Tìm giống hoa của bạn

Bacardi®

Sản phẩm này cũng được cung cấp từ Chile
 • Cắt cành
 • Ở phương Đông
 • Màu đỏ
 • 110 ngày
 • 120 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  10/12
  1
  12/14
  1-2
  14/16
  2-3
  16/18
  3-4
  18/20
  4-5
  20+
  5-6
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu18/201311306-8
2013Bắc Bán Cầu16/181111303-4
2013Bắc Bán Cầu18/201111305-6
2014Bắc Bán Cầu14/161152-4
2014Bắc Bán Cầu16/181202-5
2014Bắc Bán Cầu18/201254-6
2014Bắc Bán Cầu20/221306-8
2015Bắc Bán Cầu14/161071051-2
2015Bắc Bán Cầu16/181071052-3
2015Bắc Bán Cầu18/201071203-4
2015Nam Bán Cầu14-16901-3
2015Nam Bán Cầu15-161003-5
2015Nam Bán Cầu16-181154+
2015Nam Bán Cầu18-201205+
2015Nam Bán Cầu20-221256+
2016Bắc Bán Cầu15/161161052-3
2016Bắc Bán Cầu16/181161103-4
2016Bắc Bán Cầu18/201161205-6
2016Nam Bán Cầu15-161101102-3
2016Nam Bán Cầu16-181101152-4
2016Nam Bán Cầu18-201101203-5
2016Nam Bán Cầu20-221101303-5
2016Nam Bán Cầu22+1101305+
2017Bắc Bán Cầu15/161031052-3
2017Bắc Bán Cầu16/181031103-4
2017Bắc Bán Cầu18/201031204-6

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0,5
2013Bắc Bán Cầu1,8
2014Bắc Bán Cầu3,38
2015Bắc Bán Cầu4,37
2016Bắc Bán Cầu10,81
2017Bắc Bán Cầu24,07
2018Bắc Bán Cầu18,14

Đặt câu hỏi về sản phẩm này