Tìm giống hoa của bạn

Eremo®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu cam
 • 75 ngày
 • 125 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-4
  16/18
  4-5
  18/20
  5-6
  20+
  6-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/16691054-6
2012Nam Bán Cầu12/14781002-4
2012Nam Bán Cầu14/16781103-5
2012Nam Bán Cầu16/18781204-6
2013Nam Bán Cầu12-14751253-5
2013Nam Bán Cầu14-16751304-6
2013Nam Bán Cầu16-18751306+
2014Bắc Bán Cầu11/12952-3
2014Bắc Bán Cầu12/141003-5
2014Bắc Bán Cầu14/161055+
2014Bắc Bán Cầu16/181105+
2014Bắc Bán Cầu18/201156+
2014Nam Bán Cầu12-14751253-4
2014Nam Bán Cầu14-16751303-5
2014Nam Bán Cầu16-18751304-6
2015Bắc Bán Cầu12/14731054-5
2016Bắc Bán Cầu12/14741003-5
2016Bắc Bán Cầu14/16741055-6
2016Bắc Bán Cầu16/18741056-7
2017Bắc Bán Cầu12/14721053-4
2017Bắc Bán Cầu14/16721054-6
2017Bắc Bán Cầu16/18721106+
2017Bắc Bán Cầu18/20721207+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu4,39
2013Bắc Bán Cầu1,83
2014Bắc Bán Cầu3,5
2015Bắc Bán Cầu6,23
2016Bắc Bán Cầu15,2
2017Bắc Bán Cầu17,28
2018Bắc Bán Cầu24,49

Đặt câu hỏi về sản phẩm này