Tìm giống hoa của bạn

Casale®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu hồng
 • 100-110 ngày
 • 110-120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  1-2
  14/16
  1-3
  16/18
  2-4
  18/20
  3-5
  20+
  4-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này