Tìm giống hoa của bạn

Forever®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu trắng
 • 95 ngày
 • 130 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  1-2
  14/16
  2-3
  16/18
  3-4
  18/20
  4-6
  20+
  5-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/161291202-3
2012Bắc Bán Cầu16/181291303-4
2012Bắc Bán Cầu18/201291404
2013Bắc Bán Cầu14/16891252-3
2013Bắc Bán Cầu16/18891303-5
2013Bắc Bán Cầu18/20921304-6
2013Bắc Bán Cầu20/22921305-6
2014Bắc Bán Cầu14/161252-4
2014Bắc Bán Cầu16/181253-4
2014Bắc Bán Cầu18/201304-5
2014Bắc Bán Cầu20/221305-7
2015Bắc Bán Cầu14/16771102-3
2015Bắc Bán Cầu16/18771203-4
2015Bắc Bán Cầu18/20771304-5
2015Bắc Bán Cầu20/22771304-6
2016Bắc Bán Cầu14/16901053
2016Bắc Bán Cầu15/16901153
2016Bắc Bán Cầu15/17901203-4
2016Bắc Bán Cầu16/18901203-4
2016Bắc Bán Cầu17/19901304-6
2016Bắc Bán Cầu18/20901304-6
2016Bắc Bán Cầu20/22901355-7
2017Bắc Bán Cầu15/17831152-4
2017Bắc Bán Cầu16/18831203-4
2017Bắc Bán Cầu18/20831254-5
2017Bắc Bán Cầu20/22831255-7

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,5
2013Bắc Bán Cầu4,14
2014Bắc Bán Cầu2,88
2015Bắc Bán Cầu18,11
2016Bắc Bán Cầu27,4
2017Bắc Bán Cầu41,39
2018Bắc Bán Cầu26,87

Đặt câu hỏi về sản phẩm này