Tìm giống hoa của bạn

Outback®

  • Trồng trong chậu
  • Màu tím
  • 70-80 ngày
  • 25-35 cm
Đặt câu hỏi về sản phẩm này
  • Chia sẻ:

Kết quả kiểm tra

NămBán cầuKích cỡ củ giống hoaThời gian thúc đẩy nở (làm lạnh) cần thiết trong ngàyChiều dài thân tính bằng cmSố chồi
2012Bắc Bán Cầu18/201031356-8
2014Bắc Bán Cầu14/161203-4
2014Bắc Bán Cầu16/181253-5
2014Bắc Bán Cầu18/201304-6
2014Bắc Bán Cầu20/221306-7
2014Nam Bán Cầu14-16951154-6
2014Nam Bán Cầu16-18951154-6
2014Nam Bán Cầu18-20951155+
2014Nam Bán Cầu20-22951156+
2015Bắc Bán Cầu14/16941103-4
2015Bắc Bán Cầu16/18941204-5
2015Bắc Bán Cầu18/20941255-7
2015Bắc Bán Cầu20/22941306+
2015Nam Bán Cầu15-161203-4
2015Nam Bán Cầu16-181303-5
2015Nam Bán Cầu16-18
2015Nam Bán Cầu18-201305+
2015Nam Bán Cầu20-221306+
2016Bắc Bán Cầu14/1694902-3
2016Bắc Bán Cầu16/18941004-5
2016Bắc Bán Cầu18/20941155-7
2016Bắc Bán Cầu20/22941308+
2016Nam Bán Cầu15-161151103-5
2016Nam Bán Cầu16-181151104+
2016Nam Bán Cầu18-201151105+
2016Nam Bán Cầu20-221151256+
2016Nam Bán Cầu22-241151307+
2017Bắc Bán Cầu14/16941003-4
2017Bắc Bán Cầu16/18941054-5
2017Bắc Bán Cầu18/20941105-6
2017Bắc Bán Cầu18/DN941104-5
2017Bắc Bán Cầu20/22941255-7

Diện tích

NămBán cầuDiện tích tính bằng ha
2012Bắc Bán Cầu0
2013Bắc Bán Cầu0,18
2014Bắc Bán Cầu0,45
2015Bắc Bán Cầu2,02
2016Bắc Bán Cầu3,84
2017Bắc Bán Cầu5,72
2018Bắc Bán Cầu5,14

Đặt câu hỏi về sản phẩm này