Tìm giống hoa của bạn

Amateras®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu cam
 • 75 ngày
 • 95 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  2-4
  12/14
  3-5
  14/16
  4-6
  16/18
  5-7
  18/20
  6-8
  20+
  7-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu11/12651202-4
2012Bắc Bán Cầu12/14651303-6
2012Bắc Bán Cầu14/16651305-8
2013Bắc Bán Cầu11/12651153-5
2013Bắc Bán Cầu12/14651153-5
2013Bắc Bán Cầu14/16651155-6
2016Bắc Bán Cầu11/12741103-5
2016Bắc Bán Cầu12/14741154-6
2016Bắc Bán Cầu14/16741205+
2017Bắc Bán Cầu11/12701053-5
2017Bắc Bán Cầu12/14701054-6
2017Bắc Bán Cầu14/16701105+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu3,77
2013Bắc Bán Cầu0,6
2014Bắc Bán Cầu0,2
2015Bắc Bán Cầu0,33
2016Bắc Bán Cầu2,01
2017Bắc Bán Cầu5,05
2018Bắc Bán Cầu7,96

Đặt câu hỏi về sản phẩm này