Tìm giống hoa của bạn

King Solomon®

  • Cắt cành
  • Ở phương Đông
  • Màu đỏ
  • 110-120 ngày
  • 110-120 cm
  • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
    12/14
    1-3
    14/16
    2-4
    16/18
    3-5
    18/20
    4-6
    20+
    5-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2013Bắc Bán Cầu18/201111056-8
2016Bắc Bán Cầu14/16115853-5
2016Bắc Bán Cầu16/18115955-7

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0
2013Bắc Bán Cầu0
2014Bắc Bán Cầu0
2015Bắc Bán Cầu0,06
2016Bắc Bán Cầu0,06
2018Bắc Bán Cầu0,36

Đặt câu hỏi về sản phẩm này