Tìm giống hoa của bạn

Vetto®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu đỏ
 • 100 ngày
 • 100 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  2-3
  14/16
  3-4
  16/18
  5-6
  18/20
  5-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2013Bắc Bán Cầu16/181091004-5
2014Bắc Bán Cầu14/161003-5
2014Bắc Bán Cầu16/181104-6
2015Bắc Bán Cầu13/14110802-3
2015Bắc Bán Cầu14/1611070
2015Bắc Bán Cầu16/1811085
2016Bắc Bán Cầu13/14115803-4
2016Bắc Bán Cầu14/16115853-4
2016Bắc Bán Cầu16/18115905-6
2017Bắc Bán Cầu13/14110702-4
2017Bắc Bán Cầu14/16110804-5
2017Bắc Bán Cầu16/18110855-6
2017Bắc Bán Cầu18/20110955-7

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0
2013Bắc Bán Cầu0
2014Bắc Bán Cầu0
2015Bắc Bán Cầu0
2016Bắc Bán Cầu0,17
2017Bắc Bán Cầu0,55
2018Bắc Bán Cầu0,54

Đặt câu hỏi về sản phẩm này