Tìm giống hoa của bạn

Saronno®

 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu trắng
 • 100 ngày
 • 130 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  1-2
  14/16
  1-3
  16/18
  2-4
  18/20
  3-5
  20+
  4-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2015Bắc Bán Cầu14/16871203-4
2015Bắc Bán Cầu16/18871304-5
2015Bắc Bán Cầu18/20871305-6
2016Bắc Bán Cầu14/16911203-4
2016Bắc Bán Cầu16/18911354-5
2016Bắc Bán Cầu18/20911405-6
2016Bắc Bán Cầu20/22911455-7
2017Bắc Bán Cầu15/16861202-3
2017Bắc Bán Cầu16/18861203-4
2017Bắc Bán Cầu18/20861204-5

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0
2013Bắc Bán Cầu0
2014Bắc Bán Cầu0,08
2015Bắc Bán Cầu1,63
2016Bắc Bán Cầu2,78
2017Bắc Bán Cầu8,34
2018Bắc Bán Cầu10,07

Đặt câu hỏi về sản phẩm này