Tìm giống hoa của bạn

Casa Blanca®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu trắng
 • 120 ngày
 • 120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1
  12/14
  1-2
  14/16
  2-3
  16/18
  3-4
  18/20
  4-5
  20+
  5-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu16/181311404-6
2012Bắc Bán Cầu18/201311405-7
2012Bắc Bán Cầu20/221311407+
2013Bắc Bán Cầu14/161201101-2
2013Bắc Bán Cầu16/181201202-4
2013Nam Bán Cầu16-181201304-5
2013Nam Bán Cầu18-201201305-7
2014Bắc Bán Cầu16/181252-3
2015Bắc Bán Cầu16/181101303-5
2015Bắc Bán Cầu18/201101304-6
2016Bắc Bán Cầu16/181191254-6
2016Bắc Bán Cầu18/201191306+
2017Bắc Bán Cầu16/181061002-3

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu23,41
2013Bắc Bán Cầu15,96
2014Bắc Bán Cầu16,4
2015Bắc Bán Cầu17,1
2016Bắc Bán Cầu14,35
2017Bắc Bán Cầu15,31
2018Bắc Bán Cầu11,46

Đặt câu hỏi về sản phẩm này