Tìm giống hoa của bạn

Bastogne®

 • Cắt cành
 • O.T.
 • Màu hồng nhạt
 • 110-120 ngày
 • 110-120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  1-3
  14/16
  2-4
  16/18
  3-5
  18/20
  4-6
  20+
  6+
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này