Tìm giống hoa của bạn

Corvara®

 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu đỏ
 • 100-110 ngày
 • 120-130 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  12/14
  3-4
  14/16
  4-5
  16/18
  6-8
  18/20
  7-10
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu14/161321354-6
2012Bắc Bán Cầu16/181321407-9
2012Nam Bán Cầu14/161141203-5
2012Nam Bán Cầu16/181141304-6
2013Bắc Bán Cầu14/161091304-6
2013Bắc Bán Cầu16/181091306
2013Bắc Bán Cầu18/201091306-8
2014Bắc Bán Cầu14/161304-6
2014Bắc Bán Cầu16/181306-7
2014Bắc Bán Cầu18/201307+
2014Nam Bán Cầu14-161101253-5
2014Nam Bán Cầu16-181101255+
2015Bắc Bán Cầu14/161101203-5
2015Bắc Bán Cầu16/181101304-6
2015Bắc Bán Cầu18/201101306+
2016Bắc Bán Cầu14/161181255-6
2016Bắc Bán Cầu16/181181356+
2016Bắc Bán Cầu18/201181407+
2016Bắc Bán Cầu20/221181458+
2017Bắc Bán Cầu14/161121304-6
2017Bắc Bán Cầu16/181121306+
2017Bắc Bán Cầu18/201121307+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu19,72
2013Bắc Bán Cầu13,54
2014Bắc Bán Cầu13,12
2015Bắc Bán Cầu15,84
2016Bắc Bán Cầu20,14
2017Bắc Bán Cầu23,2
2018Bắc Bán Cầu13,9

Đặt câu hỏi về sản phẩm này