Tìm giống hoa của bạn

Antoinette®

 • Trồng trong chậu
 • Châu Á
 • Màu đỏ
 • 60 ngày
 • 40-50 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  5-7
  14/16
  6-8
  16/18
  7>
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này