Tìm giống hoa của bạn

After Eight®

 • Trồng trong chậu
 • Ở phương Đông
 • Màu hồng
 • 95-100 ngày
 • 55 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1
  12/14
  2-4
  14/16
  4-6
  16/18
  5-8
  18/20
  7-9
  20+
  8-10
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu11/12115451-2
2012Bắc Bán Cầu12/14115502-4
2012Bắc Bán Cầu14/16115604-6
2012Bắc Bán Cầu16/18115656-7
2012Nam Bán Cầu12/1495553-5
2012Nam Bán Cầu14/1695604-6
2013Bắc Bán Cầu11/12110451-2
2013Bắc Bán Cầu12/14110452-4
2013Bắc Bán Cầu14/16110503-5
2013Bắc Bán Cầu16/18110505-6
2013Nam Bán Cầu12-1490603-5
2014Bắc Bán Cầu12/14502-4
2014Bắc Bán Cầu14/16503-5
2014Bắc Bán Cầu16/18555+
2014Nam Bán Cầu14-16100554-5
2014Nam Bán Cầu16-18100555-7
2015Bắc Bán Cầu12/14108352-3
2015Bắc Bán Cầu14/16108453-4
2015Bắc Bán Cầu16/18108454-6
2016Bắc Bán Cầu12/141242-3
2016Bắc Bán Cầu14/161244-5
2016Bắc Bán Cầu16/181245-7
2016Bắc Bán Cầu18/201246-8
2017Bắc Bán Cầu12/14102552-3
2017Bắc Bán Cầu14/16102553-5
2017Bắc Bán Cầu16/18102605+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu8,76
2013Bắc Bán Cầu8,79
2014Bắc Bán Cầu9,45
2015Bắc Bán Cầu11,92
2016Bắc Bán Cầu15,58
2018Bắc Bán Cầu18

Đặt câu hỏi về sản phẩm này