Nhóm

Các quản lý khách hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về sản phẩm và họ có kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật canh tác hiện đại. Chúng tôi có nhiều quản lý khách hàng năng động trong nhóm của mình làm việc trong lĩnh vực thị trường riêng của họ hoặc là các chuyên gia về sản phẩm.

BAN QUẢN LÝ

Hans Kleijwegt

Tổng Giám Đốc Điều Hành+31 (0)6 537 186 50Gửi e-mail

QUẢN LÝ KINH DOANH

Veronika Paessler

GIÁM ĐỐC KINH DOANH NAM MỸ+31 (0)6 186 356 55Gửi e-mail

Tricia Tang-Van der Borg

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC CHÂU Á+31 (0)6 578 254 93Gửi e-mail

Frans van der Weiden

GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI ÚC, COSTA RICA, BẮC MỸ VÀ VIỆT NAM+31 (0)6 533 526 83+31 (0)174 612 126Gửi e-mail

KINH DOANH

Bart Duijvesteijn

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG KHU VỰC HÀ LAN & ĐÔNG NAM Á+31 (0)6 532 743 62+31 (0)174 612 131Gửi e-mail

Willem-Jan van Graas

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG NHẬT BẢN & ĐÀI LOAN+31 (0)6 463 429 97+31 (0)174 612 135Gửi e-mail

Mike van der Knaap

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG FREESIA+31 (0)6 286 434 14+31 (0)174 612 183Gửi e-mail

Denisse Lovengreen

TRỢ LÝ THƯƠNG MẠI NAM MỸGửi e-mail

Peter van Os

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TRUNG VÀ NAM MỸ+31 (0)6 229 185 38+31 (0)174 612 148Gửi e-mail

Peter Poland

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG CHÂU ÂU, ẤN ĐỘ, VIỆT NAM, TRUNG ĐÔNG & CHÂU PHI+31 (0)6 537 474 75+31 (0)174 612 181Gửi e-mail

Daan Vermeer

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG FREESIA+31 (0)6 533 666 94+31 (0)174 612 129Gửi e-mail

CÔNG TY CON

Edwin de Geus

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH FLAMINGO CANADA+1 519 488 4466Gửi e-mail

Haye Radersma

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VAN DEN BOS AUSTRALIË+61 467 489 839Gửi e-mail

Robin van der Schaaf

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH FLAMINGO HOA KỲ+1 760 734 1033Gửi e-mail

THU MUA

Willem-Jan van Graas

NHÂN VIÊN MUA HÀNG+31 (0)6 463 429 97+31 (0)174 612 135Gửi e-mail

Rob Verbraeken

NHÂN VIÊN MUA HÀNG+31 (0)6 536 953 31+31 (0)174 612 167Gửi e-mail

CHẤT LƯỢNG

Martien Kouwenhoven

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG+31 (0)6 282 021 38+31 (0)174 612 123Gửi e-mail

Marketing

Claudia Lee

ĐIỀU PHỐI VIÊN MARKETING CHÂU Á+86 138 1002 7134Gửi e-mail

Felicia van der Weiden

ĐIỀU PHỐI VIÊN MARKETING+31 (0)174 612 124Gửi e-mail

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Dennis Brussaard

ĐIỀU PHỐI VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG+31 (0)174 612 177Gửi e-mail

Johan 't Hart

ĐIỀU PHỐI VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG+31 (0)174 612 170Gửi e-mail

Liesbeth Kuiper

ĐIỀU PHỐI VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG+31 (0)174 612 172Gửi e-mail

Bert Kruijswijk

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG FREESIA+31 (0)174 612 160Gửi e-mail

Tareq Tufan

ĐIỀU PHỐI VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG+31 (0)174 612 121Gửi e-mail