Tìm giống hoa của bạn

Canino®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu cam
 • 70-80 ngày
 • 95 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  2-4
  14/16
  3-5
  16/18
  4-6
  18/20
  5-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này