Tìm giống hoa của bạn

Danh mục mặt hàng Lily

Mặt hàng của chúng tôi có hơn 380 giống hoa Ly cắt cành và 60 giống hoa Ly trồng trong chậu. Các giống hoa của chúng tôi được bán trên toàn thế giới và chúng tôi có các loại cây phù hợp với tất cả các loại khí hậu. Chúng tôi có nguồn cung ứng củ giống được trồng ở vùng Bắc và Nam bán cầu, trong số đó có nhiều chủng loại được bán độc quyền hoặc bán độc quyền.