Tìm giống hoa của bạn

Campeche®

 • Cắt cành
 • Châu Á
 • Màu cam
 • 75 ngày
 • 100 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  3-4
  14/16
  4-5
  16/18
  5-6
  18/20
  6-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2013Bắc Bán Cầu16/18621305-6
2014Bắc Bán Cầu12/141303-4
2014Bắc Bán Cầu14/161304-5
2014Bắc Bán Cầu16/181305-6
2015Bắc Bán Cầu11/12651203-4
2015Bắc Bán Cầu12/14651253-4
2015Bắc Bán Cầu14/16651254-5
2015Bắc Bán Cầu16/18651305-7
2016Bắc Bán Cầu11/12701302-3
2016Bắc Bán Cầu12/14701302-4
2016Bắc Bán Cầu13/14721253-5
2016Bắc Bán Cầu14/16701354-6

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0
2013Bắc Bán Cầu0,5
2014Bắc Bán Cầu0,9
2015Bắc Bán Cầu1,49
2016Bắc Bán Cầu2,76
2017Bắc Bán Cầu0,84
2018Bắc Bán Cầu0,76

Đặt câu hỏi về sản phẩm này