Tìm giống hoa của bạn

Campania®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Donker Roze
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  3-4
  16/18
  4-5
  18/20
  5+
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này