Tìm giống hoa của bạn

Gracioli®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu đỏ
 • 110-120 ngày
 • 100-110 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  3-5
  16/18
  4-6
  18/20
  5-7
  20+
  6-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này