Tìm giống hoa của bạn

Brindisi®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu hồng
 • 80 ngày
 • 90 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-3
  12/14
  2-4
  14/16
  3-6
  16/18
  4-7
  18/20
  5-8
  20+
  6-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu13/1468903-4
2012Bắc Bán Cầu14/1668853-5
2012Bắc Bán Cầu16/1868954-6
2012Bắc Bán Cầu18/2068905-7
2012Bắc Bán Cầu20/2268855-7
2012Nam Bán Cầu12/1488702-4
2012Nam Bán Cầu14/1688753-5
2012Nam Bán Cầu16/1888754-7
2013Bắc Bán Cầu13/1464852-3
2013Bắc Bán Cầu14/1664903-4
2013Bắc Bán Cầu16/1864954-6
2013Bắc Bán Cầu18/20661054-6
2013Bắc Bán Cầu20/22661005-6
2013Nam Bán Cầu12-14851053-4
2013Nam Bán Cầu14-16851053-4
2013Nam Bán Cầu16-18851103-4
2014Bắc Bán Cầu13/14852-3
2014Bắc Bán Cầu14/16953-4
2014Bắc Bán Cầu16/18953-4
2014Bắc Bán Cầu18/20904-5
2014Nam Bán Cầu12-14851052-3
2014Nam Bán Cầu14-16851053-4
2014Nam Bán Cầu16-18851104-5
2015Bắc Bán Cầu13/1467802-3
2015Bắc Bán Cầu14/1667853-4
2015Bắc Bán Cầu16/1867853-5
2016Bắc Bán Cầu13/1471802-3
2016Bắc Bán Cầu14/16711003-4
2016Bắc Bán Cầu16/1871904-6
2016Bắc Bán Cầu18/2071955-7
2017Bắc Bán Cầu13/14721002-3
2017Bắc Bán Cầu14/16721003-4
2017Bắc Bán Cầu16/18721053-5

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu61,76
2013Bắc Bán Cầu62,4
2014Bắc Bán Cầu67,8
2015Bắc Bán Cầu68,61
2016Bắc Bán Cầu58,51
2017Bắc Bán Cầu49,37
2018Bắc Bán Cầu51,77

Đặt câu hỏi về sản phẩm này