Củ giống hoa

Chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn lựa chọn vô cùng nghiêm ngặt và tiêu chuẩn về chất lượng cao đối với việc trồng củ giống hoa của mình. Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt rất cần thiết trong quá trình sản xuất củ giống hoa để cho phép chúng tôi cung cấp các củ giống hoa chất lượng cao.

Hãy xem các kết quả kiểm thử để tự mình đánh giá chất lượng việc trồng củ giống hoa của chúng tôi.

Xem tại đây

Lựa chọn của người trồng

Khách hàng của Van den Bos Flowerbulbs sẽ xác định những giống nào và người trồng củ giống hoa nào là thích hợp nhất để mang đến mức chất lượng mà chúng tôi yêu cầu và để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Tất cả các nhà cung cấp của chúng tôi được đánh giá thường niên để đảm bảo độ tin cậy của nguồn hàng cung cấp.

Kiểm tra hiện trường trồng củ giống hoa

Khi một lô hàng được mua, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường nhiều lần trong giai đoạn trồng trọt. Khi làm như vậy, trọng tâm chính là tập trung vào vấn đề tăng trưởng, các virus có thể có và các bất thường có thể xảy ra. Nếu phát hiện thấy một bất thường nào, chúng tôi sẽ ngay lập tức phối hợp với người trồng chuẩn bị kế hoạch hành động. Tất cả các chi tiết và điểm chú ý cần thiết để giám sát các tiêu chuẩn chất lượng đều đã được đăng ký.