Tìm giống hoa của bạn

Airbrush®

  • Cắt cành
  • Trồng trong chậu
  • Hai màu
  • 70-80 ngày
  • 35-50 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này