Tìm giống hoa của bạn

Indian Summerset®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu hồng
 • 80 ngày
 • 80 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-4
  16/18
  4-5
  18/20
  5-6
  20+
  6-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu11/12701002-4
2012Bắc Bán Cầu12/14701103-5
2012Bắc Bán Cầu14/16701155-6
2012Bắc Bán Cầu16/18701155-7
2013Bắc Bán Cầu11/1267902-4
2013Bắc Bán Cầu12/1467903-4
2013Bắc Bán Cầu13/1467953-4
2013Bắc Bán Cầu14/16671004-5
2013Bắc Bán Cầu16/18671055-6
2014Bắc Bán Cầu11/12953-4
2014Bắc Bán Cầu12/141004-5
2014Bắc Bán Cầu14/161005-6
2014Bắc Bán Cầu16/181106+
2015Bắc Bán Cầu11/1273903-4
2015Bắc Bán Cầu12/1473904-5
2015Bắc Bán Cầu14/1673955-6
2015Bắc Bán Cầu16/18731055-6
2015Bắc Bán Cầu18/20731056+
2016Bắc Bán Cầu11/1275903-4
2016Bắc Bán Cầu12/1475954-5
2016Bắc Bán Cầu14/16751055-6
2017Bắc Bán Cầu11/1275953-4
2017Bắc Bán Cầu12/1475953-4
2017Bắc Bán Cầu14/16751054-5
2017Bắc Bán Cầu16/18751105+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu27,73
2013Bắc Bán Cầu32,44
2014Bắc Bán Cầu39,79
2015Bắc Bán Cầu45,31
2016Bắc Bán Cầu46,61
2017Bắc Bán Cầu59,59
2018Bắc Bán Cầu51,84

Đặt câu hỏi về sản phẩm này