Tìm giống hoa của bạn

Gracia®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu hồng nhạt
 • 100 ngày
 • 115 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-4
  16/18
  4-6
  18/20
  4-7
  20+
  5-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/161221203-5
2012Bắc Bán Cầu16/181221204-6
2012Bắc Bán Cầu18/201221355-7
2014Bắc Bán Cầu14/161102-4
2014Bắc Bán Cầu16/181304-6
2014Bắc Bán Cầu18/201305-6
2015Bắc Bán Cầu14/16981102-4
2015Bắc Bán Cầu16/18981204-5
2015Bắc Bán Cầu18/20981255-7
2016Bắc Bán Cầu14/161081253-4
2016Bắc Bán Cầu16/181081304-5
2016Bắc Bán Cầu18/201081355-6
2017Bắc Bán Cầu14/161001052-3
2017Bắc Bán Cầu16/181001204-5
2017Bắc Bán Cầu18/201001305-6

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu4,39
2013Bắc Bán Cầu3,9
2014Bắc Bán Cầu2,21
2015Bắc Bán Cầu2,81
2016Bắc Bán Cầu4,59
2017Bắc Bán Cầu8,94
2018Bắc Bán Cầu4,55

Đặt câu hỏi về sản phẩm này