Tìm giống hoa của bạn

Magny Cours®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Trồng trong chậu
 • Ở phương Đông
 • Đỏ sẫm
 • 95-100 ngày
 • 50 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1
  12/14
  2-4
  14/16
  4-6
  16/18
  5-8
  18/20
  7-9
  20+
  8-10
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu12/14129401-3
2012Bắc Bán Cầu14/16129402-4
2012Bắc Bán Cầu16/18129404-6
2012Bắc Bán Cầu18/20129456+
2012Nam Bán Cầu12/14114552-4
2014Bắc Bán Cầu12/14352
2014Bắc Bán Cầu14/16403-4
2014Bắc Bán Cầu16/18403-4
2015Bắc Bán Cầu12/14115352-3
2015Bắc Bán Cầu14/16115352-3
2015Bắc Bán Cầu16/18115404-5
2016Bắc Bán Cầu12/141302
2016Bắc Bán Cầu13/141302-3
2016Bắc Bán Cầu13/151302-3
2016Bắc Bán Cầu14/161303-4
2016Bắc Bán Cầu15/171303-4
2016Bắc Bán Cầu16/181304-5
2016Bắc Bán Cầu17/191304-5
2017Bắc Bán Cầu13/15107402
2017Bắc Bán Cầu15/16107452-3
2017Bắc Bán Cầu15/17107452-3
2017Bắc Bán Cầu16/17107453-4
2017Bắc Bán Cầu17/19107454-5

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,26
2013Bắc Bán Cầu0,89
2014Bắc Bán Cầu1,38
2015Bắc Bán Cầu1,85
2016Bắc Bán Cầu3,38
2017Bắc Bán Cầu3,78
2018Bắc Bán Cầu3,71

Đặt câu hỏi về sản phẩm này