®10/11254-7
2014Bắc Bán CầuAlbufeira®10/121103-4
2014Bắc Bán CầuBrunello®10/12953-5
2014Bắc Bán CầuCeb Dazzle®10/12903-5
2014Bắc Bán CầuCross Over®10/12305-6
2014Bắc Bán CầuLondrina®10/12304-5
2014Bắc Bán CầuMalesco®10/12953-6
2014Bắc Bán CầuMatrix®10/12304-5
2014Bắc Bán CầuNavona®10/12754-5
2014Bắc Bán CầuPavia®10/121004-6
2014Bắc Bán CầuPl 17010/12403-5
2014Bắc Bán CầuRoyal Sunset®10/12952-5
2014Bắc Bán CầuTiny Bee®10/12303-4
2014Bắc Bán CầuTiny Dancer®10/12255-7
2014Bắc Bán CầuTiny Dessert®10/12353-4
2014Bắc Bán CầuTiny Diamond®10/12406-7
2014Bắc Bán CầuTiny Double You®10/12353-4
2014Bắc Bán CầuTiny Dragon®10/12406-7
2014Bắc Bán CầuTiny Ghost®10/12405-6
2014Bắc Bán CầuTiny Glow®10/12356-7
2014Bắc Bán CầuTiny Hope®10/12405-6
2014Bắc Bán CầuTiny Invader®10/12303-6
2014Bắc Bán CầuTiny Nanny®10/12306-7
2014Bắc Bán CầuTiny Nugget®10/12303-4
2014Bắc Bán CầuTiny Orange Sensation®10/12405+
2014Bắc Bán CầuTiny Padhye®10/12356-10
2014Bắc Bán CầuTiny Parrot®10/12303-4
2014Bắc Bán CầuTiny Pearl®10/12353-6
2014Bắc Bán CầuTiny Robin®10/12256+
2014Bắc Bán CầuTiny Rocket®10/12356-8
2014Bắc Bán CầuTiny Sensation®10/12403-5
2014Bắc Bán CầuTiny Shadow®10/12305-7
2014Bắc Bán CầuTiny Skyline®10/12355-6
2014Bắc Bán CầuTiny Spider®10/12355-7
2014Bắc Bán CầuTiny Toons®10/12205-7
2014Bắc Bán CầuTres Chic®10/121254-6
2014Bắc Bán CầuWhite Heaven®10/121202-3
2014Bắc Bán CầuWhite Knight®10/121052-3
2014Bắc Bán CầuWhite Ocean®10/12403-4
2014Bắc Bán CầuBach®11/12853-5
2014Bắc Bán CầuBlack Out®11/121003-4
2014Bắc Bán CầuCourier®11/121003-4
2014Bắc Bán CầuEl Divo®11/121053-4
2014Bắc Bán CầuEremo®11/12952-3
2014Bắc Bán CầuFangio®11/121102-3
2014Bắc Bán CầuGolden Matrix®11/12254-7
2014Bắc Bán CầuIndian Summerset®11/12953-4
2014Bắc Bán CầuMerlet®11/121052-3
2014Bắc Bán CầuOrange Matrix®11/12255-7
2014Bắc Bán CầuPuma®11/121053-4
2014Bắc Bán CầuSerrada®11/12953-6
2014Bắc Bán CầuSunny Bahamas®11/12352-3
2014Bắc Bán CầuSunny Grenada®11/12402
2014Bắc Bán CầuSunny Mesdag®11/12452-3
2014Bắc Bán CầuTango Graffity®11/12954-6
2014Bắc Bán CầuTango Lion Heart®11/121254-6
2014Bắc Bán CầuTango Orange Art®11/121102-3
2014Bắc Bán CầuTresor®11/12953-4
2014Bắc Bán CầuVermeer®11/121004-5
2014Bắc Bán CầuWatch Up®11/121302-3
2014Bắc Bán CầuWhite Triumph®11/121102-3
2014Bắc Bán CầuCross Over®12/13305-7
2014Bắc Bán Cầu10-07-0412/14804-6
2014Bắc Bán Cầu3817812/14904-6
2014Bắc Bán Cầu61912/141103-4
2014Bắc Bán CầuAfter Eight®12/14502-4
2014Bắc Bán CầuAlbufeira®12/141153-5
2014Bắc Bán CầuAmiga®12/141203-4
2014Bắc Bán CầuApricot Joy®12/14354-5
2014Bắc Bán CầuArbatax®12/141153-5
2014Bắc Bán CầuArcachon®12/14853-5
2014Bắc Bán CầuAtacama®12/141004-5
2014Bắc Bán CầuAygo®12/141102-4
2014Bắc Bán CầuBach®12/14904-6
2014Bắc Bán CầuBatistero®12/141052-3
2014Bắc Bán CầuBeau Soleil®12/141154-5
2014Bắc Bán CầuBelem®12/14407-10
2014Bắc Bán CầuBlack Out®12/141055+
2014Bắc Bán CầuBlushing Joy®12/14503-6
2014Bắc Bán CầuBonsoir®12/141103-5
2014Bắc Bán CầuBorgata®12/141202-3
2014Bắc Bán CầuBourbon Street®12/141104-6
2014Bắc Bán CầuBreak Out®12/141002-3
2014Bắc Bán CầuBright Joy®12/14454-6
2014Bắc Bán CầuBrunello®12/141005+
2014Bắc Bán CầuCampeche®12/141303-4
2014Bắc Bán CầuCanberra®12/141153-5
2014Bắc Bán CầuCasino Royal®12/141253-5
2014Bắc Bán CầuCavalese®12/141003-4
2014Bắc Bán CầuCeb Dazzle®12/14955-6
2014Bắc Bán CầuCecil®12/141103-5
2014Bắc Bán CầuCigalon®12/141254-6
2014Bắc Bán CầuClassic Joy®12/14356-7
2014Bắc Bán CầuCobra®12/141102-4
2014Bắc Bán CầuColares®12/141303-4
2014Bắc Bán CầuContagem®12/14405-8
2014Bắc Bán CầuCorleone®12/141003-5
2014Bắc Bán CầuCourier®12/141104-6
2014Bắc Bán CầuCream Joy®12/14406+
2014Bắc Bán CầuCreil®12/141153-4
2014Bắc Bán CầuCurie®12/14703-5
2014Bắc Bán CầuCuritiba®12/14405-7
2014Bắc Bán CầuDelicate Joy®12/14405-6
2014Bắc Bán CầuDesert Inn®12/141053-4
2014Bắc Bán CầuDreaming Joy®12/14557-9
2014Bắc Bán CầuEl Divo®12/141104-5
2014Bắc Bán CầuElegant Joy®12/14456-8
2014Bắc Bán CầuEntertainer®12/14452-3
2014Bắc Bán CầuErcolano®12/14903-4
2014Bắc Bán CầuEremo®12/141003-5
2014Bắc Bán CầuEspel®12/141103-5
2014Bắc Bán CầuExcaliber®12/14902-3
2014Bắc Bán CầuEyeliner®12/141203-4
2014Bắc Bán CầuFairbanks®12/141203-5
2014Bắc Bán CầuFancy Joy®12/14354-6
2014Bắc Bán CầuFangio®12/141203-4
2014Bắc Bán CầuFarolito®12/14502-4
2014Bắc Bán CầuFata Morgana®12/14753-5
2014Bắc Bán CầuFirebolt®12/14803-4
2014Bắc Bán CầuForza Red®12/14953-4
2014Bắc Bán CầuFreckled Joy®12/14455-7
2014Bắc Bán CầuFreya®12/14953-6
2014Bắc Bán CầuGlobal Dream®12/141303-5
2014Bắc Bán CầuGlobal Harmony®12/141302-3
2014Bắc Bán CầuGlobal Leader®12/141303-5
2014Bắc Bán CầuGlobal Village®12/141304-6
2014Bắc Bán CầuGolden Joy®12/14356-8
2014Bắc Bán CầuGolden Matrix®12/14306-9
2014Bắc Bán CầuGolden Tycoon®12/141053-5
2014Bắc Bán CầuGiraffe®12/141305-6
2014Bắc Bán CầuHeartstrings®12/141105+
2014Bắc Bán CầuHelvetia®12/14802-3
2014Bắc Bán CầuHerenica®12/141202-5
2014Bắc Bán CầuHotline®12/141003-4
2014Bắc Bán CầuIllusive®12/141303-4
2014Bắc Bán CầuIndian Diamond®12/141203-5
2014Bắc Bán CầuIndian Summerset®12/141004-5
2014Bắc Bán CầuInitiator®12/14455-7
2014Bắc Bán CầuIsland Joy®12/14353-4
2014Bắc Bán CầuJumping Joy®12/14257+
2014Bắc Bán CầuKelso®12/14952-3
2014Bắc Bán CầuLadylike®12/14353-5
2014Bắc Bán CầuLaguna®12/141152-4
2014Bắc Bán CầuLe Baron®12/14953-5
2014Bắc Bán CầuLexington®12/14904-5
2014Bắc Bán CầuLogan®12/1495
2014Bắc Bán CầuLombardia®12/141153-5
2014Bắc Bán CầuLondrina®12/14355-6
2014Bắc Bán CầuMagny Cours®12/14352
2014Bắc Bán CầuMajestic Joy®12/14406-8
2014Bắc Bán CầuMalesco®12/141103-7
2014Bắc Bán CầuMarianne Timmer®12/141006+
2014Bắc Bán CầuMatrix®12/14355-8
2014Bắc Bán CầuMedusa®12/141253-5
2014Bắc Bán CầuMenorca®12/141203-5
2014Bắc Bán CầuMerlet®12/141153-5
2014Bắc Bán CầuMiscanti®12/141005-7
2014Bắc Bán CầuMontebello®12/141004-5
2014Bắc Bán CầuMountain Joy®12/14406-9
2014Bắc Bán CầuNavarin®12/141152-4
2014Bắc Bán CầuNavona®12/14806+
2014Bắc Bán CầuNova Joy®12/14406+
2014Bắc Bán CầuOrange Joy®12/14357+
2014Bắc Bán CầuOrange Tycoon®12/141005-6
2014Bắc Bán CầuOsasco®12/14355-6
2014Bắc Bán CầuPatagonia®12/141252-4
2014Bắc Bán CầuPavia®12/141056+
2014Bắc Bán CầuPearl Jennifer®12/141155-6
2014Bắc Bán CầuPearl Stacey®12/141005+
2014Bắc Bán CầuPink Brush®12/141203-4
2014Bắc Bán CầuPirandello®12/141102-5
2014Bắc Bán CầuPl 17012/14503-5
2014Bắc Bán CầuPlanet Hollywood®12/141153-4
2014Bắc Bán CầuPrecioso®12/14903-5
2014Bắc Bán CầuPrecious Joy®12/14456+
2014Bắc Bán CầuPuma®12/141003-4
2014Bắc Bán CầuPush Off®12/14408+
2014Bắc Bán CầuRavello®12/14952-3
2014Bắc Bán CầuRed Affair®12/141305-6
2014Bắc Bán CầuRed Alert®12/14953-4
2014Bắc Bán CầuRed Rock®12/141203-6
2014Bắc Bán CầuRed Velvet®12/141306+
2014Bắc Bán CầuRio De Janeiro®12/14306-8
2014Bắc Bán CầuRiverside®12/141103-5
2014Bắc Bán CầuRokanje®12/141154-6
2014Bắc Bán CầuRoselily Elena®12/141002-5
2014Bắc Bán CầuRoselily Isabella®12/141103-5
2014Bắc Bán CầuRoyal Sunset®12/141004-6
2014Bắc Bán CầuRoyal Trinity®12/141002-3
2014Bắc Bán CầuSamur®12/141104-5
2014Bắc Bán CầuScipione®12/141202-3
2014Bắc Bán CầuSerrada®12/141055-7
2014Bắc Bán CầuSiberia®12/141102-3
2014Bắc Bán CầuSorbonne®12/141052-4
2014Bắc Bán CầuSorocaba®12/14356+
2014Bắc Bán CầuSouvenir®12/14352-4
2014Bắc Bán CầuSpring Joy®12/14606-9
2014Bắc Bán CầuStarfighter®12/14801-3
2014Bắc Bán CầuStargazer®12/14953-4
2014Bắc Bán CầuStarlight Express®12/14452-3
2014Bắc Bán CầuSummer Breeze®12/141155-6
2014Bắc Bán CầuSundew®12/141255-6
2014Bắc Bán CầuSunny Bahamas®12/14352-3
2014Bắc Bán CầuSunny Bonaire®12/14453-4
2014Bắc Bán CầuSunny Grenada®12/14453-4
2014Bắc Bán CầuSunny Joy®12/14357+
2014Bắc Bán CầuSunny Martinique®12/14452-3
2014Bắc Bán CầuSunny Mesdag®12/14502-4
2014Bắc Bán CầuSunset Matrix®12/14306-8
2014Bắc Bán CầuT 09-19-1312/14854-5
2014Bắc Bán CầuTango 08-09-1612/141154+
2014Bắc Bán CầuTango Graffity®12/141005+
2014Bắc Bán CầuTango Lion Heart®12/141255-7
2014Bắc Bán CầuTango London Heart®12/141152-4
2014Bắc Bán CầuTango Orange Art®12/141204-5
2014Bắc Bán CầuTango Paris Heart®12/141255+
2014Bắc Bán CầuTango Starbust®12/141053-5
2014Bắc Bán CầuTango Thesire®12/141155+
2014Bắc Bán CầuTeresina®12/14356-8
2014Bắc Bán CầuTiny Bee®12/14304-5
2014Bắc Bán CầuTiny Dancer®12/14306-8
2014Bắc Bán CầuTiny Dessert®12/14354-6
2014Bắc Bán CầuTiny Diamond®12/14406-7
2014Bắc Bán CầuTiny Double You®12/14354-5
2014Bắc Bán CầuTiny Dragon®12/14406+
2014Bắc Bán CầuTiny Ghost®12/14456-7
2014Bắc Bán CầuTiny Glow®12/14357-8
2014Bắc Bán CầuTiny Hope®12/14406-7
2014Bắc Bán CầuTiny Invader®12/14304-6
2014Bắc Bán CầuTiny Nanny®12/14306-10
2014Bắc Bán CầuTiny Nugget®12/14355-6
2014Bắc Bán CầuTiny Orange Sensation®12/14405+
2014Bắc Bán CầuTiny Padhye®12/14357-10
2014Bắc Bán CầuTiny Parrot®12/14304-5
2014Bắc Bán CầuTiny Pearl®12/14355+
2014Bắc Bán CầuTiny Robin®12/14307+
2014Bắc Bán CầuTiny Rocket®12/14357+
2014Bắc Bán CầuTiny Sensation®12/14403-6
2014Bắc Bán CầuTiny Shadow®12/14305-8
2014Bắc Bán CầuTiny Skyline®12/14356-8
2014Bắc Bán CầuTiny Spider®12/14406-8
2014Bắc Bán CầuTiny Toons®12/14207-10
2014Bắc Bán CầuThe Edge®12/141104-5
2014Bắc Bán CầuTres Chic®12/141256-8
2014Bắc Bán CầuTresor®12/141054-6
2014Bắc Bán CầuTridex®12/14406-9
2014Bắc Bán CầuTriumphator®12/141152-3
2014Bắc Bán CầuVegas Club®12/14953-4
2014Bắc Bán CầuVermeer®12/141005-7
2014Bắc Bán CầuVictory Joy®12/14352-3
2014Bắc Bán CầuWatch Up®12/141302-3
2014Bắc Bán CầuWhite Heaven®12/141303-4
2014Bắc Bán CầuWhite Joy®12/14355-7
2014Bắc Bán CầuWhite Knight®12/141153-4
2014Bắc Bán CầuWhite Ocean®12/14403-4
2014Bắc Bán CầuWhite Triumph®12/141152-3
2014Bắc Bán CầuWhite Usa®12/141053-5
2014Bắc Bán CầuYellow Brush®12/141104-6
2014Bắc Bán CầuYellow Diamond®12/141004-5
2014Bắc Bán CầuYelloween®12/141302-4
2014Bắc Bán CầuZambesi®12/141051-2
2014Bắc Bán CầuAcapulco®13/141152-4
2014Bắc Bán CầuAdvantage®13/14952-4
2014Bắc Bán CầuAktiva®13/141052-4
2014Bắc Bán CầuBrindisi®13/14852-3
2014Bắc Bán CầuBuzzer®13/14308-12
2014Bắc Bán CầuCarillon®13/14952-3
2014Bắc Bán CầuCross Over®13/14306-8
2014Bắc Bán CầuDynamite®13/141004-5
2014Bắc Bán CầuFollow Me®13/141303-4
2014Bắc Bán CầuForza Red®13/141003-4
2014Bắc Bán CầuHeraklion®13/14903-5
2014Bắc Bán CầuHonesty®13/141003-4
2014Bắc Bán CầuHyde Park®13/141152-4
2014Bắc Bán CầuIce Dreamer®13/14953-4
2014Bắc Bán CầuLady Luck®13/141202-3
2014Bắc Bán CầuLake Michigan®13/141053-6
2014Bắc Bán CầuLitouwen®13/141103-4
2014Bắc Bán CầuLittle Rainbow®13/14353-5
2014Bắc Bán CầuMandalay Bay®13/141053-6
2014Bắc Bán CầuMerente®13/141003-4
2014Bắc Bán CầuMero Star®13/141152-3
2014Bắc Bán CầuNashville®13/141053-4
2014Bắc Bán CầuNello®13/141154-6
2014Bắc Bán CầuNova Scotia®13/14953-5
2014Bắc Bán CầuOrange Matrix®13/14307-9
2014Bắc Bán CầuPalms Place®13/141303-5
2014Bắc Bán CầuRed Rock®13/141304-6
2014Bắc Bán CầuRichmond®13/141153-4
2014Bắc Bán CầuRoselily 403413/14602
2014Bắc Bán CầuRoselily Belonica®13/14603-4
2014Bắc Bán CầuRoselily Belonica®13/14602-4
2014Bắc Bán CầuRoselily Carolina®13/14602-3
2014Bắc Bán CầuRoselily Natalia®13/14801-2
2014Bắc Bán CầuRoselily Thalita®13/141253-5
2014Bắc Bán CầuSalmon Classic®13/14953-5
2014Bắc Bán CầuSantander®13/141002-3
2014Bắc Bán CầuStarfighter®13/14952-4
2014Bắc Bán CầuTabledance®13/141002-3
2014Bắc Bán CầuTermoli®13/141303-6
2014Bắc Bán CầuTiber®13/141053-4
2014Bắc Bán CầuThe Venetian®13/141253-5
2014Bắc Bán CầuRoselily 29-07-113/15902-3
2014Bắc Bán CầuRoselily 30-07-113/151254-6
2014Bắc Bán CầuRoselily Mara®13/15551-2
2014Bắc Bán Cầu02.00000.252a14/161053-5
2014Bắc Bán Cầu3817814/16954+
2014Bắc Bán Cầu61914/161203-6
2014Bắc Bán CầuAcapulco®14/161204-6
2014Bắc Bán CầuAcoustic®14/16554-6
2014Bắc Bán CầuAdvantage®14/16953-5
2014Bắc Bán CầuAfrican Lady®14/161053-4
2014Bắc Bán CầuAfter Eight®14/16503-5
2014Bắc Bán CầuAktiva®14/161304-6
2014Bắc Bán CầuAlbufeira®14/161204-6
2014Bắc Bán CầuAlma Ata®14/16952-4
2014Bắc Bán CầuAmiga®14/161255-7
2014Bắc Bán CầuArbatax®14/161204-6
2014Bắc Bán CầuArcachon®14/16905-6
2014Bắc Bán CầuArsenal®14/16957+
2014Bắc Bán CầuAsterian®14/161253-4
2014Bắc Bán CầuAtacama®14/161106+
2014Bắc Bán CầuAygo®14/161153-5
2014Bắc Bán CầuBacardi®14/161152-4
2014Bắc Bán CầuBach®14/16956+
2014Bắc Bán CầuBallroom®14/161153-5
2014Bắc Bán CầuBarrage®14/161104-5
2014Bắc Bán CầuBatistero®14/161153-4
2014Bắc Bán CầuBeau Soleil®14/161255-7
2014Bắc Bán CầuBernini®14/161202-5
2014Bắc Bán CầuBlack Out®14/161106+
2014Bắc Bán CầuBliss®14/161305-6
2014Bắc Bán CầuBoardwalk®14/161155-7
2014Bắc Bán CầuBolero®14/161003-6
2014Bắc Bán CầuBonsoir®14/161205+
2014Bắc Bán CầuBorgata®14/161303-4
2014Bắc Bán CầuBourbon Street®14/161205-7
2014Bắc Bán CầuBreak Out®14/161103-5
2014Bắc Bán CầuBright Diamond®14/161204-6
2014Bắc Bán CầuBrindisi®14/16953-4
2014Bắc Bán CầuBrunello®14/161056+
2014Bắc Bán CầuBrusago®14/161102-3
2014Bắc Bán CầuBuzzer®14/163010+
2014Bắc Bán CầuCadenza®14/161152-5
2014Bắc Bán CầuCaesars Palace®14/16954-7
2014Bắc Bán CầuCampaign®14/16952-3
2014Bắc Bán CầuCampeche®14/161304-5
2014Bắc Bán CầuCandy Club®14/16953-4
2014Bắc Bán CầuCarbonero®14/161001-3
2014Bắc Bán CầuCarillon®14/161002-3
2014Bắc Bán CầuCasino Royal®14/161303-6
2014Bắc Bán CầuCatcher®14/16852-4
2014Bắc Bán CầuCavalese®14/161103-5
2014Bắc Bán CầuCeb Dazzle®14/16956+
2014Bắc Bán CầuCecil®14/161103-5
2014Bắc Bán CầuCobra®14/161254-6
2014Bắc Bán CầuColares®14/161303-5
2014Bắc Bán CầuColdplay®14/16454-6
2014Bắc Bán CầuCommitment®14/161103-5
2014Bắc Bán CầuCommotion®14/161102
2014Bắc Bán CầuCompetition®14/161052-4
2014Bắc Bán CầuConca D`Or®14/16901-2
2014Bắc Bán CầuContento®14/161153-4
2014Bắc Bán CầuCorcovado®14/161153
2014Bắc Bán CầuCorleone®14/161004-6
2014Bắc Bán CầuCorvara®14/161304-6
2014Bắc Bán CầuCosmopolitan®14/16130
2014Bắc Bán CầuCourier®14/161105+
2014Bắc Bán CầuCrystal Blanca®14/161203-5
2014Bắc Bán CầuCurie®14/16854-5
2014Bắc Bán CầuChill Out®14/161104-7
2014Bắc Bán CầuDalian®14/161102-3
2014Bắc Bán CầuDancing Lady®14/161102-3
2014Bắc Bán CầuDark Romance®14/16604-5
2014Bắc Bán CầuDeep Impact®14/161004-6
2014Bắc Bán CầuDelfini®14/16951-3
2014Bắc Bán CầuDesert Inn®14/161154-6
2014Bắc Bán CầuDiamante®14/161202-5
2014Bắc Bán CầuDistant Drum®14/161104-6
2014Bắc Bán CầuDunes®14/161305-7
2014Bắc Bán CầuEl Divo®14/161155-7
2014Bắc Bán CầuEl Santo®14/161052-5
2014Bắc Bán CầuElodie®14/161206+
2014Bắc Bán CầuEntertainer®14/16453-5
2014Bắc Bán CầuErcolano®14/16954-6
2014Bắc Bán CầuEremo®14/161055+
2014Bắc Bán CầuEsta Bonita®14/161101
2014Bắc Bán CầuExcaliber®14/16953-4
2014Bắc Bán CầuExotic Sun®14/161002-3
2014Bắc Bán CầuExpression®14/161002-6
2014Bắc Bán CầuEyeliner®14/161254-6
2014Bắc Bán CầuFairbanks®14/161203-7
2014Bắc Bán CầuFangio®14/161303-5
2014Bắc Bán CầuFarolito®14/16555+
2014Bắc Bán CầuFata Morgana®14/16804+
2014Bắc Bán CầuFiamma®14/161205-7
2014Bắc Bán CầuFine Romance®14/16503-5
2014Bắc Bán CầuFirebolt®14/16954-6
2014Bắc Bán CầuFirst Romance®14/16453-4
2014Bắc Bán CầuFlashpoint®14/161003-6
2014Bắc Bán CầuFlavia®14/161303-5
2014Bắc Bán CầuFollow Me®14/161304-6
2014Bắc Bán CầuForever®14/161252-4
2014Bắc Bán CầuForza Red®14/161104-5
2014Bắc Bán CầuGlobal Dream®14/161305-7
2014Bắc Bán CầuGlobal Harmony®14/161303
2014Bắc Bán CầuGlobal Leader®14/161303-5
2014Bắc Bán CầuGlobal Village®14/161305+
2014Bắc Bán CầuGlobal Village®14/161305-6
2014Bắc Bán CầuGolden Matrix®14/16358-11
2014Bắc Bán CầuGolden Tycoon®14/161104-6
2014Bắc Bán CầuGracia®14/161102-4
2014Bắc Bán CầuHeartstrings®14/161106+
2014Bắc Bán CầuHelvetia®14/16854-5
2014Bắc Bán CầuHeraklion®14/16954-6
2014Bắc Bán CầuHerenica®14/161253-6
2014Bắc Bán CầuHonesty®14/161104-6
2014Bắc Bán CầuHotline®14/161155-6
2014Bắc Bán CầuHyde Park®14/161153-4
2014Bắc Bán CầuIce Clear®14/161002-4
2014Bắc Bán CầuIce Dreamer®14/161004-6
2014Bắc Bán CầuIllusive®14/161303-5
2014Bắc Bán CầuIndian Diamond®14/161204-6
2014Bắc Bán CầuIndian Summerset®14/161005-6
2014Bắc Bán CầuJoop®14/161252-4
2014Bắc Bán CầuKelso®14/161003-5
2014Bắc Bán CầuKlondike®14/16130
2014Bắc Bán CầuLa Mancha®14/161051-3
2014Bắc Bán CầuLady Luck®14/161203-4
2014Bắc Bán CầuLadylike®14/16404-6
2014Bắc Bán CầuLaguna®14/161204-5
2014Bắc Bán CầuLake Carey®14/161053-4
2014Bắc Bán CầuLake Michigan®14/161105-7
2014Bắc Bán CầuLandini®14/161156+
2014Bắc Bán CầuLavendou®14/161253-5
2014Bắc Bán CầuLe Baron®14/161104-6
2014Bắc Bán CầuLesotho®14/161302-3
2014Bắc Bán CầuLexington®14/16955-7
2014Bắc Bán CầuLff 6-28-614/161105-6
2014Bắc Bán CầuLff 7-113-1014/16807+
2014Bắc Bán CầuLff 7-113-714/16804-6
2014Bắc Bán CầuLitouwen®14/161154-5
2014Bắc Bán CầuLogan®14/16
2014Bắc Bán CầuLombardia®14/161204-6
2014Bắc Bán CầuLondrina®14/16355-6
2014Bắc Bán CầuLove Story®14/16603-4
2014Bắc Bán CầuMabel®14/161051-3
2014Bắc Bán CầuMacizo®14/161252-3
2014Bắc Bán CầuMagny Cours®14/16403-4
2014Bắc Bán CầuMagic Star®14/161104-5
2014Bắc Bán CầuMalesco®14/161155+
2014Bắc Bán CầuMambo®14/161202-5
2014Bắc Bán CầuMandalay Bay®14/161104-6
2014Bắc Bán CầuMarco Polo®14/161103-5
2014Bắc Bán CầuMarianne Timmer®14/161006+
2014Bắc Bán CầuMarlon®14/161002-3
2014Bắc Bán CầuMassari®14/161302
2014Bắc Bán CầuMatrix®14/16357-9
2014Bắc Bán CầuMedusa®14/161304-7
2014Bắc Bán CầuMenorca®14/161255+
2014Bắc Bán CầuMerente®14/161103-5
2014Bắc Bán CầuMerlet®14/161304+
2014Bắc Bán CầuMerluza®14/161104-6
2014Bắc Bán CầuMero Star®14/161203-4
2014Bắc Bán CầuMillburn®14/161153-4
2014Bắc Bán CầuMiscanti®14/161106+
2014Bắc Bán CầuModern Romance®14/16503-5
2014Bắc Bán CầuMontale®14/161254-6
2014Bắc Bán CầuMontebello®14/161105-7
2014Bắc Bán CầuMontezuma®14/161153-5
2014Bắc Bán CầuMorini®14/161302-3
2014Bắc Bán CầuMotown®14/16952-3
2014Bắc Bán CầuMothers Choice®14/161204-6
2014Bắc Bán CầuMyth®14/161201-3
2014Bắc Bán CầuNashville®14/161103-4
2014Bắc Bán CầuNavarin®14/161203-5
2014Bắc Bán CầuNello®14/161205+
2014Bắc Bán CầuNew Wave®14/16558+
2014Bắc Bán CầuNova Scotia®14/16953-5
2014Bắc Bán CầuNymph®14/161102-4
2014Bắc Bán CầuOder®14/161052-4
2014Bắc Bán CầuOrange Joy®14/16358+
2014Bắc Bán CầuOrange Matrix®14/16308-10
2014Bắc Bán CầuOrange Tycoon®14/161006-7
2014Bắc Bán CầuOriginal Love®14/161203-5
2014Bắc Bán CầuOrtolan®14/16954-5
2014Bắc Bán CầuOutback®14/161203-4
2014Bắc Bán CầuPalazzo®14/161102-3
2014Bắc Bán CầuPalazzo®14/161301-2
2014Bắc Bán CầuPalms Place®14/161304-6
2014Bắc Bán CầuPandora®14/16954-5
2014Bắc Bán CầuPapiljo®14/161305-7
2014Bắc Bán CầuParasol®14/161002-4
2014Bắc Bán CầuPatagonia®14/161252-4
2014Bắc Bán CầuPavia®14/161107+
2014Bắc Bán CầuPetite Brigitte®14/16456-8
2014Bắc Bán CầuPineto®14/161204-5
2014Bắc Bán CầuPink Blossom®14/161106+
2014Bắc Bán CầuPink Brush®14/161255-6
2014Bắc Bán CầuPink Romance®14/16604-6
2014Bắc Bán CầuPinnacle®14/161101-3
2014Bắc Bán CầuPl 17014/16504-6
2014Bắc Bán CầuPlanet Hollywood®14/161204-5
2014Bắc Bán CầuPoker Face®14/161152-4
2014Bắc Bán CầuPortland®14/161055-6
2014Bắc Bán CầuPrecioso®14/16904-6
2014Bắc Bán CầuPremium Blond®14/161053-4
2014Bắc Bán CầuPuma®14/161054-5
2014Bắc Bán CầuPurple Night®14/161154-6
2014Bắc Bán CầuQueen Of The Night®14/161053-5
2014Bắc Bán CầuRavello®14/161053-5
2014Bắc Bán CầuRed Affair®14/161306+
2014Bắc Bán CầuRed Alert®14/161104-6
2014Bắc Bán CầuRed Rock®14/161305+
2014Bắc Bán CầuRed Rock®14/161206-8
2014Bắc Bán CầuRed Twins®14/16956-7
2014Bắc Bán CầuReleeze®14/16405-7
2014Bắc Bán CầuRialto®14/161103-4
2014Bắc Bán CầuRichmond®14/161153-5
2014Bắc Bán CầuRiverside®14/161154-6
2014Bắc Bán CầuRobin Van Galen®14/161152-4
2014Bắc Bán CầuRokanje®14/161155-7
2014Bắc Bán CầuRoselily 03-0614/161004-6
2014Bắc Bán CầuRoselily 105014/16603-5
2014Bắc Bán CầuRoselily 156914/161104-6
2014Bắc Bán CầuRoselily 193314/16602-3
2014Bắc Bán CầuRoselily 193514/161102-3
2014Bắc Bán CầuRoselily 207714/161154-6
2014Bắc Bán CầuRoselily 21814/16602-4
2014Bắc Bán CầuRoselily 231714/16954-5
2014Bắc Bán CầuRoselily 25-05-514/161152-5
2014Bắc Bán CầuRoselily 259814/161202-3
2014Bắc Bán CầuRoselily 274014/161302-4
2014Bắc Bán CầuRoselily 277314/161004-5
2014Bắc Bán CầuRoselily 283814/161103-5
2014Bắc Bán CầuRoselily 29-07-114/161054-5
2014Bắc Bán CầuRoselily 403414/16603
2014Bắc Bán CầuRoselily 45014/16801-2
2014Bắc Bán CầuRoselily 81414/161156-8
2014Bắc Bán CầuRoselily Annika®14/161103-4
2014Bắc Bán CầuRoselily Belonica®14/16903-5
2014Bắc Bán CầuRoselily Carolina®14/16602-4
2014Bắc Bán CầuRoselily Celina®14/161056-7
2014Bắc Bán CầuRoselily Elena®14/161104-6
2014Bắc Bán CầuRoselily Fabiola®14/161053-5
2014Bắc Bán CầuRoselily Felicia®14/161154-5
2014Bắc Bán CầuRoselily Isabella®14/161305-7
2014Bắc Bán CầuRoselily Mara®14/16601-2
2014Bắc Bán CầuRoselily Natalia®14/16802-4
2014Bắc Bán CầuRoselily Nora®14/161002-3
2014Bắc Bán CầuRoselily Pr 01-0514/16604-6
2014Bắc Bán CầuRoselily Thalita®14/161305-6
2014Bắc Bán CầuRoyal Sunset®14/161005+
2014Bắc Bán CầuRoyal Sunset®14/161055+
2014Bắc Bán CầuRoyal Trinity®14/161153-6
2014Bắc Bán CầuSaltarello®14/16901-3
2014Bắc Bán CầuSaltino®14/161303-5
2014Bắc Bán CầuSambuca®14/161152-4
2014Bắc Bán CầuSamur®14/161105+
2014Bắc Bán CầuSantander®14/161103-4
2014Bắc Bán CầuSapporo®14/16953-5
2014Bắc Bán CầuScansano®14/16955-7
2014Bắc Bán CầuScipione®14/161253-5
2014Bắc Bán CầuSebring®14/16405-7
2014Bắc Bán CầuSensi®14/161053-4
2014Bắc Bán CầuSerano®14/161002-3
2014Bắc Bán CầuSerene Angel®14/161003-5
2014Bắc Bán CầuSerengeti®14/161302-5
2014Bắc Bán CầuSerrada®14/161106+
2014Bắc Bán CầuSheer Blonde®14/16455-6
2014Bắc Bán CầuSiberia®14/161204-5
2014Bắc Bán CầuSnowboard®14/161003-5
2014Bắc Bán CầuSoft Music®14/161103-4
2014Bắc Bán CầuSorbonne®14/161153-5
2014Bắc Bán CầuSouvenir®14/16404-6
2014Bắc Bán CầuSpring Romance®14/16454-5
2014Bắc Bán CầuStar Romance®14/16603-4
2014Bắc Bán CầuStarfighter®14/161104-5
2014Bắc Bán CầuStargazer®14/16954-6
2014Bắc Bán CầuStarlight Express®14/16503-5
2014Bắc Bán CầuStratosphere®14/161257+
2014Bắc Bán CầuSumatra®14/161304-6
2014Bắc Bán CầuSundew®14/161256-7
2014Bắc Bán CầuSunny Azores®14/16454-5
2014Bắc Bán CầuSunny Bahamas®14/16454-6
2014Bắc Bán CầuSunny Bonaire®14/16504-6
2014Bắc Bán CầuSunny Grenada®14/16505
2014Bắc Bán CầuSunny Keys®14/16502-4
2014Bắc Bán CầuSunny Mesdag®14/16553-5
2014Bắc Bán CầuSunny Okinawa®14/16354-6
2014Bắc Bán CầuSunny Robyn®14/16403-5
2014Bắc Bán CầuSunset Matrix®14/16358-10
2014Bắc Bán CầuT 09-19-1314/16905-6
2014Bắc Bán CầuTabledance®14/161102-4
2014Bắc Bán CầuTango Graffity®14/161006+
2014Bắc Bán CầuTango London Heart®14/161203-5
2014Bắc Bán CầuTango Orange Art®14/161256-7
2014Bắc Bán CầuTango Paris Heart®14/161255+
2014Bắc Bán CầuTango Starbust®14/161004-6
2014Bắc Bán CầuTango Thesire®14/161105+
2014Bắc Bán CầuTarrango®14/161203-5
2014Bắc Bán CầuTermoli®14/161306+
2014Bắc Bán CầuTessala®14/161053-6
2014Bắc Bán CầuTiber®14/161053-5
2014Bắc Bán CầuTime Zone®14/161252-4
2014Bắc Bán CầuTiny Bee®14/16305-6
2014Bắc Bán CầuTiny Dancer®14/16307-9
2014Bắc Bán CầuTiny Dessert®14/16405-6
2014Bắc Bán CầuTiny Diamond®14/16456-8
2014Bắc Bán CầuTiny Double You®14/16405-6
2014Bắc Bán CầuTiny Ghost®14/16456-8
2014Bắc Bán CầuTiny Glow®14/16358-10
2014Bắc Bán CầuTiny Hope®14/16457-9
2014Bắc Bán CầuTiny Invader®14/16355+
2014Bắc Bán CầuTiny Nugget®14/16356-7
2014Bắc Bán CầuTiny Orange Sensation®14/16456+
2014Bắc Bán CầuTiny Padhye®14/16359+
2014Bắc Bán CầuTiny Parrot®14/16306-8
2014Bắc Bán CầuTiny Pearl®14/16406+
2014Bắc Bán CầuTiny Robin®14/16308+
2014Bắc Bán CầuTiny Rocket®14/16408+
2014Bắc Bán CầuTiny Sensation®14/16405-7
2014Bắc Bán CầuTiny Skyline®14/16357-9
2014Bắc Bán CầuTiny Spider®14/16408+
2014Bắc Bán CầuTiny Toons®14/16258-11
2014Bắc Bán CầuTonka®14/161304-5
2014Bắc Bán CầuTouchstone®14/161302-4
2014Bắc Bán CầuThe Edge®14/161255-6
2014Bắc Bán CầuThe Venetian®14/161304-7
2014Bắc Bán CầuTres Chic®14/161306-8
2014Bắc Bán CầuTresor®14/161105-7
2014Bắc Bán CầuTriumphator®14/161202-3
2014Bắc Bán CầuTrudy®14/161101-3
2014Bắc Bán CầuUniverse®14/161103-5
2014Bắc Bán CầuValverde®14/161304-6
2014Bắc Bán CầuVanity®14/161303-5
2014Bắc Bán CầuVasari®14/161102-3
2014Bắc Bán CầuVegas Club®14/161004-6
2014Bắc Bán CầuVenere®14/161002-3
2014Bắc Bán CầuVermeer®14/161005-8
2014Bắc Bán CầuVetto®14/161003-5
2014Bắc Bán CầuVilla Blanca®14/161101-3
2014Bắc Bán CầuViviana®14/161002-3
2014Bắc Bán CầuWatch Up®14/161303
2014Bắc Bán CầuWhist®14/161103-4
2014Bắc Bán CầuWhite Cup®14/161052-4
2014Bắc Bán CầuWhite Heaven®14/161303-4
2014Bắc Bán CầuWhite Knight®14/161203-4
2014Bắc Bán CầuWhite Ocean®14/16453-5
2014Bắc Bán CầuWhite Proud®14/161102-4
2014Bắc Bán CầuWhite Triumph®14/161203-4
2014Bắc Bán CầuWhite Usa®14/161155-6
2014Bắc Bán CầuWynn®14/161203-5
2014Bắc Bán CầuYellow Blossom®14/16807-8
2014Bắc Bán CầuYellow Brush®14/161054-6
2014Bắc Bán CầuYellow Diamond®14/161055-6
2014Bắc Bán CầuYelloween®14/161303-5
2014Bắc Bán CầuZambesi®14/161102-4
2014Bắc Bán CầuZelmira®14/161002-3
2014Bắc Bán CầuAmarossi®15/161002-3
2014Bắc Bán CầuFenice®15/161003-4
2014Bắc Bán CầuGerez®15/161002-3
2014Bắc Bán CầuNova Zembla®15/161002-3
2014Bắc Bán CầuOrange Matrix®15/16358-10
2014Bắc Bán CầuParadero®15/161253-4
2014Bắc Bán CầuPink Palace®15/161302-3
2014Bắc Bán CầuPush Off®15/164512+
2014Bắc Bán CầuShocking®15/161102-3
2014Bắc Bán CầuTouchstone®15/161303-4
2014Bắc Bán CầuWhite Renova®15/161104-5
2014Bắc Bán CầuRoselily 30-07-115/171305-8
2014Bắc Bán CầuRoselily Carolina®15/17602-4
2014Bắc Bán Cầu3100-29216/18556+
2014Bắc Bán Cầu3817816/18955-7
2014Bắc Bán CầuAcapulco®16/181304-6
2014Bắc Bán CầuAdelante®16/181203-5
2014Bắc Bán CầuAdvantage®16/181104-6
2014Bắc Bán CầuAfrican Lady®16/181154-5
2014Bắc Bán CầuAfter Eight®16/18555+
2014Bắc Bán CầuAktiva®16/181305-7
2014Bắc Bán CầuAlbufeira®16/181205+
2014Bắc Bán CầuAmarossi®16/181103-4
2014Bắc Bán CầuAmiga®16/181306+
2014Bắc Bán CầuArbatax®16/181255-8
2014Bắc Bán CầuArcachon®16/18955-7
2014Bắc Bán CầuAsterian®16/181304-6
2014Bắc Bán CầuAventino16/181152-4
2014Bắc Bán CầuAya Sophia®16/181303-6
2014Bắc Bán CầuBacardi®16/181202-5
2014Bắc Bán CầuBallroom®16/181104-5
2014Bắc Bán CầuBarrage®16/181255-6
2014Bắc Bán CầuBatistero®16/181155-6
2014Bắc Bán CầuBaywatch®16/181102-3
2014Bắc Bán CầuBeau Soleil®16/181256-7
2014Bắc Bán CầuBellville®16/181306-8
2014Bắc Bán CầuBernini®16/181253-5
2014Bắc Bán CầuBig Brother®16/181252-3
2014Bắc Bán CầuBlack Out®16/181157+
2014Bắc Bán CầuBliss®16/181305-7
2014Bắc Bán CầuBolero®16/181154-7
2014Bắc Bán CầuBonsoir®16/181256+
2014Bắc Bán CầuBourbon Street®16/181306+
2014Bắc Bán CầuBreak Out®16/181154-6
2014Bắc Bán CầuBright Diamond®16/181205-7
2014Bắc Bán CầuBrindisi®16/18953-4
2014Bắc Bán CầuBrunello®16/181107+
2014Bắc Bán CầuBrusago®16/181153-4
2014Bắc Bán CầuCadenza®16/181155-6
2014Bắc Bán CầuCampaign®16/181003-5
2014Bắc Bán CầuCampeche®16/181305-6
2014Bắc Bán CầuCandy Club®16/181004-6
2014Bắc Bán CầuCarbonero®16/181152-4
2014Bắc Bán CầuCarillon®16/181103-5
2014Bắc Bán CầuCasa Blanca®16/181252-3
2014Bắc Bán CầuCasino Royal®16/181305+
2014Bắc Bán CầuCatcher®16/181003-4
2014Bắc Bán CầuCatina®16/181204-5
2014Bắc Bán CầuCavalese®16/181154-5
2014Bắc Bán CầuCocossa®16/181002-4
2014Bắc Bán CầuColares®16/181304-5
2014Bắc Bán CầuColumbia®16/181253-5
2014Bắc Bán CầuCommitment®16/181206-8
2014Bắc Bán CầuCommotion®16/181203-5
2014Bắc Bán CầuCompetition®16/181053-4
2014Bắc Bán CầuConca D`Or®16/18952-3
2014Bắc Bán CầuContento®16/181303-6
2014Bắc Bán CầuCorcovado®16/181203-4
2014Bắc Bán CầuCorleone®16/181055-7
2014Bắc Bán CầuCorvara®16/181306-7
2014Bắc Bán CầuCotopaxi®16/181151-2
2014Bắc Bán CầuCrystal Blanca®16/181305-8
2014Bắc Bán CầuCurie®16/18955-8
2014Bắc Bán CầuChill Out®16/181206-8
2014Bắc Bán CầuDalian®16/181203-4
2014Bắc Bán CầuDancing Lady®16/181203-4
2014Bắc Bán CầuDeep Impact®16/181105-7
2014Bắc Bán CầuDelfini®16/181053-4
2014Bắc Bán CầuDiamante®16/181304-6
2014Bắc Bán CầuDonato®16/181303-4
2014Bắc Bán CầuEl Divo®16/181206+
2014Bắc Bán CầuEmani®16/181303-5
2014Bắc Bán CầuEmpoli®16/181303-4
2014Bắc Bán CầuEntertainer®16/18505+
2014Bắc Bán CầuErcolano®16/181005-6
2014Bắc Bán CầuEremo®16/181105+
2014Bắc Bán CầuEsta Bonita®16/181252-3
2014Bắc Bán CầuEtosha®16/181302-3
2014Bắc Bán CầuExpression®16/181255-8
2014Bắc Bán CầuEyeliner®16/181305-7
2014Bắc Bán CầuFairbanks®16/181204-7
2014Bắc Bán CầuFangio®16/181354-6
2014Bắc Bán CầuFenice®16/181154-5
2014Bắc Bán CầuFiamma®16/181205-8
2014Bắc Bán CầuFirebolt®16/181005-7
2014Bắc Bán CầuFlashpoint®16/181104-6
2014Bắc Bán CầuFlavia®16/181305-6
2014Bắc Bán CầuForever®16/181253-4
2014Bắc Bán CầuForza Red®16/181205+
2014Bắc Bán CầuFujian®16/181252-3
2014Bắc Bán CầuGerez®16/181153-5
2014Bắc Bán CầuGlobal Dream®16/181306+
2014Bắc Bán CầuGlobal Harmony®16/181303-4
2014Bắc Bán CầuGlobal Leader®16/181304-6
2014Bắc Bán CầuGlobal Village®16/181306+
2014Bắc Bán CầuGolden Tycoon®16/181157+
2014Bắc Bán CầuGracia®16/181304-6
2014Bắc Bán CầuGrandhara®16/181205-6
2014Bắc Bán CầuGuardia®16/181304-5
2014Bắc Bán CầuHelvetia®16/18955-6
2014Bắc Bán CầuHonesty®16/181154-7
2014Bắc Bán CầuHotline®16/181206-7
2014Bắc Bán CầuHyde Park®16/181154-5
2014Bắc Bán CầuHypnose®16/181003-4
2014Bắc Bán CầuIce Clear®16/181053-4
2014Bắc Bán CầuIllusive®16/181304-6
2014Bắc Bán CầuIndian Diamond®16/181255-6
2014Bắc Bán CầuIndian Summerset®16/181106+
2014Bắc Bán CầuIndiana®16/181103-5
2014Bắc Bán CầuJaybird®16/181205-6
2014Bắc Bán CầuJoop®16/181303-4
2014Bắc Bán CầuJustina®16/181305-8
2014Bắc Bán CầuKayenta®16/181103-4
2014Bắc Bán CầuKelso®16/181154-6
2014Bắc Bán CầuLa Mancha®16/181304-6
2014Bắc Bán CầuLabrador®16/181104-6
2014Bắc Bán CầuLake Carey®16/181154-5
2014Bắc Bán CầuLake Michigan®16/181157-9
2014Bắc Bán CầuLavendou®16/181255-6
2014Bắc Bán CầuLesotho®16/181303-4
2014Bắc Bán CầuLexington®16/18956-7
2014Bắc Bán CầuLitouwen®16/181205-6
2014Bắc Bán CầuLogan®16/18
2014Bắc Bán CầuLombardia®16/181255-7
2014Bắc Bán CầuLove Story®16/18604-6
2014Bắc Bán CầuMabel®16/181103-5
2014Bắc Bán CầuMacizo®16/181303-4
2014Bắc Bán CầuMagny Cours®16/18403-4
2014Bắc Bán CầuMaldano®16/181153-4
2014Bắc Bán CầuMambo®16/181254-5
2014Bắc Bán CầuMandalay Bay®16/181155-7
2014Bắc Bán CầuManissa®16/181252-3
2014Bắc Bán CầuMarco Polo®16/181255-8
2014Bắc Bán CầuMarco Polo®16/181206-8
2014Bắc Bán CầuMarlon®16/181152-4
2014Bắc Bán CầuMassari®16/181302-3
2014Bắc Bán CầuMaytime®16/181303-4
2014Bắc Bán CầuMedusa®16/181307+
2014Bắc Bán CầuMenorca®16/181306+
2014Bắc Bán CầuMerlet®16/181305+
2014Bắc Bán CầuMero Star®16/181305+
2014Bắc Bán CầuMiscanti®16/181257+
2014Bắc Bán CầuMontezuma®16/181204-6
2014Bắc Bán CầuMorini®16/181304-6
2014Bắc Bán CầuMotown®16/181003-4
2014Bắc Bán CầuMothers Choice®16/181305+
2014Bắc Bán CầuMusassi®16/181303-5
2014Bắc Bán CầuMusassi®16/181304-5
2014Bắc Bán CầuNashville®16/181254-6
2014Bắc Bán CầuNavona®16/18907+
2014Bắc Bán CầuNello®16/181306+
2014Bắc Bán CầuNova Scotia®16/181004-6
2014Bắc Bán CầuNova Zembla®16/181153-5
2014Bắc Bán CầuNymph®16/181254-5
2014Bắc Bán CầuOder®16/181053-6
2014Bắc Bán CầuOrange Tycoon®16/181106+
2014Bắc Bán CầuOriginal Love®16/181254-6
2014Bắc Bán CầuOrtolan®16/181004-6
2014Bắc Bán CầuOutback®16/181253-5
2014Bắc Bán CầuOvatie®16/181302-5
2014Bắc Bán CầuPalazzo®16/181202-3
2014Bắc Bán CầuPalms Place®16/181305-7
2014Bắc Bán CầuParadero®16/181303-5
2014Bắc Bán CầuParty Diamond®16/181108+
2014Bắc Bán CầuPatagonia®16/181303-6
2014Bắc Bán CầuPavia®16/181108+
2014Bắc Bán CầuPico®16/181305-6
2014Bắc Bán CầuPink Expression®16/181104-7
2014Bắc Bán CầuPink Magic®16/181303-4
2014Bắc Bán CầuPink Mist®16/181253-5
2014Bắc Bán CầuPink Palace®16/181303-5
2014Bắc Bán CầuPink Romance®16/18605-7
2014Bắc Bán CầuPink Secret®16/181303-5
2014Bắc Bán CầuPinnacle®16/181202-5
2014Bắc Bán CầuPontiac®16/181102-3
2014Bắc Bán CầuPortland®16/181106-8
2014Bắc Bán CầuPrecioso®16/181005+
2014Bắc Bán CầuPremium Blond®16/181204-5
2014Bắc Bán CầuProfundo®16/181253-4
2014Bắc Bán CầuProvecho®16/181102-4
2014Bắc Bán CầuPuma®16/181104-5
2014Bắc Bán CầuPurple Night®16/181255-8
2014Bắc Bán CầuRed Rock®16/181256+
2014Bắc Bán CầuRexona®16/181253-5
2014Bắc Bán CầuRialto®16/181254-6
2014Bắc Bán CầuRichmond®16/181153-5
2014Bắc Bán CầuRiverside®16/181256-7
2014Bắc Bán CầuRobin Van Galen®16/181253-6
2014Bắc Bán CầuRobina®16/181202-3
2014Bắc Bán CầuRoselily 03-0616/181105-7
2014Bắc Bán CầuRoselily 105016/18602-3
2014Bắc Bán CầuRoselily 156916/181206-7
2014Bắc Bán CầuRoselily 193316/18602-3
2014Bắc Bán CầuRoselily 193516/181102-3
2014Bắc Bán CầuRoselily 207716/181206-7
2014Bắc Bán CầuRoselily 208516/181003-4
2014Bắc Bán CầuRoselily 231716/181005-7
2014Bắc Bán CầuRoselily 25-05-516/181254-6
2014Bắc Bán CầuRoselily 259816/181254-5
2014Bắc Bán CầuRoselily 274016/181304-5
2014Bắc Bán CầuRoselily 277316/181005-6
2014Bắc Bán CầuRoselily 283816/181154-5
2014Bắc Bán CầuRoselily 29-07-116/181155-6
2014Bắc Bán CầuRoselily 403416/18604-5
2014Bắc Bán CầuRoselily 45016/18802-3
2014Bắc Bán CầuRoselily 81416/181207-9
2014Bắc Bán CầuRoselily Annika®16/181154-5
2014Bắc Bán CầuRoselily Belonica®16/18954-7
2014Bắc Bán CầuRoselily Carolina®16/18604-5
2014Bắc Bán CầuRoselily Celina®16/181154-6
2014Bắc Bán CầuRoselily Elena®16/181155-6
2014Bắc Bán CầuRoselily Fabiola®16/181104-5
2014Bắc Bán CầuRoselily Felicia®16/181155-6
2014Bắc Bán CầuRoselily Isabella®16/181306-8
2014Bắc Bán CầuRoselily Mara®16/18601-2
2014Bắc Bán CầuRoselily Natalia®16/18853-5
2014Bắc Bán CầuRoselily Nora®16/181053-4
2014Bắc Bán CầuRoselily Thalita®16/181306-7
2014Bắc Bán CầuRoyal Sunset®16/181005+
2014Bắc Bán CầuRoyal Trinity®16/181205-8
2014Bắc Bán CầuSantander®16/181204-6
2014Bắc Bán CầuSantini®16/181253-5
2014Bắc Bán CầuSapporo®16/181155-9
2014Bắc Bán CầuScipione®16/181254-6
2014Bắc Bán CầuSebring®16/18456-9
2014Bắc Bán CầuSensi®16/181304-5
2014Bắc Bán CầuSerano®16/181154-5
2014Bắc Bán CầuSerrada®16/181107+
2014Bắc Bán CầuSheer Blonde®16/18456+
2014Bắc Bán CầuSheila®16/181306-7
2014Bắc Bán CầuShocking®16/181152-3
2014Bắc Bán CầuSiberia®16/181306-8
2014Bắc Bán CầuSnowboard®16/181105-6
2014Bắc Bán CầuSolution®16/181056-7
2014Bắc Bán CầuSorbonne®16/181155-7
2014Bắc Bán CầuSouvenir®16/18455+
2014Bắc Bán CầuSpectator®16/181006-7
2014Bắc Bán CầuStarfighter®16/181206-9
2014Bắc Bán CầuStargazer®16/181005-7
2014Bắc Bán CầuStarlight Express®16/18554-6
2014Bắc Bán CầuStendhal®16/181204-6
2014Bắc Bán CầuStratosphere®16/181308+
2014Bắc Bán CầuStriker®16/181302-5
2014Bắc Bán CầuSulpice®16/181054-5
2014Bắc Bán CầuSumatra®16/181303-7
2014Bắc Bán CầuSundew®16/181207-8
2014Bắc Bán CầuSunny Bahamas®16/18505-8
2014Bắc Bán CầuSunny Grenada®16/18555-7
2014Bắc Bán CầuSunny Mesdag®16/18605-7
2014Bắc Bán CầuSunny Okinawa®16/18404-7
2014Bắc Bán CầuTabledance®16/181153-4
2014Bắc Bán CầuTarrango®16/181254-5
2014Bắc Bán CầuTermoli®16/181306+
2014Bắc Bán CầuTessala®16/181156-8
2014Bắc Bán CầuTiber®16/181104-7
2014Bắc Bán CầuTime Zone®16/181203-5
2014Bắc Bán CầuTiny Bee®16/18306
2014Bắc Bán CầuTiny Diamond®16/18456+
2014Bắc Bán CầuTiny Double You®16/18406-8
2014Bắc Bán CầuTiny Nugget®16/18406-8
2014Bắc Bán CầuTiny Skyline®16/18358-10
2014Bắc Bán CầuTiny Spider®16/18409+
2014Bắc Bán CầuTopeka®16/181002-3
2014Bắc Bán CầuTouchstone®16/181304-6
2014Bắc Bán CầuThe Edge®16/181306-8
2014Bắc Bán CầuThea®16/181052-4
2014Bắc Bán CầuTres Chic®16/181257+
2014Bắc Bán CầuTresor®16/181106+
2014Bắc Bán CầuTriumphator®16/181303-4
2014Bắc Bán CầuTrudy®16/181102-4
2014Bắc Bán CầuUniverse®16/181154-5
2014Bắc Bán CầuValverde®16/181305-6
2014Bắc Bán CầuVanity®16/181304-6
2014Bắc Bán CầuVasari®16/181152-4
2014Bắc Bán CầuVenere®16/181052-4
2014Bắc Bán CầuVermeer®16/181056+
2014Bắc Bán CầuVetto®16/181104-6
2014Bắc Bán CầuVilla Blanca®16/181253-5
2014Bắc Bán CầuViviana®16/181153-4
2014Bắc Bán CầuWatch Up®16/181303
2014Bắc Bán CầuWhite Cup®16/181103-6
2014Bắc Bán CầuWhite Heaven®16/181303-4
2014Bắc Bán CầuWhite Knight®16/181253-4
2014Bắc Bán CầuWhite Ocean®16/18504-6
2014Bắc Bán CầuWhite Proud®16/181153-5
2014Bắc Bán CầuWhite Renova®16/181105-6
2014Bắc Bán CầuWhite Triumph®16/181303-4
2014Bắc Bán CầuWhite Usa®16/181156-8
2014Bắc Bán CầuWilleke Alberti®16/181105-6
2014Bắc Bán CầuYellow Tiger®16/181106+
2014Bắc Bán CầuYelloween®16/181304-7
2014Bắc Bán CầuZambesi®16/181203-4
2014Bắc Bán CầuZelmira®16/181053-4
2014Bắc Bán CầuZiriconia®16/181305-6
2014Bắc Bán Cầu3710316-181303-5
2014Bắc Bán CầuRoselily 30-07-117/191307+
2014Bắc Bán CầuRoselily Carolina®17/19604-5
2014Bắc Bán Cầu1-012-0718/+1307-9
2014Bắc Bán Cầu3710318/201305
2014Bắc Bán CầuAcapulco®18/201306+
2014Bắc Bán CầuAdelante®18/201304-5
2014Bắc Bán CầuAfrican Lady®18/201256+
2014Bắc Bán CầuAmarossi®18/201203-4
2014Bắc Bán CầuArbatax®18/201306+
2014Bắc Bán CầuAsterian®18/201305-7
2014Bắc Bán CầuBacardi®18/201254-6
2014Bắc Bán CầuBatistero®18/201205+
2014Bắc Bán CầuBaywatch®18/201152-4
2014Bắc Bán CầuBellville®18/201306-8
2014Bắc Bán CầuBliss®18/201307-8
2014Bắc Bán CầuBolero®18/201306-8
2014Bắc Bán CầuBright Diamond®18/201206+
2014Bắc Bán CầuBrindisi®18/20904-5
2014Bắc Bán CầuCampaign®18/201104-6
2014Bắc Bán CầuCandy Club®18/201156+
2014Bắc Bán CầuCarbonero®18/201203-5
2014Bắc Bán CầuCasino Royal®18/201306+
2014Bắc Bán CầuCatcher®18/201104-5
2014Bắc Bán CầuCatina®18/201305-6
2014Bắc Bán CầuCavalese®18/201205-6
2014Bắc Bán CầuCocossa®18/201203-5
2014Bắc Bán CầuCommitment®18/201206-7
2014Bắc Bán CầuCommotion®18/201254-6
2014Bắc Bán CầuCompetition®18/201303-6
2014Bắc Bán CầuConca D`Or®18/201103-5
2014Bắc Bán CầuContento®18/201305+
2014Bắc Bán CầuCorcovado®18/201304-6
2014Bắc Bán CầuCorvara®18/201307+
2014Bắc Bán CầuCotopaxi®18/201152-3
2014Bắc Bán CầuCourier®18/201156+
2014Bắc Bán CầuCrystal Blanca®18/201306+
2014Bắc Bán CầuCurie®18/201105-6
2014Bắc Bán CầuDalian®18/201254-6
2014Bắc Bán CầuDancing Lady®18/201253-4
2014Bắc Bán CầuDeep Impact®18/201155-7
2014Bắc Bán CầuDelfini®18/201153-5
2014Bắc Bán CầuDiamante®18/201304-7
2014Bắc Bán CầuDonato®18/201304-6
2014Bắc Bán CầuEl Divo®18/201257+
2014Bắc Bán CầuEldoret®18/201305-8
2014Bắc Bán CầuEmani®18/201304-6
2014Bắc Bán CầuEmpoli®18/201303-5
2014Bắc Bán CầuEnchante®18/201306-8
2014Bắc Bán CầuEnergetic®18/201255-6
2014Bắc Bán CầuErcolano®18/201106-8
2014Bắc Bán CầuEremo®18/201156+
2014Bắc Bán CầuEsta Bonita®18/201303-5
2014Bắc Bán CầuEtosha®18/201253-4
2014Bắc Bán CầuExotic Sun®18/201204-5
2014Bắc Bán CầuFangio®18/201355-7
2014Bắc Bán CầuFirebolt®18/201107+
2014Bắc Bán CầuFlashpoint®18/201155+
2014Bắc Bán CầuForever®18/201304-5
2014Bắc Bán CầuForza Red®18/201206+
2014Bắc Bán CầuFujian®18/201302-5
2014Bắc Bán CầuGerez®18/201255-8
2014Bắc Bán CầuGlobal Justice®18/201303-4
2014Bắc Bán CầuGolden Tycoon®18/201258+
2014Bắc Bán CầuGracia®18/201305-6
2014Bắc Bán CầuGran Design®18/201153-5
2014Bắc Bán CầuHonesty®18/201156+
2014Bắc Bán CầuHypnose®18/201154-5
2014Bắc Bán CầuIce Clear®18/201104-5
2014Bắc Bán CầuIndian Diamond®18/201305-7
2014Bắc Bán CầuIndiana®18/201155-6
2014Bắc Bán CầuJoop®18/201304-6
2014Bắc Bán CầuJustina®18/201307+
2014Bắc Bán CầuKingdom®18/201255-6
2014Bắc Bán CầuLa Mancha®18/201306-8
2014Bắc Bán CầuLake Carey®18/201206-9
2014Bắc Bán CầuLake Michigan®18/201207-10
2014Bắc Bán CầuLesotho®18/201304-5
2014Bắc Bán CầuLitouwen®18/201306-7
2014Bắc Bán CầuMabel®18/201205-7
2014Bắc Bán CầuMacizo®18/201304-5
2014Bắc Bán CầuMaldano®18/201304-5
2014Bắc Bán CầuManissa®18/201302-3
2014Bắc Bán CầuMarlon®18/201255-6
2014Bắc Bán CầuMassari®18/201303-4
2014Bắc Bán CầuMillburn®18/201204-5
2014Bắc Bán CầuMontezuma®18/201305-8
2014Bắc Bán CầuMoscow®18/201306-9
2014Bắc Bán CầuMotown®18/201154-5
2014Bắc Bán CầuMusassi®18/201304-5
2014Bắc Bán CầuMusassi®18/201305-6
2014Bắc Bán CầuMyth®18/201304-5
2014Bắc Bán CầuNashville®18/201305-8
2014Bắc Bán CầuNoble Star®18/201305-6
2014Bắc Bán CầuNova Scotia®18/201104-6
2014Bắc Bán CầuNova Zembla®18/201204-6
2014Bắc Bán CầuNymph®18/201304-5
2014Bắc Bán CầuOder®18/201156-7
2014Bắc Bán CầuOriginal Love®18/201154-6
2014Bắc Bán CầuOrtolan®18/201006-8
2014Bắc Bán CầuOutback®18/201304-6
2014Bắc Bán CầuPalazzo®18/201202-3
2014Bắc Bán CầuParadero®18/201306-8
2014Bắc Bán CầuPatagonia®18/201305-7
2014Bắc Bán CầuPico®18/201306-9
2014Bắc Bán CầuPink Expression®18/201205-8
2014Bắc Bán CầuPink Magic®18/201303-4
2014Bắc Bán CầuPink Mist®18/201304-6
2014Bắc Bán CầuPink News18/201307+
2014Bắc Bán CầuPink Palace®18/201304-6
2014Bắc Bán CầuPink Saffire®18/201105-6
2014Bắc Bán CầuPink Zsar®18/201157-10
2014Bắc Bán CầuPinn Up®18/201156-8
2014Bắc Bán CầuPinnacle®18/201253-5
2014Bắc Bán CầuPortland®18/201107+
2014Bắc Bán CầuPremium Blond®18/201254-6
2014Bắc Bán CầuProfundo®18/201304-5
2014Bắc Bán CầuPurple Hype®18/201307+
2014Bắc Bán CầuPurple Night®18/201306-9
2014Bắc Bán CầuRavenna®18/201305-7
2014Bắc Bán CầuRedford®18/201307
2014Bắc Bán CầuResolute®18/201304-7
2014Bắc Bán CầuRia®18/201303-5
2014Bắc Bán CầuRialto®18/201305-6
2014Bắc Bán CầuRichmond®18/201205-6
2014Bắc Bán CầuRoberto®18/201255-8
2014Bắc Bán CầuRobin Van Galen®18/201305-7
2014Bắc Bán CầuRobina®18/201303-5
2014Bắc Bán CầuRoselily 29-07-118/201256-7
2014Bắc Bán CầuRoselily Belonica®18/201006+
2014Bắc Bán CầuRoselily Elena®18/201207-9
2014Bắc Bán CầuRoselily Isabella®18/201307+
2014Bắc Bán CầuRoselily Nora®18/201154-7
2014Bắc Bán CầuSaltarello®18/20903-5
2014Bắc Bán CầuSantander®18/201305-6
2014Bắc Bán CầuSantini®18/201255-6
2014Bắc Bán CầuSapporo®18/201257+
2014Bắc Bán CầuSapporo®18/201207+
2014Bắc Bán CầuSensi®18/201305-6
2014Bắc Bán CầuSerano®18/201205-6
2014Bắc Bán CầuSerrada®18/201157+
2014Bắc Bán CầuSiberia®18/201305-6
2014Bắc Bán CầuSimplon®18/201305-7
2014Bắc Bán CầuSnowboard®18/201105-7
2014Bắc Bán CầuSorbonne®18/201206-9
2014Bắc Bán CầuSt Andrews®18/201207-9
2014Bắc Bán CầuStriker®18/201304-6
2014Bắc Bán CầuSumatra®18/201307+
2014Bắc Bán CầuTabledance®18/201255-8
2014Bắc Bán CầuTarrango®18/201305-8
2014Bắc Bán CầuTessala®18/201258+
2014Bắc Bán CầuTiber®18/201206-7
2014Bắc Bán CầuTime Zone®18/201303-6
2014Bắc Bán CầuTopeka®18/201002-3
2014Bắc Bán CầuTouchstone®18/201305-8
2014Bắc Bán CầuThe Edge®18/201308+
2014Bắc Bán CầuThe Venetian®18/201306+
2014Bắc Bán CầuThea®18/201053-4
2014Bắc Bán CầuTrudy®18/201203-5
2014Bắc Bán CầuUniverse®18/201305-6
2014Bắc Bán CầuValverde®18/201306-7
2014Bắc Bán CầuVanity®18/201306-7
2014Bắc Bán CầuVasari®18/201254-5
2014Bắc Bán CầuVenere®18/201154-5
2014Bắc Bán CầuVilla Blanca®18/201305-7
2014Bắc Bán CầuVinton®18/201305-6
2014Bắc Bán CầuViviana®18/201253-5
2014Bắc Bán CầuWhist®18/201155-6
2014Bắc Bán CầuWhite Balloons®18/201255-8
2014Bắc Bán CầuWhite Cup®18/201207-8
2014Bắc Bán CầuWhite Emperor®18/201105-6
2014Bắc Bán CầuWhite Proud®18/201205-6
2014Bắc Bán CầuWhite Renova®18/201206-8
2014Bắc Bán CầuWhite Sky®18/201205-8
2014Bắc Bán CầuWilleke Alberti®18/201206-8
2014Bắc Bán CầuYelloween®18/201306-8
2014Bắc Bán CầuZambesi®18/201255-6
2014Bắc Bán CầuZelmira®18/201154-5
2014Bắc Bán CầuWhite Triumph®18/DN1302-4
2014Bắc Bán CầuRoselily 30-07-119/211308+
2014Bắc Bán CầuOder®20/+1207-10
2014Bắc Bán CầuAdelante®20/221305-7
2014Bắc Bán CầuAmarossi®20/221204-5
2014Bắc Bán CầuBacardi®20/221306-8
2014Bắc Bán CầuBaywatch®20/221152-4
2014Bắc Bán CầuBliss®20/221308-10
2014Bắc Bán CầuBolero®20/221307+
2014Bắc Bán CầuCampaign®20/221256-8
2014Bắc Bán CầuCarbonero®20/221255-6
2014Bắc Bán CầuCatcher®20/221155-7
2014Bắc Bán CầuCatina®20/221306-8
2014Bắc Bán CầuCocossa®20/221305-7
2014Bắc Bán CầuCocossa®20/221204-6
2014Bắc Bán CầuCommitment®20/221207-9
2014Bắc Bán CầuCompetition®20/221305-7
2014Bắc Bán CầuConca D`Or®20/221204-5
2014Bắc Bán CầuContento®20/221307+
2014Bắc Bán CầuCorcovado®20/221306-7
2014Bắc Bán CầuCotopaxi®20/221303-4
2014Bắc Bán CầuDalian®20/221305-8
2014Bắc Bán CầuDelfini®20/221204-6
2014Bắc Bán CầuDonato®20/221306-8
2014Bắc Bán CầuEmani®20/221305-7
2014Bắc Bán CầuEsta Bonita®20/221304-6
2014Bắc Bán CầuEtosha®20/221303-4
2014Bắc Bán CầuExotic Sun®20/221205-7
2014Bắc Bán CầuFedora®20/221306-8
2014Bắc Bán CầuFlashpoint®20/221206+
2014Bắc Bán CầuForever®20/221305-7
2014Bắc Bán CầuFujian®20/221303-6
2014Bắc Bán CầuGerez®20/221307-9
2014Bắc Bán CầuHypnose®20/221155-6
2014Bắc Bán CầuIce Clear®20/221155-8
2014Bắc Bán CầuJoop®20/221305-7
2014Bắc Bán CầuLake Carey®20/221308+
2014Bắc Bán CầuLesotho®20/221305-6
2014Bắc Bán CầuMacizo®20/221306-9
2014Bắc Bán CầuMaldano®20/221305-6
2014Bắc Bán CầuManissa®20/221304-5
2014Bắc Bán CầuMarlon®20/221306-8
2014Bắc Bán CầuMassari®20/221304-6
2014Bắc Bán CầuMorini®20/221306+
2014Bắc Bán CầuMotown®20/221205-6
2014Bắc Bán CầuMusassi®20/221305-7
2014Bắc Bán CầuMusassi®20/221306-9
2014Bắc Bán CầuMyth®20/221304-6
2014Bắc Bán CầuNova Zembla®20/221255-7
2014Bắc Bán CầuNymph®20/221305-7
2014Bắc Bán CầuOutback®20/221306-7
2014Bắc Bán CầuPalazzo®20/221253-4
2014Bắc Bán CầuPink Magic®20/221304-7
2014Bắc Bán CầuPink Mist®20/221306-7
2014Bắc Bán CầuPink Palace®20/221305-7
2014Bắc Bán CầuPinn Up®20/221257+
2014Bắc Bán CầuPinnacle®20/221305-7
2014Bắc Bán CầuPremium Blond®20/221306+
2014Bắc Bán CầuProfundo®20/221306-7
2014Bắc Bán CầuRavenna®20/221306-8
2014Bắc Bán CầuRobina®20/221304-6
2014Bắc Bán CầuSaltarello®20/22954-6
2014Bắc Bán CầuSantander®20/221306+
2014Bắc Bán CầuSantini®20/221306-8
2014Bắc Bán CầuSensi®20/221306-8
2014Bắc Bán CầuSerano®20/221306-8
2014Bắc Bán CầuStriker®20/221306-9
2014Bắc Bán CầuTabledance®20/221256+
2014Bắc Bán CầuTopeka®20/221153-4
2014Bắc Bán CầuTouchstone®20/221306-9
2014Bắc Bán CầuThea®20/221204-6
2014Bắc Bán CầuUniverse®20/221306-7
2014Bắc Bán CầuViviana®20/221304-5
2014Bắc Bán CầuWilleke Alberti®20/221207+
2014Bắc Bán CầuYelloween®20/221307-8
2014Bắc Bán CầuZambesi®20/221305-7
2014Bắc Bán CầuZelmira®20/221206-8
2014Bắc Bán CầuDalian®22/+1255-8
2014Bắc Bán CầuPetrolia®22/+1308
2014Bắc Bán CầuCatina®22/241308-10
2014Bắc Bán CầuCompetition®22/241306-8
2014Bắc Bán CầuConca D`Or®22/241306-8
2014Bắc Bán CầuCorcovado®22/241307-8
2014Bắc Bán CầuCotopaxi®22/241304-5
2014Bắc Bán CầuMaldano®22/241306-7
2014Bắc Bán CầuManissa®22/241305-6
2014Bắc Bán CầuMorini®22/241307+
2014Bắc Bán CầuMyth®22/241306-9
2014Bắc Bán CầuNymph®22/241306-7
2014Bắc Bán CầuPalazzo®22/241304-6
2014Bắc Bán CầuPink Mist®22/241307-10
2014Bắc Bán CầuShocking®22/241305-6
2014Bắc Bán CầuConca D`Or®24/261307+
2014Nam Bán CầuEl Divo®11-12801202-4
2014Nam Bán CầuBlack Out®12-14751004-5
2014Nam Bán CầuBrindisi®12-14851052-3
2014Nam Bán CầuEl Divo®12-14801303-5
2014Nam Bán CầuEremo®12-14751253-4
2014Nam Bán CầuGolden Tycoon®12-14751153-5
2014Nam Bán CầuIce Dreamer®12-141001004-6
2014Nam Bán CầuMaru®12-14100452-4
2014Nam Bán CầuMontebello®12-14801103-4
2014Nam Bán CầuPavia®12-14951054+
2014Nam Bán CầuStarlight Express®12-14100502-4
2014Nam Bán CầuAcapulco®13-14901252-4
2014Nam Bán CầuAcoustic®13-14115653-4
2014Nam Bán CầuAdvantage®13-14901002-3
2014Nam Bán CầuCurie®13-14125902-4
2014Nam Bán CầuChill Out®13-141001104-6
2014Nam Bán CầuDeep Impact®13-14100801-2
2014Nam Bán CầuEntertainer®13-14120653-4
2014Nam Bán CầuFirebolt®13-141001003-4
2014Nam Bán CầuMerente®13-14851252-3
2014Nam Bán CầuMero Star®13-141051102-4
2014Nam Bán CầuSapporo®13-141201002-3
2014Nam Bán CầuSiberia®13-141151151-2
2014Nam Bán CầuSorbonne®13-141051052-3
2014Nam Bán CầuStarfighter®13-14951001-3
2014Nam Bán CầuTiber®13-14105952-3
2014Nam Bán CầuThe Edge®13-141051203-5
2014Nam Bán CầuYelloween®13-14801152-3
2014Nam Bán CầuAcapulco®14-16901303-4
2014Nam Bán CầuAcoustic®14-16115703-5
2014Nam Bán CầuAdvantage®14-16901003-5
2014Nam Bán CầuAfter Eight®14-16100554-5
2014Nam Bán CầuBlack Out®14-16751004-6
2014Nam Bán CầuBrindisi®14-16851053-4
2014Nam Bán CầuCarbonero®14-16951201-2
2014Nam Bán CầuConca D`Or®14-161051052-3
2014Nam Bán CầuCorvara®14-161101253-5
2014Nam Bán CầuCurie®14-161251003-5
2014Nam Bán CầuChill Out®14-16125955+
2014Nam Bán CầuDeep Impact®14-16100902-3
2014Nam Bán CầuDelfini®14-16951152-3
2014Nam Bán CầuEl Divo®14-16801304-6
2014Nam Bán CầuEntertainer®14-16120704-6
2014Nam Bán CầuEremo®14-16751303-5
2014Nam Bán CầuEsta Bonita®14-161001301-2
2014Nam Bán CầuFenice®14-16751302-3
2014Nam Bán CầuFirebolt®14-161001004-6
2014Nam Bán CầuGolden Tycoon®14-16751254-6
2014Nam Bán CầuIce Clear®14-16120951-3
2014Nam Bán CầuIce Dreamer®14-161001004-6
2014Nam Bán CầuJoop®14-161001303-4
2014Nam Bán CầuLa Mancha®14-161101202-3
2014Nam Bán CầuMarlon®14-161151051-3
2014Nam Bán CầuMaru®14-16100654-6
2014Nam Bán CầuMerente®14-16851253-4
2014Nam Bán CầuMero Star®14-161051203-5
2014Nam Bán CầuMontebello®14-16801203-5
2014Nam Bán CầuMotown®14-161051203-5
2014Nam Bán CầuOriginal Love®14-16801152-4
2014Nam Bán CầuOutback®14-16951154-6
2014Nam Bán CầuParadero®14-161001202-4
2014Nam Bán CầuPavia®14-16951105+
2014Nam Bán CầuPink Expression®14-161201152-3
2014Nam Bán CầuPink Mist®14-16901301-3
2014Nam Bán CầuPinnacle®14-1690951-3
2014Nam Bán CầuPremium Blond®14-161151053-5
2014Nam Bán CầuRed Desire®14-16951151-2
2014Nam Bán CầuRialto®14-161151302-3
2014Nam Bán CầuRoselily Annika®14-161101002-4
2014Nam Bán CầuRoselily Belonica®14-16110803-4
2014Nam Bán CầuRoselily Elena®14-161101005-6
2014Nam Bán CầuRoselily Isabella®14-161101205-6
2014Nam Bán CầuRoselily Thalita®14-161101203-5
2014Nam Bán CầuSaltarello®14-16851051-3
2014Nam Bán CầuSambuca®14-16110952-3
2014Nam Bán CầuSantander®14-161101202-4
2014Nam Bán CầuSapporo®14-16100903-5
2014Nam Bán CầuSiberia®14-161101002-4
2014Nam Bán CầuSorbonne®14-161051053-4
2014Nam Bán CầuStarfighter®14-161101052-3
2014Nam Bán CầuStarlight Express®14-1695703-5
2014Nam Bán CầuTabledance®14-16951153-4
2014Nam Bán CầuTarrango®14-16951102-4
2014Nam Bán CầuTiber®14-161051102-4
2014Nam Bán CầuThe Edge®14-161051304-6
2014Nam Bán CầuUniverse®14-161001203-4
2014Nam Bán CầuVirunga®14-16951102-3
2014Nam Bán CầuYelloween®14-16801302-4
2014Nam Bán CầuZambesi®14-161001102-3
2014Nam Bán CầuManissa®15-161001301-3
2014Nam Bán CầuMarlon®15-16951102-3
2014Nam Bán CầuNova Zembla®15-16951002-4
2014Nam Bán CầuPink Palace®15-161001151-3
2014Nam Bán CầuPinnacle®15-1690951-4
2014Nam Bán CầuRobina®15-16951201-3
2014Nam Bán CầuAcapulco®16-18901304-6
2014Nam Bán CầuAcoustic®16-18115705-6
2014Nam Bán CầuAdvantage®16-18901203-5
2014Nam Bán CầuAfter Eight®16-18100555-7
2014Nam Bán CầuBaywatch®16-181101052-4
2014Nam Bán CầuBrindisi®16-18851104-5
2014Nam Bán CầuCarbonero®16-18951202-3
2014Nam Bán CầuConca D`Or®16-181051053-5
2014Nam Bán CầuCorvara®16-181101255+
2014Nam Bán CầuCurie®16-181251055+
2014Nam Bán CầuChill Out®16-181251056+
2014Nam Bán CầuDeep Impact®16-181001003-5
2014Nam Bán CầuDelfini®16-18951153-5
2014Nam Bán CầuEntertainer®16-18120705-7
2014Nam Bán CầuEremo®16-18751304-6
2014Nam Bán CầuEsta Bonita®16-181001302-4
2014Nam Bán CầuFenice®16-18951153-4
2014Nam Bán CầuFirebolt®16-181001005+
2014Nam Bán CầuIce Clear®16-181201054+
2014Nam Bán CầuJoop®16-181001304+
2014Nam Bán CầuLa Mancha®16-181101203-5
2014Nam Bán CầuManissa®16-181101302-3
2014Nam Bán CầuMarlon®16-181151103-4
2014Nam Bán CầuMerente®16-18851253-5
2014Nam Bán CầuMero Star®16-181051305+
2014Nam Bán CầuMontebello®16-18801305+
2014Nam Bán CầuMotown®16-181051205+
2014Nam Bán CầuNova Zembla®16-181001203-5
2014Nam Bán CầuOriginal Love®16-18801203-5
2014Nam Bán CầuOutback®16-18951154-6
2014Nam Bán CầuPandora®16-181051154-6
2014Nam Bán CầuParadero®16-181001303-6
2014Nam Bán CầuPink Expression®16-181201303-5
2014Nam Bán CầuPink Mist®16-18901302-4
2014Nam Bán CầuPink Palace®16-18951303-4
2014Nam Bán CầuPinnacle®16-1890952-4
2014Nam Bán CầuPremium Blond®16-181151104-5
2014Nam Bán CầuRed Desire®16-18951152-4
2014Nam Bán CầuRialto®16-181151253-5
2014Nam Bán CầuRobina®16-181151253-4
2014Nam Bán CầuRoselily Belonica®16-18110804-6
2014Nam Bán CầuRoselily Fabiola®16-18100804-5
2014Nam Bán CầuSaltarello®16-18851103-4
2014Nam Bán CầuSambuca®16-181101103-4
2014Nam Bán CầuSantander®16-181101203-4
2014Nam Bán CầuSapporo®16-181001004-5
2014Nam Bán CầuSerano®16-18951003-4
2014Nam Bán CầuSiberia®16-181101154+
2014Nam Bán CầuSorbonne®16-181051205+
2014Nam Bán CầuStarfighter®16-181101104+
2014Nam Bán CầuStarlight Express®16-1895704-6
2014Nam Bán CầuTabledance®16-18951154-6
2014Nam Bán CầuTarrango®16-18951104-6
2014Nam Bán CầuTiber®16-181051154-5
2014Nam Bán CầuThe Edge®16-181051306+
2014Nam Bán CầuUniverse®16-181001304-6
2014Nam Bán CầuVirunga®16-18951153-4
2014Nam Bán CầuYelloween®16-18801403-5
2014Nam Bán CầuZambesi®16-181001253-5
2014Nam Bán CầuAcapulco®18-20901305+
2014Nam Bán CầuAmarossi®18-20951204-6
2014Nam Bán CầuBaywatch®18-201101203-5
2014Nam Bán CầuCarbonero®18-20951203-5
2014Nam Bán CầuConca D`Or®18-201051104+
2014Nam Bán CầuCurie®18-201251156+
2014Nam Bán CầuChill Out®18-201251208+
2014Nam Bán CầuDelfini®18-20951155+
2014Nam Bán CầuEsta Bonita®18-201001303-5
2014Nam Bán CầuFenice®18-20951203-5
2014Nam Bán CầuFirebolt®18-201001006+
2014Nam Bán CầuFujian®18-20951203-5
2014Nam Bán CầuIce Clear®18-201201105+
2014Nam Bán CầuJoop®18-201001305+
2014Nam Bán CầuLa Mancha®18-201101304-6
2014Nam Bán CầuManissa®18-201101303-5
2014Nam Bán CầuMarlon®18-201151203-5
2014Nam Bán CầuMero Star®18-201051306+
2014Nam Bán CầuMotown®18-201051205+
2014Nam Bán CầuNova Zembla®18-201001255+
2014Nam Bán CầuOutback®18-20951155+
2014Nam Bán CầuParadero®18-201001255+
2014Nam Bán CầuPink Expression®18-201201304-6
2014Nam Bán CầuPink Mist®18-20901303-5
2014Nam Bán CầuPinnacle®18-2090954-6
2014Nam Bán CầuPremium Blond®18-201151154+
2014Nam Bán CầuRed Desire®18-20951152-4
2014Nam Bán CầuRialto®18-201151304-5
2014Nam Bán CầuRobina®18-201151304+
2014Nam Bán CầuSaltarello®18-20851154-6
2014Nam Bán CầuSambuca®18-201101153-4
2014Nam Bán CầuSantander®18-201101205+
2014Nam Bán CầuSapporo®18-201001105+
2014Nam Bán CầuSentir®18-20951154-6
2014Nam Bán CầuSerano®18-201001253-5
2014Nam Bán CầuSiberia®18-201101255+
2014Nam Bán CầuSorbonne®18-201051206+
2014Nam Bán CầuStarfighter®18-201101155+
2014Nam Bán CầuTabledance®18-20951155+
2014Nam Bán CầuTarrango®18-20951105+
2014Nam Bán CầuTiber®18-201051155+
2014Nam Bán CầuThe Edge®18-20951007+
2014Nam Bán CầuVirunga®18-20951304-5
2014Nam Bán CầuYelloween®18-20801404-6
2014Nam Bán CầuZambesi®18-201001254-6
2014Nam Bán CầuBaywatch®20-221101304+
2014Nam Bán CầuCarbonero®20-22951204-6
2014Nam Bán CầuConca D`Or®20-221051156+
2014Nam Bán CầuDelfini®20-22951156+
2014Nam Bán CầuEsta Bonita®20-221001304-6
2014Nam Bán CầuFenice®20-22951255+
2014Nam Bán CầuFirebolt®20-221001007+
2014Nam Bán CầuFujian®20-22951204-6
2014Nam Bán CầuIce Clear®20-221201156+
2014Nam Bán CầuJoop®20-221101155+
2014Nam Bán CầuLa Mancha®20-221101305
2014Nam Bán CầuManissa®20-221101304-6
2014Nam Bán CầuMarlon®20-221151205+
2014Nam Bán CầuMero Star®20-221051307+
2014Nam Bán CầuMotown®20-221051206+
2014Nam Bán CầuNova Zembla®20-221001306+
2014Nam Bán CầuOutback®20-22951156+
2014Nam Bán CầuParadero®20-221001306+
2014Nam Bán CầuPink Expression®20-221201306-9
2014Nam Bán CầuPink Mist®20-22901304+
2014Nam Bán CầuPink Palace®20-221001305+
2014Nam Bán CầuPinnacle®20-2290955+
2014Nam Bán CầuPremium Blond®20-221151305+
2014Nam Bán CầuRed Desire®20-22951154-6
2014Nam Bán CầuRialto®20-22951305+
2014Nam Bán CầuRobina®20-221151304-6
2014Nam Bán CầuSambuca®20-221101204-6
2014Nam Bán CầuSantander®20-221101206+
2014Nam Bán CầuSiberia®20-221101306+
2014Nam Bán CầuTabledance®20-22951156+
2014Nam Bán CầuTarrango®20-22951106+
2014Nam Bán CầuTiber®20-221051305+
2014Nam Bán CầuVirunga®20-22951305+
2014Nam Bán CầuYelloween®20-22801405+
2015Bắc Bán CầuBuzzer®09/1059204+
2015Bắc Bán CầuMatrix®09/1059252-4
2015Bắc Bán CầuOrange Matrix®09/1056253-5
2015Bắc Bán CầuWhite Heaven®09/101051101
2015Bắc Bán CầuWhite Ocean®09/1090951
2015Bắc Bán CầuBrunello®10/1269904-6
2015Bắc Bán CầuBuzzer®10/1259206+
2015Bắc Bán CầuCeb Dazzle®10/1273954-5
2015Bắc Bán CầuGolden Matrix®10/1259256+
2015Bắc Bán CầuHeartstrings®10/12781303-4
2015Bắc Bán CầuJoao Pessoa®10/1263353-4
2015Bắc Bán CầuMalesco®10/1273953-4
2015Bắc Bán CầuMatrix®10/1259255+
2015Bắc Bán CầuNavona®10/1271704-6
2015Bắc Bán CầuOrange Matrix®10/1256305-7
2015Bắc Bán CầuPavia®10/1276905-6
2015Bắc Bán CầuPerfect Joy®10/1269353-5
2015Bắc Bán CầuPoppi®10/1257353-4
2015Bắc Bán CầuPush Off®10/1262304-6
2015Bắc Bán CầuReleeze®10/12107252-3
2015Bắc Bán CầuRenoir®10/1273804-5
2015Bắc Bán CầuRoyal Sunset®10/1270852-4
2015Bắc Bán CầuSerrada®10/1270903-5
2015Bắc Bán CầuSorocaba®10/1265354-6
2015Bắc Bán CầuSunny Joy®10/1257305+
2015Bắc Bán CầuSunset Matrix®10/1261305+
2015Bắc Bán CầuTarsia®10/1261302-3
2015Bắc Bán CầuTiny Bee®10/1259304
2015Bắc Bán CầuTiny Diamond®10/1261355-6
2015Bắc Bán CầuTiny Double You®10/1261355-6
2015Bắc Bán CầuTiny Ghost®10/1261354
2015Bắc Bán CầuTiny Glow®10/1257354-5
2015Bắc Bán CầuTiny Hope®10/1268355-6
2015Bắc Bán CầuTiny Invader®10/1256253-4
2015Bắc Bán CầuTiny Nanny®10/1268255-7
2015Bắc Bán CầuTiny Nugget®10/1266353-4
2015Bắc Bán CầuTiny Orange Sensation®10/1258404-6
2015Bắc Bán CầuTiny Padhye®10/1259303-6
2015Bắc Bán CầuTiny Parrot®10/1259303-4
2015Bắc Bán CầuTiny Pearl®10/1269255+
2015Bắc Bán CầuTiny Poems®10/1258253-5
2015Bắc Bán CầuTiny Rocket®10/1259306+
2015Bắc Bán CầuTiny Sensation®10/1261354-6
2015Bắc Bán CầuTiny Shadow®10/1262304-6
2015Bắc Bán CầuTiny Skyline®10/1259305+
2015Bắc Bán CầuTiny Toons®10/1254205-6
2015Bắc Bán CầuTres Chic®10/12691053-5
2015Bắc Bán CầuWhite Heaven®10/121051101-2
2015Bắc Bán CầuWhite Ocean®10/12901001-2
2015Bắc Bán CầuAlbufeira®11/12761053-4
2015Bắc Bán CầuBeau Soleil®11/12701053-4
2015Bắc Bán CầuBlack Out®11/1264953-5
2015Bắc Bán CầuCampeche®11/12651203-4
2015Bắc Bán CầuEl Divo®11/12701103-5
2015Bắc Bán CầuFangio®11/12671103
2015Bắc Bán CầuIndian Summerset®11/1273903-4
2015Bắc Bán CầuMerlet®11/12761102-4
2015Bắc Bán CầuPuma®11/12711002-3
2015Bắc Bán CầuStratosphere®11/12761054-5
2015Bắc Bán CầuTango Graffity®11/12731004-6
2015Bắc Bán CầuTango Orange Art®11/12671003-5
2015Bắc Bán CầuTresor®11/1265903-4
2015Bắc Bán CầuVermeer®11/1276903-6
2015Bắc Bán CầuWatch Up®11/121171151
2015Bắc Bán CầuWhite Triumph®11/12911051-2
2015Bắc Bán CầuYellow Diamond®11/1263853-5
2015Bắc Bán CầuAfter Eight®12/14108352-3
2015Bắc Bán CầuAlbidona®12/14721003-4
2015Bắc Bán CầuAlbufeira®12/14761104-5
2015Bắc Bán CầuArbatax®12/14761053-4
2015Bắc Bán CầuArcachon®12/14761004-5
2015Bắc Bán CầuAtacama®12/1474902-3
2015Bắc Bán CầuAygo®12/14671152-3
2015Bắc Bán CầuBach®12/1474904-6
2015Bắc Bán CầuBatistero®12/1467953-4
2015Bắc Bán CầuBeau Soleil®12/14701104-5
2015Bắc Bán CầuBelem®12/1464356+
2015Bắc Bán CầuBlack Out®12/14661005+
2015Bắc Bán CầuBonsoir®12/14731004-5
2015Bắc Bán CầuBourbon Street®12/14761104-5
2015Bắc Bán CầuBright Joy®12/1466353-5
2015Bắc Bán CầuBrunello®12/1469956+
2015Bắc Bán CầuBufera®12/14761054-5
2015Bắc Bán CầuBuzzer®12/1459208+
2015Bắc Bán CầuCaesars Palace®12/1473903-4
2015Bắc Bán CầuCampeche®12/14651253-4
2015Bắc Bán CầuCantello®12/1473954-6
2015Bắc Bán CầuCassidy®12/14781105-7
2015Bắc Bán CầuCavalese®12/14771103-4
2015Bắc Bán CầuCeb Dazzle®12/14731055+
2015Bắc Bán CầuCecil®12/14771053
2015Bắc Bán CầuClassic Joy®12/1461407+
2015Bắc Bán CầuCobra®12/141031002-3
2015Bắc Bán CầuColares®12/14801203
2015Bắc Bán CầuCorleone®12/1465953-5
2015Bắc Bán CầuCosmopolitan®12/141001302-4
2015Bắc Bán CầuCourier®12/14731053-5
2015Bắc Bán CầuCreil®12/14651153-5
2015Bắc Bán CầuCurie®12/14110802-3
2015Bắc Bán CầuDark Secret®12/14691305-6
2015Bắc Bán CầuDunes®12/14641204-5
2015Bắc Bán CầuDynamix®12/14741104-5
2015Bắc Bán CầuE 012-07®12/141071053-5
2015Bắc Bán CầuEl Divo®12/14701154+
2015Bắc Bán CầuElegant Joy®12/1468457+
2015Bắc Bán CầuEniac®12/14761253-5
2015Bắc Bán CầuEntertainer®12/14114451-2
2015Bắc Bán CầuErcolano®12/1473953-5
2015Bắc Bán CầuEremo®12/14731054-5
2015Bắc Bán CầuEspel®12/14641002-3
2015Bắc Bán CầuFairbanks®12/14731202-3
2015Bắc Bán CầuFangio®12/14671203-5
2015Bắc Bán CầuFarolito®12/1470453-5
2015Bắc Bán CầuFashion Show®12/14731153-4
2015Bắc Bán CầuFirebolt®12/14111903-4
2015Bắc Bán CầuFollow Me®12/14761303-4
2015Bắc Bán CầuFrancesca®12/14691103-4
2015Bắc Bán CầuFregona®12/14831054-6
2015Bắc Bán CầuGarnacha®12/1476902-3
2015Bắc Bán CầuGlobal Trend®12/14961151-3
2015Bắc Bán CầuGolden Matrix®12/1459257+
2015Bắc Bán CầuGolden Tycoon®12/14711003-6
2015Bắc Bán CầuGiraffe®12/14761305+
2015Bắc Bán CầuHard Rock®12/14691002-3
2015Bắc Bán CầuHeartstrings®12/14781303-6
2015Bắc Bán CầuHolambra®12/1457353-5
2015Bắc Bán CầuHotline®12/14112952-4
2015Bắc Bán CầuIndian Diamond®12/14711203-4
2015Bắc Bán CầuIndian Summerset®12/1473904-5
2015Bắc Bán CầuIsland Joy®12/1459353-4
2015Bắc Bán CầuJoao Pessoa®12/1463403-5
2015Bắc Bán CầuJumping Joy®12/1461306+
2015Bắc Bán CầuLadylike®12/1466353-4
2015Bắc Bán CầuLexington®12/1478904-5
2015Bắc Bán CầuLitouwen®12/14731103-4
2015Bắc Bán CầuLitouwen®12/14731153-4
2015Bắc Bán CầuLogan®12/1477953-4
2015Bắc Bán CầuLondrina®12/1459304-5
2015Bắc Bán CầuMagny Cours®12/14115352-3
2015Bắc Bán CầuMalesco®12/1473954-5
2015Bắc Bán CầuMatrix®12/1459255+
2015Bắc Bán CầuMc Carran®12/14671153-4
2015Bắc Bán CầuMedusa®12/141051153-4
2015Bắc Bán CầuMenorca®12/14671153-4
2015Bắc Bán CầuMerlet®12/14761153-4
2015Bắc Bán CầuMillionaire®12/14701203-4
2015Bắc Bán CầuMinou®12/14731153-4
2015Bắc Bán CầuMirage®12/14761053-4
2015Bắc Bán CầuMiscanti®12/14761053-5
2015Bắc Bán CầuMl 180®12/14108901-2
2015Bắc Bán CầuMolina®12/14761103-5
2015Bắc Bán CầuMontebello®12/14421054-5
2015Bắc Bán CầuMothers Choice®12/141111151-3
2015Bắc Bán CầuMuscadet®12/14108602-3
2015Bắc Bán CầuNavarin®12/14711103-4
2015Bắc Bán CầuNavona®12/1471805+
2015Bắc Bán CầuNello®12/14731004-6
2015Bắc Bán CầuNew Wave®12/1468455+
2015Bắc Bán CầuNova Joy®12/1466405+
2015Bắc Bán CầuObvio®12/14761103-5
2015Bắc Bán CầuOrange Matrix®12/1456306+
2015Bắc Bán CầuOxygen®12/14113352-5
2015Bắc Bán CầuPaciano®12/14781154-5
2015Bắc Bán CầuPalatino®12/14711103-5
2015Bắc Bán CầuPalena®12/14711052-3
2015Bắc Bán CầuParamillo®12/14741102-4
2015Bắc Bán CầuParis®12/14105952
2015Bắc Bán CầuPaterno®12/14731253-4
2015Bắc Bán CầuPavia®12/14761006+
2015Bắc Bán CầuPerfect Joy®12/1469354-6
2015Bắc Bán CầuPink Brush®12/14761253-5
2015Bắc Bán CầuPlanet Hollywood®12/14691053-4
2015Bắc Bán CầuPoppi®12/1457354
2015Bắc Bán CầuPortland®12/141071002-3
2015Bắc Bán CầuPrecioso®12/1470854-6
2015Bắc Bán CầuPuma®12/14711003-4
2015Bắc Bán CầuPush Off®12/1462356+
2015Bắc Bán CầuRavello®12/1465952-4
2015Bắc Bán CầuRed Alert®12/1465953-4
2015Bắc Bán CầuRed Twins®12/14641004-6
2015Bắc Bán CầuReleeze®12/14107303-4
2015Bắc Bán CầuRenoir®12/1473906+
2015Bắc Bán CầuRiverside®12/14711003-4
2015Bắc Bán CầuRiviera®12/14731305+
2015Bắc Bán CầuRokanje®12/14721004-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Elena®12/1496852-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Isabella®12/14103952-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Liza®12/1495603-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Samantha®12/14104802-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Thalita®12/141081102-4
2015Bắc Bán CầuRoyal Sunset®12/1470953-5
2015Bắc Bán CầuScipione®12/14671104-5
2015Bắc Bán CầuSebring®12/14113353-4
2015Bắc Bán CầuSerrada®12/14701005-6
2015Bắc Bán CầuSiberia®12/141141002-3
2015Bắc Bán CầuSnowboard®12/14101801-3
2015Bắc Bán CầuSorbonne®12/14100952-3
2015Bắc Bán CầuSorocaba®12/1465356+
2015Bắc Bán CầuSouvenir®12/14117352-3
2015Bắc Bán CầuSpeedstar®12/1472652-3
2015Bắc Bán CầuStarfighter®12/14111702-3
2015Bắc Bán CầuStargazer®12/14105752
2015Bắc Bán CầuStarlight Express®12/14114452-3
2015Bắc Bán CầuStratosphere®12/14761105-7
2015Bắc Bán CầuSunny Borneo®12/14118454
2015Bắc Bán CầuSunny Grenada®12/14104401-3
2015Bắc Bán CầuSunny Joy®12/1457358+
2015Bắc Bán CầuSunny Martinique®12/14110452-3
2015Bắc Bán CầuSunset Matrix®12/1461357+
2015Bắc Bán CầuTango Graffity®12/14731006+
2015Bắc Bán CầuTango Lion Heart®12/14761304-6
2015Bắc Bán CầuTango London Heart®12/14761204-6
2015Bắc Bán CầuTango Milan Heart®12/14781004-5
2015Bắc Bán CầuTango Orange Art®12/14671004-6
2015Bắc Bán CầuTango Paris Heart®12/14801104-5
2015Bắc Bán CầuTango Starbust®12/1476904-5
2015Bắc Bán CầuTarsia®12/1461353-4
2015Bắc Bán CầuTavira®12/1466852-3
2015Bắc Bán CầuTenno®12/1476903
2015Bắc Bán CầuTessala®12/1496851-2
2015Bắc Bán CầuTiber®12/14103901-2
2015Bắc Bán CầuTiny Bee®12/1459354-5
2015Bắc Bán CầuTiny Diamond®12/1461356+
2015Bắc Bán CầuTiny Double You®12/1461406-7
2015Bắc Bán CầuTiny Ghost®12/1461354-5
2015Bắc Bán CầuTiny Glow®12/1457355-7
2015Bắc Bán CầuTiny Hope®12/1468406+
2015Bắc Bán CầuTiny Invader®12/1456303-5
2015Bắc Bán CầuTiny Nanny®12/1468256+
2015Bắc Bán CầuTiny Nugget®12/1466354-5
2015Bắc Bán CầuTiny Orange Sensation®12/1458405+
2015Bắc Bán CầuTiny Padhye®12/1459306+
2015Bắc Bán CầuTiny Parrot®12/1459304-5
2015Bắc Bán CầuTiny Pearl®12/1469306+
2015Bắc Bán CầuTiny Robin®12/1458305+
2015Bắc Bán CầuTiny Rocket®12/1459307+
2015Bắc Bán CầuTiny Sensation®12/1461355+
2015Bắc Bán CầuTiny Shadow®12/1462355+
2015Bắc Bán CầuTiny Skyline®12/1459306+
2015Bắc Bán CầuTiny Toons®12/1454205+
2015Bắc Bán CầuTonka®12/14761252-3
2015Bắc Bán CầuTsjaikowski®12/14761253-4
2015Bắc Bán CầuThe Edge®12/141071202-5
2015Bắc Bán CầuTres Chic®12/14691104+
2015Bắc Bán CầuTresor®12/1465954+
2015Bắc Bán CầuValverde®12/14921202-3
2015Bắc Bán CầuVermeer®12/1476904-6
2015Bắc Bán CầuVh 2012-46®12/14120601-2
2015Bắc Bán CầuVierne®12/14761104-5
2015Bắc Bán CầuVivendi®12/14741203-4
2015Bắc Bán CầuWatch Up®12/141171301-3
2015Bắc Bán CầuWhite Brush®12/14711203-4
2015Bắc Bán CầuWhite Choice®12/141071053-4
2015Bắc Bán CầuWhite Heaven®12/141051302-3
2015Bắc Bán CầuWhite Ocean®12/14901052-3
2015Bắc Bán CầuWhite Triumph®12/14911102-3
2015Bắc Bán CầuYellow Brush®12/14761103-5
2015Bắc Bán CầuYellow Diamond®12/1463905-6
2015Bắc Bán CầuYelloween®12/14961152-3
2015Bắc Bán CầuYerseke®12/14801054-5
2015Bắc Bán CầuAcapulco®13/141101102-3
2015Bắc Bán CầuAcoustic®13/14113453
2015Bắc Bán CầuAktiva®13/14100851-2
2015Bắc Bán CầuAsterian®13/141081051-2
2015Bắc Bán CầuBoardwalk®13/14691053-5
2015Bắc Bán CầuBrindisi®13/1467802-3
2015Bắc Bán CầuCarillon®13/14107852-3
2015Bắc Bán CầuCrystal Blanca®13/141151151-2
2015Bắc Bán CầuDynamite®13/14103852-3
2015Bắc Bán CầuEyeliner®13/14711253-5
2015Bắc Bán CầuForza Red®13/14791053-4
2015Bắc Bán CầuHelvetia®13/14120752-4
2015Bắc Bán CầuHeraklion®13/1471903-4
2015Bắc Bán CầuHyde Park®13/14671103-4
2015Bắc Bán CầuIce Dreamer®13/14103902-4
2015Bắc Bán CầuLady Luck®13/14701153-5
2015Bắc Bán CầuLake Michican®13/14108802-3
2015Bắc Bán CầuLavendou®13/14661103-4
2015Bắc Bán CầuLitouwen®13/14731053-4
2015Bắc Bán CầuLittle Rainbow®13/14108301-2
2015Bắc Bán CầuManado®13/14731252-3
2015Bắc Bán CầuMerente®13/14711103-5
2015Bắc Bán CầuMerluza®13/14711103-4
2015Bắc Bán CầuMero Star®13/141171002-4
2015Bắc Bán CầuMoscow®13/14110852
2015Bắc Bán CầuMoselle®13/1478903
2015Bắc Bán CầuNova Scotia®13/1471903
2015Bắc Bán CầuOriginal Love®13/14671102-4
2015Bắc Bán CầuPalms Place®13/14781302-3
2015Bắc Bán CầuPedrolino®13/14711153-4
2015Bắc Bán CầuRed Rock®13/14731152-4
2015Bắc Bán CầuRichmond®13/14731153-4
2015Bắc Bán CầuSalmon Classic®13/1462852-3
2015Bắc Bán CầuSantander®13/14103952
2015Bắc Bán CầuSerengeti®13/14791203-4
2015Bắc Bán CầuSheer Blonde®13/14112352-3
2015Bắc Bán CầuTarrango®13/14100951-2
2015Bắc Bán CầuVetto®13/14110802-3
2015Bắc Bán CầuRoselily 30-07-1®13/151001103-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Aïsha®13/15103801-2
2015Bắc Bán CầuRoselily Angela®13/151031001
2015Bắc Bán CầuRoselily Belonica®13/15100652-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Carolina®13/15107751-2
2015Bắc Bán CầuRoselily Ciara®13/1596952-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Corolla®13/15107752-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Chelsea®13/151111054-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Dalinda®13/15103852-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Doria®13/15107902-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Editha®13/1599751-2
2015Bắc Bán CầuRoselily Felicia®13/1598902-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Jisca®13/151051002-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Julia®13/1593901-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Kendra®13/15110851-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Leona®13/15110903-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Lorena®13/15109952-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Monica®13/151051052-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Natalia®13/1594701-2
2015Bắc Bán CầuRoselily Pamela®13/15105901-2
2015Bắc Bán CầuRoselily Patricia®13/1599851-2
2015Bắc Bán CầuRoselily Roberta®13/15109851-2
2015Bắc Bán CầuRoselily Tatsjana®13/15100852-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Tosca®13/15100952-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Viola®13/15108851-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Zara®13/15116652-3
2015Bắc Bán CầuAcapulco®14/161101253-4
2015Bắc Bán CầuAcoustic®14/16113503-5
2015Bắc Bán CầuAdvantage®14/16781003-4
2015Bắc Bán CầuAfrican Lady®14/1690952-3
2015Bắc Bán CầuAfter Eight®14/16108453-4
2015Bắc Bán CầuAlbidona®14/16721054-6
2015Bắc Bán CầuAlbufeira®14/16761105-6
2015Bắc Bán CầuAlsek®14/16781053-5
2015Bắc Bán CầuArbatax®14/16761104-6
2015Bắc Bán CầuArcachon®14/16761055-6
2015Bắc Bán CầuAsterian®14/161081152-3
2015Bắc Bán CầuAtacama®14/16741003-4
2015Bắc Bán CầuAygo®14/16671204-5
2015Bắc Bán CầuAzuma®14/16661205-6
2015Bắc Bán CầuBacardi®14/161071051-2
2015Bắc Bán CầuBarrage®14/16107952-3
2015Bắc Bán CầuBatistero®14/16671004-6
2015Bắc Bán CầuBeau Soleil®14/16701155+
2015Bắc Bán CầuBlack Out®14/16661056+
2015Bắc Bán CầuBliss®14/16941003-4
2015Bắc Bán CầuBoardwalk®14/16691104-6
2015Bắc Bán CầuBombastic®14/161011252-3
2015Bắc Bán CầuBonsoir®14/16731055-6
2015Bắc Bán CầuBorgata®14/16671103-4
2015Bắc Bán CầuBourbon Street®14/16761105+
2015Bắc Bán CầuBright Diamond®14/16711204-5
2015Bắc Bán CầuBrindisi®14/1667853-4
2015Bắc Bán CầuBrunello®14/16691007+
2015Bắc Bán CầuBufera®14/16761105+
2015Bắc Bán CầuCadenza®14/16104902-3
2015Bắc Bán CầuCaesars Palace®14/1673904-5
2015Bắc Bán CầuCampeche®14/16651254-5
2015Bắc Bán CầuCanaletto®14/1691952-3
2015Bắc Bán CầuCandy Club®14/1689802-3
2015Bắc Bán CầuCanino®14/16691103-4
2015Bắc Bán CầuCantello®14/16731006+
2015Bắc Bán CầuCarbonero®14/16801001-3
2015Bắc Bán CầuCarillon®14/16107952-4
2015Bắc Bán CầuCassidy®14/16781104-7
2015Bắc Bán CầuCatina®14/16931052-4
2015Bắc Bán CầuCavalese®14/16771104-5
2015Bắc Bán CầuCeb Dazzle®14/16731106+
2015Bắc Bán CầuCecil®14/16771153-5
2015Bắc Bán CầuCobra®14/161031103-5
2015Bắc Bán CầuColares®14/16801303-4
2015Bắc Bán CầuCommitment®14/161001004-5
2015Bắc Bán CầuCommotion®14/16821052-3
2015Bắc Bán CầuConca D'or®14/1691901-2
2015Bắc Bán CầuCorleone®14/16651004-6
2015Bắc Bán CầuCorvara®14/161101203-5
2015Bắc Bán CầuCosmopolitan®14/161001303-5
2015Bắc Bán CầuCotopaxi®14/16111851
2015Bắc Bán CầuCourier®14/16731105-6
2015Bắc Bán CầuCreil®14/16651155-7
2015Bắc Bán CầuCrystal Blanca®14/161151202-4
2015Bắc Bán CầuCurie®14/16110803-4
2015Bắc Bán CầuChill Out®14/16111804-5
2015Bắc Bán CầuDalian®14/16891052-3
2015Bắc Bán CầuDeep Impact®14/16106953-5
2015Bắc Bán CầuDelfini®14/1689952-3
2015Bắc Bán CầuDessert Inn®14/16711005-6
2015Bắc Bán CầuDililah®14/16861101-2
2015Bắc Bán CầuDirk®14/16105953-4
2015Bắc Bán CầuDunes®14/16641255-6
2015Bắc Bán CầuDynamix®14/16741205+
2015Bắc Bán CầuE 012-07®14/161071054-5
2015Bắc Bán CầuEl Divo®14/16701155+
2015Bắc Bán CầuEl Santo®14/16103902-3
2015Bắc Bán CầuElegant Joy®14/1668458+
2015Bắc Bán CầuEniac®14/16761305+
2015Bắc Bán CầuEniac®14/16761255-6
2015Bắc Bán CầuEntertainer®14/16114552-4
2015Bắc Bán CầuErcolano®14/16731004-6
2015Bắc Bán CầuEspel®14/16641103-5
2015Bắc Bán CầuEsta Bonita®14/16851101-2
2015Bắc Bán CầuEtosha®14/1682952-3
2015Bắc Bán CầuEyeliner®14/16711204-6
2015Bắc Bán CầuFairbanks®14/16731253-4
2015Bắc Bán CầuFangio®14/16671205+
2015Bắc Bán CầuFarolito®14/1670505+
2015Bắc Bán CầuFiamma®14/16671005+
2015Bắc Bán CầuFirebolt®14/161111004+
2015Bắc Bán CầuFirst Romance®14/16108452-3
2015Bắc Bán CầuFlashpoint®14/1689903-4
2015Bắc Bán CầuFlavia®14/16911304-5
2015Bắc Bán CầuFollow Me®14/16761304-5
2015Bắc Bán CầuForever®14/16771102-3
2015Bắc Bán CầuForza Red®14/16791104-5
2015Bắc Bán CầuFrancesca®14/16691153-4
2015Bắc Bán CầuFree Choice®14/16123353-5
2015Bắc Bán CầuFregona®14/16831104-7
2015Bắc Bán CầuFrequency®14/16981052-4
2015Bắc Bán CầuGandhara®14/161081153-4
2015Bắc Bán CầuGarnacha®14/1676953-4
2015Bắc Bán CầuGerez®14/161011002-3
2015Bắc Bán CầuGlobal Harmony®14/161111302-3
2015Bắc Bán CầuGlobal Leader®14/161121303-4
2015Bắc Bán CầuGlobal Trend®14/16961152-3
2015Bắc Bán CầuGolden Matrix®14/1659308+
2015Bắc Bán CầuGolden Nugget®14/16781155-7
2015Bắc Bán CầuGolden Tycoon®14/16711106+
2015Bắc Bán CầuGracia®14/16981102-4
2015Bắc Bán CầuGiraffe®14/16761306+
2015Bắc Bán CầuHard Rock®14/16691054-5
2015Bắc Bán CầuHeartstrings®14/16781306+
2015Bắc Bán CầuHelvetia®14/16120803-4
2015Bắc Bán CầuHeraklion®14/1671904-6
2015Bắc Bán CầuHerenica®14/16711153-5
2015Bắc Bán CầuHonesty®14/16731104-6
2015Bắc Bán CầuHotline®14/161121053-5
2015Bắc Bán CầuHyde Park®14/16671155+
2015Bắc Bán CầuIce Dreamer®14/16103954-5
2015Bắc Bán CầuIceclear®14/16103952-4
2015Bắc Bán CầuImprato®14/16891152
2015Bắc Bán CầuIndian Diamond®14/16711204-5
2015Bắc Bán CầuIndian Summerset®14/1673955-6
2015Bắc Bán CầuJoao Pessoa®14/1663405+
2015Bắc Bán CầuJoop®14/161101152-3
2015Bắc Bán CầuKenosha®14/161031201-2
2015Bắc Bán CầuKlondike®14/16801304-5
2015Bắc Bán CầuLady Luck®14/16701154-6
2015Bắc Bán CầuLadylike®14/1666353-6
2015Bắc Bán CầuLake Carey®14/161031053-4
2015Bắc Bán CầuLake Michican®14/16108903-5
2015Bắc Bán CầuLavendou®14/16661154-5
2015Bắc Bán CầuLesotho®14/16911152-3
2015Bắc Bán CầuLexington®14/1678955+
2015Bắc Bán CầuLitouwen®14/16731204-6
2015Bắc Bán CầuLogan®14/16771055-6
2015Bắc Bán CầuLombardia®14/161001154-6
2015Bắc Bán CầuLove Story®14/16105603-4
2015Bắc Bán CầuMacizo®14/16831102-3
2015Bắc Bán CầuMagny Cours®14/16115352-3
2015Bắc Bán CầuMalesco®14/16731005+
2015Bắc Bán CầuMandalay Bay®14/16761054-6
2015Bắc Bán CầuManissa®14/1689951
2015Bắc Bán CầuMarianne Timmer®14/16641006+
2015Bắc Bán CầuMarlon®14/16103901-3
2015Bắc Bán CầuMaytime®14/16851201-3
2015Bắc Bán CầuMc Carran®14/16671155-6
2015Bắc Bán CầuMedusa®14/161051255+
2015Bắc Bán CầuMenorca®14/16671204+
2015Bắc Bán CầuMerente®14/16711054-5
2015Bắc Bán CầuMerlet®14/16761204-6
2015Bắc Bán CầuMerluza®14/16711154-6
2015Bắc Bán CầuMero Star®14/161171002-3
2015Bắc Bán CầuMethone®14/16701154-5
2015Bắc Bán CầuMinou®14/16731254-6
2015Bắc Bán CầuMirage®14/16761103-5
2015Bắc Bán CầuMiscanti®14/16761054-6
2015Bắc Bán CầuMl 136®14/16101903-4
2015Bắc Bán CầuMl 148®14/16105905+
2015Bắc Bán CầuMl 180®14/16108952-3
2015Bắc Bán CầuModern Romance®14/16110502-3
2015Bắc Bán CầuMolina®14/16761154-6
2015Bắc Bán CầuMontezuma®14/161001002-4
2015Bắc Bán CầuMoscow®14/16110902-4
2015Bắc Bán CầuMoselle®14/1678903-4
2015Bắc Bán CầuMothers Choice®14/161111201-5
2015Bắc Bán CầuMozzarelli®14/16801104-5
2015Bắc Bán CầuMusassi®14/16821302-3
2015Bắc Bán CầuMuscadet®14/16108703-4
2015Bắc Bán CầuMyth®14/16831251-3
2015Bắc Bán CầuNashville®14/16731004-5
2015Bắc Bán CầuNavarin®14/16711154-6
2015Bắc Bán CầuNavona®14/1671856+
2015Bắc Bán CầuNello®14/16731105+
2015Bắc Bán CầuNenana®14/16701103-4
2015Bắc Bán CầuNova Scotia®14/16711053-4
2015Bắc Bán CầuObvio®14/16761104-6
2015Bắc Bán CầuOpportunity®14/16781104-5
2015Bắc Bán CầuOrange Blossom®14/16731205+
2015Bắc Bán CầuOrange Matrix®14/1656359+
2015Bắc Bán CầuOriginal Love®14/16671102-4
2015Bắc Bán CầuOrtolan®14/161051003-4
2015Bắc Bán CầuOutback®14/16941103-4
2015Bắc Bán CầuOxygen®14/16113404-6
2015Bắc Bán CầuPaciano®14/16781155-6
2015Bắc Bán CầuPalatino®14/16711155-6
2015Bắc Bán CầuPalazzo®14/16821051
2015Bắc Bán CầuPalena®14/16711103-5
2015Bắc Bán CầuPalms Place®14/16781303-4
2015Bắc Bán CầuPandora®14/16106854-6
2015Bắc Bán CầuParamillo®14/16741153-4
2015Bắc Bán CầuParis®14/161051103-4
2015Bắc Bán CầuPaterno®14/16731254
2015Bắc Bán CầuPavia®14/16761057+
2015Bắc Bán CầuPedrolino®14/16711154-5
2015Bắc Bán CầuPerfect Joy®14/1669405+
2015Bắc Bán CầuPico®14/161081002-4
2015Bắc Bán CầuPineto®14/16711204-5
2015Bắc Bán CầuPink Brush®14/16761304-6
2015Bắc Bán CầuPink Mist®14/16911102-3
2015Bắc Bán CầuPink Romance®14/16111452-4
2015Bắc Bán CầuPlanet Hollywood®14/16691103-5
2015Bắc Bán CầuPoker Face®14/16761052-4
2015Bắc Bán CầuPoppi®14/1657404-6
2015Bắc Bán CầuPortland®14/161071103-5
2015Bắc Bán CầuPrecioso®14/1670905+
2015Bắc Bán CầuPremium Blond®14/16108952-3
2015Bắc Bán CầuProfundo®14/16861102
2015Bắc Bán CầuPuma®14/16711004-5
2015Bắc Bán CầuPurple Night®14/161041256+
2015Bắc Bán CầuPush Off®14/1662356+
2015Bắc Bán CầuRavello®14/16651054-5
2015Bắc Bán CầuRed Alert®14/1665954-6
2015Bắc Bán CầuRed Rock®14/16731204-6
2015Bắc Bán CầuReleeze®14/16107355-7
2015Bắc Bán CầuRialto®14/161031102-3
2015Bắc Bán CầuRichmond®14/16731204-5
2015Bắc Bán CầuRiverside®14/16711104-6
2015Bắc Bán CầuRiviera®14/16731156+
2015Bắc Bán CầuRobin Van Galen®14/161081152-3
2015Bắc Bán CầuRobina®14/16881001-2
2015Bắc Bán CầuRokanje®14/16721085-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Elena®14/16961004-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Isabella®14/161031104-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Liza®14/1695654-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Samantha®14/16104853-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Thalita®14/161081204-5
2015Bắc Bán CầuRoyal Sunset®14/1670955+
2015Bắc Bán CầuRoyal Trinity®14/16701103-6
2015Bắc Bán CầuSaltarello®14/1677902-3
2015Bắc Bán CầuSambuca®14/16103902-3
2015Bắc Bán CầuSantander®14/161031052-4
2015Bắc Bán CầuSapporo®14/16114902-3
2015Bắc Bán CầuSaronno®14/16871203-4
2015Bắc Bán CầuScipione®14/16671105+
2015Bắc Bán CầuSebring®14/16113405+
2015Bắc Bán CầuSeine®14/16110953-5
2015Bắc Bán CầuSensi®14/16891202-3
2015Bắc Bán CầuSerano®14/16861002-3
2015Bắc Bán CầuSerengeti®14/16791303-5
2015Bắc Bán CầuSerrada®14/16701005+
2015Bắc Bán CầuSheer Blonde®14/16112403-5
2015Bắc Bán CầuShocking®14/1689902
2015Bắc Bán CầuSiberia®14/161141054-5
2015Bắc Bán CầuSnowboard®14/16101903-4
2015Bắc Bán CầuSorbonne®14/161001003-4
2015Bắc Bán CầuSotara®14/16741203-5
2015Bắc Bán CầuSouvenir®14/16117405+
2015Bắc Bán CầuSpeedy®14/16108455-6
2015Bắc Bán CầuSpring Romance®14/16101605-8
2015Bắc Bán CầuStar Romance®14/16110603-4
2015Bắc Bán CầuStarfighter®14/16111853-4
2015Bắc Bán CầuStargazer®14/16105853-4
2015Bắc Bán CầuStarlight Express®14/16114503-4
2015Bắc Bán CầuStendhal®14/16911002-3
2015Bắc Bán CầuStratosphere®14/16761157+
2015Bắc Bán CầuSunny Azores®14/16112403-5
2015Bắc Bán CầuSunny Bahamas®14/16110455-7
2015Bắc Bán CầuSunny Bonaire®14/16118454+
2015Bắc Bán CầuSunny Borneo®14/16118455-6
2015Bắc Bán CầuSunny Camino®14/16108503-4
2015Bắc Bán CầuSunny Grenada®14/16105452-5
2015Bắc Bán CầuSunny Joy®14/1657358+
2015Bắc Bán CầuSunny Martinique®14/16110502-3
2015Bắc Bán CầuSunny Mesdag®14/16108454+
2015Bắc Bán CầuSunny Okinawa®14/16112403-5
2015Bắc Bán CầuSunny Redonda®14/16110352-3
2015Bắc Bán CầuSunny Robyn®14/16115403-5
2015Bắc Bán CầuSunny Tonga®14/16117503-4
2015Bắc Bán CầuSunset Matrix®14/1661308+
2015Bắc Bán CầuSweet Romance®14/1689352-3
2015Bắc Bán CầuTabledance®14/1685952-3
2015Bắc Bán CầuTango Graffity®14/16731057+
2015Bắc Bán CầuTango London Heart®14/16761256+
2015Bắc Bán CầuTango Milan Heart®14/16781004-5
2015Bắc Bán CầuTango Orange Art®14/16671056+
2015Bắc Bán CầuTango Starbust®14/1676904-6
2015Bắc Bán CầuTango Strawberry And Cream®14/1681956+
2015Bắc Bán CầuTango Thesire®14/16811085+
2015Bắc Bán CầuTarrango®14/161001052-3
2015Bắc Bán CầuTarsia®14/1661353-5
2015Bắc Bán CầuTavira®14/1666952-3
2015Bắc Bán CầuTenno®14/1676953-5
2015Bắc Bán CầuTessala®14/1696952-3
2015Bắc Bán CầuTiber®14/16103952-3
2015Bắc Bán CầuTime Zone®14/16971152-3
2015Bắc Bán CầuTiny Bee®14/1659356-7
2015Bắc Bán CầuTiny Diamond®14/1661407+
2015Bắc Bán CầuTiny Double You®14/1661456-8
2015Bắc Bán CầuTiny Ghost®14/1661355+
2015Bắc Bán CầuTiny Glow®14/1657356+
2015Bắc Bán CầuTiny Hope®14/1668406+
2015Bắc Bán CầuTiny Invader®14/1656305-8
2015Bắc Bán CầuTiny Nugget®14/1666355-6
2015Bắc Bán CầuTiny Orange Sensation®14/1658456+
2015Bắc Bán CầuTiny Padhye®14/1659356+
2015Bắc Bán CầuTiny Parrot®14/1659306+
2015Bắc Bán CầuTiny Pearl®14/1669306+
2015Bắc Bán CầuTiny Robin®14/1658306+
2015Bắc Bán CầuTiny Rocket®14/1659308+
2015Bắc Bán CầuTiny Sensation®14/1661406+
2015Bắc Bán CầuTiny Shadow®14/1662357+
2015Bắc Bán CầuTiny Skyline®14/1659307+
2015Bắc Bán CầuTiny Toons®14/1654206+
2015Bắc Bán CầuTonka®14/16761253-5
2015Bắc Bán CầuTouchstone®14/16901253-6
2015Bắc Bán CầuTsjaikowski®14/16761304-5
2015Bắc Bán CầuThe Edge®14/161071254-6
2015Bắc Bán CầuThe Venetian®14/16701104
2015Bắc Bán CầuTres Chic®14/16691157+
2015Bắc Bán CầuTresor®14/16651005+
2015Bắc Bán CầuTriumphator®14/16911153
2015Bắc Bán CầuVegas Club®14/1670903-4
2015Bắc Bán CầuVermeer®14/1676805+
2015Bắc Bán CầuVetto®14/1611070
2015Bắc Bán CầuVh 2012-46®14/16120652-3
2015Bắc Bán CầuVh 2012-47®14/16121504-5
2015Bắc Bán CầuVierne®14/16761105-6
2015Bắc Bán CầuViviana®14/16981051-2
2015Bắc Bán CầuWatch Up®14/161171301-2
2015Bắc Bán CầuWhist®14/16711104-5
2015Bắc Bán CầuWhite Brush®14/16711304-5
2015Bắc Bán CầuWhite Choice®14/161071104-5
2015Bắc Bán CầuWhite Heaven®14/161051303-4
2015Bắc Bán CầuWhite Ocean®14/16901053
2015Bắc Bán CầuWhite Proud®14/161101002-4
2015Bắc Bán CầuWhite Triumph®14/16911203
2015Bắc Bán CầuWynn®14/16701103
2015Bắc Bán CầuYellow Brush®14/16761204-6
2015Bắc Bán CầuYellow Diamond®14/1663956+
2015Bắc Bán CầuYelloween®14/16961253-4
2015Bắc Bán CầuYerseke®14/16801105-7
2015Bắc Bán CầuZambesi®14/16931052-3
2015Bắc Bán CầuWhite Triumph®14/DN91951-2
2015Bắc Bán CầuAmarossi®15/1687952-3
2015Bắc Bán CầuFenice®15/16103902-3
2015Bắc Bán CầuNova Zembla®15/16103952-3
2015Bắc Bán CầuNymph®15/16891002-3
2015Bắc Bán CầuParadero®15/161081202-4
2015Bắc Bán CầuRoselily 30-07-1®15/171001204-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Aïsha®15/17103852-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Angela®15/171031051-2
2015Bắc Bán CầuRoselily Belonica®15/17100853-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Carolina®15/17107802-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Celina®15/17100852
2015Bắc Bán CầuRoselily Ciara®15/17961003-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Corolla®15/17107752-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Chelsea®15/171111105+
2015Bắc Bán CầuRoselily Dalinda®15/17103952-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Doria®15/17107953-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Editha®15/1799802-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Felicia®15/1798953-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Jisca®15/171051104-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Juanita®15/17103952-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Julia®15/17931052-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Kendra®15/17110953-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Leona®15/171101004-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Lorena®15/171091003-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Mara®15/17111651-2
2015Bắc Bán CầuRoselily Monica®15/171041204-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Monica®15/171051204-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Natalia®15/1794803-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Pamela®15/171051003
2015Bắc Bán CầuRoselily Patricia®15/1799902-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Ramona®15/17951053-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Roberta®15/17109902-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Tatsjana®15/171001002-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Tosca®15/171001004-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Viola®15/17108903-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Zara®15/17116703-4
2015Bắc Bán CầuMl 180®16/+108952-4
2015Bắc Bán CầuAspen®16/161071103-5
2015Bắc Bán Cầu10-00616/18931803-4
2015Bắc Bán Cầu10-30516/18901302-3
2015Bắc Bán Cầu10-30616/18951302-3
2015Bắc Bán Cầu10-32316/181032003
2015Bắc Bán Cầu11-31616/18911302-3
2015Bắc Bán Cầu11-31916/181032004-5
2015Bắc Bán CầuAcapulco®16/181101304-5
2015Bắc Bán CầuAcierto®16/18891003-4
2015Bắc Bán CầuAcoustic®16/18113555+
2015Bắc Bán CầuAddison®16/181031304-6
2015Bắc Bán CầuAdelante®16/18821152-4
2015Bắc Bán CầuAdvantage®16/18781054-5
2015Bắc Bán CầuAfrican Lady®16/18901054-5
2015Bắc Bán CầuAfter Eight®16/18108454-6
2015Bắc Bán CầuAlbufeira®16/18761206+
2015Bắc Bán CầuAlsek®16/18781105-6
2015Bắc Bán CầuAmadeo®16/181011254-5
2015Bắc Bán CầuAmarossi®16/18871002-4
2015Bắc Bán CầuApogee®16/181101253-5
2015Bắc Bán CầuArbatax®16/18761156+
2015Bắc Bán CầuArcachon®16/18761056-7
2015Bắc Bán CầuArlington®16/181031204-5
2015Bắc Bán CầuArluno®16/18941052-3
2015Bắc Bán CầuAsterian®16/181081253-4
2015Bắc Bán CầuBacardi®16/181071052-3
2015Bắc Bán CầuBallroom®16/18581003-5
2015Bắc Bán CầuBarrage®16/181071154-5
2015Bắc Bán CầuBasino®16/18105953-5
2015Bắc Bán CầuBatistero®16/18671055+
2015Bắc Bán CầuBeau Soleil®16/18701206+
2015Bắc Bán CầuBernini®16/181031053-4
2015Bắc Bán CầuBinasco®16/181081304-5
2015Bắc Bán CầuBlack Out®16/18661106+
2015Bắc Bán CầuBliss®16/18941105+
2015Bắc Bán CầuBombastic®16/181011253-4
2015Bắc Bán CầuBonsoir®16/18731106+
2015Bắc Bán CầuBorgata®16/18671204-5
2015Bắc Bán CầuBourbon Street®16/18761206+
2015Bắc Bán CầuBovino®16/181001052
2015Bắc Bán CầuBright Diamond®16/18711255+
2015Bắc Bán CầuBrindisi®16/1867853-5
2015Bắc Bán CầuBrunello®16/18691058+
2015Bắc Bán CầuCadenza®16/181041103-6
2015Bắc Bán CầuCaesars Palace®16/1873955+
2015Bắc Bán CầuCamaiore®16/181271156+
2015Bắc Bán CầuCampeche®16/18651305-7
2015Bắc Bán CầuCanaletto®16/18911004-5
2015Bắc Bán CầuCandy Club®16/1889903-4
2015Bắc Bán CầuCarbonero®16/18821052-3
2015Bắc Bán CầuCarillon®16/181071003-5
2015Bắc Bán CầuCasa Blanca®16/181101303-5
2015Bắc Bán CầuCasale®16/181031252-4
2015Bắc Bán CầuCatina®16/18931153-5
2015Bắc Bán CầuCj-11-036®16/18921305-7
2015Bắc Bán CầuClearwater®16/181031252-3
2015Bắc Bán CầuColares®16/18801305-6
2015Bắc Bán CầuCommitment®16/181001105+
2015Bắc Bán CầuCompetition®16/18841101-4
2015Bắc Bán CầuConca D'or®16/18911002-4
2015Bắc Bán CầuCorcovado®16/18921102-3
2015Bắc Bán CầuCorleone®16/18651055+
2015Bắc Bán CầuCoromandel®16/181071253-5
2015Bắc Bán CầuCorvara®16/181101304-6
2015Bắc Bán CầuCrystal Blanca®16/181151253-6
2015Bắc Bán CầuCurie®16/18110804-6
2015Bắc Bán CầuChili®16/18106952-3
2015Bắc Bán CầuChill Out®16/181111005+
2015Bắc Bán CầuChristopher®16/181031104-5
2015Bắc Bán CầuDalian®16/18891103-4
2015Bắc Bán CầuDark Romance®16/18110655+
2015Bắc Bán CầuDeep Impact®16/181061005+
2015Bắc Bán CầuDelfini®16/18891002-3
2015Bắc Bán CầuDililah®16/18861152-3
2015Bắc Bán CầuDirk®16/181051054-6
2015Bắc Bán CầuDonato®16/18891303-4
2015Bắc Bán CầuDynamite®16/18103955-7
2015Bắc Bán CầuDynamix®16/18741256+
2015Bắc Bán CầuE 012-07®16/181071155+
2015Bắc Bán CầuEl Divo®16/18701207+
2015Bắc Bán CầuEl Santo®16/18103952-4
2015Bắc Bán CầuEldoret®16/18891304-6
2015Bắc Bán CầuEmani®16/181031302-3
2015Bắc Bán CầuEmpoli®16/18891203-4
2015Bắc Bán CầuEntertainer®16/18114554-6
2015Bắc Bán CầuErcolano®16/18731005+
2015Bắc Bán CầuEsta Bonita®16/18851252-3
2015Bắc Bán CầuEtosha®16/18821053-4
2015Bắc Bán CầuEuskadi®16/181031053-4
2015Bắc Bán CầuExpression®16/181081004-6
2015Bắc Bán CầuEyeliner®16/18711255+
2015Bắc Bán CầuFairbanks®16/18731303-5
2015Bắc Bán CầuFedora®16/18911252-3
2015Bắc Bán CầuFelino®16/18911302-3
2015Bắc Bán CầuFenice®16/18103902-4
2015Bắc Bán CầuFiamma®16/18671057
2015Bắc Bán CầuFirebolt®16/181111056+
2015Bắc Bán CầuFirst Romance®16/18108503-5
2015Bắc Bán CầuFlashpoint®16/1889953-6
2015Bắc Bán CầuFlavia®16/18911305+
2015Bắc Bán CầuForever®16/18771203-4
2015Bắc Bán CầuForza Red®16/18791155+
2015Bắc Bán CầuFrancesca®16/18691304-5
2015Bắc Bán CầuFree Choice®16/18123404-6
2015Bắc Bán CầuFrequency®16/18981103-4
2015Bắc Bán CầuFujian®16/18801201-3
2015Bắc Bán CầuGandhara®16/181081253-5
2015Bắc Bán CầuGerez®16/181011152-4
2015Bắc Bán CầuGerona®16/181041053-4
2015Bắc Bán CầuGlobal Leader®16/181121304-5
2015Bắc Bán CầuGlobal Trend®16/18961203-4
2015Bắc Bán CầuGolden Romance®16/18112503-5
2015Bắc Bán CầuGolden Tycoon®16/18711156+
2015Bắc Bán CầuGracia®16/18981204-5
2015Bắc Bán CầuGuardia®16/18891254-6
2015Bắc Bán CầuHelvetia®16/18120854-5
2015Bắc Bán CầuHerenica®16/18711305+
2015Bắc Bán CầuHonesty®16/18731105+
2015Bắc Bán CầuHotline®16/181121155+
2015Bắc Bán CầuHyde Park®16/18671156+
2015Bắc Bán CầuIce Dreamer®16/181031055+
2015Bắc Bán CầuIceclear®16/181031003-5
2015Bắc Bán CầuImprato®16/18891202-3
2015Bắc Bán CầuIndian Diamond®16/18711255+
2015Bắc Bán CầuIndian Summerset®16/18731055-6
2015Bắc Bán CầuIndiana®16/181081102-3
2015Bắc Bán CầuJoop®16/181101203-4
2015Bắc Bán CầuKayenta®16/181071052-3
2015Bắc Bán CầuKenosha®16/181031303-4
2015Bắc Bán CầuKlondike®16/18801305-7
2015Bắc Bán CầuLa Mancha®16/181081203-5
2015Bắc Bán CầuLabrador®16/18891103-4
2015Bắc Bán CầuLady Luck®16/18701205
2015Bắc Bán CầuLake Carey®16/181031154-6
2015Bắc Bán CầuLesotho®16/18911202-3
2015Bắc Bán CầuLexington®16/1878956+
2015Bắc Bán CầuLitouwen®16/18731205+
2015Bắc Bán CầuLivingstone®16/18931152-4
2015Bắc Bán CầuLogan®16/18771106-7
2015Bắc Bán CầuLombardia®16/181001205+
2015Bắc Bán CầuLove Story®16/18105654-5
2015Bắc Bán CầuLuson®16/18891203
2015Bắc Bán CầuMabel®16/181071002-4
2015Bắc Bán CầuMacizo®16/18831252-4
2015Bắc Bán CầuMacon®16/18791053-4
2015Bắc Bán CầuMagny Cours®16/18115404-5
2015Bắc Bán CầuMaldano®16/18821303-5
2015Bắc Bán CầuMalesco®16/18731056+
2015Bắc Bán CầuMandalay Bay®16/18761106-8
2015Bắc Bán CầuManissa®16/18891151-2
2015Bắc Bán CầuMansfield®16/18101954-5
2015Bắc Bán CầuMarlon®16/18103952-3
2015Bắc Bán CầuMaytime®16/18851303-4
2015Bắc Bán CầuMedusa®16/181051255+
2015Bắc Bán CầuMenorca®16/18671306+
2015Bắc Bán CầuMerlet®16/18761305+
2015Bắc Bán CầuMero Star®16/181171104-5
2015Bắc Bán CầuMinou®16/18731305+
2015Bắc Bán CầuMistero®16/181101253-5
2015Bắc Bán CầuMl 136®16/18101954-5
2015Bắc Bán CầuMl 148®16/18105956+
2015Bắc Bán CầuMonsano®16/181071204-5
2015Bắc Bán CầuMonte Bianco®16/18921103-5
2015Bắc Bán CầuMontezuma®16/181001204-5
2015Bắc Bán CầuMorini®16/18801253-4
2015Bắc Bán CầuMoselle®16/1878954-5
2015Bắc Bán CầuMotown®16/18911052-4
2015Bắc Bán CầuMothers Choice®16/181111204+
2015Bắc Bán CầuMozzarelli®16/18801155-6
2015Bắc Bán CầuMusassi®16/18821302-3
2015Bắc Bán CầuMuscadet®16/18108705+
2015Bắc Bán CầuMyth®16/18831303-4
2015Bắc Bán CầuNardo®16/18801252-5
2015Bắc Bán CầuNashville®16/18731055+
2015Bắc Bán CầuNavona®16/1871857+
2015Bắc Bán CầuNello®16/18731207+
2015Bắc Bán CầuNenana®16/18701204-5
2015Bắc Bán CầuNova Scotia®16/18711104-5
2015Bắc Bán CầuNova Zembla®16/181031103-4
2015Bắc Bán CầuNymph®16/18891103-4
2015Bắc Bán CầuOpera®16/18941102
2015Bắc Bán CầuOriginal Love®16/18671154-6
2015Bắc Bán CầuOrtolan®16/181051054-6
2015Bắc Bán CầuOutback®16/18941204-5
2015Bắc Bán CầuOxygen®16/18113406+
2015Bắc Bán CầuPalatino®16/18711256-7
2015Bắc Bán CầuPalazzo®16/18801101-2
2015Bắc Bán CầuPandora®16/18106956+
2015Bắc Bán CầuParadero®16/181081304-5
2015Bắc Bán CầuParis®16/181051204
2015Bắc Bán CầuPavia®16/18761108+
2015Bắc Bán CầuPerano®16/18871302-4
2015Bắc Bán CầuPico®16/181081104-6
2015Bắc Bán CầuPink Expression®16/18110952-3
2015Bắc Bán CầuPink Mist®16/18911153-5
2015Bắc Bán CầuPink Palace®16/18861152-3
2015Bắc Bán CầuPink Romance®16/18111503-5
2015Bắc Bán CầuPink Secret®16/18981102-3
2015Bắc Bán CầuPoker Face®16/18761102-3
2015Bắc Bán CầuPontiac®16/18871304-5
2015Bắc Bán CầuPortland®16/181071154-5
2015Bắc Bán CầuPosada®16/18861305-6
2015Bắc Bán CầuPrecioso®16/1870956+
2015Bắc Bán CầuPremium Blond®16/181081003-4
2015Bắc Bán CầuProfundo®16/18861202-3
2015Bắc Bán CầuPurple Night®16/181041307+
2015Bắc Bán CầuRed Rock®16/18731206+
2015Bắc Bán CầuReleeze®16/18107406+
2015Bắc Bán CầuRenesi®16/181051004-5
2015Bắc Bán CầuRezonanz®16/18931253-5
2015Bắc Bán CầuRialto®16/181031203-4
2015Bắc Bán CầuRichmond®16/18731205+
2015Bắc Bán CầuRiverside®16/18711155+
2015Bắc Bán CầuRobin Van Galen®16/181081253-5
2015Bắc Bán CầuRobina®16/18881102-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Elena®16/18961055-7
2015Bắc Bán CầuRoselily Isabella®16/181031155-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Samantha®16/18104955-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Thalita®16/181081305+
2015Bắc Bán CầuRoyal Sunset®16/1870956+
2015Bắc Bán CầuRoyal Trinity®16/18701155+
2015Bắc Bán CầuSantander®16/181031203-4
2015Bắc Bán CầuSapporo®16/18114955+
2015Bắc Bán CầuSaronno®16/18871304-5
2015Bắc Bán CầuScipione®16/18671206+
2015Bắc Bán CầuSebring®16/18113406+
2015Bắc Bán CầuSeine®16/181101055+
2015Bắc Bán CầuSensi®16/18891303-4
2015Bắc Bán CầuSerano®16/18861103-4
2015Bắc Bán CầuSerrada®16/18701007+
2015Bắc Bán CầuSheer Blonde®16/18112404-6
2015Bắc Bán CầuShocking®16/18891002-3
2015Bắc Bán CầuSiberia®16/181141155+
2015Bắc Bán CầuSignum®16/181151052-3
2015Bắc Bán CầuSnowboard®16/18101954-5
2015Bắc Bán CầuSorbonne®16/181001054-5
2015Bắc Bán CầuSouvenir®16/18117457+
2015Bắc Bán CầuStar Romance®16/18110604-5
2015Bắc Bán CầuStarfighter®16/18111904-6
2015Bắc Bán CầuStargazer®16/18105954-6
2015Bắc Bán CầuStarlight Express®16/18114554-5
2015Bắc Bán CầuStendhal®16/18911053-4
2015Bắc Bán CầuStentor®16/18821051-2
2015Bắc Bán CầuStratosphere®16/18761207+
2015Bắc Bán CầuSunny Grenada®16/18104455+
2015Bắc Bán CầuSunny Mesdag®16/18108505+
2015Bắc Bán CầuTabledance®16/18851053-5
2015Bắc Bán CầuTarrango®16/181001304-5
2015Bắc Bán CầuTerrasol®16/18821102-3
2015Bắc Bán CầuTessala®16/18961002-5
2015Bắc Bán CầuTiber®16/181031003-5
2015Bắc Bán CầuTime Zone®16/18971252-4
2015Bắc Bán CầuTiny Bee®16/1859358+
2015Bắc Bán CầuTiny Ghost®16/1861356+
2015Bắc Bán CầuTiny Glow®16/1857357+
2015Bắc Bán CầuTiny Invader®16/1856356+
2015Bắc Bán CầuTiny Orange Sensation®16/1858458+
2015Bắc Bán CầuTiny Sensation®16/1861356+
2015Bắc Bán CầuTouchstone®16/18901304-7
2015Bắc Bán CầuThe Edge®16/181071255+
2015Bắc Bán CầuTresor®16/18651006+
2015Bắc Bán CầuTrevi®16/18991203-4
2015Bắc Bán CầuTriumphator®16/18911203-4
2015Bắc Bán CầuTrue Romance®16/1886453-4
2015Bắc Bán CầuUniverse®16/181111054-5
2015Bắc Bán CầuValverde®16/18921305-6
2015Bắc Bán CầuVegas Club®16/18701004-5
2015Bắc Bán CầuVeneto®16/18981154-5
2015Bắc Bán CầuVermeer®16/1876856+
2015Bắc Bán CầuVetto®16/1811085
2015Bắc Bán CầuVh 2012-46®16/18120653-5
2015Bắc Bán CầuVh 2012-47®16/18121605-6
2015Bắc Bán CầuVilla Blanca®16/18771203-5
2015Bắc Bán CầuVirunga®16/18891152-3
2015Bắc Bán CầuViviana®16/18981052-3
2015Bắc Bán CầuWatch Up®16/181171301-3
2015Bắc Bán CầuWhite Cup®16/181161154-5
2015Bắc Bán CầuWhite Choice®16/181071155-7
2015Bắc Bán CầuWhite Heaven®16/181051303-4
2015Bắc Bán CầuWhite Ocean®16/18901103-4
2015Bắc Bán CầuWhite Proud®16/181101103-5
2015Bắc Bán CầuWhite Triumph®16/18911303-4
2015Bắc Bán CầuYellow Diamond®16/1863957+
2015Bắc Bán CầuYelloween®16/18961303-5
2015Bắc Bán CầuZambesi®16/18931103-4
2015Bắc Bán CầuVermeer®16/DN76903-5
2015Bắc Bán CầuWhite Triumph®16/DN911052-3
2015Bắc Bán CầuRoselily 30-07-1®17/191001305+
2015Bắc Bán CầuRoselily Aïsha®17/19103902-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Angela®17/191031102-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Belonica®17/19100904-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Carolina®17/19107853-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Celina®17/191001003-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Ciara®17/19961055-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Corolla®17/19107803-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Chelsea®17/191111156+
2015Bắc Bán CầuRoselily Dalinda®17/19105954-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Doria®17/191071105-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Editha®17/1999903-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Felicia®17/19981055-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Jisca®17/191051154-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Juanita®17/191031053-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Julia®17/19931104-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Kendra®17/191101054-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Leona®17/191101055-7
2015Bắc Bán CầuRoselily Lorena®17/191091105
2015Bắc Bán CầuRoselily Monica®17/191041255-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Monica®17/191051255-7
2015Bắc Bán CầuRoselily Natalia®17/1994853-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Pamela®17/191051053-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Patricia®17/1999953-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Ramona®17/19951104-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Roberta®17/191091103-5
2015Bắc Bán CầuRoselily Tatsjana®17/191001103-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Tosca®17/191001104-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Viola®17/19108954-6
2015Bắc Bán CầuE 012-07®18/+1071256+
2015Bắc Bán CầuGlobal Trend®18/+961255-6
2015Bắc Bán Cầu08-5202-218/20921252-4
2015Bắc Bán Cầu10-32818/20961304-6
2015Bắc Bán Cầu8070-77718/201031303
2015Bắc Bán CầuAcapulco®18/201101305+
2015Bắc Bán CầuAcierto®18/20891103-5
2015Bắc Bán CầuAddison®18/201031306
2015Bắc Bán CầuAdelante®18/20821203-4
2015Bắc Bán CầuAfrican Lady®18/20901105-6
2015Bắc Bán CầuAgostini®18/20891303-5
2015Bắc Bán CầuAmarossi®18/20871053-4
2015Bắc Bán CầuApogee®18/201101255+
2015Bắc Bán CầuArlington®18/201031255-6
2015Bắc Bán CầuArluno®18/20941152-4
2015Bắc Bán CầuArtic®18/201101205-6
2015Bắc Bán CầuAsterian®18/201081305-6
2015Bắc Bán CầuAvinger®18/201041304-6
2015Bắc Bán CầuBacardi®18/201071203-4
2015Bắc Bán CầuBaranello®18/201011254-5
2015Bắc Bán CầuBaywatch®18/20881002-3
2015Bắc Bán CầuBig Brother®18/20891102-3
2015Bắc Bán CầuBinasco®18/201081305-6
2015Bắc Bán CầuBliss®18/20941156+
2015Bắc Bán CầuBombastic®18/201011255
2015Bắc Bán CầuCamaiore®18/201271106+
2015Bắc Bán CầuCampaigne®18/20821053-5
2015Bắc Bán CầuCandy Club®18/20891004-6
2015Bắc Bán CầuCarbonero®18/20821103-5
2015Bắc Bán CầuCasa Blanca®18/201101304-6
2015Bắc Bán CầuCasale®18/201031304-5
2015Bắc Bán CầuCatcher®18/201141003-5
2015Bắc Bán CầuCatina®18/20931155+
2015Bắc Bán CầuClearwater®18/201031303-4
2015Bắc Bán CầuCocossa®18/20921053-4
2015Bắc Bán CầuCommitment®18/201001305+
2015Bắc Bán CầuCommotion®18/20821254-5
2015Bắc Bán CầuCompetition®18/20841203-4
2015Bắc Bán CầuConca D'or®18/20911103-4
2015Bắc Bán CầuCorcovado®18/20921153-5
2015Bắc Bán CầuCoromandel®18/201071304-6
2015Bắc Bán CầuCorvara®18/201101306+
2015Bắc Bán CầuCotopaxi®18/201111151-2
2015Bắc Bán CầuCrystal Blanca®18/201151304+
2015Bắc Bán CầuCurie®18/20110855+
2015Bắc Bán CầuChili®18/201061204-6
2015Bắc Bán CầuChill Out®18/201111156+
2015Bắc Bán CầuChristopher®18/201031104-6
2015Bắc Bán CầuDalian®18/20891254-5
2015Bắc Bán CầuDancing Lady®18/20891304-5
2015Bắc Bán CầuDelfini®18/20891053-4
2015Bắc Bán CầuDonato®18/20891303-5
2015Bắc Bán CầuEldoret®18/20891305+
2015Bắc Bán CầuEmani®18/201031303-4
2015Bắc Bán CầuEmpoli®18/20891255-6
2015Bắc Bán CầuEnergetic®18/201051205-6
2015Bắc Bán CầuEssence®18/20931104-5
2015Bắc Bán CầuEsta Bonita®18/20851302-4
2015Bắc Bán CầuEtosha®18/20821254
2015Bắc Bán CầuEuskadi®18/201031104-5
2015Bắc Bán CầuFedora®18/20911303-4
2015Bắc Bán CầuFelino®18/20911303-5
2015Bắc Bán CầuFirebolt®18/201111007+
2015Bắc Bán CầuFlashpoint®18/2089955+
2015Bắc Bán CầuFlavia®18/20911305+
2015Bắc Bán CầuForever®18/20771304-5
2015Bắc Bán CầuFrequency®18/20981104-5
2015Bắc Bán CầuFujian®18/20801252-3
2015Bắc Bán CầuGandhara®18/201081255-6
2015Bắc Bán CầuGarceta®18/20891153-4
2015Bắc Bán CầuGerez®18/201011253-5
2015Bắc Bán CầuGerona®18/201041103-5
2015Bắc Bán CầuGlobal Justice®18/20961303-4
2015Bắc Bán CầuGracia®18/20981255-7
2015Bắc Bán CầuGuardia®18/20891305-6
2015Bắc Bán CầuHypnose®18/20971005
2015Bắc Bán CầuIceclear®18/201031204-5
2015Bắc Bán CầuImprato®18/20891303-5
2015Bắc Bán CầuIndian Summerset®18/20731056+
2015Bắc Bán CầuIndiana®18/201081102-4
2015Bắc Bán CầuJoop®18/201101304-5
2015Bắc Bán CầuKayenta®18/201071153-4
2015Bắc Bán CầuLa Mancha®18/201081306+
2015Bắc Bán CầuLabrador®18/20891154-5
2015Bắc Bán CầuLake Carey®18/201031255+
2015Bắc Bán CầuLesotho®18/20911203-4
2015Bắc Bán CầuLivingstone®18/20931253-4
2015Bắc Bán CầuLombardia®18/201001306+
2015Bắc Bán CầuLuson®18/20891303-5
2015Bắc Bán CầuMacizo®18/20831303-4
2015Bắc Bán CầuMacon®18/20791104-6
2015Bắc Bán CầuMaldano®18/20821304-5
2015Bắc Bán CầuMalfada®18/20103404-5
2015Bắc Bán CầuManissa®18/20891151-2
2015Bắc Bán CầuMarlon®18/201031003-5
2015Bắc Bán CầuMaytime®18/20851304-6
2015Bắc Bán CầuMonsano®18/201071205-6
2015Bắc Bán CầuMonte Bianco®18/20921153-5
2015Bắc Bán CầuMontezuma®18/201001204-6
2015Bắc Bán CầuMotown®18/20911104-6
2015Bắc Bán CầuMusassi®18/20821303-4
2015Bắc Bán CầuMyth®18/20831304-6
2015Bắc Bán CầuNardo®18/20801304-6
2015Bắc Bán CầuNashville®18/20731054-6
2015Bắc Bán CầuNova Zembla®18/201031104-5
2015Bắc Bán CầuNymph®18/20891153-5
2015Bắc Bán CầuOder®18/201101105-6
2015Bắc Bán CầuOpera®18/20941152-3
2015Bắc Bán CầuOrtolan®18/201051205-7
2015Bắc Bán CầuOutback®18/20941255-7
2015Bắc Bán CầuOvatie®18/20871304-6
2015Bắc Bán CầuPalazzo®18/20801152-3
2015Bắc Bán CầuParadero®18/201081305+
2015Bắc Bán CầuPerano®18/20871303-4
2015Bắc Bán CầuPetrolia®18/201061303-5
2015Bắc Bán CầuPico®18/201081205+
2015Bắc Bán CầuPink Expression®18/201101104-6
2015Bắc Bán CầuPink Mist®18/20911204-6
2015Bắc Bán CầuPink Palace®18/20861253-4
2015Bắc Bán CầuPinn Up®18/201071153-5
2015Bắc Bán CầuPontiac®18/20871304-5
2015Bắc Bán CầuPortland®18/201071255-6
2015Bắc Bán CầuPosada®18/20861306+
2015Bắc Bán CầuPremium Blond®18/201081104-5
2015Bắc Bán CầuProfundo®18/20861253-4
2015Bắc Bán CầuRedford®18/20851254-6
2015Bắc Bán CầuResolute®18/20871253-4
2015Bắc Bán CầuRezonanz®18/20931304-6
2015Bắc Bán CầuRialto®18/201031254-5
2015Bắc Bán CầuRobina®18/20881152-4
2015Bắc Bán CầuRoselily Elena®18/20961107+
2015Bắc Bán CầuRoselily Isabella®18/201031256-8
2015Bắc Bán CầuRoselily Thalita®18/201081307+
2015Bắc Bán CầuSantander®18/201031204-5
2015Bắc Bán CầuSapporo®18/201141006+
2015Bắc Bán CầuSaronno®18/20871305-6
2015Bắc Bán CầuSensi®18/20891305-6
2015Bắc Bán CầuSerano®18/20861154-5
2015Bắc Bán CầuSiberia®18/201141307+
2015Bắc Bán CầuSignum®18/201151102-4
2015Bắc Bán CầuSmirnoff®18/20941156-8
2015Bắc Bán CầuSnowboard®18/201011005-6
2015Bắc Bán CầuSorbonne®18/201001155-6
2015Bắc Bán CầuStentor®18/20821101-3
2015Bắc Bán CầuTabledance®18/20851104-6
2015Bắc Bán CầuTarrango®18/201001305+
2015Bắc Bán CầuTerrasol®18/20821153-5
2015Bắc Bán CầuTiber®18/201031104-6
2015Bắc Bán CầuTopeka®18/20891202-3
2015Bắc Bán CầuThe Edge®18/201071306+
2015Bắc Bán CầuUniverse®18/201111105-6
2015Bắc Bán CầuValverde®18/20921305-7
2015Bắc Bán CầuVilla Blanca®18/20771255-6
2015Bắc Bán CầuVirunga®18/20891203-4
2015Bắc Bán CầuViviana®18/20981103-4
2015Bắc Bán CầuVonq®18/20931305-6
2015Bắc Bán CầuWhite Cup®18/201161306+
2015Bắc Bán CầuWhite Ocean®18/20901053-4
2015Bắc Bán CầuWilleke Alberti®18/201101206+
2015Bắc Bán CầuYelloween®18/20921305+
2015Bắc Bán CầuZambesi®18/20931204-5
2015Bắc Bán CầuZelmira®18/20891103-5
2015Bắc Bán CầuVermeer®18/DN76904-6
2015Bắc Bán CầuWhite Triumph®18/DN911202-3
2015Bắc Bán CầuRoselily Belonica®19/20100955-6
2015Bắc Bán CầuRoselily Felicia®19/20981155-7
2015Bắc Bán CầuRoselily Natalia®19/2094904-5
2015Bắc Bán CầuRoselily 30-07-1®19/211001386+
2015Bắc Bán CầuRoselily Carolina®19/21107954-5
2015Bắc Bán CầuBelville®20/+941306+
2015Bắc Bán CầuGlobal Harmony®20/+1111303-6
2015Bắc Bán CầuSmirnoff®20/+941206+
2015Bắc Bán CầuVonq®20/+931306+
2015Bắc Bán Cầu08-5202-220/22921304-6
2015Bắc Bán Cầu10-30520/22901303-5
2015Bắc Bán Cầu11-31920/221032005+
2015Bắc Bán Cầu8070-77720/221031302-3
2015Bắc Bán CầuAcierto®20/22891154-6
2015Bắc Bán CầuAdelante®20/22821305-7
2015Bắc Bán CầuAmarossi®20/22871154-6
2015Bắc Bán CầuBaywatch®20/22881154-5
2015Bắc Bán CầuBig Brother®20/22891203-4
2015Bắc Bán CầuCarbonero®20/22821154-6
2015Bắc Bán CầuCatina®20/22931256+
2015Bắc Bán CầuCocossa®20/22921204-6
2015Bắc Bán CầuCommotion®20/22821304+
2015Bắc Bán CầuConca D'or®20/22911204-5
2015Bắc Bán CầuCorcovado®20/22921204-6
2015Bắc Bán CầuCotopaxi®20/221111202
2015Bắc Bán CầuDalian®20/22891255+
2015Bắc Bán CầuDonato®20/22891304-6
2015Bắc Bán CầuEmani®20/221031304
2015Bắc Bán CầuEsta Bonita®20/22851303-4
2015Bắc Bán CầuEtosha®20/22821305-6
2015Bắc Bán CầuFelino®20/22911305-6
2015Bắc Bán CầuFlashpoint®20/22891056+
2015Bắc Bán CầuForever®20/22771304-6
2015Bắc Bán CầuFujian®20/22801303-4
2015Bắc Bán CầuGenzano®20/22891304-5
2015Bắc Bán CầuJustina®20/221101307+
2015Bắc Bán CầuLesotho®20/22911254-5
2015Bắc Bán CầuLivingstone®20/22931304-5
2015Bắc Bán CầuMacizo®20/22831304-6
2015Bắc Bán CầuMacon®20/22791206+
2015Bắc Bán CầuMaldano®20/22821304-6
2015Bắc Bán CầuManissa®20/22891302-4
2015Bắc Bán CầuMaytime®20/22851305-6
2015Bắc Bán CầuMonte Bianco®20/22921305-6
2015Bắc Bán CầuMusassi®20/22821304-6
2015Bắc Bán CầuMyth®20/22831305+
2015Bắc Bán CầuNymph®20/22891255+
2015Bắc Bán CầuOutback®20/22941306+
2015Bắc Bán CầuPalazzo®20/22801252-4
2015Bắc Bán CầuPink Mist®20/22911255+
2015Bắc Bán CầuPink Palace®20/22861303-6
2015Bắc Bán CầuPontiac®20/22871305-6
2015Bắc Bán CầuProfundo®20/22861303-5
2015Bắc Bán CầuRezonanz®20/22931306+
2015Bắc Bán CầuRobina®20/22881254-5
2015Bắc Bán CầuSaltarello®20/2277955+
2015Bắc Bán CầuSantander®20/221031155+
2015Bắc Bán CầuSensi®20/22891306+
2015Bắc Bán CầuSerano®20/22861255+
2015Bắc Bán CầuTabledance®20/22851105+
2015Bắc Bán CầuTarrango®20/221001305+
2015Bắc Bán CầuTopeka®20/22891203-4
2015Bắc Bán CầuValverde®20/22921306+
2015Bắc Bán CầuVilla Blanca®20/22771306+
2015Bắc Bán CầuVirunga®20/22891304-6
2015Bắc Bán CầuYelloween®20/22921306+
2015Bắc Bán CầuZambesi®20/22931305+
2015Bắc Bán CầuZelmira®20/22891155-6
2015Bắc Bán CầuCatina®22/24931257+
2015Bắc Bán CầuConca D'or®22/24911306-8
2015Bắc Bán CầuNymph®22/24891307+
2015Bắc Bán CầuRobina®22/24881306+
2015Bắc Bán CầuWatch Up®9/111171001
2015Nam Bán CầuHelvetia®905+
2015Nam Bán CầuColdplay®12-143-5
2015Nam Bán CầuEntertainer®12-142-3
2015Nam Bán CầuFirebolt®12-14903-5
2015Nam Bán CầuStarlight Express®12-142-3
2015Nam Bán CầuAcapulco®13-141052-3
2015Nam Bán CầuCurie®13-14703-4
2015Nam Bán CầuChill Out®13-14802-4
2015Nam Bán CầuDeep Impact®13-14751-2
2015Nam Bán CầuMero Star®13-14902-3
2015Nam Bán CầuSiberia®13-14951-2
2015Nam Bán CầuSorbonne®13-14951-3
2015Nam Bán CầuSouvenir®13-143-4
2015Nam Bán CầuStarfighter®13-14901-3
2015Nam Bán CầuTiber®13-14852-3
2015Nam Bán CầuYelloween®13-141152-3
2015Nam Bán CầuAcapulco®14-161253-4
2015Nam Bán CầuBacardi®14-16901-3
2015Nam Bán CầuColdplay®14-164-6
2015Nam Bán CầuCommotion®14-161201-3
2015Nam Bán CầuCurie®14-16704-6
2015Nam Bán CầuChill Out®14-16852-5
2015Nam Bán CầuDalian®14-161201-3
2015Nam Bán CầuDeep Impact®14-16903-4
2015Nam Bán CầuEntertainer®14-163-4
2015Nam Bán CầuFenice®14-161052-3
2015Nam Bán CầuFirebolt®14-161004-6
2015Nam Bán CầuIce Clear®14-16701-2
2015Nam Bán CầuJoop®14-161252-4
2015Nam Bán CầuLa Mancha®14-161001-4
2015Nam Bán CầuMaldano®14-161251-2
2015Nam Bán CầuMero Star®14-161003-5
2015Nam Bán CầuPinnacle®14-161202-4
2015Nam Bán CầuPremium Blond®14-16852-3
2015Nam Bán CầuRialto®14-162-4
2015Nam Bán CầuSambuca®14-16852-3
2015Nam Bán CầuSantander®14-163-5
2015Nam Bán CầuSiberia®14-161053-5
2015Nam Bán CầuSorbonne®14-161002-4
2015Nam Bán CầuSouvenir®14-164-6
2015Nam Bán CầuStarfighter®14-16903-4
2015Nam Bán CầuStarlight Express®14-163-4
2015Nam Bán CầuTarrango®14-161202-4
2015Nam Bán CầuTiber®14-16852-4
2015Nam Bán CầuTouchstone®14-161202-4
2015Nam Bán CầuYelloween®14-161253-4
2015Nam Bán CầuZambesi®14-162-3
2015Nam Bán CầuBacardi®15-161003-5
2015Nam Bán CầuCarbonero®15-161201-2
2015Nam Bán CầuConca D`Or®15-162-4
2015Nam Bán CầuDelfini®15-162-3
2015Nam Bán CầuEsta Bonita®15-16100
2015Nam Bán CầuManissa®15-161-2
2015Nam Bán CầuMarlon®15-16951-3
2015Nam Bán CầuMotown®15-161153-4
2015Nam Bán CầuNova Zembla®15-16901-3
2015Nam Bán CầuOutback®15-161203-4
2015Nam Bán CầuParadero®15-161052-4
2015Nam Bán CầuPink Expression®15-161002-3
2015Nam Bán Cầu3710316-182-3
2015Nam Bán CầuAcapulco®16-181203-5
2015Nam Bán CầuBacardi®16-181154+
2015Nam Bán CầuCarbonero®16-181252-4
2015Nam Bán CầuColdplay®16-185+
2015Nam Bán CầuCommotion®16-181202-4
2015Nam Bán CầuCommotion®16-183-5
2015Nam Bán CầuConca D`Or®16-183-4
2015Nam Bán CầuCurie®16-18806+
2015Nam Bán CầuChill Out®16-18904+
2015Nam Bán CầuDalian®16-181253-4
2015Nam Bán CầuDeep Impact®16-181004-6
2015Nam Bán CầuDelfini®16-183-6
2015Nam Bán CầuDiamante®16-183-4
2015Nam Bán CầuEntertainer®16-185-7
2015Nam Bán CầuEsta Bonita®16-181202-3
2015Nam Bán CầuFenice®16-181053-5
2015Nam Bán CầuFirebolt®16-181005+
2015Nam Bán CầuFujian®16-181302-4
2015Nam Bán CầuIce Clear®16-18853-5
2015Nam Bán CầuJoop®16-181253-5
2015Nam Bán CầuLa Mancha®16-181253-5
2015Nam Bán CầuMaldano®16-182-4
2015Nam Bán CầuManissa®16-181202-3
2015Nam Bán CầuMarlon®16-181002-3
2015Nam Bán CầuMero Star®16-181104-6
2015Nam Bán CầuMotown®16-181204-6
2015Nam Bán CầuNova Zembla®16-18953-5
2015Nam Bán CầuOutback®16-181303-5
2015Nam Bán CầuOutback®16-18
2015Nam Bán CầuParadero®16-181103-5
2015Nam Bán CầuPink Expression®16-181003-5
2015Nam Bán CầuPink Mist®16-181302-4
2015Nam Bán CầuPinnacle®16-181303-5
2015Nam Bán CầuPremium Blond®16-181003-4
2015Nam Bán CầuRialto®16-183-5
2015Nam Bán CầuRobina®16-181302-4
2015Nam Bán CầuRoselily 03-0616-183-4
2015Nam Bán CầuRoselily 105016-181-2
2015Nam Bán CầuRoselily 156916-183-5
2015Nam Bán CầuRoselily 193316-182
2015Nam Bán CầuRoselily 193516-183
2015Nam Bán CầuRoselily 207716-184-5
2015Nam Bán CầuRoselily 208516-182-3
2015Nam Bán CầuRoselily 231716-184-6
2015Nam Bán CầuRoselily 25-05-516-183-4
2015Nam Bán CầuRoselily 259816-182-3
2015Nam Bán CầuRoselily 274016-182-4
2015Nam Bán CầuRoselily 277316-183-4
2015Nam Bán CầuRoselily 283816-183-4
2015Nam Bán CầuRoselily 29-07-0116-184
2015Nam Bán CầuRoselily 403416-183-4
2015Nam Bán CầuRoselily Annika®16-183-5
2015Nam Bán CầuRoselily Carolina®16-182-3
2015Nam Bán CầuRoselily Celina®16-182-3
2015Nam Bán CầuRoselily Elena®16-184-5
2015Nam Bán CầuRoselily Felicia®16-183-4
2015Nam Bán CầuRoselily Isabella®16-184-5
2015Nam Bán CầuRoselily Mara®16-181-2
2015Nam Bán CầuRoselily Natalia®16-182-3
2015Nam Bán CầuRoselily Nora®16-182-3
2015Nam Bán CầuRoselily Thalita®16-184-6
2015Nam Bán CầuSambuca®16-183-4
2015Nam Bán CầuSantander®16-184-6
2015Nam Bán CầuSiberia®16-181105+
2015Nam Bán CầuSorbonne®16-181104-7
2015Nam Bán CầuSorbonne®16-181054-7
2015Nam Bán CầuSorbonne®16-181003-7
2015Nam Bán CầuSorbonne®16-181154-7
2015Nam Bán CầuSouvenir®16-185+
2015Nam Bán CầuStarfighter®16-181055+
2015Nam Bán CầuStarlight Express®16-184-5
2015Nam Bán CầuTarrango®16-181303-5
2015Nam Bán CầuTiber®16-18904-5
2015Nam Bán CầuTouchstone®16-181254-6
2015Nam Bán CầuTouchstone®16-183-4
2015Nam Bán CầuYelloween®16-181304+
2015Nam Bán CầuZambesi®16-183-5
2015Nam Bán CầuRoselily 30-07-0117-194-5
2015Nam Bán Cầu3710318-203-4
2015Nam Bán CầuAcapulco®18-201305+
2015Nam Bán CầuAvinger®18-20
2015Nam Bán CầuBacardi®18-201205+
2015Nam Bán CầuBellville®18-20
2015Nam Bán CầuCampaign®18-20
2015Nam Bán CầuCarbonero®18-201303-5
2015Nam Bán CầuCarbonero®18-20
2015Nam Bán CầuCommotion®18-201304-6
2015Nam Bán CầuConca D`Or®18-204-5
2015Nam Bán CầuCurie®18-20856+
2015Nam Bán CầuChill Out®18-20955+
2015Nam Bán CầuDalian®18-201254-6
2015Nam Bán CầuDalian®18-204-5
2015Nam Bán CầuDelfini®18-204-6
2015Nam Bán CầuDiamante®18-2042494
2015Nam Bán CầuE 012-07®18-204-7
2015Nam Bán CầuEldoret®18-20
2015Nam Bán CầuEsta Bonita®18-201303-4
2015Nam Bán CầuFedora®18-20
2015Nam Bán CầuFenice®18-201054-6
2015Nam Bán CầuFirebolt®18-201107+
2015Nam Bán CầuFujian®18-203-5
2015Nam Bán CầuIce Clear®18-201005-6
2015Nam Bán CầuJantine®18-20
2015Nam Bán CầuJoop®18-201304-6
2015Nam Bán CầuLa Mancha®18-201254-7
2015Nam Bán CầuLabrador®18-20
2015Nam Bán CầuMaldano®18-203-4
2015Nam Bán CầuManissa®18-201303-4
2015Nam Bán CầuMargriet Slijkerman®18-20
2015Nam Bán CầuMarlon®18-201002-4
2015Nam Bán CầuMartine®18-20
2015Nam Bán CầuMero Star®18-201155-7
2015Nam Bán CầuMotown®18-201255+
2015Nam Bán CầuNova Zembla®18-201005+
2015Nam Bán CầuOutback®18-201305+
2015Nam Bán CầuParadero®18-201154-6
2015Nam Bán CầuPink Expression®18-201204-7
2015Nam Bán CầuPink Mist®18-201303-5
2015Nam Bán CầuPinnacle®18-201305+
2015Nam Bán CầuPremium Blond®18-201054-6
2015Nam Bán CầuRedford®18-20
2015Nam Bán CầuResolute®18-20
2015Nam Bán CầuRialto®18-204-5
2015Nam Bán CầuRobina®18-201304-5
2015Nam Bán CầuRoselily 29-07-0118-205-6
2015Nam Bán CầuSambuca®18-203-5
2015Nam Bán CầuSantander®18-204-6
2015Nam Bán CầuScorpio®18-203-4
2015Nam Bán CầuSiberia®18-201156+
2015Nam Bán CầuSorbonne®18-201155+
2015Nam Bán CầuStarfighter®18-201106+
2015Nam Bán CầuTarrango®18-201304-6
2015Nam Bán CầuTiber®18-201005+
2015Nam Bán CầuTouchstone®18-201306+
2015Nam Bán CầuTouchstone®18-204-6
2015Nam Bán CầuYelloween®18-201305+
2015Nam Bán CầuZambesi®18-205+
2015Nam Bán CầuRoselily 30-07-0119-214-7
2015Nam Bán CầuBacardi®20-221256+
2015Nam Bán CầuCarbonero®20-221303-5
2015Nam Bán CầuConca D`Or®20-225+
2015Nam Bán CầuDalian®20-221256-8
2015Nam Bán CầuDelfini®20-225+
2015Nam Bán CầuEsta Bonita®20-221305+
2015Nam Bán CầuFenice®20-221055+
2015Nam Bán CầuFirebolt®20-221208+
2015Nam Bán CầuFujian®20-223-6
2015Nam Bán CầuJoop®20-221305+
2015Nam Bán CầuLa Mancha®20-221305+
2015Nam Bán CầuMaldano®20-224-5
2015Nam Bán CầuManissa®20-221303-5
2015Nam Bán CầuMarlon®20-221054+
2015Nam Bán CầuMero Star®20-221256+
2015Nam Bán CầuMotown®20-221306+
2015Nam Bán CầuNova Zembla®20-221156+
2015Nam Bán CầuOder®20-22
2015Nam Bán CầuOutback®20-221306+
2015Nam Bán CầuPink Mist®20-2213042525
2015Nam Bán CầuPinnacle®20-221306+
2015Nam Bán CầuPremium Blond®20-221155+
2015Nam Bán CầuRialto®20-225+
2015Nam Bán CầuRobina®20-221304+
2015Nam Bán CầuSambuca®20-224-6
2015Nam Bán CầuSantander®20-225+
2015Nam Bán CầuTarrango®20-221304-6
2015Nam Bán CầuTiber®20-221055+
2015Nam Bán CầuTouchstone®20-221306+
2015Nam Bán CầuWilleke Alberti®20-221206+
2015Nam Bán CầuZambesi®20-226+
2016Bắc Bán CầuBuzzer®09/10624-6
2016Bắc Bán CầuTiny Bee®09/10582-3
2016Bắc Bán CầuWhite Heaven®09/101131201-2
2016Bắc Bán CầuBuzzer®10/11625-6
2016Bắc Bán CầuGolden Matrix®10/11593-6
2016Bắc Bán CầuMatrix®10/11604-5
2016Bắc Bán CầuOrange Matrix®10/11575-6
2016Bắc Bán CầuBrunello®10/12711003-5
2016Bắc Bán CầuBuzzer®10/12625+
2016Bắc Bán CầuCeb Dazzle®10/1273902-5
2016Bắc Bán CầuClassic Joy®10/12294-6
2016Bắc Bán CầuFancy Joy®10/12743-4
2016Bắc Bán CầuGolden Joy®10/12745-7
2016Bắc Bán CầuGolden Matrix®10/12593-7
2016Bắc Bán CầuHeartstrings®10/12761102-4
2016Bắc Bán CầuMajestic Joy®10/12695+
2016Bắc Bán CầuMalesco®10/1273953-5
2016Bắc Bán CầuMatrix®10/12604-6
2016Bắc Bán CầuNavona®10/1271855+
2016Bắc Bán CầuOrange Joy®10/12695+
2016Bắc Bán CầuPavia®10/1274955-6
2016Bắc Bán CầuQuinta®10/1274902-3
2016Bắc Bán CầuRed Rover®10/1275902
2016Bắc Bán CầuRenoir®10/12741005-7
2016Bắc Bán CầuRoyal Sunset®10/1273953-5
2016Bắc Bán CầuSorocaba®10/12675-8
2016Bắc Bán CầuSparkling Joy®10/12634-5
2016Bắc Bán CầuSunset Matrix®10/12603-6
2016Bắc Bán CầuTiny Bee®10/12583-4
2016Bắc Bán CầuTiny Crystal®10/12643-4
2016Bắc Bán CầuTiny Diamond®10/12595-6
2016Bắc Bán CầuTiny Double You®10/12603-4
2016Bắc Bán CầuTiny Epic®10/12564-5
2016Bắc Bán CầuTiny Ghost®10/12634-5
2016Bắc Bán CầuTiny Glow®10/12584-6
2016Bắc Bán CầuTiny Invader®10/12554
2016Bắc Bán CầuTiny Nugget®10/12653-4
2016Bắc Bán CầuTiny Orang Sensation®10/12584-5
2016Bắc Bán CầuTiny Padhye®10/12636+
2016Bắc Bán CầuTiny Parrot®10/12573-5
2016Bắc Bán CầuTiny Pearl®10/12704-5
2016Bắc Bán CầuTiny Poems®10/12594-6
2016Bắc Bán CầuTiny Rocket®10/12654-6
2016Bắc Bán CầuTiny Sensation®10/12575-6
2016Bắc Bán CầuTiny Shadow®10/12645+
2016Bắc Bán CầuTiny Skyline®10/12603-5
2016Bắc Bán CầuTiny Toons®10/12603-5
2016Bắc Bán CầuTres Chic®10/12731154-7
2016Bắc Bán CầuWhite Heaven®10/121131351-3
2016Bắc Bán CầuAlbufeira®11/1279902-3
2016Bắc Bán CầuAmateras®11/12741103-5
2016Bắc Bán CầuBeau Soleil®11/12701052-3
2016Bắc Bán CầuBlack Out®11/1266903-4
2016Bắc Bán CầuBuzzer®11/12625+
2016Bắc Bán CầuCampeche®11/12701302-3
2016Bắc Bán CầuCarpino®11/121203
2016Bắc Bán CầuDark Secret®11/12721104
2016Bắc Bán CầuEl Divo®11/12721103-4
2016Bắc Bán CầuFangio®11/12701152-3
2016Bắc Bán CầuGolden Matrix®11/12575+
2016Bắc Bán CầuIndian Summerset®11/1275903-4
2016Bắc Bán CầuMatrix®11/12605-7
2016Bắc Bán CầuMerlet®11/12811153-4
2016Bắc Bán CầuOrange Matrix®11/12575-7
2016Bắc Bán CầuReeleeze®11/121232-4
2016Bắc Bán CầuRoyal Sunset®11/12731003-5
2016Bắc Bán CầuStratosphere®11/12771055-6
2016Bắc Bán CầuTango London Heart®11/12761102-3
2016Bắc Bán CầuTango Orange Art®11/12701103
2016Bắc Bán CầuTresor®11/12701003-4
2016Bắc Bán CầuVermeer®11/1276853-4
2016Bắc Bán CầuVictory Joy®11/12622-3
2016Bắc Bán CầuWhite Ocean®11/12901102-3
2016Bắc Bán CầuYellow Diamond®11/1269903-4
2016Bắc Bán CầuBuzzer®12/13626+
2016Bắc Bán CầuGolden Matrix®12/13576+
2016Bắc Bán CầuLadylike®12/13642-3
2016Bắc Bán CầuMatrix®12/13606-8
2016Bắc Bán CầuOrange Matrix®12/13596+
2016Bắc Bán CầuStargazer®12/13114702
2016Bắc Bán CầuSunny Grenada®12/131202
2016Bắc Bán CầuSunny Martinique®12/131261-2
2016Bắc Bán Cầu12-9612/14670
2016Bắc Bán CầuAfter Eight®12/141242-3
2016Bắc Bán CầuAlbufeira®12/14791003-4
2016Bắc Bán CầuAlbufeira®12/14771154-5
2016Bắc Bán CầuAmateras®12/14741154-6
2016Bắc Bán CầuAmati®12/1477903-5
2016Bắc Bán CầuArbatax®12/14771003-4
2016Bắc Bán CầuArcachon®12/1473903-5
2016Bắc Bán CầuArcachon®12/1486904-5
2016Bắc Bán CầuAygo®12/14721102-4
2016Bắc Bán CầuAzuma®12/14691104-6
2016Bắc Bán CầuBach®12/1473854-6
2016Bắc Bán CầuBach®12/1485905-6
2016Bắc Bán CầuBatistero®12/1475953-4
2016Bắc Bán CầuBeau Soleil®12/14701103-5
2016Bắc Bán CầuBellsong®12/14951002
2016Bắc Bán CầuBlack Out®12/1466954-6
2016Bắc Bán CầuBoardwalk®12/14731053-4
2016Bắc Bán CầuBonsoir®12/14741103-5
2016Bắc Bán CầuBorgata®12/14731252-3
2016Bắc Bán CầuBourbon Street®12/14771104-5
2016Bắc Bán CầuBright Joy®12/14643-5
2016Bắc Bán CầuBrunello®12/14711005-7
2016Bắc Bán CầuBurlington®12/14721053-4
2016Bắc Bán CầuBuzzer®12/14567+
2016Bắc Bán CầuCampeche®12/14701302-4
2016Bắc Bán CầuCanberra®12/141161103-5
2016Bắc Bán CầuCarpino®12/141203-5
2016Bắc Bán CầuCassidy®12/1474903-5
2016Bắc Bán CầuCeb Dazzle®12/1473954+
2016Bắc Bán CầuClassic Joy®12/14605-7
2016Bắc Bán CầuCm 10-07212/14721203-5
2016Bắc Bán CầuCobra®12/141131002-4
2016Bắc Bán CầuColares®12/14831103-4
2016Bắc Bán CầuCorleone®12/14721003-5
2016Bắc Bán CầuCreil®12/14701203-4
2016Bắc Bán CầuCurie®12/14120752-3
2016Bắc Bán CầuDark Secret®12/14721204-6
2016Bắc Bán CầuDesert Inn®12/1471903-5
2016Bắc Bán CầuDreaming Joy®12/14636-7
2016Bắc Bán CầuDynamix®12/14771103-4
2016Bắc Bán CầuEl Divo®12/14721154-6
2016Bắc Bán CầuElegant Joy®12/14666+
2016Bắc Bán CầuEncore®12/1476952-4
2016Bắc Bán CầuEniac®12/14761204-5
2016Bắc Bán CầuEntertainer®12/141282-3
2016Bắc Bán CầuErcolano®12/1474903-4
2016Bắc Bán CầuEremo®12/14741003-5
2016Bắc Bán CầuEspel®12/14701103-5
2016Bắc Bán CầuExcaliber®12/14771154-5
2016Bắc Bán CầuFairbanks®12/14771303
2016Bắc Bán CầuFangio®12/14701253-5
2016Bắc Bán CầuFangio®12/14701304-5
2016Bắc Bán CầuFarolito®12/14722-3
2016Bắc Bán CầuFiamma®12/1474953-5
2016Bắc Bán CầuFirebolt®12/14115853-4
2016Bắc Bán CầuFlecha®12/14741103-4
2016Bắc Bán CầuFlemington®12/14731103-5
2016Bắc Bán CầuForza Red®12/1483953
2016Bắc Bán CầuFreckled Joy®12/14765-6
2016Bắc Bán CầuFremont®12/14751153-4
2016Bắc Bán CầuFreya®12/1472903-5
2016Bắc Bán CầuFunny Girl®12/14741102-3
2016Bắc Bán CầuGarrix®12/1477855-7
2016Bắc Bán CầuGolden Matrix®12/14577+
2016Bắc Bán CầuGolden Nugget®12/14791104-6
2016Bắc Bán CầuGolden Stone®12/14731202-3
2016Bắc Bán CầuGolden Tycoon®12/14731003-5
2016Bắc Bán CầuHeartstrings®12/14761103-5
2016Bắc Bán CầuHotline®12/14116952-4
2016Bắc Bán CầuIce Dreamer®12/14112853-4
2016Bắc Bán CầuIlse®12/14670
2016Bắc Bán CầuIndian Diamond®12/14731103-4
2016Bắc Bán CầuIndian Summerset®12/1475954-5
2016Bắc Bán CầuIsland Joy®12/14595-6
2016Bắc Bán CầuJoao Pessoa®12/14635+
2016Bắc Bán CầuLadylike®12/14643-4
2016Bắc Bán CầuLeola®12/14680
2016Bắc Bán CầuLexington®12/1479854-5
2016Bắc Bán CầuLittle Susy®12/141073-5
2016Bắc Bán CầuLombardia®12/141081002-4
2016Bắc Bán CầuLondrina®12/14624-5
2016Bắc Bán CầuMagny Cours®12/141302
2016Bắc Bán CầuMajestic Joy®12/14696+
2016Bắc Bán CầuMalesco®12/14731054-7
2016Bắc Bán CầuMalou®12/14634-7
2016Bắc Bán CầuMatrix®12/14606-8
2016Bắc Bán CầuMedusa®12/141071102-4
2016Bắc Bán CầuMenorca®12/14731153-5
2016Bắc Bán CầuMerlet®12/14811204-5
2016Bắc Bán CầuMinou®12/14761053-4
2016Bắc Bán CầuMuscadet®12/141202-3
2016Bắc Bán CầuNavona®12/1471906+
2016Bắc Bán CầuNello®12/1474953-6
2016Bắc Bán CầuOrange Joy®12/14697+
2016Bắc Bán CầuOrange Matrix®12/14587+
2016Bắc Bán CầuOxygen®12/141302-3
2016Bắc Bán CầuPalatino®12/14741103-4
2016Bắc Bán CầuPavia®12/14741006+
2016Bắc Bán CầuPerfect Joy®12/14655-7
2016Bắc Bán CầuPink Brush®12/14791153-4
2016Bắc Bán CầuPortland®12/141121003-5
2016Bắc Bán CầuPrecioso®12/1470803-4
2016Bắc Bán CầuPuma®12/14711053-4
2016Bắc Bán CầuPush Off®12/14625+
2016Bắc Bán CầuQuinta®12/14741003-4
2016Bắc Bán CầuRavello®12/14711002-3
2016Bắc Bán CầuRed Alert®12/1470953-4
2016Bắc Bán CầuRed Rock®12/14781153-5
2016Bắc Bán CầuRed Rover®12/1475953-4
2016Bắc Bán CầuReeleeze®12/141233-4
2016Bắc Bán CầuRenoir®12/14741007+
2016Bắc Bán CầuRodengo®12/14731003
2016Bắc Bán CầuRoselily Elena®12/14107903-4
2016Bắc Bán CầuRoselily Isabella®12/141111103-4
2016Bắc Bán CầuRoselily Samantha®12/14118803-4
2016Bắc Bán CầuRoselily Thalita®12/141181152-3
2016Bắc Bán CầuRoyal Sunset®12/14731004-6
2016Bắc Bán CầuSebring®12/141303-5
2016Bắc Bán CầuSerrada®12/1471903-5
2016Bắc Bán CầuSheer Blonde®12/141292-4
2016Bắc Bán CầuSiberia®12/14122952-4
2016Bắc Bán CầuSorbonne®12/141051002-4
2016Bắc Bán CầuSotara®12/14801103
2016Bắc Bán CầuSouvenir®12/141313-4
2016Bắc Bán CầuSparkling Joy®12/14635-6
2016Bắc Bán CầuSpeedstar12/14722-3
2016Bắc Bán CầuSpeedy Gonzales®12/14633-4
2016Bắc Bán CầuStarfighter®12/14118902-4
2016Bắc Bán CầuStarlight Express®12/141282-3
2016Bắc Bán CầuStratosphere®12/14771155+
2016Bắc Bán CầuSundew®12/14771105-7
2016Bắc Bán CầuSunny Grenada®12/141202-3
2016Bắc Bán CầuSunny Joy®12/14598+
2016Bắc Bán CầuSunny Keys®12/141262-3
2016Bắc Bán CầuSunny Martinique®12/141262-3
2016Bắc Bán CầuSunset Matrix®12/14616+
2016Bắc Bán CầuSweet Sugar®12/14761103-5
2016Bắc Bán CầuSweet Zanica®12/14771053-4
2016Bắc Bán CầuTango Graffity®12/14741006+
2016Bắc Bán CầuTango Lion Heart®12/14791254-6
2016Bắc Bán CầuTango London Heart®12/14761104-5
2016Bắc Bán CầuTango Milan Heart12/14731003-4
2016Bắc Bán CầuTango Orange Art®12/14701104-6
2016Bắc Bán CầuTango Paris Heart®12/14791153-4
2016Bắc Bán CầuTiny Bee®12/14594-5
2016Bắc Bán CầuTiny Crystal®12/14644-6
2016Bắc Bán CầuTiny Diamond®12/14595-6
2016Bắc Bán CầuTiny Dino®12/14645-7
2016Bắc Bán CầuTiny Double You®12/14605-6
2016Bắc Bán CầuTiny Epic®12/14555-6
2016Bắc Bán CầuTiny Ghost®12/14635-6
2016Bắc Bán CầuTiny Glow®12/14586-8
2016Bắc Bán CầuTiny Icon®12/14636+
2016Bắc Bán CầuTiny Invader®12/14534-5
2016Bắc Bán CầuTiny Nugget®12/14654-5
2016Bắc Bán CầuTiny Padhye®12/14636+
2016Bắc Bán CầuTiny Parrot®12/14585-6
2016Bắc Bán CầuTiny Pearl®12/14706+
2016Bắc Bán CầuTiny Poems®12/14596+
2016Bắc Bán CầuTiny Rocket®12/14656+
2016Bắc Bán CầuTiny Sensation®12/14596+
2016Bắc Bán CầuTiny Shadow®12/14647+
2016Bắc Bán CầuTiny Skyline®12/14605-6
2016Bắc Bán CầuTiny Toons®12/14585-6
2016Bắc Bán CầuTres Chic®12/14731156+
2016Bắc Bán CầuTresor®12/1470954-5
2016Bắc Bán CầuValverde®12/14951103-4
2016Bắc Bán CầuVdara®12/14791102-3
2016Bắc Bán CầuVermeer®12/1476904-5
2016Bắc Bán CầuVierne®12/1477954-5
2016Bắc Bán CầuViviana®12/14107951-2
2016Bắc Bán CầuVl 2012-1012/14566+
2016Bắc Bán CầuVl 2012-1112/14676+
2016Bắc Bán CầuVl 2012-1212/14676+
2016Bắc Bán CầuVl 2012-912/14603-6
2016Bắc Bán CầuWhite Brush®12/14731052
2016Bắc Bán CầuWhite Choice®12/141071104-6
2016Bắc Bán CầuWhite Heaven®12/141131353
2016Bắc Bán CầuWhite Ocean®12/14901152-3
2016Bắc Bán CầuWhite Triumph®12/14941102-3
2016Bắc Bán CầuYellow Brush®12/14761104-5
2016Bắc Bán CầuYellow Diamond®12/14691005-6
2016Bắc Bán CầuYelloween®12/14991102-3
2016Bắc Bán CầuFrancesca®12/15731053
2016Bắc Bán CầuTiny Double You®12/DN602-5
2016Bắc Bán CầuAcapulco®13/141081103-4
2016Bắc Bán CầuAktiva®13/141071103-4
2016Bắc Bán CầuAmiga®13/14711253-4
2016Bắc Bán CầuArcachon®13/14731003-5
2016Bắc Bán CầuAsterian®13/14113952-3
2016Bắc Bán CầuBoardwalk®13/14731104-6
2016Bắc Bán CầuBonanza®13/141203
2016Bắc Bán CầuBrindisi®13/1471802-3
2016Bắc Bán CầuBuzzer®13/14627+
2016Bắc Bán CầuCaesars Palace®13/1474904-6
2016Bắc Bán CầuCampeche®13/14721253-5
2016Bắc Bán CầuCarillon®13/14113852-3
2016Bắc Bán CầuChill Out®13/14116904-5
2016Bắc Bán CầuExpression®13/14116852-4
2016Bắc Bán CầuEyeliner®13/14721103-4
2016Bắc Bán CầuFirst Romance®13/141181-3
2016Bắc Bán CầuForza Red®13/1483952-4
2016Bắc Bán CầuFrancesca®13/14731003
2016Bắc Bán CầuGolden Matrix®13/14597+
2016Bắc Bán CầuGolden Romance®13/141303-4
2016Bắc Bán CầuGolden Tycoon®13/14731002-5
2016Bắc Bán CầuHelvetia®13/14125752-4
2016Bắc Bán CầuHeraklion®13/1472853-5
2016Bắc Bán CầuHonesty®13/14731003-4
2016Bắc Bán CầuHyde Park®13/14701203-4
2016Bắc Bán CầuLadylike®13/14643-4
2016Bắc Bán CầuLavendou®13/14701252-3
2016Bắc Bán CầuLitouwen®13/14751103-4
2016Bắc Bán CầuLola®13/141021-2
2016Bắc Bán CầuLoving Romance®13/141223-4
2016Bắc Bán CầuMagny Cours®13/141302-3
2016Bắc Bán CầuMandalay Bay®13/1477903-5
2016Bắc Bán CầuMatrix®13/14606+
2016Bắc Bán CầuMero Star®13/141211052-4
2016Bắc Bán CầuMoselle®13/1480902-3
2016Bắc Bán CầuNashville®13/14731103-4
2016Bắc Bán CầuNova Scotia®13/1471953-4
2016Bắc Bán CầuOrange Matrix®13/14587+
2016Bắc Bán CầuOriginal Love®13/14761102-3
2016Bắc Bán CầuPalms Place®13/14721253-4
2016Bắc Bán CầuPink Romance®13/141192-3
2016Bắc Bán CầuRapid Romance®13/14964-6
2016Bắc Bán CầuRed Rock®13/14781104-5
2016Bắc Bán CầuRichmond®13/14731003-4
2016Bắc Bán CầuRoselily Elena®13/14107953-5
2016Bắc Bán CầuSantander®13/14114902-3
2016Bắc Bán CầuScipione®13/14701054-6
2016Bắc Bán CầuStargazer®13/14114752-3
2016Bắc Bán CầuTabledance®13/1492801-2
2016Bắc Bán CầuTarrango®13/141081052
2016Bắc Bán CầuTiber®13/14112902-3
2016Bắc Bán CầuTouchstone®13/14941151-3
2016Bắc Bán CầuUniverse®13/14119902-3
2016Bắc Bán CầuVetto®13/14115803-4
2016Bắc Bán CầuWhite Shores®13/14115903-5
2016Bắc Bán CầuWynn®13/14711102-3
2016Bắc Bán CầuMagny Cours®13/151302-3
2016Bắc Bán CầuRoselily Barbara®13/15116953-5
2016Bắc Bán CầuRoselily Belonica®13/15109702-3
2016Bắc Bán CầuRoselily Carolina®13/15119701-2
2016Bắc Bán CầuRoselily Ciara®13/15105954-5
2016Bắc Bán CầuRoselily Corolla®13/15109752
2016Bắc Bán CầuRoselily Dalinda13/15117852-5
2016Bắc Bán CầuRoselily Editha13/15109701-2
2016Bắc Bán CầuRoselily Jisca®13/151161002-4
2016Bắc Bán CầuRoselily Juana®13/15109902-3
2016Bắc Bán CầuRoselily Julia®13/15105952-4
2016Bắc Bán CầuRoselily Kendra®13/15118953-4
2016Bắc Bán CầuRoselily Leona®13/15122853-4
2016Bắc Bán CầuRoselily Natalia®13/15104802-3
2016Bắc Bán CầuRoselily Roberta®13/15118901-3
2016Bắc Bán CầuRoselily Sascha®13/15108802-3
2016Bắc Bán CầuRoselily Tatsjana®13/15118951-2
2016Bắc Bán CầuRoselily Tosca®13/151091003-4
2016Bắc Bán CầuGolden Matrix®14/15588+
2016Bắc Bán CầuLadylike®14/15644-5
2016Bắc Bán CầuOxygen®14/151303-5
2016Bắc Bán CầuReeleeze®14/151234-6
2016Bắc Bán CầuRoselily Natalia®14/15104903-4
2016Bắc Bán CầuSebring®14/151305-7
2016Bắc Bán CầuSheer Blonde®14/151293-5
2016Bắc Bán CầuSouvenir®14/151314-5
2016Bắc Bán CầuStargazer®14/15114803-4
2016Bắc Bán CầuStarlight Express®14/151283-4
2016Bắc Bán Cầu8090-81714/16711056-7
2016Bắc Bán CầuAcapulco®14/161131253-4
2016Bắc Bán CầuAdvantage®14/16761003-4
2016Bắc Bán CầuAfrican Lady®14/1695952-3
2016Bắc Bán CầuAfter Eight®14/161244-5
2016Bắc Bán CầuAktiva®14/161071304-5
2016Bắc Bán CầuAlbufeira®14/16791154-5
2016Bắc Bán CầuAmateras®14/16741205+
2016Bắc Bán CầuAmati®14/16771054-5
2016Bắc Bán CầuApricot Joy®14/16545-6
2016Bắc Bán CầuArbatax®14/16771104-6
2016Bắc Bán CầuArcachon®14/16731004-6
2016Bắc Bán CầuArgos®14/16701153-5
2016Bắc Bán CầuAsterian®14/161131003-4
2016Bắc Bán CầuAventino14/16971102-3
2016Bắc Bán CầuAygo®14/16721153-5
2016Bắc Bán CầuAzuma®14/16691155-7
2016Bắc Bán CầuBach®14/1673854-7
2016Bắc Bán CầuBarrage®14/161071203-5
2016Bắc Bán CầuBatistero®14/16751054-5
2016Bắc Bán CầuBeau Soleil®14/16721155+
2016Bắc Bán CầuBellville®14/16981053-4
2016Bắc Bán CầuBest Regards®14/16112955-6
2016Bắc Bán CầuBlack Out®14/16661005-6
2016Bắc Bán CầuBliss®14/161071003-5
2016Bắc Bán CầuBoardwalk®14/16731104-6
2016Bắc Bán CầuBonsoir®14/16741154-6
2016Bắc