Tìm giống hoa của bạn

Carbonero®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu đỏ
 • 95 ngày
 • 120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1
  12/14
  1-2
  14/16
  1-3
  16/18
  2-4
  18/20
  4-6
  20+
  6-8
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/16971102-3
2012Bắc Bán Cầu16/18971203-5
2012Bắc Bán Cầu18/20971354-7
2012Bắc Bán Cầu20/22971406-8
2012Bắc Bán Cầu22/24971407-10
2013Bắc Bán Cầu14/1689951-2
2013Bắc Bán Cầu16/18891002-3
2013Bắc Bán Cầu18/20891102-4
2014Bắc Bán Cầu14/161001-3
2014Bắc Bán Cầu16/181152-4
2014Bắc Bán Cầu18/201203-5
2014Bắc Bán Cầu20/221255-6
2014Nam Bán Cầu14-16951201-2
2014Nam Bán Cầu16-18951202-3
2014Nam Bán Cầu18-20951203-5
2014Nam Bán Cầu20-22951204-6
2015Bắc Bán Cầu14/16801001-3
2015Bắc Bán Cầu16/18821052-3
2015Bắc Bán Cầu18/20821103-5
2015Bắc Bán Cầu20/22821154-6
2015Nam Bán Cầu15-161201-2
2015Nam Bán Cầu16-181252-4
2015Nam Bán Cầu18-201303-5
2015Nam Bán Cầu18-20
2015Nam Bán Cầu20-221303-5
2016Bắc Bán Cầu15/1690901-2
2016Bắc Bán Cầu16/18901052-4
2016Bắc Bán Cầu18/20901103-5
2016Bắc Bán Cầu20/22901205+
2016Nam Bán Cầu15-161201002-3
2016Nam Bán Cầu16-181201002-4
2016Nam Bán Cầu18-201201002-5
2016Nam Bán Cầu20-221201003-5
2016Nam Bán Cầu22-241201104-5
2016Nam Bán Cầu24+1201205+
2017Bắc Bán Cầu15/16861002-3
2017Bắc Bán Cầu16/18861002-4
2017Bắc Bán Cầu18/20861004-5
2017Bắc Bán Cầu20/22861105-7

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2017Bắc Bán Cầu11,86
2018Bắc Bán Cầu7,27

Đặt câu hỏi về sản phẩm này