Tìm giống hoa của bạn

Brunello®

 • Cắt cành
 • Châu Á
 • Màu cam
 • 80 ngày
 • 100 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  3-4
  12/14
  4-5
  14/16
  5-6
  16/18
  6-7
  18/20
  7-8
  20+
  8-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu10/1264953-5
2012Bắc Bán Cầu11/12641004-6
2012Bắc Bán Cầu12/14641005-9
2012Bắc Bán Cầu14/16641057+
2012Bắc Bán Cầu16/18641058+
2013Bắc Bán Cầu10/1260954-5
2013Bắc Bán Cầu11/1260903-4
2013Bắc Bán Cầu12/14621006-7
2013Bắc Bán Cầu14/16621107+
2013Bắc Bán Cầu16/18621107+
2014Bắc Bán Cầu10/12953-5
2014Bắc Bán Cầu12/141005+
2014Bắc Bán Cầu14/161056+
2014Bắc Bán Cầu16/181107+
2015Bắc Bán Cầu10/1269904-6
2015Bắc Bán Cầu12/1469956+
2015Bắc Bán Cầu14/16691007+
2015Bắc Bán Cầu16/18691058+
2016Bắc Bán Cầu10/12711003-5
2016Bắc Bán Cầu12/14711005-7
2016Bắc Bán Cầu14/16711106+
2017Bắc Bán Cầu10/12701003-5
2017Bắc Bán Cầu12/14701055+
2017Bắc Bán Cầu14/16701056+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu26,4
2013Bắc Bán Cầu22,45
2014Bắc Bán Cầu26,8
2015Bắc Bán Cầu26,74
2016Bắc Bán Cầu12,62
2017Bắc Bán Cầu4,51
2018Bắc Bán Cầu2,87

Đặt câu hỏi về sản phẩm này