Tìm giống hoa của bạn

Beau Soleil®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu vàng
 • 80 ngày
 • 100 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  2-3
  12/14
  3-4
  14/16
  4-5
  16/18
  5-6
  18/20
  6-7
  20+
  7-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/16701356+
2013Bắc Bán Cầu12/14671204-6
2013Bắc Bán Cầu14/16671255-6
2014Bắc Bán Cầu12/141154-5
2014Bắc Bán Cầu14/161255-7
2014Bắc Bán Cầu16/181256-7
2015Bắc Bán Cầu11/12701053-4
2015Bắc Bán Cầu12/14701104-5
2015Bắc Bán Cầu14/16701155+
2015Bắc Bán Cầu16/18701206+
2016Bắc Bán Cầu11/12701052-3
2016Bắc Bán Cầu12/14701103-5
2016Bắc Bán Cầu14/16721155+
2016Bắc Bán Cầu16/18721156+
2017Bắc Bán Cầu12/14721105-6
2017Bắc Bán Cầu14/16721205+
2017Bắc Bán Cầu16/18721206+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu8,52
2013Bắc Bán Cầu7,1
2014Bắc Bán Cầu8,38
2015Bắc Bán Cầu11,35
2016Bắc Bán Cầu13,45
2017Bắc Bán Cầu13,64
2018Bắc Bán Cầu9,01

Đặt câu hỏi về sản phẩm này