Tìm giống hoa của bạn

Sorbonne®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu hồng
 • 95 ngày
 • 110 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-4
  16/18
  4-6
  18/20
  4-7
  20+
  5-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu12/141171002-4
2012Bắc Bán Cầu14/161171103-5
2012Bắc Bán Cầu16/181171205-7
2012Bắc Bán Cầu18/201171256+
2012Bắc Bán Cầu20/221171258+
2012Nam Bán Cầu12-14100902-3
2012Nam Bán Cầu13/1499952-4
2012Nam Bán Cầu14/16991003-5
2012Nam Bán Cầu16/18991104-7
2012Nam Bán Cầu18/20991204-8
2012Nam Bán Cầu20/221001255-8
2013Bắc Bán Cầu12/1498952-3
2013Bắc Bán Cầu14/161001053-5
2013Bắc Bán Cầu16/181001155-7
2013Bắc Bán Cầu18/201021307+
2013Bắc Bán Cầu20/221021308+
2013Nam Bán Cầu13-141051052-3
2013Nam Bán Cầu14-161051053-5
2013Nam Bán Cầu16-181051204+
2013Nam Bán Cầu18-201051206+
2013Nam Bán Cầu20-221051307+
2014Bắc Bán Cầu12/141052-4
2014Bắc Bán Cầu14/161153-5
2014Bắc Bán Cầu16/181155-7
2014Bắc Bán Cầu18/201206-9
2014Nam Bán Cầu13-141051052-3
2014Nam Bán Cầu14-161051053-4
2014Nam Bán Cầu16-181051205+
2014Nam Bán Cầu18-201051206+
2015Bắc Bán Cầu12/14100952-3
2015Bắc Bán Cầu14/161001003-4
2015Bắc Bán Cầu16/181001054-5
2015Bắc Bán Cầu18/201001155-6
2015Nam Bán Cầu13-14951-3
2015Nam Bán Cầu14-161002-4
2015Nam Bán Cầu16-181104-7
2015Nam Bán Cầu16-181054-7
2015Nam Bán Cầu16-181003-7
2015Nam Bán Cầu16-181154-7
2015Nam Bán Cầu18-201155+
2016Bắc Bán Cầu12/141051002-4
2016Bắc Bán Cầu14/161051104-5
2016Bắc Bán Cầu16/181051155-7
2016Bắc Bán Cầu18/201051257+
2016Nam Bán Cầu13-14120902-3
2016Nam Bán Cầu14-161201003-5
2016Nam Bán Cầu16-181201104+
2016Nam Bán Cầu18-201201155+
2016Nam Bán Cầu20-221201205+
2017Bắc Bán Cầu12/1495902-3
2017Bắc Bán Cầu14/16951003-5
2017Bắc Bán Cầu16/18951054-6
2017Bắc Bán Cầu18/20951106+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu193,91
2013Bắc Bán Cầu187,56
2014Bắc Bán Cầu178,34
2015Bắc Bán Cầu167,58
2016Bắc Bán Cầu146,29
2017Bắc Bán Cầu165,65
2018Bắc Bán Cầu128,59

Đặt câu hỏi về sản phẩm này