Tìm giống hoa của bạn

Barracuda®

  • Trồng trong chậu
  • Màu hồng
  • 70-80 ngày
  • 25-35 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này