Tìm giống hoa của bạn

Indy®

 • Trồng trong chậu
 • Châu Á
 • Màu hồng
 • 60 ngày
 • 30-40 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  2-4
  14/16
  3-5
  16/18
  4-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này