Tìm giống hoa của bạn

Caravita®

  • Cắt cành
  • L.A.
  • Màu đỏ
  • 70-80 ngày
  • 90 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,67
2013Bắc Bán Cầu0,93
2014Bắc Bán Cầu1,35
2015Bắc Bán Cầu1,52
2016Bắc Bán Cầu0
2018Bắc Bán Cầu0,68

Đặt câu hỏi về sản phẩm này