Tìm giống hoa của bạn

Golden Medal®

 • Cắt cành
 • Trồng trong chậu
 • Màu vàng
 • 65-80 dagen
 • 40-70 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  2-4
  16/18
  3-5
  18/20
  4-7
  20+
  5-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này