Tìm giống hoa của bạn

Bright Joy®

 • Trồng trong chậu
 • Châu Á
 • Màu cam
 • 60-70 ngày
 • 60-70 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  2-4
  12/14
  3-5
  14/16
  4-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu11/1275452-4
2012Bắc Bán Cầu12/1475455-7
2013Bắc Bán Cầu11/1257353-5
2013Bắc Bán Cầu12/1457406-8
2014Bắc Bán Cầu12/14454-6
2015Bắc Bán Cầu12/1466353-5
2016Bắc Bán Cầu12/14643-5
2017Bắc Bán Cầu11/1256352-3
2017Bắc Bán Cầu12/1456353-5
2017Bắc Bán Cầu14/1656406+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0
2013Bắc Bán Cầu0,25
2014Bắc Bán Cầu0,97
2015Bắc Bán Cầu1,25
2016Bắc Bán Cầu1,45
2017Bắc Bán Cầu1,53
2018Bắc Bán Cầu2,16

Đặt câu hỏi về sản phẩm này