Tìm giống hoa của bạn

Bach®

 • Cắt cành
 • L.A.
 • Màu trắng
 • 85 ngày
 • 80 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1-2
  12/14
  2-3
  14/16
  3-4
  16/18
  4-5
  18/20
  5-6
  20+
  6-7
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu10/1270952-3
2012Bắc Bán Cầu12/1470954-6
2013Bắc Bán Cầu12/14691104-6
2013Bắc Bán Cầu14/16691106+
2014Bắc Bán Cầu11/12853-5
2014Bắc Bán Cầu12/14904-6
2014Bắc Bán Cầu14/16956+
2015Bắc Bán Cầu12/1474904-6
2016Bắc Bán Cầu12/1473854-6
2016Bắc Bán Cầu12/1485905-6
2016Bắc Bán Cầu14/1673854-7
2017Bắc Bán Cầu12/1475904-6
2017Bắc Bán Cầu14/1675905+

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu12,17
2013Bắc Bán Cầu17,46
2014Bắc Bán Cầu19,15
2015Bắc Bán Cầu23,84
2016Bắc Bán Cầu21,12
2017Bắc Bán Cầu19,38
2018Bắc Bán Cầu20,81

Đặt câu hỏi về sản phẩm này