Tìm giống hoa của bạn

Carribean®

  • Cắt cành
  • Ở phương Đông
  • Màu hồng
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu1,15
2013Bắc Bán Cầu0,77
2014Bắc Bán Cầu0,45
2015Bắc Bán Cầu0,17
2016Bắc Bán Cầu0,2
2018Bắc Bán Cầu0,75

Đặt câu hỏi về sản phẩm này