Dòng sản phẩm

Van den Bos có nhiều loại củ giống hoa cho cả cây trồng trong chậu và hoa đã tỉa. Chúng tôi bán hơn 550 giống củ hoa. Cây trồng trong chậuhoa cắt cành là các nhóm sản phẩm chính của chúng tôi. Chúng tôi kinh doanh độc quyền và bán độc quyền nhiều loại củ giống hoa. Xem các dòng hoa Roselily, hoa Ly, Freesia và Calla của chúng tôi.

Chúng tôi đã xem xét lại tất cả các lô hàng đến hàng năm của chúng tôi. Bạn có muốn xem các kết quả kiểm thử của chúng tôi không?

Tìm kiếm tại đây