Tìm giống hoa của bạn

Roselily Olympia®

 • Cắt cành
 • Màu hồng
 • 115 ngày
 • 80-90 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  1-3
  14/16
  2-3
  16/18
  3-5
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này