Tìm quản lý khách hàng của bạn

Van Den Bos Flowerbulbs có một số địa điểm trên toàn thế giới. Tại những địa điểm này, diễn ra hoạt động nhân giống các giống mới, sản xuất các củ giống hoa và thực hiện các hoạt động bán hàng. Sự có mặt trên toàn cầu cho phép công ty cung cấp dịch vụ tư vấn trồng trọt cũng như dịch vụ khách hàng phù hợp với từng vùng khí hậu cụ thể.