Tìm giống hoa của bạn

Indiana®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu đỏ
 • 110 ngày
 • 100 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-5
  16/18
  4-6
  18/20
  5-7
  20+
  6-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/161281052-3
2012Bắc Bán Cầu16/181281053-5
2012Bắc Bán Cầu18/201281205-8
2013Bắc Bán Cầu18/201131204-6
2014Bắc Bán Cầu16/181103-5
2014Bắc Bán Cầu18/201155-6
2015Bắc Bán Cầu16/181081102-3
2015Bắc Bán Cầu18/201081102-4
2016Bắc Bán Cầu16/181181002-3
2016Bắc Bán Cầu18/201181053-5
2017Bắc Bán Cầu14/161051001-3
2017Bắc Bán Cầu16/181051053-4
2017Bắc Bán Cầu18/201051155+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu6
2013Bắc Bán Cầu7
2014Bắc Bán Cầu11,01
2015Bắc Bán Cầu11,65
2016Bắc Bán Cầu13,78
2017Bắc Bán Cầu22,21
2018Bắc Bán Cầu15,58

Đặt câu hỏi về sản phẩm này