Liên hệ

Van den Bos Flowerbulbs có nhiều địa điểm toàn quyền sử dụng khác nhau trên khắp thế giới, nơi các loại giống được nhân giống và củ giống hoa được sản xuất và bán cho khách hàng của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn trồng trọt và hỗ trợ cho các vùng khí hậu khác nhau. Ở đây bạn có thể tìm thấy người quản lý khách hàng chuyên về củ giống hoa phù hợp với khu vực của bạn.

Tìm quản lý khách hàng của bạn các địa điểm

Trụ sở chính

Van den Bos Flowerbulbs B.V.
Boswoning 106
2675 DZ Honselersdijk
The Netherlands

Điện thoại
+31 174 612 121
E-mail
info@vandenbos.com

Hình thức liên lạc