Tìm giống hoa của bạn

Forever Susan®

  • Cắt cành
  • Châu Á
  • Hai màu
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2017Bắc Bán Cầu14/1660856+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,7
2013Bắc Bán Cầu0,81
2014Bắc Bán Cầu0,72
2015Bắc Bán Cầu0,72
2016Bắc Bán Cầu0,75
2018Bắc Bán Cầu0,5

Đặt câu hỏi về sản phẩm này