Tìm giống hoa của bạn

Paco®

 • Cắt cành
 • Trồng trong chậu
 • Màu tím
 • 55-65 dagen
 • 25-35 cm
 • Số chồi mỗi một kích cỡ củ giống
  14/16
  3-5
  16/18
  4-7
  18/20
  7-9
  20+
  7-9
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
 • Chia sẻ:

Đặt câu hỏi về sản phẩm này